Information System SU

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2021

  1. PILÁT, Miroslav. Komunitní plánování sociálních služeb jako makro metoda sociální práce. Opava, 2021.
  2. VRUBLOVÁ, Yvetta. Ošetřovatelská péče o ženu v primární gynekologické péči. Opava, 2021.
  3. ŠIMÁNKOVÁ, Petra. Ošetřovatelské postupy - edukační videa (Nursing procedures - educational videos). Opava: FVP, SU v Opavě, 2021. Rozvoj vzdělávání CZ.02.2.69/0.0./0.0/16_015/00024.
  4. PETEJA, Matúš. Pokročilá laparoskopická operativa. Opava, 2021.
  5. PETEJA, Matúš. Základní laparoskopická operativa. Opava, 2021.

  2020

  1. PETRÁSEK, Martin. Akreční disk u černých děr zblízka. Opava, 2020.
  2. LANČOVÁ, Debora. Akreční struktury v blízkosti černých děr a neutronových hvězd. Opava, 2020.
  3. NOVOTNÝ, Jan. Binární systémy s černou dírou. Opava, 2020.
  4. NOVOTNÝ, Jan. Binární systémy s neutronovou hvězdou. Opava, 2020.
  5. KALEJA, Martin. Etopedická diagnostika: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2020. 145 pp. ISBN 978-80-7510-397-0.
  6. GRÁF, Tomáš. Imerzivní média (sférická projekce): Distanční studijní text (Immersive media (spherical projection)). 1st ed. Opava, 2020. 44 pp.
  7. JANKŮ, Kateřina. Kompenzační a rehabilitační pomůcky ve speciálně pedagogické praxi: Distanční studijní text. 1st ed. 2020. 127 pp.
  8. QUISOVÁ, Silvie. Nácvik poradenského rozhovoru. Opava, 2020.
  9. NEDVĚDOVÁ, Daniela. Ošetřovatelská péče o ženu v těhotenství, v průběhu porodu a v období šestinedělí. Opava, 2020.
  10. HOFER, Adam. Rentgenové observační kosmické mise. Opava, 2020.
  11. VÍTKOVÁ, Marie. Speciální pedagogika předškolního a školního věku a dospělých: Distanční studijní text (Special education of preschool and school age and adults: Distance learning study materials). 1st ed. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2020. 158 pp. ISBN 978-80-7510-401-4.
  12. FABIÁN, Petr. Teorie a metody sociální práce. Opava, 2020.
  13. HOFER, Adam and Vít KUREČKA. Úvod do prostředí DIGISTAR 6: Distanční studijní text. Opava: Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2020.
  14. SCHEE, Jan. Vyzařování v silné gravitaci. Opava, 2020.
  15. GRÁF, Tomáš. Základy astronomie a astrofyziky: Distanční studijní text (Fundamentals of Astronomy and Astrophysics). 1st ed. Opava, 2020. 157 pp.
  16. PETRÁSEK, Martin. Život pod černými slunci - exoplanety u černých děr. Opava, 2020.

  2019

  1. WEISS, Michaela. Americká literatura: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 57 pp.
  2. MÜHLPACHR, Pavel. Andragogika osob s disabilitou: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 185 pp.
  3. KALNICKÝ, Juraj. Androdidaktika a gerontodidaktika: Distanční studijní text (Androdidactics and Gerontodidactics: Distance learning study materials). 1st ed. Opava, 2019. 128 pp.
  4. JOHNOVÁ, Markéta. Anglická gramatika: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 61 pp.
  5. JOHNOVÁ, Markéta. Anglická gramatika 1: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 67 pp.
  6. JOHNOVÁ, Markéta. Anglická gramatika 2: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 61 pp.
  7. MACHNIČOVÁ, Marie. Anglická lexikologie: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 30 pp.
  8. WEISS, Michaela. Anglická literatura: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 48 pp.
  9. HELEŠIC, Jiří. Animační programy v cestovním ruchu: Distanční studijní text. 1st ed. Karviná, 2019. 158 pp. ISBN 978-80-7510-377-2.
  10. GRÁF, Tomáš. Astronomický proseminář I a II: Distanční studijní text (Astronomical Proseminar I and II: Distance learning study materials). 1st ed. Opava, 2019. 152 pp.
