Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. SCHUPPLEROVÁ, Stanislava. ČEHO SI CENÍME V LITERATUŘE PRO DĚTI A MLÁDEŽ?JEDNA DEKÁDA PRIZMATEM MAGNESIE LITERY. Bohemica Olomucensia. Olomouc: Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého, 2020, neuveden, č. 3, s. 74-87. ISSN 1803-876X.
 2. SCHUPPLEROVÁ, Stanislava. HISTORIE V ZRCADLE DĚTSKÉ LITERATURY. Bohemica Olomucensia. Olomouc: Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého, 2020, neuveden, č. 3, s. 186-196. ISSN 1803-876X.
 3. ŽÁČEK, Rudolf, Milan HES, Monika HORSÁKOVÁ, Stanislava SCHUPPLEROVÁ, Jakub CHROBÁK, Martin NOVOSAD, Ywona ŁYKO a Miroslav KOUBA. Média – Dějiny – Společnost : Obraz Polska a Poláků v českých médiích. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2020. 116 s. nevyplněn. ISBN 978-80-7510-442-7.
 4. 2019

 5. SCHUPPLEROVÁ, Stanislava. Literárně-filmové migrace. In Zuzana Bariaková - Martina Kubealaková. Literárne podoby migrácie. Bratislava: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2019. s. 359-371. ISBN 978-80-8207-049-4.
 6. 2018

 7. SCHUPPLEROVÁ, Stanislava. Básníci bez šerpy. In MACHALA, L. – DAMBORSKÁ, A. Cenová bilance 2015. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. s. 112-121. ISBN 978-80-244-5337-8.
 8. SCHUPPLEROVÁ, Stanislava. Pár úvah nad současnou českou poezií. In MACHALA, L. – FRANTA, T. Cenová bilance 2016. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. s. 33-41. ISBN 978-80-244-5338-5.
 9. SCHUPPLEROVÁ, Stanislava. Sudety: fikce a realita. In Kolektiv autorů. Média-Dějiny-Společnost: Kdo rozhoduje o tom, co si myslíme. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018. s. 57-64. ISBN 978-80-7510-327-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 9. 12. 2021 02:21