Informační systém SU
POSPÍŠIL, Petr. Založení o.p.s. obcí nebo krajem. Moderní obec. Praha: Economia, a. s., 2013, XIX., č. 7, s. 39. ISSN 1211-0507.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Založení o.p.s. obcí nebo krajem
Název anglicky Establishment of a benevolent society by municipality or region
Autoři POSPÍŠIL, Petr.
Vydání Moderní obec, Praha, Economia, a. s. 2013, 1211-0507.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Na stránkách časopisu je náhled zkrácené verze článku.
Organizační jednotka Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Klíčová slova česky obec, kraj, obecně prospěšná společnost, občanský zákoník
Klíčová slova anglicky municipality, region, benevolent society, civil code
Změnil Změnil: JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., učo 51186. Změněno: 23. 1. 2022 15:42.
Anotace
Obce a kraje mohou zakládat obecně prospěšné společnosti (dále jen „o.p.s.“), neboť tato právnická osoba je výslovně uvedena v ust. § 23 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, kde jsou vyjmenovány ty typy právnických osob, jež jsou územní samosprávné celky oprávněny zřizovat či zakládat.
Anotace anglicky
Establishment of a benevolent society by municipality or region.
Zobrazeno: 27. 1. 2023 05:46