Information System SU

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2020

 1. KALEJA, Martin. Etopedická diagnostika: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2020. 145 pp. ISBN 978-80-7510-397-0.
 2. GRÁF, Tomáš. Imerzivní média (sférická projekce): Distanční studijní text (Immersive media (spherical projection)). 1st ed. Opava, 2020. 44 pp.
 3. JANKŮ, Kateřina. Kompenzační a rehabilitační pomůcky ve speciálně pedagogické praxi: Distanční studijní text. 1st ed. 2020. 127 pp.
 4. VÍTKOVÁ, Marie. Speciální pedagogika předškolního a školního věku a dospělých: Distanční studijní text (Special education of preschool and school age and adults: Distance learning study materials). 1st ed. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2020. 158 pp. ISBN 978-80-7510-401-4.
 5. GRÁF, Tomáš. Základy astronomie a astrofyziky: Distanční studijní text (Fundamentals of Astronomy and Astrophysics). 1st ed. Opava, 2020. 157 pp.
 6. 2019

 7. WEISS, Michaela. Americká literatura: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 57 pp.
 8. MÜHLPACHR, Pavel. Andragogika osob s disabilitou: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 185 pp.
 9. KALNICKÝ, Juraj. Androdidaktika a gerontodidaktika: Distanční studijní text (Androdidactics and Gerontodidactics: Distance learning study materials). 1st ed. Opava, 2019. 128 pp.
 10. JOHNOVÁ, Markéta. Anglická gramatika: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 61 pp.
 11. JOHNOVÁ, Markéta. Anglická gramatika 1: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 67 pp.
 12. JOHNOVÁ, Markéta. Anglická gramatika 2: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 61 pp.
 13. MACHNIČOVÁ, Marie. Anglická lexikologie: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 30 pp.
 14. WEISS, Michaela. Anglická literatura: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 48 pp.
 15. HELEŠIC, Jiří. Animační programy v cestovním ruchu: Distanční studijní text. 1st ed. Karviná, 2019. 158 pp. ISBN 978-80-7510-377-2.
 16. GRÁF, Tomáš. Astronomický proseminář I a II: Distanční studijní text (Astronomical Proseminar I and II: Distance learning study materials). 1st ed. Opava, 2019. 152 pp.
 17. VARGA, Lukáš. Business Correspondence: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 99 pp.
 18. NÁLEPOVÁ, Jana. Celoživotní systematické učení: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 81 pp.
 19. SONNKOVÁ, Pavlína. Cestovní ruch a senioři: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 124 pp.
 20. BAKALA, Pavel, Alena BAKALOVÁ and Olga CHADAEVA. Classical Electrodynamics: COURSE READER WITH SELECTED PROBLEMS: Distance learning study materials. 1st ed. Opava, 2019. 45 pp.
 21. BAKALA, Pavel, Alena BAKALOVÁ and Olga CHADAEVA. Classical Electrodynamics: Distance learning study materials. 1st ed. Opava, 2019. 45 pp.
 22. BAKALA, Pavel, Alena BAKALOVÁ and Olga CHADAEVA. Classical Electrodynamics: SELECTED PROBLEMS: Distance learning study materials. 1st ed. Opava, 2019. 6 pp.
 23. HORÁK, Jakub and Lukáš VARGA. Communication Skills: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 96 pp.
 24. JANČÁREK, Petr. Časosběrný dokumentární film: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 131 pp.
 25. HOŠEK, Jan and Marek SKLÁŘ. Český vědecko-populární film v souvislostech: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 171 pp.
 26. KLEPEK, Martin and Veronika BRACINÍKOVÁ. Design a správa webové stránky: Distanční studijní text. Karviná, 2019. 168 pp. ISBN 978-80-7510-375-8.
 27. MENŠÍK, Jaroslav. Electroacoustic sound synthesis: Distance learning study materials. 1st ed. Opava, 2019. 234 pp.
 28. SLOVÁČEK, Petr. Filosofické otázky života seniora: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 136 pp.
 29. STANKEOVÁ, Kateřina. Finanční gramotnost: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 103 pp.
 30. MÜHLPACHR, Pavel. Gerontologie pro speciální pedagogy: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 124 pp.
 31. RYKALOVÁ, Gabriela. Gramatika I: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 83 pp.
 32. KOTŮLKOVÁ, Veronika. Gramatika II: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 126 pp.
 33. VÍTKOVÁ, Marie and Miroslava BARTOŇOVÁ. Inkluzivní pedagogika: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 179 pp. ISBN 978-80-7510-334-5.
