Informační systém SU

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

RAMÍK, Jaroslav a Radmila KRKOŠKOVÁ. Statistické zpracování dat: Pro kombinovanou formu studia. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2013. 162 s. ISBN 978-80-7248-842-1.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.