Select from dates: all
Type of studies: all | Bachelor's | Master's degree programme | master's degree programme | Advanced Master's state examination | doctoral | lifelong learning | not specified
The day of the examination:
Tags:

Date

21/5/2021 – ÚVSSP_Szzk, dopoledne, Trutnov

Type of studies: Bachelor's

Intended for all students – Time of the event 08:00 – 13:00

Note:
POKYNY: Student, nesmí mít žádné příznaky onemocnění COVID-19 a musí prokázat splnění podmínek stanovených mimořádným opatřením, tj. zároveň musí doložit, že: •prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, •nebo má certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a uplynulo nejméně 14 dní od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu, •nebo mu byl poskytovatelem zdravotních služeb proveden PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, a to s negativním výsledkem, který není starší 48 hodin (platnost testu stanovuje nařízení vlády) Studenti se na Szzk dostaví v 7:30.
Committee:
Board chair: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
Board member: doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Board member: JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.
Board member: Mgr. Lukáš Vomlela, Ph.D.

21/5/2021 – ÚVSSP_Szzk, odpoledne, Trutnov

Type of studies: Bachelor's

Intended for all students – Time of the event 13:00 – 17:00

Note:
POKYNY: Student, nesmí mít žádné příznaky onemocnění COVID-19 a musí prokázat splnění podmínek stanovených mimořádným opatřením, tj. zároveň musí doložit, že: •prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, •nebo má certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a uplynulo nejméně 14 dní od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu, •nebo mu byl poskytovatelem zdravotních služeb proveden PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, a to s negativním výsledkem, který není starší 48 hodin (platnost testu stanovuje nařízení vlády) Studenti se na Szzk dostaví ve 12:30.
Committee:
Board chair: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
Board member: doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Board member: JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.
Board member: Mgr. Lukáš Vomlela, Ph.D.

22/5/2021 – ÚVSSP_Szzk, dopoledne, Trutnov

Type of studies: master's degree programme

Intended for all students – Time of the event 08:00 – 12:00

Note:
POKYNY: Student, nesmí mít žádné příznaky onemocnění COVID-19 a musí prokázat splnění podmínek stanovených mimořádným opatřením, tj. zároveň musí doložit, že: •prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, •nebo má certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a uplynulo nejméně 14 dní od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu, •nebo mu byl poskytovatelem zdravotních služeb proveden PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, a to s negativním výsledkem, který není starší 48 hodin (platnost testu stanovuje nařízení vlády) Studenti se na Szzk dostaví v 7:30.
Committee:
Board chair: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
Board member: doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Board member: JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.
Board member: Mgr. Lukáš Vomlela, Ph.D.

22/5/2021 – ÚVSSP_Szzk, odpoledne, Trutnov

Type of studies: master's degree programme

Intended for all students – Time of the event 12:00 – 16:30

Note:
POKYNY: Student, nesmí mít žádné příznaky onemocnění COVID-19 a musí prokázat splnění podmínek stanovených mimořádným opatřením, tj. zároveň musí doložit, že: •prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, •nebo má certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a uplynulo nejméně 14 dní od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu, •nebo mu byl poskytovatelem zdravotních služeb proveden PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, a to s negativním výsledkem, který není starší 48 hodin (platnost testu stanovuje nařízení vlády)
Committee:
Board chair: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
Board member: doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Board member: JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.
Board member: Mgr. Lukáš Vomlela, Ph.D.

25/5/2021 – ÚPPV_SZZk 25. 5. 2021, zasedací místnost děkana, 4. patro

Type of studies: Bachelor's

Note:
Podmínky antigenního testování studentů na SARS-CoV-2 v prostorách Slezské univerzity - https://www.slu.cz/slu/cz/layout/2032 Směrnice děkana č. 1/2021 k organizaci státních závěrečných zkoušek na Fakultě veřejných politik v Opavě - https://www.slu.cz/file/cul/2c6be7ef-e7e7-403f-a1d7-f9194c46155c
Committee:
Board chair: doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.
Board member: Mgr. Petr Fabián, PhD.
Board member: PhDr. Edita Ondřejová, Ph.D.
Board member: doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.
Board member: PhDr. Mgr. Jan Viktorin, Ph.D.

