Informační systém SU
Žemlička, J. Počátky Čech královských. Proměna státu a společnosti. Praha 2002.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Počátky Čech královských. Proměna státu a společnosti. Praha 2002.
Authors Žemlička, J.
Edition
Other information
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 31/1/2019 10:25.
Displayed: 25/1/2022 17:47