POSPÍŠIL, Petr. Založení o.p.s. obcí nebo krajem (Establishment of a benevolent society by municipality or region). Moderní obec. Praha: Economia, a. s., 2013, XIX., No 7, p. 39. ISSN 1211-0507.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Založení o.p.s. obcí nebo krajem
Name (in English) Establishment of a benevolent society by municipality or region
Authors POSPÍŠIL, Petr.
Edition Moderní obec, Praha, Economia, a. s. 2013, 1211-0507.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Na stránkách časopisu je náhled zkrácené verze článku.
Organization unit School of Business Administration in Karvina
Keywords (in Czech) obec, kraj, obecně prospěšná společnost, občanský zákoník
Keywords in English municipality, region, benevolent society, civil code
Changed by Changed by: JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., učo 51186. Changed: 23/1/2022 15:42.
Abstract
Obce a kraje mohou zakládat obecně prospěšné společnosti (dále jen „o.p.s.“), neboť tato právnická osoba je výslovně uvedena v ust. § 23 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, kde jsou vyjmenovány ty typy právnických osob, jež jsou územní samosprávné celky oprávněny zřizovat či zakládat.
Abstract (in English)
Establishment of a benevolent society by municipality or region.
PrintDisplayed: 27/1/2023 06:21