  11. VARGA, Lukáš. Business Correspondence: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 99 pp.
  12. NÁLEPOVÁ, Jana. Celoživotní systematické učení: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 81 pp.
  13. SONNKOVÁ, Pavlína. Cestovní ruch a senioři: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 124 pp.
  14. BAKALA, Pavel, Alena BAKALOVÁ and Olga CHADAEVA. Classical Electrodynamics: COURSE READER WITH SELECTED PROBLEMS. Opava: Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2019. 45 pp.
  15. BAKALA, Pavel, Alena BAKALOVÁ and Olga CHADAEVA. Classical Electrodynamics: Distance learning study materials. 1st ed. Opava, 2019. 45 pp.
  16. BAKALA, Pavel, Alena BAKALOVÁ and Olga CHADAEVA. Classical Electrodynamics: SELECTED PROBLEMS. Opava: Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2019. 6 pp.
  17. HORÁK, Jakub and Lukáš VARGA. Communication Skills: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 96 pp.
  18. JANČÁREK, Petr. Časosběrný dokumentární film: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 131 pp.
  19. HOŠEK, Jan and Marek SKLÁŘ. Český vědecko-populární film v souvislostech: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 171 pp.
  20. KLEPEK, Martin and Veronika BRACINÍKOVÁ. Design a správa webové stránky: Distanční studijní text. Karviná, 2019. 168 pp. ISBN 978-80-7510-375-8.
  21. MENŠÍK, Jaroslav. Electroacoustic sound synthesis: TEACHING MATERIALS. Opava: Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2019. 234 pp.
  22. SLOVÁČEK, Petr. Filosofické otázky života seniora: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 136 pp.
  23. STANKEOVÁ, Kateřina. Finanční gramotnost: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 103 pp.
  24. MÜHLPACHR, Pavel. Gerontologie pro speciální pedagogy: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 124 pp.
  25. RYKALOVÁ, Gabriela. Gramatika I: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 83 pp.
  26. KOTŮLKOVÁ, Veronika. Gramatika II: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 126 pp.
  27. VÍTKOVÁ, Marie and Miroslava BARTOŇOVÁ. Inkluzivní pedagogika: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 179 pp. ISBN 978-80-7510-334-5.
  28. KAJZAR, Patrik and Martina CHYLKOVÁ. Intercultural communication: Distance learning study materials. Karviná, 2019. 150 pp. ISBN 978-80-7510-376-5.
  29. NÁLEPOVÁ, Jana. Interkulturelle Kommunikation: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 82 pp.
  30. PAVLÍKOVÁ ALEŠOVÁ, Táňa. Italská literatura: Distanční studijní text. Opava: Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2019. 122 pp.
  31. MALÁ, Jaroslava. Italština pro cestovní ruch: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 122 pp.
  32. SZOMOLÁNYI, Anton. KAMEROVÁ TVORBA 1: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 136 pp.
  33. SZOMOLÁNYI, Anton. KAMEROVÁ TVORBA 2: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 131 pp.
  34. SZOMOLÁNYI, Anton. Kamerová tvorba 3: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 158 pp.
  35. QUISOVÁ, Silvie. Kazuistický seminář: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 122 pp.
  36. ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Kognitivní trénink u seniorů: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 127 pp.
  37. KUKLA, Daniel. Kompetencje komunikacyjne przyszłych pedagogów: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 131 pp. ISBN 978-80-7510-344-4.
  38. QUISOVÁ, Silvie. Komunikace se seniory I.: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 121 pp.
  39. QUISOVÁ, Silvie. Komunikace se seniory II.: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 122 pp.
  40. MATUŠÍNSKÁ, Kateřina and Veronika BRACINÍKOVÁ. Komunikační a prezentační dovednosti: Distanční studijní text (Presentation and communication skills: Distance learning study materials). 1st ed. Karviná: SU Opava, OPF Karviná, 2019. 195 pp. ISBN 978-80-7510-371-0.
  41. ODSTRČILÍKOVÁ, Yveta. Komunikační systémy osob se sluchovým postižením: Distanční studijní text. 1st ed. 2019. 120 pp.
