Možnosti využití jednotlivých aplikací a provádění různých operací v rámci informačního systému Slezské univerzity v Opavě (dále IS SU) jsou řízeny systémem přístupových práv, která nastavují lokální správci IS SU.

K IS SU se přistupuje prostřednictvím uživatelského jména a hesla z Centrálního registru osob SU (dále CRO). Uživatelské jméno je přiděleno všem aktivním studentům a zaměstnancům automaticky, heslo si vytváří každý sám při registraci do CRO.

K lepší orientaci v celém procesu implementace IS SU byla zřízena webová stránka, kde najdete termíny jejího průběhu, školení a další potřebné informace, pro jednodušší zvládnutí všech operací a nastavení IS SU byly zřízeny rovněž nápověda a videonávody. Na jednotlivých součástech (fakultách a ústavu) byli ustanoveni lokální správci zajišťující koordinaci zavádění a provoz IS SU. Na ně se můžete primárně obracet jak s dotazy obsahovými či dotazy týkajícími se údajů IS SU, rovněž v případě technických obtíží při používání IS SU.

Pro jednotlivé součásti jsou tito lokální správci:

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Jan Vlha
E-mail: is@fpf.slu.cz

Adresa: Masarykova tř. 343/37, 746 01 Opava

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Ing. Robert Kempný, Jan Chmela, Ing. Lucie Vavrušková
E-mail: is@opf.slu.cz

Adresa: Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná

Fakulta veřejných politik v Opavě

Ing. Pavel Švacha
E-mail: is@fvp.slu.cz

Adresa: Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava

Matematický ústav v Opavě

Mgr. Aleš Ryšavý
E-mail: is@math.slu.cz

Adresa: Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava

Fyzikální ústav v Opavě

MgA. Miroslav Zeman
E-mail: is@physics.slu.cz

Adresa: Bezručovo nám. 1150/13, 746 01 Opava


Dotazy, připomínky, komentáře: is(zavináč/atsign)slu(tečka/dot)cz