 34. KAJZAR, Patrik and Martina CHYLKOVÁ. Intercultural communication: Distance learning study materials. Karviná, 2019. 150 pp. ISBN 978-80-7510-376-5.
 35. NÁLEPOVÁ, Jana. Interkulturelle Kommunikation: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 82 pp.
 36. MALÁ, Jaroslava. Italština pro cestovní ruch: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 122 pp.
 37. SZOMOLÁNYI, Anton. KAMEROVÁ TVORBA 1: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 136 pp.
 38. SZOMOLÁNYI, Anton. KAMEROVÁ TVORBA 2: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 131 pp.
 39. SZOMOLÁNYI, Anton. Kamerová tvorba 3: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 158 pp.
 40. QUISOVÁ, Silvie. Kazuistický seminář: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 122 pp.
 41. ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Kognitivní trénink u seniorů: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 127 pp.
 42. KUKLA, Daniel. Kompetencje komunikacyjne przyszłych pedagogów: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 131 pp. ISBN 978-80-7510-344-4.
 43. QUISOVÁ, Silvie. Komunikace se seniory I.: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 121 pp.
 44. QUISOVÁ, Silvie. Komunikace se seniory II.: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 122 pp.
 45. MATUŠÍNSKÁ, Kateřina and Veronika BRACINÍKOVÁ. Komunikační a prezentační dovednosti: Distanční studijní text (Presentation and communication skills: Distance learning study materials). 1st ed. Karviná: SU Opava, OPF Karviná, 2019. 195 pp. ISBN 978-80-7510-371-0.
 46. ODSTRČILÍKOVÁ, Yveta. Komunikační systémy osob se sluchovým postižením: Distanční studijní text. 1st ed. 2019. 120 pp.
 47. BOBÁKOVÁ, Hanne-Lore and Janusz KARPETA. Krizová komunikace: Distanční studijní text (Crisis communication). 1st ed. Karviná: SLU OPF, 2019. 131 pp. ISBN 978-80-7510-378-9.
 48. VANÍČEK, Jiří. Lázeňské pobyty pro seniory: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 124 pp.
 49. ŠEBESTOVÁ, Jarmila, Zuzana PALOVÁ and Petra KREJČÍ. Manažerské dovednosti v mezigeneračním týmu: Distanční studijní text (Managerial skills in multigenerational teams: Distance learning study materials). 1st ed. Karviná, 2019. 137 pp. ISBN 978-80-7510-372-7.
 50. STOKLASA, Michal and Martin KLEPEK. Mediální marketing: Distanční studijní text. Karviná, 2019. 131 pp. ISBN 978-80-7510-368-0.
 51. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Mentální postižení a PAS 2: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 142 pp. ISBN 978-80-7510-361-1.
 52. JANKŮ, Kateřina. Mentální postižení a PAS1: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 123 pp.
 53. PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea. Metodologie andragogického a gerontagogického výzkumu: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 124 pp.
 54. GRÁF, Tomáš. Metody praktické astronomie: Distanční studijní text (Methods of Astronomy: Distance learning study materials). 1st ed. Opava, 2019. 121 pp.
 55. ŠEBESTOVÁ, Jarmila and Zuzana PALOVÁ. Minority Entrepreneurship: Distance learning study materials. 1st ed. Karviná, 2019. 125 pp. ISBN 978-80-7510-373-4.
 56. STAŇKOVÁ, Renáta and Alexandr GEBAUER. Motorika znevýhodněných: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 129 pp.
 57. NENIČKA, Lubomír. Multikulturní aspekty sociální péče: Distanční studijní text (Multicultural aspects of social care: Distance learning study materials). 1st ed. Karviná: Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2019. 140 pp. ISBN 978-80-7510-363-5.
 58. PETRÁSEK, Martin. Myšlení obrazem: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 121 pp.
 59. URBANEC, Miroslav. Německá literatura v kontextu I: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 101 pp.
 60. URBANEC, Miroslav. Německá literatura v kontextu II: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 85 pp.
 61. URBANEC, Miroslav. Německá literatura v kontextu III: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 83 pp.
 62. JANIŠ, Kamil. Obecná didaktika: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 120 pp.
 63. KALNICKÝ, Juraj. Obecná gerontagogika: Distanční studijní text (General Gerontagogy: Distance learning study materials). 1st ed. Opava, 2019. 129 pp.