  42. BOBÁKOVÁ, Hanne-Lore and Janusz KARPETA. Krizová komunikace: Distanční studijní text (Crisis communication). 1st ed. Karviná: SLU OPF, 2019. 131 pp. ISBN 978-80-7510-378-9.
  43. VANÍČEK, Jiří. Lázeňské pobyty pro seniory: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 124 pp.
  44. ŠEBESTOVÁ, Jarmila, Zuzana PALOVÁ and Petra KREJČÍ. Manažerské dovednosti v mezigeneračním týmu: Distanční studijní text (Managerial skills in multigenerational teams: Distance learning study materials). 1st ed. Karviná, 2019. 137 pp. ISBN 978-80-7510-372-7.
  45. STOKLASA, Michal and Martin KLEPEK. Mediální marketing: Distanční studijní text. Karviná, 2019. 131 pp. ISBN 978-80-7510-368-0.
  46. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Mentální postižení a PAS 2: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 142 pp. ISBN 978-80-7510-361-1.
  47. JANKŮ, Kateřina. Mentální postižení a PAS1: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 123 pp.
  48. PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea. Metodologie andragogického a gerontagogického výzkumu: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 124 pp.
  49. GRÁF, Tomáš. Metody praktické astronomie: Distanční studijní text (Methods of Astronomy: Distance learning study materials). 1st ed. Opava, 2019. 121 pp.
  50. ŠEBESTOVÁ, Jarmila and Zuzana PALOVÁ. Minority Entrepreneurship: Distance learning study materials. 1st ed. Karviná, 2019. 125 pp. ISBN 978-80-7510-373-4.
  51. STAŇKOVÁ, Renáta and Alexandr GEBAUER. Motorika znevýhodněných: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 129 pp.
  52. NENIČKA, Lubomír. Multikulturní aspekty sociální péče: Distanční studijní text (Multicultural aspects of social care: Distance learning study materials). 1st ed. Karviná: Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2019. 140 pp. ISBN 978-80-7510-363-5.
  53. PETRÁSEK, Martin. Myšlení obrazem: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 121 pp.
  54. KUČÁKOVÁ, Hana. Návod na pozorování na univerzitní observatoři WHOO!: Distanční studijní text. Opava: Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2019.
  55. URBANEC, Miroslav. Německá literatura v kontextu I: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 101 pp.
  56. URBANEC, Miroslav. Německá literatura v kontextu II: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 85 pp.
  57. URBANEC, Miroslav. Německá literatura v kontextu III: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 83 pp.
  58. JANIŠ, Kamil. Obecná didaktika: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 120 pp.
  59. KALNICKÝ, Juraj. Obecná gerontagogika: Distanční studijní text (General Gerontagogy: Distance learning study materials). 1st ed. Opava, 2019. 129 pp.
  60. KALNICKÝ, Juraj. Obecný management a personální řízení: Distanční studijní text (General and Personal Management: Distance learning study materials). 1st ed. Opava, 2019. 124 pp.
  61. PAVLÍKOVÁ ALEŠOVÁ, Táňa. Odborná italština: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 122 pp.
  62. JEDLIČKA, Daniel. Odborná terminologie 1: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 53 pp.
  63. JEDLIČKA, Daniel. Odborná terminologie 2: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 33 pp.
  64. JEDLIČKA, Daniel. Odborná terminologie 3: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 30 pp.
  65. JEDLIČKA, Daniel. Odborná terminologie 4: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 30 pp.
  66. KNAPOVÁ, Lenka. Odborný anglický jazyk pro speciální pedagogy: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 133 pp.
  67. ZEZULKOVÁ, Ladislava. Odborný německý jazyk pro speciální pedagogy: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 119 pp.
  68. ZAPLETAL, Miloš. Ochrana ovzduší: Distanční studijní text. 1st ed. 2019. 115 pp.
  69. JELENOVÁ, Zdeňka. ORL a foniatrie pro speciální pedagogy: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 145 pp.
  70. SKOPALOVÁ, Jitka. Paliativní a hospicová péče: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 117 pp.
  71. SUCHÁNEK, Petr. Podnikání na Internetu: Distanční studijní text. Karviná, 2019. 135 pp. ISBN 978-80-7510-366-6.
  72. KALEJA, Martin and Beata Maria NOWAK. Polský jazyk pro speciální pedagogy: Distanční studijní text. 1st ed. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019. 120 pp. ISBN 978-80-7510-345-1.
