Information System SU

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2022

 1. BOTLÍKOVÁ, Milena, Josef BOTLÍK and Jana STUCHLÍKOVÁ. Development of household savings and debts in small open economies during the global pandemic COVID 19. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2022. 10 pp.
  Name (in English): Development of household savings and debts in small open economies during the global pandemic COVID 19
  English. Slovakia.
  Keywords in English: Households; Czech Republic; pandemic; savings.
  Type of proceedings: post-proceedings
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: Ing. Milena Botlíková, Ph.D., učo 21108. Changed: 24/10/2021 23:21.
 2. 2021

 3. BOTLÍKOVÁ, Milena, Josef BOTLÍK and Jana STUCHLÍKOVÁ. Impacts of the global pandemic on the aviation industry of the European Union. In Klestik. GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES-SHS Web of Conferences. 20th ed. Žilina: Univerzity of Zilina, Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics, 2021. p. 1-8. ISSN 2261-2424. doi:10.1051/shsconf/20219201005.
  URL
  Name (in English): Impacts of the global pandemic on the aviation industry of the European Union
  RIV/47813059:19240/21:A0000704 Proceedings paper. English. Slovakia.
  Botlíková, Milena (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) -- Botlík, Josef (203 Czech Republic) -- Stuchlíková, Jana (203 Czech Republic, belonging to the institution)
  Keywords in English: aviation; Covid-19; tourism; unemployed; European Union
  Type of proceedings: post-proceedings
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: Ing. Milena Botlíková, Ph.D., učo 21108. Changed: 2/3/2021 09:16.
 4. STUCHLÍKOVÁ, Jana and Milena BOTLÍKOVÁ. The Impacts of the Global Pandemic on Selected Aspects of Sustainable Tourism in the Czech Republic. In In: 20. Medzinárodná vedecká konferencia Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky: „Udržateľnosť v globálnej vedomostnej ekonomike“. Žilina: EkF, Žilinská univerzita Žilina, 2021.
  Name in Czech: Dopady globální pandemie na vybrané aspekty udržitelného cestovního ruchu v České republice
  Name (in English): The Impacts of the Global Pandemic on Selected Aspects of Sustainable Tourism in the Czech Republic
  English. Slovakia.
  Keywords in English: Sustainable tourism; economic sustainability; tourism businesses; coronavirus; models of the impact of coronavirus on tourism

  Changed by: Ing. Jana Stuchlíková, učo 11228. Changed: 2/3/2021 19:51.
 5. 2020

 6. BOTLÍKOVÁ, Milena, Josef BOTLÍK and Jana STUCHLÍKOVÁ. Applying socially Responsible Enterpreneurship in tourism businesses. In T. Kliestik. International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019 – Sustainability in the Global-Knowledge Economy . 74. vyd. 04001. Žilina: EkF, Žilinská univerzita Žilina, 2020. p. 1-8. ISSN 2261-2424. doi:10.1051/shsconf/20207404001.
  URL
  Name in Czech: Uplatňování společensky odpovědného podnikání v cestovním ruchu
  Name (in English): Applying socially Responsible Enterpreneurship in tourism businesses
  RIV/47813059:19240/20:A0000639 Proceedings paper. English. Slovakia.
  Botlíková, Milena (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) -- Botlík, Josef (203 Czech Republic) -- Stuchlíková, Jana (203 Czech Republic, belonging to the institution)
  Keywords in English: tourism; businesses; globalization processes
  Type of proceedings: post-proceedings
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: Ing. Milena Botlíková, Ph.D., učo 21108. Changed: 6/5/2020 11:58.
 7. STUCHLÍKOVÁ, Jana. Dopady COVID-19 na ekonomickou a sociální udržitelnost podniků v cestovním ruchu (THE IMPACTS OF COVID-19 ON THE ECONOMIC AND SOCIAL SUSTAINABILITY OF TOURISM ENTERPRISES). In 21. Mezinárodní konference Medzinárodné vzťahy 2020: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov, 2020. p. 645-654. ISBN 978-80-225-4786-4.
  URL
  Name in Czech: Dopady COVID-19 na ekonomickou a sociální udržitelnost podniků v cestovním ruchu
  Name (in English): THE IMPACTS OF COVID-19 ON THE ECONOMIC AND SOCIAL SUSTAINABILITY OF TOURISM ENTERPRISES
  RIV/47813059:19240/20:A0000728 Proceedings paper. Czech. Slovakia.
  Stuchlíková, Jana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: Tourism enterprises; economic and social sustainability; coronavirus; workers of catering and accommodation facilities
  Type of proceedings: post-proceedings
  Reviewed: yes

