Informační systém SU
SCHNEIDEROVÁ, Soňa. Komfortní zóna současného vyjadřování (The comfort zone of contemporary expression). In Konference Sociolekty v různých sférách komunikace. 2022.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Komfortní zóna současného vyjadřování
Name in Czech Komfortní zóna současného vyjadřování
Name (in English) The comfort zone of contemporary expression
Authors SCHNEIDEROVÁ, Soňa.
Edition Konference Sociolekty v různých sférách komunikace, 2022.
Other information
Type of outcome Presentations at conferences
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Philosophy and Science in Opava
Keywords (in Czech) současný český jazyk; frekventované výrazy; odborný jazyk; intelektualizace; demokratizace
Keywords in English contemporary Czech language; frequent expressions; professional language; intellectualization; democratization
Changed by Changed by: PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D., učo 50494. Changed: 13/3/2023 15:39.
Abstract
Příspěvek na konferenci pojednává o třech frekventovaných výrazech v současné češtině - komfortní zóna, toxický, predikovat. Ukazuje kontexty, v nichž se výrazy nacházejí. Analyzovány jsou zejména publicistické texty a také je přihlíženo k mluvené řeči.
Abstract (in Czech)
Příspěvek na konferenci pojednává o třech frekventovaných výrazech v současné češtině - komfortní zóna, toxický, predikovat. Ukazuje kontexty, v nichž se výrazy nacházejí. Analyzovány jsou zejména publicistické texty a také je přihlíženo k mluvené řeči.
Abstract (in English)
The paper at the conference discusses three frequent expressions in contemporary Czech - comfort zone, toxic, predict. It shows the contexts in which expressions are found. Mainly journalistic texts are analyzed and spoken language is also taken into account.
Displayed: 22/5/2024 19:55