Information System SU

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2021

 1. RADEK, David. Krize církve nebo víry? Slezská církev na sklonku středověku a v počátcích novověku. (Crisis of church or of faith? Silesian Church at the end of the Middle Ages and in the early modern period.). In Církve a krize v průběhu staletí. 2021.
  Name in Czech: Krize církve nebo víry? Slezská církev na sklonku středověku a v počátcích novověku.
  Name (in English): Crisis of church or of faith? Silesian Church at the end of the Middle Ages and in the early modern period.
  Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: Silesia; reformation; silesian church
  Type of participation: active participation (giving a lecture, organization, etc.)

  Changed by: Mgr. David Radek, Ph.D., učo 9360. Changed: 1/12/2021 12:59.
 2. RADEK, David. PIĘTAK, Stanislav – PINDUR, David – SPRATEK, Daniel: Dějiny evangelíků na Těšínsku od reformace do tolerance. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Opava: Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, 2021, vol. 14, p. 172-174. ISBN 978-80-7510-477-9.
  Name in Czech: PIĘTAK, Stanislav – PINDUR, David – SPRATEK, Daniel: Dějiny evangelíků na Těšínsku od reformace do tolerance

  Changed by: Mgr. David Radek, Ph.D., učo 9360. Changed: 1/12/2021 13:28.
 3. RADEK, David. Slezská knížata a Vladislav II. Jagelonský. Několik poznámek k tzv. velkému privilegiu krále Vladislava II. z roku 1498 (Silesian princes and Vladislav II. Jagiellonian. A few notes on the so-called great privilege of King Vladislav II. from 1498). In Jagiellonowie i ich świat. Konflikty Jagiellonów. 2021.
  Name in Czech: Slezská knížata a Vladislav II. Jagelonský. Několik poznámek k tzv. velkému privilegiu krále Vladislava II. z roku 1498
  Name (in English): Silesian princes and Vladislav II. Jagiellonian. A few notes on the so-called great privilege of King Vladislav II. from 1498
  Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: Vladislav II Jagellonian; Silesia; silesian dukes
  Type of participation: active participation (giving a lecture, organization, etc.)

  Changed by: Mgr. David Radek, Ph.D., učo 9360. Changed: 1/12/2021 12:50.
 4. RADEK, David. Vztahy mezi opolskými Piastovci a opavskými Přemyslovci v druhé polovině patnáctého století (Relations between the Piasts of Opole and the Přemyslids of Opava in the second half of the fifteenth century). In Opavští Přemyslovci v dějinách a kultuře. K výročí úmrtí Valentina Hrbatého 1521-2021. 2021.
  Name in Czech: Vztahy mezi opolskými Piastovci a opavskými Přemyslovci v druhé polovině patnáctého století
  Name (in English): Relations between the Piasts of Opole and the Přemyslids of Opava in the second half of the fifteenth century
  Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: Přemyslids; late middle Ages; Piast dynasty; Silesia
  Type of participation: active participation (giving a lecture, organization, etc.)

  Changed by: Mgr. David Radek, Ph.D., učo 9360. Changed: 1/12/2021 13:30.
 5. 2020

 6. RADEK, David. Bolek V. Opolský a církev. Několik poznámek ke vztahu světské a církevní moci v pozdním středověku (Bolek V of Opole and Christian Church. Some Notes on Relationship between the Sacred and the Profane in Late Middle Ages). In Wojciech Iwańczak, Agniezska Januszek-Sieradzka, Janusz Smołucha. KOŚCIÓŁ W SPOŁECZEŃSTWIE W CZECHACH I W POLSCE W ŚREDNIOWIECZU I W EPOCE NOWOŻYTNEJ. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum v Krakowie, 2020. p. 349-371. ISBN 978-83-7614-466-5.
  Name in Czech: Bolek V. Opolský a církev. Několik poznámek ke vztahu světské a církevní moci v pozdním středověku
  Name (in English): Bolek V of Opole and Christian Church. Some Notes on Relationship between the Sacred and the Profane in Late Middle Ages
  RIV/47813059:19240/20:A0000656 Proceedings paper. Czech. Poland.
  Radek, David (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: Bolek V. of Opole; Duchy of Opole; church; Franciscans; heresy
  Type of proceedings: post-proceedings