  73. KALEJA, Martin. Poradenství a intervence u dětí a žáků s poruchami chování: Distanční studijní text. 1st ed. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019. 138 pp. ISBN 978-80-7510-362-8.
  74. SVOBODOVÁ, Dagmar. Poradenství v sociálních službách: Distanční studijní text (Guidance in social services: Distance learning study materials). 2019. ISBN 978-80-7510-364-2.
  75. KOTŮLKOVÁ, Veronika. Práce s odbornou terminologií: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 47 pp.
  76. KOTŮLKOVÁ, Veronika and Gabriela RYKALOVÁ. Práce s textem a slovní zásobou: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 70 pp.
  77. MACHNIČOVÁ, Marie. Praktická cvičení 1: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 28 pp.
  78. MACHNIČOVÁ, Marie. Praktická cvičení 2: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 28 pp.
  79. MACHNIČOVÁ, Marie. Praktická cvičení 3: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 29 pp.
  80. MACHNIČOVÁ, Marie. Praktická cvičení 4: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 34 pp.
  81. MACHNIČOVÁ, Marie. Praktická cvičení 5: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 34 pp.
  82. MACHNIČOVÁ, Marie. Praktická cvičení 6: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 34 pp.
  83. MACHNIČOVÁ, Marie. Praktická fonetika: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 93 pp.
  84. JOHNOVÁ, Markéta. Praktické dovednosti 2: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 46 pp.
  85. RYKALOVÁ, Gabriela. Praktické otázky překladů: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 56 pp.
  86. NÁLEPOVÁ, Jana. Praktický jazyk: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 125 pp.
  87. ZEZULKOVÁ, Eva. Praktika z logopedie: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 121 pp.
  88. NÁLEPOVÁ, Jana. Prezentační dovednosti: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 110 pp.
  89. HORÁK, Jakub. Prezentační dovednosti 1: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 66 pp.
  90. JEDLIČKA, Daniel. Prezentační dovednosti 2: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 43 pp.
  91. JAROŠOVÁ, Lenka, Jindřich ROHÁČEK, Lukáš ČÍHAL and Martin GAJDOŠÍK. Přírodovědecké muzejnictví: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 188 pp.
  92. HOSÁKOVÁ, Jiřina. Psychiatrie pro speciální pedagogy: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 135 pp.
  93. KOLAŘÍKOVÁ, Marta. Psychologie stárnutí a stáří: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 128 pp.
  94. HABRMAN, Petr. Radiační fyzika: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava: Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2019. 202 pp.
  95. HABRMAN, Petr. Radiologická fyzika: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava: Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2019. 110 pp.
  96. SCHEE, Jan, Petr SLANÝ and Filip BLASCHKE. Relativistic Physics and Astrophysics II: TEACHING MATERIALS. Opava: Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2019. 75 pp.
  97. JANKŮ, Kateřina. Resocializační pedagogika: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 122 pp.
  98. ČERMÁK, Petr. Robotika a drony: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 113 pp.
  99. BAIEROVÁ, Martina. Řízení času: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 115 pp.
  100. PALOVÁ, Zuzana. Řízení nestátních neziskových organizací: Distanční studijní text. Karviná, 2019. 131 pp. ISBN 978-80-7510-380-2.
  101. RYLKOVÁ, Žaneta. Řízení provozu příspěvkových organizací: Distanční studijní text. Karviná, 2019. 138 pp. ISBN 978-80-7510-367-3.
  102. HLEDÍK, Stanislav. Snapdragon: A multipurpose library for Mathematica: Distance learning study materials. 1st ed. Opava, 2019. 283 pp.
  103. SKOPALOVÁ, Jitka. Sociální patologie a prevence u seniorů: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 134 pp.
  104. MÜHLPACHR, Pavel. Sociální patologie a sociální deviace: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 172 pp.
  105. ŠEBESTOVÁ, Jarmila and Petra KREJČÍ. Sociální podnikání: Distanční studijní text. 1st ed. Karviná, 2019. 135 pp. ISBN 978-80-7510-374-1.
