Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. RICHTER, Jaromír. Postavení členů zastupitelstva města. In Přednáška pro členy zastupitelstva města Kojetín. 2023.
   Změnil: JUDr. Jaromír Richter, učo 49025. Změněno: 12. 1. 2023 15:55.
  2. RICHTER, Jaromír. Prakticky průvodce pracovním právem a zákoníkem práce 5. vydání. 2023. ISBN 978-80-87173-70-1.
   Změnil: JUDr. Jaromír Richter, učo 49025. Změněno: 12. 1. 2023 14:52.
  3. RICHTER, Jaromír. Praktický průvodce pracovním právem a zákoníkem práce 6. vydání. 2023. ISBN 978-80-87173-71-8.
   Změnil: JUDr. Jaromír Richter, učo 49025. Změněno: 14. 12. 2023 12:07.

  2022

  1. RICHTER, Jaromír. Občan a správa věci veřejných. Karviná: Slezská univerzita v Opavě Obchodněpodnikatelská fakulta v Karviné, 2022. s. 1 -99.
   Změnil: JUDr. Jaromír Richter, učo 49025. Změněno: 20. 12. 2022 13:32.
  2. RICHTER, Jaromír. PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ: Distanční studijní text. Karviná: Slezská univerzita v Opavě Obchodněpodnikatelská fakulta v Karviné, 2022.
   Změnil: JUDr. Jaromír Richter, učo 49025. Změněno: 20. 9. 2022 14:05.
  3. RICHTER, Jaromír. Projevy soukromého práva v životě občana. Slezská univerzita Obchodně podnikatel, 2022. s. 1 - 151.
   Změnil: JUDr. Jaromír Richter, učo 49025. Změněno: 20. 12. 2022 13:24.
  4. RICHTER, Jaromír. PŮSOBNOST A PRAVOMOC ČLENŮ ZASTUPITELSTVA OBCE. In Přednáška pro členy zastupitelstva obce Doubrava. 2022.
   Změnil: JUDr. Jaromír Richter, učo 49025. Změněno: 12. 1. 2023 16:06.
  5. RICHTER, Jaromír. VEŘEJNÁ SPRÁVA: Distanční studijní text. Karviná: Slezská univerzita v Opavě Obchodněpodnikatelská fakulta v Karviné, 2022.
   Změnil: JUDr. Jaromír Richter, učo 49025. Změněno: 20. 9. 2022 13:56.

  2021

  1. RICHTER, Jaromír. Veřejná správa. první. SU OPF: SU OPF, 2021. 180 s.
   Název česky: Veřejná správa

   Změnil: JUDr. Jaromír Richter, učo 49025. Změněno: 15. 2. 2021 17:55.

  2020

  1. RICHTER, Jaromír. Pracovní právo ve veřejné správě. první. SU OPF: SU OPF, 2020. 120 s.
   Název česky: Pracovní právo ve veřejné správě

   Změnil: JUDr. Jaromír Richter, učo 49025. Změněno: 15. 2. 2021 17:48.
  2. RICHTER, Jaromír. Praktický průvodce zákoníkem práce a pracovním právem. 4. vyd. Karviná: PARIS Karviná, 2020. 300 s. ISBN 978-80-87173-27-5.
   Název česky: Praktický průvodce zákoníkem práce a pracovním právem

   Změnil: JUDr. Jaromír Richter, učo 49025. Změněno: 16. 2. 2021 17:11.
  3. RICHTER, Jaromír. Problematika statutárních měst v české republice. In Ing. Licie Kamrádová, Ph.D. , JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D. Role veřejné správy a sociální politiky v každodenním občanském životě. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, 2020. s. 120 - 131, 131 s. ISBN 978-80-7510-393-2.
   Název anglicky: Problems of statutory cities in the Czech Republic

   Klíčová slova anglicky: city, statutory city, village

   Změnil: JUDr. Jaromír Richter, učo 49025. Změněno: 16. 1. 2020 09:54.
  4. POSPÍŠIL, Petr, Jaromír RICHTER a David DVOŘÁK. Řízení obcí a regionů: distanční studijní text. 2020.
   Změnila: Dr. Ing. Ingrid Majerová, učo 48710. Změněno: 2. 3. 2023 13:20.
  5. RICHTER, Jaromír. Soubor a komentář novelizačních ustanovení koncepční novely zákoníku práce. první. SU OPF, 2020. 7 s.
   Název česky: Soubor a komentář novelizačních ustanovení koncepční novely zákoníku práce

   Změnil: JUDr. Jaromír Richter, učo 49025. Změněno: 15. 2. 2021 17:42.
Zobrazeno: 4. 3. 2024 02:56