Information System SU

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2023

  1. RICHTER, Jaromír. Postavení členů zastupitelstva města. In Přednáška pro členy zastupitelstva města Kojetín. 2023.
  2. RICHTER, Jaromír. Prakticky průvodce pracovním právem a zákoníkem práce 5. vydání. 2023. ISBN 978-80-87173-70-1.
  3. RICHTER, Jaromír. Praktický průvodce pracovním právem a zákoníkem práce 6. vydání. 2023. ISBN 978-80-87173-71-8.

  2022

  1. RICHTER, Jaromír. Občan a správa věci veřejných. Karviná: Slezská univerzita v Opavě Obchodněpodnikatelská fakulta v Karviné, 2022. p. 1 -99.
  2. RICHTER, Jaromír. PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ: Distanční studijní text. Karviná: Slezská univerzita v Opavě Obchodněpodnikatelská fakulta v Karviné, 2022.
  3. RICHTER, Jaromír. Projevy soukromého práva v životě občana. Slezská univerzita Obchodně podnikatel, 2022. p. 1 - 151.
  4. RICHTER, Jaromír. PŮSOBNOST A PRAVOMOC ČLENŮ ZASTUPITELSTVA OBCE. In Přednáška pro členy zastupitelstva obce Doubrava. 2022.
  5. RICHTER, Jaromír. VEŘEJNÁ SPRÁVA: Distanční studijní text. Karviná: Slezská univerzita v Opavě Obchodněpodnikatelská fakulta v Karviné, 2022.

  2021

  1. RICHTER, Jaromír. Veřejná správa. první. SU OPF: SU OPF, 2021. 180 pp.

  2020

  1. RICHTER, Jaromír. Pracovní právo ve veřejné správě. první. SU OPF: SU OPF, 2020. 120 pp.
  2. RICHTER, Jaromír. Praktický průvodce zákoníkem práce a pracovním právem. 4th ed. Karviná: PARIS Karviná, 2020. 300 pp. ISBN 978-80-87173-27-5.
  3. RICHTER, Jaromír. Problematika statutárních měst v české republice (Problems of statutory cities in the Czech Republic). In Ing. Licie Kamrádová, Ph.D. , JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D. Role veřejné správy a sociální politiky v každodenním občanském životě. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, 2020. p. 120 - 131, 131 pp. ISBN 978-80-7510-393-2.
  4. POSPÍŠIL, Petr, Jaromír RICHTER and David DVOŘÁK. Řízení obcí a regionů: distanční studijní text. 2020.
  5. RICHTER, Jaromír. Soubor a komentář novelizačních ustanovení koncepční novely zákoníku práce. první. SU OPF, 2020. 7 pp.
Display details
Displayed: 4/3/2024 02:15