  106. BURYOVÁ, Ivona. Sociální politika: Distanční studijní text. Karviná, 2019. 125 pp. ISBN 978-80-7510-365-9.
  107. FABIÁN, Petr. Sociální práce a sociální služby se seniory: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 143 pp.
  108. URBANOVSKÁ, Eva. Sociální psychologie a psychologie zdraví: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 163 pp.
  109. KALEJA, Martin. Sociologie dětství a dítěte: Distanční studijní text (Sociology of Child and Childhood). 1st ed. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě, 2019. 142 pp. ISBN 978-80-7510-347-5.
  110. SKOPALOVÁ, Jitka. Sociologie stáří a sociální gerontologie: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 125 pp.
  111. MRÁČKOVÁ, Lucie. Somatologie: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 125 pp.
  112. VÍTKOVÁ, Marie. Somatopedie: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 221 pp. ISBN 978-80-7510-340-6.
  113. KLÍMOVÁ, Eva. Současný italský jazyk: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019.
  114. MÜHLPACHR, Pavel. Speciální geragogika: Distanční studijní text. 1st ed. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2019. 122 pp.
  115. KOLAŘÍKOVÁ, Marta. Speciální gerontagogika: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 181 pp.
  116. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Specifické poruchy učení a chování: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 134 pp. ISBN 978-80-7510-338-3.
  117. ADÁMEK, Pavel. Společenská odpovědnost firem, neziskového sektoru a veřejné správy: Distanční studijní text. Karviná, 2019. 169 pp. ISBN 978-80-7510-370-3.
  118. JEDLIČKA, Daniel. Studijní dovednosti: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 42 pp.
  119. PETRÁSEK, Martin. Světlo a optika ve filmu a fotografii: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 122 pp.
  120. ZEZULKOVÁ, Eva. Symptomatické poruchy řeči: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 124 pp.
  121. JANIŠ, Kamil. Školní pedagogika: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 120 pp.
  122. JANIŠ, Kamil and Kamil JANIŠ. Tělovýchovné a zdravotní aktivity u seniorů: Distanční studijní text. 1st ed. Opava: Fakulta veřejných politik, 2019. 120 pp.
  123. BLASCHKE, Martin. Termodynamika a statistická fyzika: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 100 pp.
  124. CHMELAŘOVÁ, Magdalena. Tvorba a řízení projektů: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 121 pp.
  125. BECKER, Mathias. Tvorba firemních textů/ Produktion von Firmentexten: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 76 pp.
  126. ZEDNÍKOVÁ, Karolína. Úvod do animace a základní terapeutické metody: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 131 pp.
  127. ŘÍMOVSKÁ, Zdeňka. Úvod do ergonomie: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 134 pp.
  128. UXA, Robert and Petr JANČÁREK. Úvod do filmové a televizní produkce: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 132 pp.
  129. ŠPETLA, Petr. Úvod do filmové tvorby: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 122 pp.
  130. ZAPLETAL, Miloš and Markéta HANIČÁKOVÁ. Úvod do hudební muzeologie: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 196 pp.
  131. KLINGENBERG, Claire. Úvod do kritického myšlení: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 124 pp.
  132. WEISS, Michaela. Úvod do literatury: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 48 pp.
  133. TALLOVÁ, Barbora. Úvod do studia: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 120 pp.
  134. JEDLIČKA, Daniel. Úvod do teorie a praxe překladu: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 47 pp.
  135. BENEŠOVÁ, Kateřina. Vybrané kapitoly medicínské propedeutiky: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 136 pp.
  136. NOVÁKOVÁ, Zdenka. Vybrané kapitoly z práva: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 155 pp.
  137. STARZYCZNÁ, Halina and Adéla CHROMČÁKOVÁ. Vztahový marketing a CRM: Distanční studijní text (Relationship Marketing and CRM: Distance learning study materials). 1st ed. Karviná, 2019. 192 pp. ISBN 978-80-7510-369-7.
  138. JANIŠ, Kamil and Naděžda ŠPATENKOVÁ. Zájmová edukace u seniorů: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 143 pp.