25/5/2021 – ÚVSSP_Szzk, dopoledne, C202

Type of studies: Bachelor's

Intended for all students – Time of the event 08:00 – 13:00

Note:
POKYNY: Student, nesmí mít žádné příznaky onemocnění COVID-19 a musí prokázat splnění podmínek stanovených mimořádným opatřením, tj. zároveň musí doložit, že: •prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, •nebo má certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a uplynulo nejméně 14 dní od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu, •nebo mu byl poskytovatelem zdravotních služeb proveden PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, a to s negativním výsledkem, který není starší 48 hodin (platnost testu stanovuje nařízení vlády) Zázemí pro studenty v učebně C203. Studenti se na Szzk dostaví v 7:45.
Committee:
Board chair: Ing. Lucie Kamrádová, Ph.D.
Board member: JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.
Board member: Mgr. Lukáš Vomlela, Ph.D.

25/5/2021 – ÚVSSP_Szzk, dopoledne, C201

Type of studies: Bachelor's

Intended for all students – Time of the event 08:00 – 12:30

Note:
POKYNY: Student, nesmí mít žádné příznaky onemocnění COVID-19 a musí prokázat splnění podmínek stanovených mimořádným opatřením, tj. zároveň musí doložit, že: •prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, •nebo má certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a uplynulo nejméně 14 dní od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu, •nebo mu byl poskytovatelem zdravotních služeb proveden PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, a to s negativním výsledkem, který není starší 48 hodin (platnost testu stanovuje nařízení vlády) Zázemí pro studenty v učebně C203. Studenti se na Szzk dostaví v 7:45.
Committee:
Board chair: doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc.
Board member: Mgr. Lubomír Hlavienka, Ph.D.
Board member: doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.

26/5/2021 – ÚVSSP_Szzk, dopoledne, komise č.1, C202

Type of studies: master's degree programme

Intended for all students – Time of the event 08:00 – 12:00

Note:
POKYNY: Student, nesmí mít žádné příznaky onemocnění COVID-19 a musí prokázat splnění podmínek stanovených mimořádným opatřením, tj. zároveň musí doložit, že: •prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, •nebo má certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a uplynulo nejméně 14 dní od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu, •nebo mu byl poskytovatelem zdravotních služeb proveden PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, a to s negativním výsledkem, který není starší 48 hodin (platnost testu stanovuje nařízení vlády) Zázemí pro studenty v učebně C203. Studenti se na Szzk dostaví v 7:45.
Committee:
Board chair: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
Board member: JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.
Board member: Mgr. Lukáš Vomlela, Ph.D.
Board member: PhDr. Matúš Vyrostko, PhD.

26/5/2021 – ÚVSSP_Szzk, dopoledne, komise č.2, C201

Type of studies: master's degree programme

Intended for all students – Time of the event 08:00 – 12:00

Note:
POKYNY: Student, nesmí mít žádné příznaky onemocnění COVID-19 a musí prokázat splnění podmínek stanovených mimořádným opatřením, tj. zároveň musí doložit, že: •prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, •nebo má certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a uplynulo nejméně 14 dní od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu, •nebo mu byl poskytovatelem zdravotních služeb proveden PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, a to s negativním výsledkem, který není starší 48 hodin (platnost testu stanovuje nařízení vlády) Zázemí pro studenty v učebně C203. Studenti se na Szzk dostaví v 7:45.
Committee:
Board chair: doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc.
Board member: Mgr. Lubomír Hlavienka, Ph.D.
Board member: Ing. Lucie Kamrádová, Ph.D.

26/5/2021 – ÚVSSP_Szzk, odpoledne, komise č.1, C202

Type of studies: master's degree programme

Intended for all students – Time of the event 12:00 – 16:30

Note:
POKYNY: Student, nesmí mít žádné příznaky onemocnění COVID-19 a musí prokázat splnění podmínek stanovených mimořádným opatřením, tj. zároveň musí doložit, že: •prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, •nebo má certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a uplynulo nejméně 14 dní od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu, •nebo mu byl poskytovatelem zdravotních služeb proveden PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, a to s negativním výsledkem, který není starší 48 hodin (platnost testu stanovuje nařízení vlády) Zázemí pro studenty v učebně C203. Studenti se na Szzk dostaví v 11:45.
Committee:
Board chair: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
Board member: JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.
Board member: Mgr. Lukáš Vomlela, Ph.D.
Board member: PhDr. Matúš Vyrostko, PhD.