 64. KALNICKÝ, Juraj. Obecný management a personální řízení: Distanční studijní text (General and Personal Management: Distance learning study materials). 1st ed. Opava, 2019. 124 pp.
 65. PAVLÍKOVÁ ALEŠOVÁ, Táňa. Odborná italština: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 122 pp.
 66. PAVLÍKOVÁ ALEŠOVÁ, Táňa. Odborná italština: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 122 pp.
 67. JEDLIČKA, Daniel. Odborná terminologie 1: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 53 pp.
 68. JEDLIČKA, Daniel. Odborná terminologie 2: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 33 pp.
 69. JEDLIČKA, Daniel. Odborná terminologie 3: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 30 pp.
 70. JEDLIČKA, Daniel. Odborná terminologie 4: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 30 pp.
 71. KNAPOVÁ, Lenka. Odborný anglický jazyk pro speciální pedagogy: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 133 pp.
 72. ZEZULKOVÁ, Ladislava. Odborný německý jazyk pro speciální pedagogy: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 119 pp.
 73. ZAPLETAL, Miloš. Ochrana ovzduší: Distanční studijní text. 1st ed. 2019. 115 pp.
 74. JELENOVÁ, Zdeňka. ORL a foniatrie pro speciální pedagogy: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 145 pp.
 75. SKOPALOVÁ, Jitka. Paliativní a hospicová péče: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 117 pp.
 76. SUCHÁNEK, Petr. Podnikání na Internetu: Distanční studijní text. Karviná, 2019. 135 pp. ISBN 978-80-7510-366-6.
 77. KALEJA, Martin and Beata Maria NOWAK. Polský jazyk pro speciální pedagogy: Distanční studijní text. 1st ed. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019. 120 pp. ISBN 978-80-7510-345-1.
 78. KALEJA, Martin. Poradenství a intervence u dětí a žáků s poruchami chování: Distanční studijní text. 1st ed. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019. 138 pp. ISBN 978-80-7510-362-8.
 79. SVOBODOVÁ, Dagmar. Poradenství v sociálních službách: Distanční studijní text (Guidance in social services: Distance learning study materials). 2019.
 80. KOTŮLKOVÁ, Veronika. Práce s odbornou terminologií: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 47 pp.
 81. KOTŮLKOVÁ, Veronika and Gabriela RYKALOVÁ. Práce s textem a slovní zásobou: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 70 pp.
 82. MACHNIČOVÁ, Marie. Praktická cvičení 1: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 28 pp.
 83. MACHNIČOVÁ, Marie. Praktická cvičení 2: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 28 pp.
 84. MACHNIČOVÁ, Marie. Praktická cvičení 3: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 29 pp.
 85. MACHNIČOVÁ, Marie. Praktická cvičení 4: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 34 pp.
 86. MACHNIČOVÁ, Marie. Praktická cvičení 5: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 34 pp.
 87. MACHNIČOVÁ, Marie. Praktická cvičení 6: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 34 pp.
 88. MACHNIČOVÁ, Marie. Praktická fonetika: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 93 pp.
 89. JOHNOVÁ, Markéta. Praktické dovednosti 2: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 46 pp.
 90. RYKALOVÁ, Gabriela. Praktické otázky překladů: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 56 pp.
 91. NÁLEPOVÁ, Jana. Praktický jazyk: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 125 pp.
 92. ZEZULKOVÁ, Eva. Praktika z logopedie: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 121 pp.
 93. NÁLEPOVÁ, Jana. Prezentační dovednosti: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 110 pp.
 94. HORÁK, Jakub. Prezentační dovednosti 1: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 66 pp.
 95. JEDLIČKA, Daniel. Prezentační dovednosti 2: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 43 pp.
 96. JAROŠOVÁ, Lenka, Jindřich ROHÁČEK, Lukáš ČÍHAL and Martin GAJDOŠÍK. Přírodovědecké muzejnictví: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 188 pp.
 97. HOSÁKOVÁ, Jiřina. Psychiatrie pro speciální pedagogy: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 135 pp.
 98. KOLAŘÍKOVÁ, Marta. Psychologie stárnutí a stáří: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 128 pp.
 99. HABRMAN, Petr. Radiační fyzika: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava: Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2019. 202 pp.
 100. HABRMAN, Petr. Radiologická fyzika: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava: Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2019. 110 pp.
 101. SCHEE, Jan, Petr SLANÝ and Filip BLASCHKE. Relativistic Physics and Astrophysics II: Distance learning study materials. 1st ed. Opava, 2019. 75 pp.