  139. JANÁČOVÁ, Monika. Základy geriatrie: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 151 pp.
  140. MALOTOVÁ, Dagmar. Základy gerontopsychiatrie: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 126 pp.
  141. KALNICKÝ, Juraj. Základy pedagogiky a andragogiky: Distanční studijní text (Basics of Pedagogy and Andragogy: Distance learning study materials). 1st ed. Opava, 2019. 150 pp.
  142. HALUZÍKOVÁ, Jana. Základy první pomoci: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 144 pp.
  143. HOSÁKOVÁ, Jiřina. Základy psychiatrie pro speciální pedagogy: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 126 pp.
  144. PAVLIŇÁKOVÁ, Zuzana and Pavlína ZARUBOVÁ. Základy znakového jazyka: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 126 pp.
  145. PAVLIŇÁKOVÁ, Zuzana and Pavlína ZARUBOVÁ. Znakový jazyk II: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 124 pp.
  146. HORÁK, Jakub, Ivana SMOLKOVÁ ŠUBOVÁ and Lukáš VARGA. Znalosti a dovednosti pro praxi 1: Obchodní komunikace: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 125 pp.
  147. NOVOTNÁ GALUSZKOVÁ, Jana, Jaroslava MALÁ and Petr ROTREKL. Znalosti a dovednosti pro praxi 4: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 97 pp.
  148. BRYJOVÁ, Iveta. Zpracování medicínských a obrazových dat: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 123 pp.
  149. MENŠÍK, Jaroslav. Zvukové praktikum: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 133 pp.

  2018

  1. CHYLKOVÁ, M. and K. HEINZ. Business Culture in Tourism: Distance learning study materials. 1st ed. Karviná, 2018. 130 pp. ISBN 978-80-7510-296-6.
  2. CHYLKOVÁ, Martina and Krystyna HEINZ. Business Culture in Tourism: Distance learning study materials. 1st ed. Karviná, 2018. 130 pp. ISBN 978-80-7510-296-6.
  3. SUCHÁNEK, Petr. Business Intelligence: Distanční studijní text. 1st ed. Karviná, 2018. 132 pp. ISBN 978-80-7510-308-6.
  4. JANÁKOVÁ, Milena. CRM systémy: Distanční studijní text. 1st ed. Karviná, 2018. 127 pp. ISBN 978-80-7510-297-3.
  5. KRÖMER, Tomáš, Dana URBÁŠKOVÁ and Miloš ZAPLETAL. Dějiny českého muzejnictví: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2018. 242 pp.
  6. VANÍČEK, Jiří. Destinační management: Distanční studijní text. 1st ed. Karviná, 2018. 131 pp. ISBN 978-80-7510-313-0.
  7. PALEČKOVÁ, Iveta. Finance v podnikání: Distanční studijní text. 1st ed. Karviná, 2018. 148 pp. ISBN 978-80-7510-301-7.
  8. ŠIMÁKOVÁ, Jana. Finanční poradenství: Distanční studijní text. 1st ed. Karviná, 2018. 135 pp. ISBN 978-80-7510-311-6.
  9. BECKER, Mathias. Geschichte und Realien der deutschsprachigen Länder I:Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2018. 103 pp.
  10. DOLÁK, Radim. Informační management: Distanční studijní text. 1st ed. Karviná, 2018. 128 pp. ISBN 978-80-7510-292-8.
  11. DOLÁK, Radim and Petr SUCHÁNEK. Informační systémy v cestovním ruchu: Distanční studijní text. 1st ed. Karviná, 2018. 144 pp. ISBN 978-80-7510-294-2.
  12. BOTLÍK, Josef. Informatika pro profesně zaměřené obory: Distanční studijní text. 1st ed. Karviná, 2018. 286 pp. ISBN 978-80-7510-317-8.
  13. DOLÁK, Radim. Information management: Distance study text. 1st ed. Karviná, 2018. 129 pp. ISBN 978-80-7510-293-5.
  14. SVOBODOVÁ, Dagmar. Komunikační dovednosti pro informatiky (Communication Skills for Informatic). 2018. ISBN 978-80-7510-309-3.
