Vybírat z termínů: všechny
Typ studia: všechny | bakalářské | magisterské | magisterské navazující | rigorózní řízení | doktorské | celoživotní vzdělávání | nespecifikováno
Den konání:
Štítky:

Termín

24. 5. 2021 – SZZk, MR M5

Typ studia: magisterské navazující

Poznámka:
Studenti se dostaví v 8.00 hod. do vestibulu budovy Masarykova 37, Opava, kde budou testování antigenním testem na covid-19 (viz Podmínky antigenního testování studentů na SARS-CoV-2 v prostorách Slezské univerzity., https://www.slu.cz/slu/cz/aktuality/1/869) Studenti se také mohou nechat otestovat na covid-19 na náklady FPF SU ve čtvrtek 20. 5. 2021 od 9.30 - 12.00 hod. v prostorách budovy Bezručovovo náměstí 14, 1. patro) po předchozí registraci (https://outlook.office365.com/owa/calendar/tcop@office.slu.cz/ bookings/). Následně student obdrží písemné potvrzení o výsledku testu emailem.
Komise:
Předseda komise: prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Hana Komárková, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Ilona Matejko-Peterka, Ph.D.

24. 5. 2021 – SZZk, MR 224

Typ studia: magisterské navazující

Poznámka:
Studenti se dostaví v 8.00 hod. do vestibulu budovy Masarykova 37, Opava, kde budou testování antigenním testem na covid-19 (viz Podmínky antigenního testování studentů na SARS-CoV-2 v prostorách Slezské univerzity., https://www.slu.cz/slu/cz/aktuality/1/869) Studenti se také mohou nechat otestovat na covid-19 na náklady FPF SU ve čtvrtek 20. 5. 2021 od 9.30 - 12.00 hod. v prostorách budovy Bezručovovo náměstí 14, 1. patro) po předchozí registraci (https://outlook.office365.com/owa/calendar/tcop@office.slu.cz/ bookings/). Následně student obdrží písemné potvrzení o výsledku testu emailem.
Komise:
Předseda komise: doc. Mgr. Petr Kozák, Ph.D.
Člen komise: PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Bc. Miloš Zapletal, Ph.D.

25. 5. 2021 – SZZk - Ústav informatiky, 233

Typ studia: magisterské navazující

Komise:
Předseda komise: doc. RNDr. Lucie Ciencialová, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Anna Novotná, Ph.D.
Člen komise: PhDr. Bc. Jindra Planková, Ph.D.
Člen komise: RNDr. Šárka Vavrečková, Ph.D.

25. 5. 2021 – SZZk_UBK_Boh._nav., M13

Typ studia: magisterské navazující

Komise:
Předseda komise: doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Ing. Bc. Roman Sukač, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Martin Tichý, Ph.D.

27. 5. 2021 – FPF-UCJ-Akj, MR M10

Typ studia: magisterské navazující

Hromadný termín – Čas konání 08:00 – 13:00

Komise:
Předseda komise: doc. PhDr. Michaela Weiss, Ph.D.
Člen komise: PhDr. Diana Adamová, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Marie Crhová, Ph.D., MA
Člen komise: PhDr. René Kron, Ph.D.
Člen komise: PhDr. Libor Práger, Ph.D.

27. 5. 2021 – SZZk_InSK, M13

Typ studia: magisterské navazující

Komise:
Předseda komise: doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc.
Člen komise: Mgr. Michaela Dombrovská, Ph.D.
Člen komise: prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.
Člen komise: Mgr. Marek Timko, Ph.D.

27. 5. 2021 – SZZk_INSK KKT, M13

Typ studia: magisterské navazující

Komise:
Předseda komise: doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc.
Člen komise: Mgr. Michaela Dombrovská, Ph.D.
Člen komise: prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.
Člen komise: Mgr. Marek Timko, Ph.D.

2. 6. 2021 – SZZk FU červen 2021, Seminární místnost FU

Typ studia: magisterské navazující

Hromadný termín – Čas konání 09:00 – 12:00

Komise:
Předseda komise: doc. RNDr. Jan Schee, Ph.D.
Člen komise: RNDr. Jan Hladík, Ph.D.
Člen komise: doc. RNDr. Stanislav Hledík, Ph.D.

17. 8. 2021 – SZZk, MR M5

Typ studia: magisterské navazující

Komise:
Předseda komise: doc. Mgr. Petr Kozák, Ph.D.
Člen komise: PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Bc. Miloš Zapletal, Ph.D.

17. 8. 2021 – SZZk, MR M6

Typ studia: magisterské navazující

Komise:
Předseda komise: prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Hana Komárková, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Ilona Matejko-Peterka, Ph.D.

17. 8. 2021 – SZZk, MR M6

Typ studia: magisterské navazující

Komise:
Předseda komise: prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
Člen komise: PhDr. Marian Hochel, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Hana Komárková, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Ilona Matejko-Peterka, Ph.D.

17. 8. 2021 – Szzk - Informační a knihovnická studia, Knihovna ÚI - 232

Typ studia: magisterské navazující

Komise:
Předseda komise: doc. RNDr. Lucie Ciencialová, Ph.D.
Člen komise: RNDr. Miroslav Langer, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Anna Novotná, Ph.D.
Člen komise: PhDr. Bc. Jindra Planková, Ph.D.

