Information System SU

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2024

    1. BARČÁK, Tomáš and Zdeněk FRANĚK. Use of UML Language and ERP System to Improve the Quality of Management and Production in a Manufacturing Company. In prof. Ing. Tomas Kliestik, PhD. GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES. 23nd International Scientific Conference. Proceeding.s. Zilina, Slovakia: UNIVERSITY OF ZILINA, The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics., 2024.

    2023

    1. BARČÁK, Tomáš, Zdeněk FRANĚK, Jan FAMFULÍK and Michal RICHTÁŘ. ERP SYSTÉM JAKO ZDROJ DAT PRO PREDIKCE PROVOZNÍCH UKAZATELŮ ZA VYUŽITÍ METOD UMĚLÉ INTELIGENCE (ERP SYSTEM AS A SOURCE OF DATA FOR PREDICTING OPERATIONAL INDICATORS USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE METHODS). In Roman Šperka, Petr Suchánek, Jarmila Duháček Šebestová, Radim Dolák, Tomáš Barčák, Radka Bauerová, Šárka Čemerková, Michal Halaška, Radmila Krkošková, Kateřina Matušínská, Jiří Mazurek, Žaneta Rylková, Šárka Zapletalová. 4th International conference on Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises. Conference proceedings. Karviná: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2023. p. 11-17, 264 pp. ISBN 978-80-7510-554-7.
    2. ŠPERKA, Roman, Petr SUCHÁNEK, Jarmila DUHÁČEK ŠEBESTOVÁ, Radim DOLÁK, Tomáš BARČÁK, Radka BAUEROVÁ, Šárka ČEMERKOVÁ, Michal HALAŠKA, Radmila KRKOŠKOVÁ, Kateřina MATUŠÍNSKÁ, Jiří MAZUREK, Žaneta RYLKOVÁ and Šárka ZAPLETALOVÁ. 4th International Conference on Decision Making for Small and Medium-Sized Enterprises. Conference Proceedings. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2023. 264 pp. ISBN 978-80-7510-554-7.
Display details
Displayed: 3/3/2024 17:39