Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. KŘÁKOVÁ, Lucie a Petra ŠIMÁNKOVÁ. Autologní transplantace krvetvorby u roztroušené sklerózy. In XXV. Slezský den sester. 2023.
  2. KŘÁKOVÁ, Lucie, Vlasta ZAHRADNÍKOVÁ a Petra ŠIMÁNKOVÁ. Autologní transplantace krvetvorby u roztroušené sklerózy. 1. vydání. Piletická 486, Hradec Králové: HANZO Production, 2023. s. 13-56. ISBN 978-80-907047-7-0.
  3. KŘÁKOVÁ, Lucie, Petra ŠIMÁNKOVÁ, Vlasta ZAHRADNÍKOVÁ a Martin LACHNIT. AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE KRVETVORBY U ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY. In XXIX. Pařízkovy dny. 2023.
  4. ŠIMÁNKOVÁ, Petra a Lucie KŘÁKOVÁ. Dny prevence - Edukace dospívajících adolescentů z dětských domovů a studentů středních škol zaměřená na prevenci HIV/AIDS a jiných sexuálně přenosných onemocnění. 2023.
  5. ŠIMÁNKOVÁ, Petra a Lucie KŘÁKOVÁ. Edukace dospívajících adolescentů z dětských domovů a studentů středních škol zaměřená na prevenci HIV/AIDS a jiných sexuálně přenosných onemocnění. In Projekt podpořený Ministerstvem zdravotnictví ČR. Číslo projektu:HIV/2526/6305/2023. 2023.
  6. ŠIMÁNKOVÁ, Petra a Lucie KŘÁKOVÁ. Edukace dospívajících adolescentů z dětských domovů a studentů středních škol zaměřená na prevenci HIV/AIDS a jiných sexuálně přenosných onemocnění - edukační leták. SU; FVP v Opavě, 2023.
  7. ŠIMÁNKOVÁ, Petra a Lucie KŘÁKOVÁ. Edukace dospívajících adolescentů z dětských domovů a studentů středních škol zaměřená na prevenci HIV/AIDS a jiných sexuálně přenosných onemocnění - informační brožura. SU; FVP v Opavě, 2023.
  8. ŠIMÁNKOVÁ, Petra a Lucie KŘÁKOVÁ. Edukace dospívajících adolescentů z dětských domovů a studentů středních škol zaměřená na prevenci HIV/AIDS a jiných sexuálně přenosných onemocnění - roll up. SU; FVP v Opavě, 2023.
  9. ŠIMÁNKOVÁ, Petra a Lucie KŘÁKOVÁ. Edukace dospívajících adolescentů zaměřená na prevenci HIV/AIDS a jiných sexuálně přenosných onemocnění. Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov. 2023.
  10. ŠIMÁNKOVÁ, Petra a Lucie KŘÁKOVÁ. Edukace dospívajících adolescentů zaměřená na prevenci HIV/AIDS a jiných sexuálně přenosných onemocnění. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace. 2023.