 102. JANKŮ, Kateřina. Resocializační pedagogika: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 122 pp.
 103. ČERMÁK, Petr. Robotika a drony: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 113 pp.
 104. BAIEROVÁ, Martina. Řízení času: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 115 pp.
 105. PALOVÁ, Zuzana. Řízení nestátních neziskových organizací: Distanční studijní text. Karviná, 2019. 131 pp. ISBN 978-80-7510-380-2.
 106. RYLKOVÁ, Žaneta. Řízení provozu příspěvkových organizací: Distanční studijní text. Karviná, 2019. 138 pp. ISBN 978-80-7510-367-3.
 107. HLEDÍK, Stanislav. Snapdragon: A multipurpose library for Mathematica: Distance learning study materials. 1st ed. Opava, 2019. 283 pp.
 108. SKOPALOVÁ, Jitka. Sociální patologie a prevence u seniorů: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 134 pp.
 109. MÜHLPACHR, Pavel. Sociální patologie a sociální deviace: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 172 pp.
 110. ŠEBESTOVÁ, Jarmila and Petra KREJČÍ. Sociální podnikání: Distanční studijní text. 1st ed. Karviná, 2019. 135 pp. ISBN 978-80-7510-374-1.
 111. BURYOVÁ, Ivona. Sociální politika: Distanční studijní text. Karviná, 2019. 125 pp. ISBN 978-80-7510-365-9.
 112. FABIÁN, Petr. Sociální práce a sociální služby se seniory: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 143 pp.
 113. URBANOVSKÁ, Eva. Sociální psychologie a psychologie zdraví: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 163 pp.
 114. KALEJA, Martin. Sociologie dětství a dítěte: Distanční studijní text (Sociology of Child and Childhood). 1st ed. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě, 2019. 142 pp. ISBN 978-80-7510-347-5.
 115. SKOPALOVÁ, Jitka. Sociologie stáří a sociální gerontologie: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 125 pp.
 116. MRÁČKOVÁ, Lucie. Somatologie: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 125 pp.
 117. VÍTKOVÁ, Marie. Somatopedie: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 221 pp. ISBN 978-80-7510-340-6.
 118. KLÍMOVÁ, Eva. Současný italský jazyk: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019.
 119. MÜHLPACHR, Pavel. Speciální geragogika: Distanční studijní text. 1st ed. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2019. 122 pp.
 120. KOLAŘÍKOVÁ, Marta. Speciální gerontagogika: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 181 pp.
 121. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Specifické poruchy učení a chování: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 134 pp. ISBN 978-80-7510-338-3.
 122. ADÁMEK, Pavel. Společenská odpovědnost firem, neziskového sektoru a veřejné správy: Distanční studijní text. Karviná, 2019. 169 pp. ISBN 978-80-7510-370-3.
 123. JEDLIČKA, Daniel. Studijní dovednosti: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 42 pp.
 124. PETRÁSEK, Martin. Světlo a optika ve filmu a fotografii: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 122 pp.
 125. ZEZULKOVÁ, Eva. Symptomatické poruchy řeči: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 124 pp.
 126. JANIŠ, Kamil. Školní pedagogika: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 120 pp.
 127. JANIŠ, Kamil and Kamil JANIŠ. Tělovýchovné a zdravotní aktivity u seniorů: Distanční studijní text. 1st ed. Opava: Fakulta veřejných politik, 2019. 120 pp.
 128. BLASCHKE, Martin. Termodynamika a statistická fyzika: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 100 pp.
 129. CHMELAŘOVÁ, Magdalena. Tvorba a řízení projektů: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 121 pp.
 130. BECKER, Mathias. Tvorba firemních textů/ Produktion von Firmentexten: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 76 pp.
 131. ZEDNÍKOVÁ, Karolína. Úvod do animace a základní terapeutické metody: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 131 pp.
 132. ŘÍMOVSKÁ, Zdeňka. Úvod do ergonomie: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 134 pp.
 133. UXA, Robert and Petr JANČÁREK. Úvod do filmové a televizní produkce: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 132 pp.
 134. ŠPETLA, Petr. Úvod do filmové tvorby: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 122 pp.
 135. ZAPLETAL, Miloš and Markéta HANIČÁKOVÁ. Úvod do hudební muzeologie: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 196 pp.
