Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. BARČÁK, Tomáš a Zdeněk FRANĚK. Use of UML Language and ERP System to Improve the Quality of Management and Production in a Manufacturing Company. In prof. Ing. Tomas Kliestik, PhD. GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES. 23nd International Scientific Conference. Proceeding.s. Zilina, Slovakia: UNIVERSITY OF ZILINA, The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics., 2024.
   URL
   angličtina. Slovensko.
   Klíčová slova anglicky: Modelling, UML, ERP system, business processes, production quality

   Změnil: Ing. Tomáš Barčák, Ph.D., učo 66091. Změněno: 30. 12. 2023 12:28.

  2023

  1. BARČÁK, Tomáš, Zdeněk FRANĚK, Jan FAMFULÍK a Michal RICHTÁŘ. ERP SYSTÉM JAKO ZDROJ DAT PRO PREDIKCE PROVOZNÍCH UKAZATELŮ ZA VYUŽITÍ METOD UMĚLÉ INTELIGENCE. In Roman Šperka, Petr Suchánek, Jarmila Duháček Šebestová, Radim Dolák, Tomáš Barčák, Radka Bauerová, Šárka Čemerková, Michal Halaška, Radmila Krkošková, Kateřina Matušínská, Jiří Mazurek, Žaneta Rylková, Šárka Zapletalová. 4th International conference on Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises. Conference proceedings. Karviná: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2023. s. 11-17, 264 s. ISBN 978-80-7510-554-7.
   URL
   Název anglicky: ERP SYSTEM AS A SOURCE OF DATA FOR PREDICTING OPERATIONAL INDICATORS USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE METHODS
   angličtina. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: Clouds, Enterprise Resource Planning, Neural Networks, Operational Indicator, Weibull Distribution

   Změnil: Ing. Tomáš Barčák, Ph.D., učo 66091. Změněno: 30. 12. 2023 12:13.
  2. ŠPERKA, Roman, Petr SUCHÁNEK, Jarmila DUHÁČEK ŠEBESTOVÁ, Radim DOLÁK, Tomáš BARČÁK, Radka BAUEROVÁ, Šárka ČEMERKOVÁ, Michal HALAŠKA, Radmila KRKOŠKOVÁ, Kateřina MATUŠÍNSKÁ, Jiří MAZUREK, Žaneta RYLKOVÁ a Šárka ZAPLETALOVÁ. 4th International Conference on Decision Making for Small and Medium-Sized Enterprises. Conference Proceedings. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2023. 264 s. ISBN 978-80-7510-554-7.
   URL
   RIV: Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu. angličtina. Česká republika.
   Šperka, Roman (703 Slovensko, garant, domácí) -- Suchánek, Petr (203 Česká republika, domácí) -- Duháček Šebestová, Jarmila (203 Česká republika, domácí) -- Dolák, Radim (203 Česká republika, domácí) -- Barčák, Tomáš (203 Česká republika, domácí) -- Bauerová, Radka (203 Česká republika, domácí) -- Čemerková, Šárka (203 Česká republika, domácí) -- Halaška, Michal (203 Česká republika, domácí) -- Krkošková, Radmila (203 Česká republika, domácí) -- Matušínská, Kateřina (203 Česká republika, domácí) -- Mazurek, Jiří (203 Česká republika, domácí) -- Rylková, Žaneta (203 Česká republika, domácí) -- Zapletalová, Šárka (203 Česká republika, domácí)
   Klíčová slova anglicky: ADF test; Granger causality; macroeconomic variables; SME; VEC model
   Druh sborníku: postkonferenční sborník
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnila: Mgr. Radmila Krkošková, Ph.D., učo 48703. Změněno: 1. 8. 2023 11:17.
Zobrazeno: 2. 3. 2024 16:50