Information System SU

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2020

 1. KNAPÍK, Jiří. Heller & Kristian aneb opavská Vest pocket revue (1933) (Heller & Kristian or Opavian Vest pocket revue (1933)). 1st ed. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2020. 215 pp. žádná. ISBN 978-80-7510-414-4.
 2. KNAPÍK, Jiří. Pionýr družstevníkem? Pionýrská zemědělská hospodářství v letech 1959-1964 (A Young Pioneer a cooperative farmer? Young Pioneers’ agricultural farms in the 1959-1964 period). Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, 2020, vol. 27, No 1, p. 58-99. ISSN 1210-7050.
 3. KNAPÍK, Jiří, Lucie GILAROVÁ and Vít NĚMEC. Rozhlasová hra Zdeňka Jermana „Slečna Hromosvod“ (1947). Studie a edice scénáře (Zdeněk Jerman's Radio Drama „Slečna Hromosvod“ (1947) (The Introductory Study and the Critical Edition of the Script)). Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Opava: Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, 2020, vol. 13, No 13, p. 173-204. ISSN 1803-411X.
 4. 2018

 5. KNAPÍK, Jiří and Martin FRANC. Mezi pionýrským šátkem a mopedem. Děti, mládež a socialismus v českých zemích 1948–1970 (Between a pioneer scarf and a moped. Children, Youth and Socialism in the Czech Lands 1948–1970). 1st ed. Praha: Academia, 2018. 727 pp. Edice Šťastné zítřky, sv. 30. ISBN 978-80-200-2890-7.
 6. KNAPÍK, Jiří and Martin FRANC. Mezi pionýrským šátkem a mopedem. Děti, mládež a socialismus v českých zemích 1948–1970 (Between a pioneer scarf and a moped. Children, Youth and Socialism in the Czech Lands 1948–1970). 1st ed. Praha: Academia, 2018. 727 pp. Edice Šťastné zítřky, sv. 30. ISBN 978-80-200-2890-7.
 7. KNAPÍK, Jiří. Z trosek slezské Thálie k budovatelskému Fénixovi (Opavské divadlo v letech 1945–1955) (From the ruins of Silesian Thalia to the building Phoenix (Opava Theater in 1945–1955)). In Jana Foltysová, Zdeněk Jirásek. Sto let české divadelní scény v Opavě. 1st ed. Opava: Statutární město Opava, 2018. p. 17-26. ISBN 978-80-7572-013-9.
 8. KNAPÍK, Jiří. Z trosek slezské Thálie k budovatelskému Fénixovi (Opavské divadlo v letech 1945–1955) (From the ruins of Silesian Thalia to the building Phoenix (Opava Theater in 1945–1955)). In Jana Foltysová, Zdeněk Jirásek. Sto let české divadelní scény v Opavě. Sborník z konference. 1st ed. Opava: Statutární město Opava, 2018. p. 17-26. ISBN 978-80-7572-013-9.
 9. 2017

 10. KNAPÍK, Jiří. Sociálně podpůrné akce pro děti a mise UNICEF v Československu (1945–1951) (Social support actions for children and mission UNICEF in Czechoslovakia (1945–1951)). Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Opava: Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, 2017, vol. 10, No 10, p. 239-245. ISSN 1803-411X.
 11. KNAPÍK, Jiří. Tzv. práce s dětmi jako součást socialistické mimoškolní výchovy v 50. a 60. letech (The So-Called Work with Children as Part of Socialist Extracurricular Education in the 1950s and 1960s). Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2017, vol. 8, No 2, p. 197-215. ISSN 1803-7550.
 12. 2014

 13. KNAPÍK, Jiří. Popularizace vědy a výzkumu na Ústavu historických věd. Výsledky a zkušenosti. (Popularization of science and research at the Institute of Historical Sciences. Results and experience.). Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2014. 91 pp. ISBN 978-80-7248-949-7.
Display details
Displayed: 1/12/2021 15:39