Information System SU

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2020

 1. SCHNEIDEROVÁ, Soňa. Hovorovost v lingvistické teorii a současné komunikační praxi (Colloquiality in linguistic theory and contemporary communication practice). In Lucie Jílková – Kamila Mrázková – Helena Özörencik. Jak je důležité míti styl: Pocta Janě Hoffmanové. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2020. p. 81-94. ISBN 978-80-7422-767-7.
  Name in Czech: Hovorovost v lingvistické teorii a současné komunikační praxi
  Name (in English): Colloquiality in linguistic theory and contemporary communication practice
  RIV/47813059:19240/20:A0000738 Chapter(s) of a specialized book. Czech. Czech Republic.
  Schneiderová, Soňa (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: colloquaiality; standard lanquage; colloqial standard
  Reviewed: yes

  Changed by: PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D., učo 50494. Changed: 3/3/2021 15:20.
 2. 2019

 3. SCHNEIDEROVÁ, Soňa. Jazyk a dialog: výbor z textů (Language and Dialogue: Selected Papers). Jazykovědné aktuality. Praha: Jazykovědné sdružení České republiky, 2019, vol. 56, 3-4, p. 114-118. ISSN 1212-5326.
  Name in Czech: Jazyk a dialog: výbor z textů
  Name (in English): Language and Dialogue: Selected Papers

  Keywords in English: Světla Čmejrková; language; dialogue.

  Changed by: PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D., učo 50494. Changed: 28/3/2020 19:14.
 4. SCHNEIDEROVÁ, Soňa. K charakteristice syntaktických jevů v próze Citlivý člověk Jáchyma Topola (On some syntactic phenomes in Topol's prose Citlivý člověk/Sensitive Person). Bohemica Olomucensia. Olomouc: Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého, 2019, vol. 11, No 2, p. 182-198. ISSN 1803-876X.
  Name in Czech: K charakteristice syntaktických jevů v próze Citlivý člověk Jáchyma Topola
  Name (in English): On some syntactic phenomes in Topol's prose Citlivý člověk/Sensitive Person
  RIV/47813059:19240/19:A0000595 Article in a journal. Czech. Czech Republic.
  Schneiderová, Soňa (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: Jáchym Topol; prose; asyndetone; polysyndetone; juxtaposition; attribute; circumstance determination; word order; rhythmization; condensation of expression; spoken.
  Reviewed: yes

  Changed by: PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D., učo 50494. Changed: 23/4/2020 15:06.
 5. 2018

 6. SCHNEIDEROVÁ, Soňa. Uvozovky v současném publicistickém textu (Quotation marks in current journalist texts). In Ondřej Bláha. Spisovná čeština a jazyková kultura 2018. Olomouc: Univerzita Palackého, 2018. p. 259-270. ISBN 978-80-244-5465-8.
  Name in Czech: Uvozovky v současném publicistickém textu
  Name (in English): Quotation marks in current journalist texts
  RIV/47813059:19240/18:A0000347 Proceedings paper. Czech. Czech Republic.
  Schneiderová, Soňa (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: quotation marks; journalism; text; style
  Type of proceedings: post-proceedings
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D., učo 50494. Changed: 30/3/2019 21:04.
Displayed: 2/12/2021 17:36