26/5/2021 – ÚVSSP_Szzk, odpoledne, komise č.2, C201

Type of studies: master's degree programme

Intended for all students – Time of the event 12:00 – 16:30

Note:
POKYNY: Student, nesmí mít žádné příznaky onemocnění COVID-19 a musí prokázat splnění podmínek stanovených mimořádným opatřením, tj. zároveň musí doložit, že: •prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, •nebo má certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a uplynulo nejméně 14 dní od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu, •nebo mu byl poskytovatelem zdravotních služeb proveden PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, a to s negativním výsledkem, který není starší 48 hodin (platnost testu stanovuje nařízení vlády) Zázemí pro studenty v učebně C203. Studenti se na Szzk dostaví v 11:45.
Committee:
Board chair: doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc.
Board member: Mgr. Lubomír Hlavienka, Ph.D.
Board member: Ing. Lucie Kamrádová, Ph.D.

27/5/2021 – ÚPPV_SZZk 27. 5. 2021, C310

Type of studies: Bachelor's

Note:
Podmínky antigenního testování studentů na SARS-CoV-2 v prostorách Slezské univerzity - https://www.slu.cz/slu/cz/layout/2032 Směrnice děkana č. 1/2021 k organizaci státních závěrečných zkoušek na Fakultě veřejných politik v Opavě - https://www.slu.cz/file/cul/2c6be7ef-e7e7-403f-a1d7-f9194c46155 c ZÁZEMÍ PRO STUDENTY - C309
Committee:
Board chair: Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.
Board member: Mgr. Petr Fabián, PhD.
Board member: PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D.
Board member: PhDr. Edita Ondřejová, Ph.D.

27/5/2021 – ÚVSSP_Szzk, dopoledne, komise č.2, C201

Type of studies: master's degree programme

Intended for all students – Time of the event 08:00 – 11:00

Note:
POKYNY: Student, nesmí mít žádné příznaky onemocnění COVID-19 a musí prokázat splnění podmínek stanovených mimořádným opatřením, tj. zároveň musí doložit, že: •prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, •nebo má certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a uplynulo nejméně 14 dní od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu, •nebo mu byl poskytovatelem zdravotních služeb proveden PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, a to s negativním výsledkem, který není starší 48 hodin (platnost testu stanovuje nařízení vlády) Zázemí pro studenty v učebně C203. Studenti se na Szzk dostaví v 7:45.
Committee:
Board chair: doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc.
Board member: Mgr. Lubomír Hlavienka, Ph.D.
Board member: Ing. Lucie Kamrádová, Ph.D.

27/5/2021 – ÚVSSP_Szzk, komise č.1, C202

Type of studies: master's degree programme

Intended for all students – Time of the event 08:00 – 12:30

Note:
POKYNY: Student, nesmí mít žádné příznaky onemocnění COVID-19 a musí prokázat splnění podmínek stanovených mimořádným opatřením, tj. zároveň musí doložit, že: •prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, •nebo má certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a uplynulo nejméně 14 dní od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu, •nebo mu byl poskytovatelem zdravotních služeb proveden PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, a to s negativním výsledkem, který není starší 48 hodin (platnost testu stanovuje nařízení vlády) Zázemí pro studenty v učebně C203. Studenti se na Szzk dostaví v 7:45.
Committee:
Board chair: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
Board member: JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.
Board member: Mgr. Lukáš Vomlela, Ph.D.
Board member: PhDr. Matúš Vyrostko, PhD.

27/5/2021 – ÚVSSP_Szzk, odpoledne komise č.2, C201

Type of studies: master's degree programme

Intended for all students – Time of the event 11:00 – 15:00

Note:
POKYNY: Student, nesmí mít žádné příznaky onemocnění COVID-19 a musí prokázat splnění podmínek stanovených mimořádným opatřením, tj. zároveň musí doložit, že: •prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, •nebo má certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a uplynulo nejméně 14 dní od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu, •nebo mu byl poskytovatelem zdravotních služeb proveden PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, a to s negativním výsledkem, který není starší 48 hodin (platnost testu stanovuje nařízení vlády) Zázemí pro studenty v učebně C203. Studenti se na Szzk dostaví v 11:00
Committee:
Board chair: doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc.
Board member: Mgr. Lubomír Hlavienka, Ph.D.
Board member: Ing. Lucie Kamrádová, Ph.D.