  11. ŠIMÁNKOVÁ, Petra a Lucie KŘÁKOVÁ. Edukace dospívajících adolescentů zaměřená na prevenci HIV/AIDS a jiných sexuálně přenosných onemocnění. Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace. 2023.
  12. ŠIMÁNKOVÁ, Petra a Lucie KŘÁKOVÁ. Edukace dospívajících adolescentů zaměřená na prevenci HIV/AIDS a jiných sexuálně přenosných onemocnění. Dětský domov a Školní jídelna, Velké Heraltice, příspěvková organizace. 2023.
  13. ŠIMÁNKOVÁ, Petra a Lucie KŘÁKOVÁ. Edukace dospívajících adolescentů zaměřená na prevenci HIV/AIDS a jiných sexuálně přenosných onemocnění. Dětský domov Budišov nad Budišovkou. 2023.
  14. ŠIMÁNKOVÁ, Petra. Noc vědců - Tajemství nenarozeného života. 2023.
  15. ŠIMÁNKOVÁ, Petra. Parazitární onemocnění u dětí – edukační činnost sestry v pediatrické ambulanci. LOGOS POLYTECHNIKOS. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2023, roč. 14, č. 1, s. 31-38, 63 s. ISSN 2464-7551.
  16. ŠIMÁNKOVÁ, Petra a Lucie KŘÁKOVÁ. Problematika periferně implantovaných centrálních katétrů u dětí- PICC. Health & Caring. Fakulta zdravotnických studií Univerzit, 2023, roč. 2, č. 1, s. 1-20, 30 s. ISSN 2788-0931. doi:10.46585/hc.2023.1.2383.
  17. ŠIMÁNKOVÁ, Petra a Lucie KŘÁKOVÁ. První koupel novorozence, péče o jeho kůži. FLORENCE pro všeobecné sestry a ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky. 2023, roč. 19, 2/2023, s. 27-30, 48 s. ISSN 1801-464X.
  18. ŠIMÁNKOVÁ, Petra. SPECIFIKA PÉČE O DĚTI S EPIDERMOLYSIS BULLOSA - 1 díl. Dermatologie pro praxi. Olomouc: Solen, s.r.o., 2023, roč. 17, č. 1, s. 3-56, 56 s. ISSN 1802-2960. doi:10.36290/der.2023.001.
  19. ŠIMÁNKOVÁ, Petra. Specifika péče o děti s epidermolysis bullosa - 2 díl. Dermatologie pro praxi. Olomouc: Solen, s.r.o., 2023, roč. 17, č.2, s. 66-71, 116 s. ISSN 1802-2960. doi:10.36290/der.2023.011.
  20. ŠIMÁNKOVÁ, Petra. Základy ošetřovatelské péče pro sociální pracovníky. In UK021 Základy ošetřovatelské péče pro sociální pracovníky – výuka na pobočce Tábor a Trutnov. 2023.
  21. ŠIMÁNKOVÁ, Petra a Lucie KŘÁKOVÁ. ZLEPŠOVÁNÍ ÚROVNĚ ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL V PROBLEMATICE POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI JAKO POČÁTEČNÍ KROK PREVENCE KRIMINALITY. Ošetřovatelské perspektivy. 2023, roč. 6, č. 1, s. 66-71, 136 s. ISSN 2570-785X. doi:10.25142/osp.2022.006.