  Changed by: Ing. Jana Stuchlíková, učo 11228. Changed: 2/3/2021 19:25.
 8. BOTLÍKOVÁ, Milena, Josef BOTLÍK, Petr JANÍK and Jana STUCHLÍKOVÁ. Geographical distribution of sustainable tourism development of the countries of the European Union using the machine learning method. In Soliman. 36th IBIMA Conference: Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic. 36th. USA: INT BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT ASSOC-IBIMA, 2020. p. 11090-11097. ISBN 978-0-9998551-5-7.
  Name (in English): Geographical distribution of sustainable tourism development of the countries of the European Union using the machine learning method
  RIV/47813059:19240/20:A0000706 Proceedings paper. English. United States of America.
  Botlíková, Milena (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) -- Botlík, Josef (203 Czech Republic) -- Janík, Petr (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Stuchlíková, Jana (203 Czech Republic, belonging to the institution)
  Keywords in English: Sustainable; tourism; environment; European Union
  Type of proceedings: post-proceedings
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: Ing. Milena Botlíková, Ph.D., učo 21108. Changed: 2/3/2021 11:33.
 9. STUCHLÍKOVÁ, Jana. Nástroje ovlivňující chování zákazníka při rozhodování o nákupu ubytovacích, stravovacích a dalších služeb podniků cestovního ruchu. (TOOLS INFLUENCING CUSTOMER BEHAVIOUR WHEN DECIDING TO PURCHASE ACCOMMODATION, CATERING AND OTHER SERVICES OF TOURISM BUSINESSES). In PhDr. Daniela Matušíková, PhD., Ing. Kristína Šambronská, PhD., PaedDr. Milena Švedová, PhD., MBA. In: Cestovný ruch v dvadsaťstoročnici od prelomu milénií – výkony, výzvy, trendy. Recenzovaný nekonferenčný zborník medzinárodných vedeckých štúdií. první. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2020. p. 117-122, 248 pp. ISBN 978-80-555-2575-4.
  URL
  Name in Czech: Nástroje ovlivňující chování zákazníka při rozhodování o nákupu ubytovacích, stravovacích a dalších služeb podniků cestovního ruchu.
  Name (in English): TOOLS INFLUENCING CUSTOMER BEHAVIOUR WHEN DECIDING TO PURCHASE ACCOMMODATION, CATERING AND OTHER SERVICES OF TOURISM BUSINESSES
  RIV/47813059:19240/20:A0000727 Proceedings paper. Czech. Slovakia.
  Stuchlíková, Jana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: Tourism; accommodation and catering services; factors affecting customer behaviour
  Reviewed: yes