  Changed by: Mgr. David Radek, Ph.D., učo 9360. Changed: 4/8/2020 17:18.
 7. RADEK, David. Kdo byl Bolek Opavský? Několik poznámek k tzv. Výpovědi krále Jana (Who Was Bolek Opavský? Some Notes on the So-Called Testimony of King John). Mediaevalia Historica Bohemica. Praha: Historický ústav AV ČR, 2020, vol. 23, No 2, p. 1-19, 20 pp. ISSN 0862-979X.
  Name in Czech: Kdo byl Bolek Opavský? Několik poznámek k tzv. Výpovědi krále Jana
  Name (in English): Who Was Bolek Opavský? Some Notes on the So-Called Testimony of King John
  Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: Rosenbergs; Orsini; Bolek V. Opolský; Silesia; Testimony of King John
  Reviewed: yes

  Changed by: Mgr. David Radek, Ph.D., učo 9360. Changed: 29/11/2021 09:45.
 8. RADEK, David. Mezi nacionalismem a marxismem. Slezská knížata pozdního středověku optikou poválečné polské historiografie (Between nationalism and Marxism: The Silesian dukes of the Late Middle Ages through the lens of post-war Polish historiography). In Martin Nodl, Piotr Węcowski. Colloquia mediaevalia Pragensia 21. Marxismus a medievistika: společné osudy? Praha: Filosofia, 2020. p. 205-227, 24 pp. Colloquia mediaevalia Pragensia 21. ISBN 978-80-7007-647-7.
  Name in Czech: Mezi nacionalismem a marxismem. Slezská knížata pozdního středověku optikou poválečné polské historiografie
  Name (in English): Between nationalism and Marxism: The Silesian dukes of the Late Middle Ages through the lens of post-war Polish historiography
  RIV/47813059:19240/20:A0000731 Chapter(s) of a specialized book. Czech. Czech Republic.
  Radek, David (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: The Hussite movement; marxismus; silesian dukes; historiography
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: Mgr. David Radek, Ph.D., učo 9360. Changed: 3/3/2021 08:37.
 9. RADEK, David. Neznámá epizoda ze života Bolka IV. Opolského. K interpretaci listiny Alberta ze Šternberka z roku 1392 (UKNOWN EPISODE FROM THE LIFE OF BOLKO IV OF OPOLE. TOWARDS INTERPRETATION OF THE DOCUMENT BY ALBERT OF ŠTERNBERK FROM 1392). Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 2020, vol. 75, No 4, p. 33-47. ISSN 0037-7511. doi:10.34616/SKHS.2020.4.33.46.
  URL URL
  Name in Czech: Neznámá epizoda ze života Bolka IV. Opolského. K interpretaci listiny Alberta ze Šternberka z roku 1392
  Name (in English): UKNOWN EPISODE FROM THE LIFE OF BOLKO IV OF OPOLE. TOWARDS INTERPRETATION OF THE DOCUMENT BY ALBERT OF ŠTERNBERK FROM 1392
  RIV: Article in a journal. Czech. Poland.
  Radek, David (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: Bolko IV. of Opole; Vladislav II. of Opole; Zikmund of Luxembourg; Piast dynasty
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: Mgr. David Radek, Ph.D., učo 9360. Changed: 29/11/2021 09:35.
 10. RADEK, David. Vytváření kacíře. Případ Bolka V. Opolského (The making of a heretic. The case of Bolko V of Opole). Średniowiecze Polskie i Powszechne. 2020, 12(16), 12(16), p. 121-141, 22 pp. ISSN 2353-9720. doi:10.31261/SPiP.2020.16.06.
  URL
  Name in Czech: Vytváření kacíře. Případ Bolka V. Opolského
  Name (in English): The making of a heretic. The case of Bolko V of Opole
  RIV/47813059:19240/20:A0000730 Article in a journal. Czech. Poland.
  Radek, David (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: Bolko V of Opole; heresy; Jan Długosz; Kaspar Borgeni; Peter Eschenloer; Eneas Silvio Piccolomini; narrative strategies; the Hussite movement
  Reviewed: yes