17. 8. 2021 – Szzk - Informatika nav. mgr., Knihovna ÚI - 232

Typ studia: magisterské navazující

Komise:
Předseda komise: doc. Ing. Petr Sosík, Dr.
Člen komise: doc. RNDr. Luděk Cienciala, Ph.D.
Člen komise: doc. RNDr. Lucie Ciencialová, Ph.D.
Člen komise: RNDr. Šárka Vavrečková, Ph.D.

17. 8. 2021 – ÚPPV-Učitelství-společný základ pro navazující studium, Bezručovo nám. 14, učebna C303

Typ studia: magisterské navazující

Hromadný termín – Čas konání 10:00 – 12:00

Komise:
Předseda komise: doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD.
Člen komise: doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc.
Člen komise: Mgr. Silvie Quisová, Ph.D.

18. 8. 2021 – FPF-UCJ-N+A, MR 404

Typ studia: magisterské navazující

Hromadný termín – Čas konání 10:00 – 12:00

Komise:
Předseda komise: doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Jana Nálepová, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Miroslav Urbanec, Ph.D.

18. 8. 2021 – FPF-UCJ-UcNeK, MR 404

Typ studia: magisterské navazující

Hromadný termín – Čas konání 10:00 – 12:00

Komise:
Předseda komise: doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Jana Nálepová, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Miroslav Urbanec, Ph.D.

18. 8. 2021 – Nav. mgr. Teoretická fyzika/Theoretical Physics, SM UF

Typ studia: magisterské navazující

Hromadný termín – Čas konání 09:00 – 12:00

Komise:
Předseda komise: doc. RNDr. Jan Schee, Ph.D.
Člen komise: RNDr. Martin Kološ, Ph.D.
Člen komise: prof. Ing. Peter Lichard, DrSc.

18. 8. 2021 – SZZk_Bohemistika, M12

Typ studia: magisterské navazující

Komise:
Předseda komise: doc. PhDr. Miloslav Vondráček, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Ing. Bc. Roman Sukač, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Martin Tichý, Ph.D.

19. 8. 2021 – FPF-UCJ-Akj, MR M10

Typ studia: magisterské navazující

Hromadný termín – Čas konání 12:00 – 16:00

Komise:
Předseda komise: doc. PhDr. Michaela Weiss, Ph.D.
Člen komise: PhDr. Diana Adamová, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Marie Crhová, Ph.D., MA
Člen komise: PhDr. René Kron, Ph.D.
Člen komise: PhDr. Libor Práger, Ph.D.

19. 8. 2021 – FPF-UCJ-Apj, MR M10

Typ studia: magisterské navazující

Hromadný termín – Čas konání 08:00 – 12:00

Komise:
Předseda komise: doc. PhDr. Michaela Weiss, Ph.D.
Člen komise: PhDr. Diana Adamová, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Marie Crhová, Ph.D., MA
Člen komise: PhDr. René Kron, Ph.D.
Člen komise: PhDr. Libor Práger, Ph.D.

19. 8. 2021 – FPF-UCJ-UcitAng+UcitNem, MR M10

Typ studia: magisterské navazující

Hromadný termín – Čas konání 08:00 – 12:00

Komise:
Předseda komise: doc. PhDr. Michaela Weiss, Ph.D.
Člen komise: PhDr. Diana Adamová, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Marie Crhová, Ph.D., MA
Člen komise: PhDr. René Kron, Ph.D.
Člen komise: PhDr. Libor Práger, Ph.D.

19. 8. 2021 – SZZK archeologie, M5

Typ studia: magisterské navazující

Komise:
Předseda komise: doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc.
Člen komise: Mgr. Peter Kováčik, Ph.D.
Člen komise: PhDr. et PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D.

19. 8. 2021 – SZZk_InSK, M12

Typ studia: magisterské navazující

Komise:
Předseda komise: doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Michaela Dombrovská, Ph.D.
Člen komise: prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.
Člen komise: Mgr. Marek Timko, Ph.D.

19. 8. 2021 – SZZk_InSK, M12

Typ studia: magisterské navazující

Komise:
Předseda komise: doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Michaela Dombrovská, Ph.D.
Člen komise: prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.
Člen komise: Mgr. Marek Timko, Ph.D.

3. 9. 2021 – FPF-ÚFTaRT-AVT-nav., D2

Typ studia: magisterské navazující

Komise:
Předseda komise: Mgr. Monika Horsáková
Člen komise: Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Stanislava Chrobáková, Ph.D.

8. 9. 2021 – SZZK navazující magisterské studium - ITF, B1

Typ studia: magisterské navazující

Komise:
Předseda komise: prof. PhDr. Vladimír Birgus
Člen komise: MgA. Mgr. Ondřej Durczak, Ph.D.
Člen komise: doc. MgA. Pavel Mára
Člen komise: doc. Mgr. Josef Moucha
Člen komise: MgA. Dita Pepe
Člen komise: doc. Mgr. Václav Podestát
Člen komise: MgA. Karel Poneš
Člen komise: doc. Mgr. Tomáš Pospěch, Ph.D.
Člen komise: doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.
Člen komise: prof. Mgr. Jindřich Štreit
itf

9. 2. 2022 – SZZK Archeologie, M5

Typ studia: magisterské navazující

Komise:
Předseda komise: doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc.
Člen komise: Mgr. Andrea Hořínková, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Peter Kováčik, Ph.D.
Konec výpisu
Po přihlášení do ISu můžete vidět u termínů více údajů.