  Changed by: Ing. Jana Stuchlíková, učo 11228. Changed: 2/3/2021 12:09.
 10. STUCHLÍKOVÁ, Jana and Milena BOTLÍKOVÁ. Selected Aspects of Susttainnable Tourism and their Application in the Operation of Accommodation and Catering Facilities in the Moravian-Silesian Region. In International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019 – Sustainability in the Global-Knowledge Economy. 74. vyd. 05023. Žilina: EkF, Žilinská univerzita Žilina, 2020. p. 1-8. ISSN 2261-2424. doi:10.1051/shsconf/20207405023.
  URL
  Name in Czech: Vybrané aspekty udržitelného cestovního ruchu a jejich aplikace při provozování ubytovacích a stravovacích zařízení v Moravskoslezském kraji
  RIV/47813059:19240/20:A0000640 Proceedings paper. English. Slovakia.
  Stuchlíková, Jana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) -- Botlíková, Milena (203 Czech Republic, belonging to the institution)
  Keywords in English: Sustainable tourism; accommodation and catering facilities; environment; waste sorting; wastewater treatment
  Type of proceedings: post-proceedings
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: Ing. Milena Botlíková, Ph.D., učo 21108. Changed: 6/5/2020 11:55.
 11. KORBELÁŘOVÁ, Irena, Jana STUCHLÍKOVÁ and Radmila DLUHOŠOVÁ. Slezské kulinární reminicence (Silesian culinary reminiscences). 2020.
  Name in Czech: Slezské kulinární reminiscence
  Name (in English): Silesian culinary reminiscences
  RIV/47813059:19240/20:N0000023 Organization of a workshop. Czech. Czech Republic.
  Korbelářová, Irena (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) -- Stuchlíková, Jana (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Dluhošová, Radmila (203 Czech Republic, belonging to the institution)
  Keywords in English: history; culinary heritage; Silesia
  International impact: yes

  Changed by: PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D., učo 7542. Changed: 1/3/2021 23:03.
 12. STUCHLÍKOVÁ, Jana and Milena BOTLÍKOVÁ. The Current Trends affecting Customer behaviour when buying Tourism Products. In Soliman. In 36th Conferecnce IBIMA 2020 - Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic (IBIMA). Granada: IBIMA, 2020. p. 11737-11744. ISBN 978-0-9998551-5-7.
  Name in Czech: Současné trendy ovlivňující chování zákazníků při nákupu produktů cestovního ruchu
  Name (in English): The Current Trends affecting Customer behaviour when buying Tourism Products
  RIV/47813059:19240/20:A0000729 Proceedings paper. English. United States of America.
  Stuchlíková, Jana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) -- Botlíková, Milena (203 Czech Republic, belonging to the institution)
  Keywords in English: Tourism; product; customer behaviour; modern marketing approaches and technologies
  Type of proceedings: post-proceedings
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: Ing. Milena Botlíková, Ph.D., učo 21108. Changed: 3/3/2021 13:32.
 13. 2019

 14. MOTYČKA, Michal and Jana STUCHLÍKOVÁ. Vliv hodnocení a odměňování pracovníků na zvyšování kvality ubytovacích a stravovacích služeb (Impact of evaluation and remuneration of workers on improving the quality of services and catering services). Opava: Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Ústav lázeňství, gastronomie a turismu, 2019. p. 82-95, 160 pp. ISBN 978-80-88064-42-8.
  URL
  Name in Czech: Vliv hodnocení a odměňování pracovníků na zvyšování kvality ubytovacích a stravovacích služeb
  Name (in English): Impact of evaluation and remuneration of workers on improving the quality of services and catering services

  Keywords in English: services, hotel industry, hospitality, staff appraisal, remuneration, share in revenue, benefits
  Type of proceedings: post-proceedings
  Reviewed: yes

  Changed by: Ing. Bc. Michal Motyčka, Ph.D., učo 50358. Changed: 12/11/2020 13:30.
 15. 2018

 16. VANÍČEK, Jiří and Jana STUCHLÍKOVÁ. Kulturní dědictví - důležitá hodnota a identita evropského společenství (Cultural heritage - an important value and identity of the European community). In Evropské hodnoty - tradice a jejich proměny v 21. století. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, z.ú., 2018. p. 11-22. Evropské hodnoty – tradice a jejich proměny v 21. století. ISBN 978-80-7556-028-5.
  URL
  Name (in English): Cultural heritage - an important value and identity of the European community
  RIV/47813059:19240/18:A0000383 Chapter(s) of a specialized book. Czech. Czech Republic.
  Vaníček, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) -- Stuchlíková, Jana (203 Czech Republic, belonging to the institution)
  Keywords in English: European Heritage Days; EHD; Association of Historic Settlements of Bohemia Moravia and Silesia; The Council of Europe; European Year of Cultural Heritage. European Landscape Convention
  Reviewed: yes