  Changed by: Mgr. David Radek, Ph.D., učo 9360. Changed: 3/3/2021 08:26.
 11. 2019

 12. RADEK, David. Výkonný redaktor (executive editor). Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis, 2019 - 2022. ISSN 1803-411X.
  Name in Czech: Výkonný redaktor
  Name (in English): executive editor

  Changed by: Mgr. David Radek, Ph.D., učo 9360. Changed: 1/12/2021 13:15.
 13. 2018

 14. RADEK, David. Bolek V. Opolský (okolo 1400-1460). Život a legenda. (Bolek V. of Opole (cca. 1400-1460). Life and legend.). Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018. 310 pp. ISBN 978-80-7510-282-9.
  Name in Czech: Bolek V. Opolský (okolo 1400-1460). Život a legenda.
  Name (in English): Bolek V. of Opole (cca. 1400-1460). Life and legend.
  RIV/47813059:19240/18:A0000655 Book on a specialized topic. Czech. Czech Republic.
  Radek, David (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: Bolek V. of Opole; Hussitism; Duchy of Opole; Heresy; Georg of Podebrady; Silesia; Sigismund of Luxemburg; cultural memory
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: Mgr. David Radek, Ph.D., učo 9360. Changed: 4/8/2020 17:02.
 15. RADEK, David. Rokytnické panství (1487-1627) (Manor of Rokytnice (1487-1627)). In Hana Ferencová. Rokytnice v Orlických horách 1318-2018. Vydání první. Rokytnice v Orlických horách: Město Rokytnice v Orlických horách, 2018. p. 137-154. ISBN 978-80-270-4362-0.
  Name in Czech: Rokytnické panství (1487-1627)
  Name (in English): Manor of Rokytnice (1487-1627)
  RIV/47813059:19240/18:A0000376 Chapter(s) of a specialized book. Czech. Czech Republic.
  Radek, David (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: Rokytnice v Orlických horách; Mauschwitz family; urban history

  Changed by: Mgr. David Radek, Ph.D., učo 9360. Changed: 2/4/2019 14:38.
 16. 2017

 17. RADEK, David. Husův žák? Obraz Bolka V. Opolského v historiografii (Hus´ pupil? The Picture of Bolko V of Opole in Historiography). Husitský Tábor. Tábor, 2017, 21/2017, No 21, p. 156-182. ISSN 0231-6080.
  Name (in English): Hus´ pupil? The Picture of Bolko V of Opole in Historiography
  RIV/47813059:19240/17:A0000158 Article in a journal. Czech. Czech Republic.
  Radek, David (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: Bolko V. of Opole; Silesia; historiografy; memory studies; the Hussite movement; cultural memory; Duchy of Opole
  Reviewed: yes

  ERROR! Není vyplněn způsob publikování.
  Changed by: Mgr. Hana Komárková, Ph.D., učo 27664. Changed: 5/4/2018 12:18.
 18. RADEK, David. Mocenské strategie Bolka V. Opolského na moravsko-slezském pomezí (The power strategy of Bolek V. of Opole on the Moravian-Silesian border). Slezský sborník. Opava: Slezské zemské muzeum, 2017, vol. 115, No 2, p. 23-40. ISSN 0037-6833.
  Name in Czech: Mocenské strategie Bolka V. Opolského na moravsko-slezském pomezí
  Name (in English): The power strategy of Bolek V. of Opole on the Moravian-Silesian border
  RIV/47813059:19240/17:A0000290 Article in a journal. Czech. Czech Republic.
  Radek, David (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: Bolek V. of Opole; Silesia; Přemyslids; middle age; Hukvaldy; Opava; power strategy
  Reviewed: yes

  ERROR! Není vyplněn způsob publikování.
  Changed by: Mgr. David Radek, Ph.D., učo 9360. Changed: 21/3/2019 09:34.
Displayed: 2/12/2021 10:34