 136. KLINGENBERG, Claire. Úvod do kritického myšlení: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 124 pp.
 137. WEISS, Michaela. Úvod do literatury: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 48 pp.
 138. TALLOVÁ, Barbora. Úvod do studia: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 120 pp.
 139. JEDLIČKA, Daniel. Úvod do teorie a praxe překladu: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 47 pp.
 140. BENEŠOVÁ, Kateřina. Vybrané kapitoly medicínské propedeutiky: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 136 pp.
 141. NOVÁKOVÁ, Zdenka. Vybrané kapitoly z práva: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 155 pp.
 142. STARZYCZNÁ, Halina and Adéla CHROMČÁKOVÁ. Vztahový marketing a CRM: Distanční studijní text (Relationship Marketing and CRM: Distance learning study materials). 1st ed. Karviná, 2019. 192 pp. ISBN 978-80-7510-369-7.
 143. JANIŠ, Kamil and Naděžda ŠPATENKOVÁ. Zájmová edukace u seniorů: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 143 pp.
 144. JANÁČOVÁ, Monika. Základy geriatrie: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 151 pp.
 145. MALOTOVÁ, Dagmar. Základy gerontopsychiatrie: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 126 pp.
 146. KALNICKÝ, Juraj. Základy pedagogiky a andragogiky: Distanční studijní text (Basics of Pedagogy and Andragogy: Distance learning study materials). 1st ed. Opava, 2019. 150 pp.
 147. HALUZÍKOVÁ, Jana. Základy první pomoci: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 144 pp.
 148. HOSÁKOVÁ, Jiřina. Základy psychiatrie pro speciální pedagogy: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 126 pp.
 149. PAVLIŇÁKOVÁ, Zuzana and Pavlína ZARUBOVÁ. Základy znakového jazyka: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 126 pp.
 150. PAVLIŇÁKOVÁ, Zuzana and Pavlína ZARUBOVÁ. Znakový jazyk II: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 124 pp.
 151. HORÁK, Jakub, Ivana SMOLKOVÁ ŠUBOVÁ and Lukáš VARGA. Znalosti a dovednosti pro praxi 1: Obchodní komunikace: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 125 pp.
 152. GALUSZKOVÁ NOVOTNÁ, Jana, Jaroslava MALÁ and Petr ROTREKL. Znalosti a dovednosti pro praxi 4: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 97 pp.
 153. BRYJOVÁ, Iveta. Zpracování medicínských a obrazových dat: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 123 pp.
 154. MENŠÍK, Jaroslav. Zvukové praktikum: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 133 pp.
 155. 2018

 156. CHYLKOVÁ, Martina and Krystyna HEINZ. Business Culture in Tourism: Distance learning study materials. 1st ed. Karviná, 2018. 130 pp. ISBN 978-80-7510-296-6.
 157. SUCHÁNEK, Petr. Business Intelligence: Distanční studijní text. 1st ed. Karviná, 2018. 132 pp. ISBN 978-80-7510-308-6.
 158. JANÁKOVÁ, Milena. CRM systémy: Distanční studijní text. 1st ed. Karviná, 2018. 127 pp. ISBN 978-80-7510-297-3.
 159. KRÖMER, Tomáš, Dana URBÁŠKOVÁ and Miloš ZAPLETAL. Dějiny českého muzejnictví: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2018. 242 pp.
 160. VANÍČEK, Jiří. Destinační management: Distanční studijní text. 1st ed. Karviná, 2018. 131 pp. ISBN 978-80-7510-313-0.
 161. PALEČKOVÁ, Iveta. Finance v podnikání: Distanční studijní text. 1st ed. Karviná, 2018. 148 pp. ISBN 978-80-7510-301-7.
 162. ŠIMÁKOVÁ, Jana. Finanční poradenství: Distanční studijní text. 1st ed. Karviná, 2018. 135 pp. ISBN 978-80-7510-311-6.
 163. BECKER, Mathias. Geschichte und Realien der deutschsprachigen Länder I:Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2018. 103 pp.
 164. DOLÁK, Radim. Informační management: Distanční studijní text. 1st ed. Karviná, 2018. 128 pp. ISBN 978-80-7510-292-8.
 165. DOLÁK, Radim. Informační systémy v cestovním ruchu: Distanční studijní text. 1st ed. Karviná, 2018. 144 pp. ISBN 978-80-7510-294-2.
 166. BOTLÍK, Josef. Informatika pro profesně zaměřené obory: Distanční studijní text. 1st ed. Karviná, 2018. 286 pp. ISBN 978-80-7510-317-8.
