Vybírat z termínů: všechny
Typ studia: všechny | bakalářské | magisterské | magisterské navazující | rigorózní řízení | doktorské | celoživotní vzdělávání | nespecifikováno
Den konání:
Štítky:

Termín

5. 2. 2024 – SZZk, MR M5

Typ studia: bakalářské

Komise:
Předseda komise: prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
Člen komise: PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D.
Člen komise: PhDr. Marian Hochel, Ph.D.

5. 2. 2024 – SZZk, MR M5

Typ studia: magisterské navazující

Komise:
Předseda komise: prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
Člen komise: PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D.
Člen komise: PhDr. Marian Hochel, Ph.D.

5. 2. 2024 – SZZk, MR M5

Typ studia: magisterské navazující

Komise:
Předseda komise: prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
Člen komise: PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D.
Člen komise: PhDr. Marian Hochel, Ph.D.

5. 2. 2024 – SZZK ÚI únor 2024, Zasedací místnost ÚI (1. patro, č. dveří 232)

Typ studia: magisterské navazující

Komise:
Předseda komise: doc. RNDr. Luděk Cienciala, Ph.D.
Člen komise: doc. Ing. Petr Sosík, Dr.
Člen komise: Mgr. Daniel Valenta, Ph.D.
Člen komise: RNDr. Šárka Vavrečková, Ph.D.

6. 2. 2024 – SZZK – ÚFTaRT, D2

Typ studia: bakalářské

Komise:
Předseda komise: Mgr. Monika Horsáková, Ph.D.
Člen komise: MgA. Tomáš Polenský, Ph.D.
Člen komise: MgA. Kristína Pupáková
art

6. 2. 2024 – SZZK – ÚFTaRT, D2

Typ studia: magisterské navazující

Komise:
Předseda komise: Mgr. Monika Horsáková, Ph.D.
Člen komise: MgA. Tomáš Polenský, Ph.D.
Člen komise: MgA. Kristína Pupáková
art

6. 2. 2024 – SZZK Archeologie bc, M5

Typ studia: bakalářské

Komise:
Předseda komise: Mgr. Peter Kováčik, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Andrea Hořínková, Ph.D.
Člen komise: PhDr. et PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D.

6. 2. 2024 – SZZK Archeologie bc, M5

Typ studia: bakalářské

Komise:
Předseda komise: Mgr. Peter Kováčik, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Andrea Hořínková, Ph.D.
Člen komise: PhDr. et PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D.

6. 2. 2024 – SZZk_ CL Česká literatura, M318

Typ studia: bakalářské

Komise:
Předseda komise: doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Magdaléna Lapúniková, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Jakub Sichálek, Ph.D.

6. 2. 2024 – SZZk_ CLk Česká literatura, M318

Typ studia: bakalářské

Komise:
Předseda komise: doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Magdaléna Lapúniková, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Jakub Sichálek, Ph.D.

6. 2. 2024 – SZZk_CJALMAbp Český jazyk a literatura, M318

Typ studia: bakalářské

Komise:
Předseda komise: doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Magdaléna Lapúniková, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Jakub Sichálek, Ph.D.

7. 2. 2024 – FPF-ÚCJ-Ikj, MR 436

Typ studia: bakalářské

Komise:
Předseda komise: doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D.
Člen komise: dott. Matteo Maria Quintiliani, Ph.D.

7. 2. 2024 – SZZk_knihovnictví, M318

Typ studia: magisterské navazující

Komise:
Předseda komise: doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Jana Brožovská Onderková, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Michaela Dombrovská, Ph.D.