  2022

  1. ŠIMÁNKOVÁ, Petra a Jana HALUZÍKOVÁ. Faktory ovlivňující přístup rodičů k očkování dětí. Logos Polytechnikos. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2022, roč. 13, č.2, s. 48-61, 196 s. ISSN 2464-7551.
  2. ŠIMÁNKOVÁ, Petra a Lucie KŘÁKOVÁ. Jarní Dny prevence - Výuka první pomoci žáků základních a středních škol. 2022.
  3. ŠIMÁNKOVÁ, Petra a Lucie KŘÁKOVÁ. Kongenitální neprůchodnost slzných cest dětí. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, s.r.o., 2022, roč. 3/2022, č. 3, s. 231-234, 231-234. ISSN 1213-0494. doi:10.36290/ped.2022.050.
  4. ŠIMÁNKOVÁ, Petra. Koupání a péče o kůži novorozence. Festival Těhu Day. 2022.
  5. ŠIMÁNKOVÁ, Petra. Letní škola - První koupel novorozence v historickém kontextu. 2022.
  6. ŠIMÁNKOVÁ, Petra. Ošetřovatelské postupy 2, distanční opora. FVP, Opava: UNZS, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2022. 110 s. Distanční opora.
  7. ŠIMÁNKOVÁ, Petra a Lucie KŘÁKOVÁ. Podzimní Den prevence: Výuka první pomoci žáků základních a středních škol jako první krok prevence kriminality. 2022.
  8. ŠIMÁNKOVÁ, Petra a Lucie KŘÁKOVÁ. Poskytnutí první pomoci při akutních stavech a KPR v terénu. Audiovizuální tvorba. Opava: SU Opava, FVP, 2022. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014696.
  9. ŠIMÁNKOVÁ, Petra a Lucie KŘÁKOVÁ. Příprava kojence k prvnímu očkování. Ošetřovatelské perspektivy. 2022, roč. 5, č. 2, s. 47-59. ISSN 2570-785X. doi:10.25142/osp.2022.006.
  10. ŠIMÁNKOVÁ, Petra. Současné trendy v péči o zdraví - Univerzita třetího věku (U3V). In Current trends in health care - University of the Third Age (U3V). 2022.
  11. ŠIMÁNKOVÁ, Petra a Lucie KŘÁKOVÁ. Teoreticko - praktická výuka první pomoci na Střední zemědělské škole v Opavě. 2022.
  12. ŠIMÁNKOVÁ, Petra a Lucie KŘÁKOVÁ. Teoreticko - praktická výuka první pomoci na ZŠ Englišova v Opavě. 2022.
  13. ŠIMÁNKOVÁ, Petra a Lucie KŘÁKOVÁ. Teoreticko - praktická výuka první pomoci na ZŠ Otická v Opavě. 2022.
  14. ŠIMÁNKOVÁ, Petra a Lucie KŘÁKOVÁ. VÝUKA PRVNÍ POMOCI ŽÁKŮ A STUDENTŮ JAKO PRVNÍ KROK PREVENCE KRIMINALITY. In Ing. Iveta Bryjová, Mgr. Gabriela Světnická, PhDr. Daniela Nedvědová, Ph.D. STŘÍPKY Z PEDIATRICKO – PORODNICKÉHO OŠETŘOVATELSTVÍ. Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veře: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2022. s. 54-64, 84 s. ISBN 978-80-7510-544-8.
  15. ŠIMÁNKOVÁ, Petra a Lucie KŘÁKOVÁ. Výuka první pomoci žáků základních a středních škol jako první krok prevence kriminality. In Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče pro rok 2022. Číslo projektu: 25/22/PPZ. 2022.
  16. ŠIMÁNKOVÁ, Petra a Lucie KŘÁKOVÁ. Výuka první pomoci žáků základních a středních škol jako první krok prevence kriminality , Roll-up. 2022. vyd. Fakulta veřejných politik v Opavě,: Fakulta veřejných politik v Opavě, 1 s. 2022., 2022. 1 s. Číslo projektu: 25/22/PPZ.
  17. ŠIMÁNKOVÁ, Petra a Lucie KŘÁKOVÁ. Výuka první pomoci žáků základních a středních škol jako první krok prevence kriminality. Edukační brožura. 2022. vyd. Fakulta veřejných politik v Opavě, 2022., 2022. 3 s. Číslo projektu: 25/22/PPZ.
  18. ŠIMÁNKOVÁ, Petra a Lucie SIKOROVÁ. Zvládání zátěže rodinou hospitalizovaného dítěte odlišných kultur. Logos polytechnikos. Jihlava: Vysoká škola Jihlava, 2022, roč. 13, č.2, s. 48-60, 196 s. ISSN 2464-7551.

  2021

  1. ŠIMÁNKOVÁ, Petra. Febrilní křeče u dítěte - vliv stresu při poskytování první pomoci. In XXIII. SLEZSKÝ DEN SESTER. 2021.
  2. ŠIMÁNKOVÁ, Petra. Komunitní, primární ambulantní péče a domácí péče. Opava: neuveden, 2021. 108 s. Distanční text.
  3. ŠIMÁNKOVÁ, Petra. Ošetřovatelské postupy - edukační videa. Opava: FVP, SU v Opavě, 2021. Rozvoj vzdělávání CZ.02.2.69/0.0./0.0/16_015/00024.
  4. ŠIMÁNKOVÁ, Petra. Ošetřovatelské postupy 1. 1. vyd. Opava: SU Opava, FVP, ÚNZS, 2021. 183 s. Ošetřovatelské postupy 1.
  5. ŠIMÁNKOVÁ, Petra. Základy pedagogiky a edukace v ošetřovatelství. Opava: neuveden, 2021. 93 s. Distanční text.

  2014

  1. ŠIMÁNKOVÁ, Petra a Dagmar MASTILIAKOVÁ. Postavení mentora v současné klinické praxi. FLORENCE pro všeobecné sestry a ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky. 2014, roč. 2014, 1-2, s. 15-20, 48 s. ISSN 1801-464X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 11. 2023 15:03