  Changed by: Ing. Jana Stuchlíková, učo 11228. Changed: 8/4/2019 17:09.
 17. STUCHLÍKOVÁ, Jana. Vybrané aspekty vývoje cestovního ruchu v Československu po roce 1945 (SELECTED ASPECTS OF TOURISM DEVELOPMENT IN CZECHOSLOVAKIA AFTER 1945). In Matušíková Daniela. Turizmus a jeho vývoj v storočnici Československa. Sborník vědeckých příspěvků. 2018th ed. Prešov: Bookman, s.r.o., 2018. p. 145-152, 163 pp. ISBN 978-80-8165-331-5.
  Name (in English): SELECTED ASPECTS OF TOURISM DEVELOPMENT IN CZECHOSLOVAKIA AFTER 1945
  RIV/47813059:19240/18:A0000381 Proceedings paper. Czech. Slovakia.
  Stuchlíková, Jana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: Tourism; price development; development of society and economy; professional education; tourism management; statistiky
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: Ing. Jana Stuchlíková, učo 11228. Changed: 8/4/2019 16:19.
 18. 2017

 19. DLUHOŠOVÁ, Radmila, Jana STUCHLÍKOVÁ and Eva VAVREČKOVÁ. The Results of the Development of Balneal Care Provision and the State of the Czech Spa Industry in Connection with the Changes in Legislation. Czech Journal of Tourism. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 1/6, 1/2017, p. 93-104. ISSN 1805-3580. doi:10.1515/cjot-2017–0005.
  WWW stránka vydání časopisu
  Name in Czech: Výsledky vývoje poskytování lázeňské péče a situace českého lázeňství v souvislosti se změnami v legislativě
  Name (in English): The Results of the Development of Balneal Care Provision and the State of the Czech Spa Industry in Connection with the Changes in Legislation
  RIV/47813059:19240/17:A0000186 Article in a journal. English. Czech Republic.
  Dluhošová, Radmila (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Stuchlíková, Jana (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Vavrečková, Eva (203 Czech Republic, belonging to the institution)
  Keywords in English: Indication list; balneal care; spa services; spas; development of spa clientele structure
  Reviewed: yes

  ERROR! Není vyplněn způsob publikování.
  Changed by: Ing. Petr Janík, učo 25851. Changed: 2/4/2018 11:26.
 20. 2016

 21. ZORKOVÁ, Dagmar and Jana STUCHLÍKOVÁ. Výzkum názorů vystavovatelů na problematiku výstavnictví v cestovním ruchu (Research of exhibitors´ opinion on the issue of exhibitions in tourism). In : 5. Mezinárodní vědecká konference, Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu. 1st ed. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 2016. p. 278 - 279, 11 pp. ISBN 978-80-7510-203-4.
  Odkaz na www stránku konference
  Name in Czech: Výzkum názorů vystavovatelů na problematiku výstavnictví v cestovním ruchu
  Name (in English): Research of exhibitors´ opinion on the issue of exhibitions in tourism
  RIV/47813059:19240/16:A0000174 Proceedings paper. Czech. Czech Republic.
  Zorková, Dagmar (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Stuchlíková, Jana (203 Czech Republic, belonging to the institution)
  Keywords in English: tourism; traid fairs; exhibitions; exhibitors; research
  Type of proceedings: post-proceedings
  Reviewed: yes

  Changed by: Ing. Petr Janík, učo 25851. Changed: 29/3/2018 10:23.
 22. 2011

 23. DLUHOŠOVÁ, Radmila, Alexandr BURDA, Eva VAVREČKOVÁ and Jana STUCHLÍKOVÁ. Mystery Shopping. Prolegomena. Opava, 2011. 114 pp. ISBN 978-80-7248-663-2.
  Name (in English): Mystery Shopping. Prolegomena.
  Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: market research; mystery shopping; gastronomy

  Changed by: PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D., učo 7542. Changed: 7/4/2019 00:01.
Displayed: 5/12/2021 18:42