28/5/2021 – ÚPPV_SZZk 28. 5. 2021, C310

Type of studies: Bachelor's

Note:
Podmínky antigenního testování studentů na SARS-CoV-2 v prostorách Slezské univerzity - https://www.slu.cz/slu/cz/layout/2032 Směrnice děkana č. 1/2021 k organizaci státních závěrečných zkoušek na Fakultě veřejných politik v Opavě - https://www.slu.cz/file/cul/2c6be7ef-e7e7-403f-a1d7-f9194c46155 c ZÁZEMÍ PRO STUDENTY - C309
Committee:
Board chair: doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.
Board member: Mgr. Petr Fabián, PhD.
Board member: Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.
Board member: PhDr. Edita Ondřejová, Ph.D.
Board member: Mgr. Petr Slováček, Ph.D.

1/6/2021 – ÚPPV_SZZk 1. 6. 2021, C201

Type of studies: Bachelor's

Note:
Podmínky antigenního testování studentů na SARS-CoV-2 v prostorách Slezské univerzity - https://www.slu.cz/slu/cz/layout/2032 Směrnice děkana č. 1/2021 k organizaci státních závěrečných zkoušek na Fakultě veřejných politik v Opavě - https://www.slu.cz/file/cul/2c6be7ef-e7e7-403f-a1d7-f9194c46155 c ZÁZEMÍ PRO STUDENTY - C202
Committee:
Board chair: doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc.
Board member: PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D.
Board member: PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D.
Board member: Mgr. Silvie Quisová, Ph.D.
Board member: Mgr. Petr Slováček, Ph.D.
Board member: doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.

2/6/2021 – ÚPPV_SZZk 2. 6. 2021, C201

Type of studies: Bachelor's

Note:
Podmínky antigenního testování studentů na SARS-CoV-2 v prostorách Slezské univerzity - https://www.slu.cz/slu/cz/layout/2032 Směrnice děkana č. 1/2021 k organizaci státních závěrečných zkoušek na Fakultě veřejných politik v Opavě - https://www.slu.cz/file/cul/2c6be7ef-e7e7-403f-a1d7-f9194c46155 c ZÁZEMÍ PRO STUDENTY - C202
Committee:
Board chair: doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.
Board member: doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc.
Board member: PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D.
Board member: doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
Board member: doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

3/6/2021 – ÚPPV_SZZk 3. 6. 2021, C201

Type of studies: Bachelor's

Note:
Podmínky antigenního testování studentů na SARS-CoV-2 v prostorách Slezské univerzity - https://www.slu.cz/slu/cz/layout/2032 Směrnice děkana č. 1/2021 k organizaci státních závěrečných zkoušek na Fakultě veřejných politik v Opavě - https://www.slu.cz/file/cul/2c6be7ef-e7e7-403f-a1d7-f9194c46155 c ZÁZEMÍ PRO STUDENTY - C203
Committee:
Board chair: doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.
Board member: Mgr. Kateřina Janků, Ph.D.
Board member: PhDr. Edita Ondřejová, Ph.D.
Board member: PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D.
Board member: Mgr. Silvie Quisová, Ph.D.
Board member: Mgr. Petr Slováček, Ph.D.

3/6/2021 – ÚPPV_SZZk 3. 6. 2021_EPOS, C202

Type of studies: Bachelor's

Note:
Podmínky antigenního testování studentů na SARS-CoV-2 v prostorách Slezské univerzity - https://www.slu.cz/slu/cz/layout/2032 Směrnice děkana č. 1/2021 k organizaci státních závěrečných zkoušek na Fakultě veřejných politik v Opavě - https://www.slu.cz/file/cul/2c6be7ef-e7e7-403f-a1d7-f9194c46155 c ZÁZEMÍ PRO STUDENTY - C203
Committee:
Board chair: PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D.
Board member: Mgr. Jana Kočí, Ph.D.
Board member: Mgr. Vladislava Závrská, Ph.D.