8. 2. 2024 – FPF-ÚCJ-A Maior + N Minor, opravný bez obhajoby, MR M10

Typ studia: bakalářské

Komise:
Předseda komise: PhDr. Libor Práger, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Marie Crhová, Ph.D., MA
Člen komise: PhDr. René Kron, Ph.D.
Asistent: Mgr. Lenka Jašková

8. 2. 2024 – FPF-ÚCJ-A Maior + N Minor s obhajobou, MR M10

Typ studia: bakalářské

Komise:
Předseda komise: PhDr. Libor Práger, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Marie Crhová, Ph.D., MA
Člen komise: PhDr. René Kron, Ph.D.
Asistent: Mgr. Lenka Jašková

8. 2. 2024 – FPF-ÚCJ-A+H bez obhajoby, MR M10

Typ studia: bakalářské

Hromadný termín – Čas konání 08:00 – 16:00

Komise:
Předseda komise: PhDr. Libor Práger, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Marie Crhová, Ph.D., MA
Člen komise: PhDr. René Kron, Ph.D.
Asistent: Mgr. Lenka Jašková

8. 2. 2024 – FPF-ÚCJ-AJnp s obhajobou, MR M10

Typ studia: magisterské navazující

Komise:
Předseda komise: doc. PhDr. Michaela Weiss, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Marie Crhová, Ph.D., MA
Člen komise: PhDr. René Kron, Ph.D.
Asistent: Mgr. Lenka Jašková

8. 2. 2024 – FPF-ÚCJ-AOP, MR M10

Typ studia: bakalářské

Komise:
Předseda komise: PhDr. Libor Práger, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Marie Crhová, Ph.D., MA
Člen komise: PhDr. René Kron, Ph.D.
Asistent: Mgr. Lenka Jašková

8. 2. 2024 – FPF-ÚCJ-AŠPk, MR M10

Typ studia: bakalářské

Hromadný termín – Čas konání 08:00 – 16:00

Komise:
Předseda komise: PhDr. Libor Práger, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Marie Crhová, Ph.D., MA
Člen komise: doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc.
Člen komise: PhDr. René Kron, Ph.D.
Asistent: Mgr. Lenka Jašková

8. 2. 2024 – FPF-ÚCJ-ČJl Maior + A Minor bez obhajoby, MR M10

Typ studia: bakalářské

Komise:
Předseda komise: PhDr. Libor Práger, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Marie Crhová, Ph.D., MA
Člen komise: PhDr. René Kron, Ph.D.
Asistent: Mgr. Lenka Jašková

9. 2. 2024 – FPF-ÚCJ-A Maior + N Minor bez obhajoby, MR 413

Typ studia: bakalářské

Komise:
Předseda komise: doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.
Člen komise: prof. Paul Martin Langner
Člen komise: Mgr. Miroslav Urbanec, Ph.D.

9. 2. 2024 – FPF-ÚCJ-A Maior + N Minor, opravný bez obhajoby, MR 413

Typ studia: bakalářské

Komise:
Předseda komise: doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.
Člen komise: prof. Paul Martin Langner
Člen komise: Mgr. Miroslav Urbanec, Ph.D.

9. 2. 2024 – FPF-ÚCJ-Německý jazyk, MR 413

Typ studia: magisterské navazující

Komise:
Předseda komise: doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.
Člen komise: prof. Paul Martin Langner
Člen komise: Mgr. Miroslav Urbanec, Ph.D.

21. 3. 2024 – Státní magisterská závěrečná zkouška ITF, M123, Místnost č. 123, Masarykova tř. 37

Typ studia: magisterské navazující

Komise:
Předseda komise: prof. PhDr. Vladimír Birgus
Člen komise: MgA. Mgr. Ondřej Durczak, Ph.D.
Člen komise: doc. MgA. Pavel Mára
Člen komise: doc. Mgr. Josef Moucha
Člen komise: MgA. Dita Pepe, Ph.D.
Člen komise: prof. Mgr. Václav Podestát
Člen komise: MgA. Karel Poneš
Člen komise: doc. Mgr. Tomáš Pospěch, Ph.D.
Člen komise: prof. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.
Člen komise: prof. Mgr. Jindřich Štreit
Asistent: Ivana Mikolášová
itf
Konec výpisu
Po přihlášení do ISu můžete vidět u termínů více údajů.