 167. DOLÁK, Radim. Information management: Distance study text. 1st ed. Karviná, 2018. 129 pp. ISBN 978-80-7510-293-5.
 168. SVOBODOVÁ, Dagmar. Komunikační dovednosti pro informatiky (Communication Skills for Informatic). 2018.
 169. BOBÁKOVÁ, Hanne-Lore and Martina CHYLKOVÁ. Komunikační dovednosti v cestovním ruchu: Distanční studijní text. 1st ed. Karviná, 2018. 139 pp. ISBN 978-80-7510-291-1.
 170. ZEZULKOVÁ, Eva. Komunikační systémy ve vzdělávání: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2018. 121 pp.
 171. KOSTKOVÁ, Miroslava and Lubomír SCHELLONG. Lázeňství a hotelnictví: Distanční studijní text (Spa and hospitality). 1st ed. Karviná, 2018. 144 pp. ISBN 978-80-7510-305-5.
 172. KOSTKOVÁ, Miroslava and Halina STARZYCZNÁ. Marketing cestovního ruchu: Distanční studijní text (Marketing of tourism). 1st ed. Karviná: Slezská univerzita Obchodně podnikatelská faulta Karviná, 2018. 167 pp. ISBN 978-80-7510-307-9.
 173. KAJZAR, Patrik. Mezinárodní cestovní ruch: Distanční studijní text. 1st ed. Karviná, 2018. 137 pp. ISBN 978-80-7510-299-7.
 174. ŠELIGOVÁ, Markéta and Petra RŮČKOVÁ. Nákladové účetnictví: Distanční studijní text. 1st ed. Karviná, 2018. 144 pp. ISBN 978-80-7510-310-9.
 175. SOBOTOVIČOVÁ, Šárka and Jana JANOUŠKOVÁ. Nepřímé daně v České republice: Distanční studijní text. 1st ed. Karviná, 2018. 125 pp. ISBN 978-80-7510-298-0.
 176. FRANĚK, Zdeněk. Objektové metody modelování v příkladech: Distanční studijní text. 1st ed. Karviná, 2018. 129 pp. ISBN 978-80-7510-295-9.
 177. PŘEČKOVÁ, Lenka. Oceňování aktiv: Distanční studijní text. 1st ed. Karviná, 2018. 121 pp. ISBN 978-80-7510-304-8.
 178. URBANOVSKÁ, Eva. Pedagogická a školní psychologie: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2018. 152 pp.
 179. PELLEŠOVÁ, Pavlína and Patrik KAJZAR. Podnikání v cestovním ruchu: Distanční studijní text. 1st ed. Karviná, 2018. 170 pp. ISBN 978-80-7510-303-1.
 180. PELLEŠOVÁ, Pavlína and Patrik KAJZAR. Společenský a diplomatický protokol: Distanční studijní text. 1st ed. Karviná, 2018. 146 pp. ISBN 978-80-7510-300-0.
 181. ODSTRČILÍKOVÁ, Yveta. Surdopedie: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2018. 123 pp.
 182. ŠPERKA, Roman, Michal HALAŠKA and Dalibor ŠIMEK. Techniky a nástroje v oblasti řízení podnikových procesů: Distanční studijní text. 1st ed. Karviná, 2018. 188 pp. ISBN 978-80-7510-312-3.
 183. PELLEŠOVÁ, Pavlína. Trendy v cestovním ruchu: Distanční studijní text. 1st ed. Karviná, 2018. 182 pp. ISBN 978-80-7510-302-4.
 184. ŠIMÍKOVÁ, Iris. Účetnictví nevýdělečných organizací: Distanční studijní text. 1st ed. Karviná, 2018. 180 pp. ISBN 978-80-7510-315-4.
 185. SOBOTOVIČOVÁ, Šárka and Jana JANOUŠKOVÁ. Zdanění majetku: Distanční studijní text. 1st ed. Karviná, 2018. 132 pp. ISBN 978-80-7510-306-2.
 186. 2017

 187. PŘENOSIL, Richard and Marie JEDLIČKOVÁ. Firemní kultura a týmová práce: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2017. 99 pp.
 188. BECKER, Mathias. Geschichte und Realien der deutschsprachigen Länder II:Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2017. 74 pp.
 189. SMOLKOVÁ ŠUBOVÁ, Ivana. Prezentační a komunikační dovednosti: Komunikační dovednosti: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2017. 79 pp.
 190. JEDLIČKOVÁ, Marie. Přijímací pohovor a jak se orientovat na trhu: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2017. 73 pp.
Display details
Displayed: 11. 4. 2021 17:40