3/6/2021 – ÚVSSP_Szzk, dopoledne, komise č.1, Tábor

Type of studies: Bachelor's

Intended for all students – Time of the event 08:00 – 11:30

Note:
POKYNY: Student, nesmí mít žádné příznaky onemocnění COVID-19 a musí prokázat splnění podmínek stanovených mimořádným opatřením, tj. zároveň musí doložit, že: - prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, - nebo byl očkován proti onemocnění COVID-19 a doloží, že: od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 72 hodin a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů. - nebo má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 72 hodin a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů. Studenti se na Szzk dostaví v 7:45.
Committee:
Board chair: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
Board member: Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.
Board member: Mgr. Lukáš Vomlela, Ph.D.

3/6/2021 – ÚVSSP_Szzk, dopoledne, komise č.2, Tábor

Type of studies: Bachelor's

Intended for all students – Time of the event 08:00 – 11:30

Note:
POKYNY: Student, nesmí mít žádné příznaky onemocnění COVID-19 a musí prokázat splnění podmínek stanovených mimořádným opatřením, tj. zároveň musí doložit, že: - prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, - nebo byl očkován proti onemocnění COVID-19 a doloží, že: od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 72 hodin a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů. - nebo má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 72 hodin a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů. Studenti se na Szzk dostaví v 7:45.
Committee:
Board chair: Ing. Pavel Kaczor, Ph.D.
Board member: Ing. Lucie Kamrádová, Ph.D.
Board member: JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.

3/6/2021 – ÚVSSP_Szzk, odpoledne, komise č.1, Tábor

Type of studies: Bachelor's

Intended for all students – Time of the event 11:30 – 15:30

Note:
POKYNY: Student, nesmí mít žádné příznaky onemocnění COVID-19 a musí prokázat splnění podmínek stanovených mimořádným opatřením, tj. zároveň musí doložit, že: - prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, - nebo byl očkován proti onemocnění COVID-19 a doloží, že: od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 72 hodin a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů. - nebo má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 72 hodin a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů Studenti se na Szzk dostaví v 11:00.
Committee:
Board chair: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
Board member: Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.
Board member: Mgr. Lukáš Vomlela, Ph.D.

3/6/2021 – ÚVSSP_Szzk, odpoledne, komise č.2, Tábor

Type of studies: Bachelor's

Intended for all students – Time of the event 11:30 – 15:30

Note:
POKYNY: Student, nesmí mít žádné příznaky onemocnění COVID-19 a musí prokázat splnění podmínek stanovených mimořádným opatřením, tj. zároveň musí doložit, že: - prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, - nebo byl očkován proti onemocnění COVID-19 a doloží, že: od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 72 hodin a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů. - nebo má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 72 hodin a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů Studenti se na Szzk dostaví v 11:00.
Committee:
Board chair: Ing. Pavel Kaczor, Ph.D.
Board member: Ing. Lucie Kamrádová, Ph.D.
Board member: JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.

4/6/2021 – ÚVSSP_Szzk, dopoledne, Tábor

Type of studies: master's degree programme

Intended for all students – Time of the event 08:00 – 12:30

Note:
POKYNY: Student, nesmí mít žádné příznaky onemocnění COVID-19 a musí prokázat splnění podmínek stanovených mimořádným opatřením, tj. zároveň musí doložit, že: - prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, - nebo byl očkován proti onemocnění COVID-19 a doloží, že: od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 72 hodin a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů. - nebo má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 72 hodin a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů. Studenti se na Szzk dostaví v 7:45.
Committee:
Board chair: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
Board member: Ing. Pavel Kaczor, Ph.D.
Board member: Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.
Board member: JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.
Board member: Mgr. Lukáš Vomlela, Ph.D.

28/7/2021 – Státní doktorská zkouška, Zasedací místnost děkana

Type of studies: doctoral

Intended for all students – Time of the event 13:00 – 15:00

Committee:
Board chair: prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
Board member: prof. dr hab. Krystian Heffner
Board member: prof. JUDr. Jan Kuklík DrSc.
Board member: doc. PhDr. Jiří Pernes Dr.
Board member: prof. PaedDr. Štefan Šutaj DrSc.

