POSPÍŠIL, Petr. Odpovědnost za hospodaření příspěvkové organizace obce – IV. Odpovědnost představitelů obce (Responsibility for the management of allowance organization of municipality - IV. Responsibility of municipality representatives). UNES - účetnictví a daně pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, organizační složky státu a nevýdělečné organizace. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2016, XIV., 7 - 8, p. 36 - 39. ISSN 1214-181X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Odpovědnost za hospodaření příspěvkové organizace obce – IV. Odpovědnost představitelů obce
Name (in English) Responsibility for the management of allowance organization of municipality - IV. Responsibility of municipality representatives
Authors POSPÍŠIL, Petr.
Edition UNES - účetnictví a daně pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, organizační složky státu a nevýdělečné organizace, Praha, Wolters Kluwer, a.s. 2016, 1214-181X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Článek je k dispozici v rámci předplatného na webu nakladatele.
Organization unit School of Business Administration in Karvina
Keywords (in Czech) obec, kraj, příspěvková organizace, odpovědnost, hospodaření
Keywords in English municipality, region, allowance organization, responsibility, management
Changed by Changed by: JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., učo 51186. Changed: 23/1/2022 14:02.
Abstract
spojené s odpovědností představitelů obce ve vztahu k hospodaření příspěvkové organizace a uplatňování náhrady škody vůči těmto osobám.
Abstract (in English)
In the final article of a serie dedicated to the issue of responsibility for the management of allowance organizations I focus on issues related to the responsibilities of municipal representatives in relation to the management of allowance organizations and claiming damages against these persons.
PrintDisplayed: 27/1/2023 05:21