  15. BOBÁKOVÁ, Hanne-Lore and Martina CHYLKOVÁ. Komunikační dovednosti v cestovním ruchu: Distanční studijní text (Communication Skills in Tourism Student Support Material). 1st ed. Karviná, 2018. 139 pp. ISBN 978-80-7510-291-1.
  16. ZEZULKOVÁ, Eva. Komunikační systémy ve vzdělávání: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2018. 121 pp.
  17. KOSTKOVÁ, Miroslava and Lubomír SCHELLONG. Lázeňství a hotelnictví: Distanční studijní text (Spa and hospitality). 1st ed. Karviná, 2018. 144 pp. ISBN 978-80-7510-305-5.
  18. KOSTKOVÁ, Miroslava and Halina STARZYCZNÁ. Marketing cestovního ruchu: Distanční studijní text (Marketing of tourism). 1st ed. Karviná: Slezská univerzita Obchodně podnikatelská faulta Karviná, 2018. 167 pp. ISBN 978-80-7510-307-9.
  19. KAJZAR, Patrik. Mezinárodní cestovní ruch: Distanční studijní text. 1st ed. Karviná, 2018. 137 pp. ISBN 978-80-7510-299-7.
  20. ŠELIGOVÁ, Markéta and Petra RŮČKOVÁ. Nákladové účetnictví: Distanční studijní text. 1st ed. Karviná, 2018. 144 pp. ISBN 978-80-7510-310-9.
  21. SOBOTOVIČOVÁ, Šárka and Jana JANOUŠKOVÁ. Nepřímé daně v České republice: Distanční studijní text. 1st ed. Karviná, 2018. 125 pp. ISBN 978-80-7510-298-0.
  22. FRANĚK, Zdeněk. Objektové metody modelování v příkladech: Distanční studijní text. 1st ed. Karviná, 2018. 129 pp. ISBN 978-80-7510-295-9.
  23. PŘEČKOVÁ, Lenka. Oceňování aktiv: Distanční studijní text. 1st ed. Karviná, 2018. 121 pp. ISBN 978-80-7510-304-8.
  24. URBANOVSKÁ, Eva. Pedagogická a školní psychologie: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2018. 152 pp.
  25. PELLEŠOVÁ, Pavlína and Patrik KAJZAR. Podnikání v cestovním ruchu: Distanční studijní text. 1st ed. Karviná, 2018. 170 pp. ISBN 978-80-7510-303-1.
  26. PELLEŠOVÁ, Pavlína and Patrik KAJZAR. Společenský a diplomatický protokol: Distanční studijní text. 1st ed. Karviná, 2018. 146 pp. ISBN 978-80-7510-300-0.
  27. ODSTRČILÍKOVÁ, Yveta. Surdopedie: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2018. 123 pp.
  28. ŠPERKA, Roman, Michal HALAŠKA and Dalibor ŠIMEK. Techniky a nástroje v oblasti řízení podnikových procesů: Distanční studijní text. 1st ed. Karviná, 2018. 188 pp. ISBN 978-80-7510-312-3.
  29. PELLEŠOVÁ, Pavlína. Trendy v cestovním ruchu: Distanční studijní text. 1st ed. Karviná, 2018. 182 pp. ISBN 978-80-7510-302-4.
  30. ŠIMÍKOVÁ, Iris. Účetnictví nevýdělečných organizací: Distanční studijní text. 1st ed. Karviná, 2018. 180 pp. ISBN 978-80-7510-315-4.
  31. SOBOTOVIČOVÁ, Šárka and Jana JANOUŠKOVÁ. Zdanění majetku: Distanční studijní text. 1st ed. Karviná, 2018. 132 pp. ISBN 978-80-7510-306-2.

  2017

  1. PŘENOSIL, Richard and Marie JEDLIČKOVÁ. Firemní kultura a týmová práce: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2017. 99 pp.
  2. BECKER, Mathias. Geschichte und Realien der deutschsprachigen Länder II:Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2017. 74 pp.
  3. SMOLKOVÁ ŠUBOVÁ, Ivana. Prezentační a komunikační dovednosti: Komunikační dovednosti: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2017. 79 pp.
  4. JEDLIČKOVÁ, Marie. Přijímací pohovor a jak se orientovat na trhu: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2017. 73 pp.
Display details
Displayed: 11/12/2023 03:45