10/8/2021 – ÚPPV_SZZk 10. 8. 2021, komise SPP, zasedací místnost děkana FVP, 4. patro

Type of studies: Bachelor's

Committee:
Board chair: doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.
Board member: Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.
Board member: PhDr. Edita Ondřejová, Ph.D.
Board member: PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D.
Board member: Mgr. Petr Slováček, Ph.D.

11/8/2021 – ÚPPV_SZZk 11. 8. 2021, komise SPP, zasedací místnost děkana FVP, 4. patro

Type of studies: Bachelor's

Committee:
Board chair: Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.
Board member: Mgr. Petr Fabián, PhD.
Board member: PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D.
Board member: PhDr. Edita Ondřejová, Ph.D.

12/8/2021 – ÚPPV_SZZk 12. 8. 2021, komise SPP, zasedací místnost děkana FVP, 4. patro

Type of studies: Bachelor's

Committee:
Board chair: doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.
Board member: Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.
Board member: PhDr. Edita Ondřejová, Ph.D.
Board member: PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D.
Board member: Mgr. Petr Slováček, Ph.D.

13/8/2021 – ÚPPV_SZZk 13. 8. 2021, komise SPP, zasedací místnost děkana FVP, 4. patro

Type of studies: Bachelor's

Committee:
Board chair: Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.
Board member: Mgr. Petr Fabián, PhD.
Board member: PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D.
Board member: PhDr. Edita Ondřejová, Ph.D.

16/8/2021 – ÚPPV_SZZk 16. 8. 2021, komise EPOS, zasedací místnost děkana FVP, 4. patro

Type of studies: Bachelor's

Committee:
Board chair: PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D.
Board member: doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD.
Board member: Mgr. Marek Lapčík, Ph.D.
Board member: Mgr. Vladislava Závrská, Ph.D.

16/8/2021 – ÚPPV_SZZk 16. 8. 2021, komise EPOS, zasedací místnost děkana FVP, 4. patro

Type of studies: Bachelor's

Committee:
Board chair: PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D.
Board member: doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD.
Board member: Mgr. Vladislava Závrská, Ph.D.

17/8/2021 – ÚVSSP, Szzk, komise 1, C202

Type of studies: Bachelor's

Intended for all students – Time of the event 08:00 – 14:00

Note:
Zázemí pro studenty v učebně C203. Studenti se na Szzk dostaví v 7:45.
Committee:
Board chair: doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Board member: Mgr. Lubomír Hlavienka, Ph.D.
Board member: Ing. Lucie Kamrádová, Ph.D.
Board member: PhDr. Matúš Vyrostko, PhD.

17/8/2021 – ÚVSSP, Szzk, komise 2, C201

Type of studies: master's degree programme

Intended for all students – Time of the event 08:00 – 14:00

Note:
Zázemí pro studenty v učebně C203. Studenti se na Szzk dostaví v 7:45.
Committee:
Board chair: doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc.
Board member: Mgr. Petr Fabián, PhD.
Board member: Mgr. Lukáš Vomlela, Ph.D.

18/8/2021 – ÚVSSP, Szzk, Tábor, Trutnov - Bc. studium, C202

Type of studies: Bachelor's

Intended for all students – Time of the event 13:30 – 17:30

Note:
Zázemí pro studenty v učebně C203. Studenti se na Szzk dostaví v 11:45.
Committee:
Board chair: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
Board member: Ing. Lucie Kamrádová, Ph.D.
Board member: Mgr. Lukáš Vomlela, Ph.D.
Board member: PhDr. Matúš Vyrostko, PhD.

18/8/2021 – ÚVSSP, Szzk, Tábor, Trutnov - NMgr. studium, C202

Type of studies: master's degree programme

Intended for all students – Time of the event 12:00 – 13:30

Note:
Zázemí pro studenty v učebně C203. Studenti se na Szzk dostaví v 11:45.
Committee:
Board chair: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
Board member: Ing. Lucie Kamrádová, Ph.D.
Board member: Mgr. Lukáš Vomlela, Ph.D.
Board member: PhDr. Matúš Vyrostko, PhD.
End of listing
After logging to the IS, you can see additional information for the dates.