Vybírat z termínů: všechny
Typ studia: všechny | bakalářské | magisterské | magisterské navazující | rigorózní řízení | doktorské | celoživotní vzdělávání | nespecifikováno
Den konání:
Štítky:

Termín

31. 5. 2021 – Bc_BAN_I. termín_ 2021, A309

Typ studia: bakalářské

Poznámka:
Student je povinen se dostavit k SZZ dle rozpisu v ISSU: - 15 min. před začátkem konání SZZ v případě, že student nemá žádné příznaky onemocnění COVID-19 a doloží doklady dle Pokynu děkana č. 4/2021, čl. 2 – Podmínky účasti na SZZ, - 45 min. před začátkem konání SZZ v případě povinného samotestování, které bude probíhat v hlavní budově fakulty, tj. student nemá k dispozici žádný doklad v souvislosti s COVID-19 dle Pokynu děkana č. 4/2021.
Komise:
Předseda komise: prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
Člen komise: doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Lenka Přečková, Ph.D.
Člen komise: doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Asistent: Ing. Nicole Škuláňová, Ph.D.
BAN

31. 5. 2021 – Bc_PMMO1_I. termín_2021, Edulab_D037

Typ studia: bakalářské

Poznámka:
Student je povinen se dostavit k SZZ dle rozpisu v ISSU: - 15 min. před začátkem konání SZZ v případě, že student nemá žádné příznaky onemocnění COVID-19 a doloží doklady dle Pokynu děkana č. 4/2021, čl. 2 – Podmínky účasti na SZZ, - 45 min. před začátkem konání SZZ v případě povinného samotestování, které bude probíhat v hlavní budově fakulty, tj. student nemá k dispozici žádný doklad v souvislosti s COVID-19 dle Pokynu děkana č. 4/2021.
Komise:
Předseda komise: doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.
Člen komise: Ing. Eva Kotlánová, Ph.D.
Člen komise: Ing. Žaneta Rylková, Ph.D.
Asistent: Ing. Pavla Pokorná, Ph.D.
PMMO

31. 5. 2021 – Bc_SOMA_I. termín_2021, A217

Typ studia: bakalářské

Poznámka:
Student je povinen se dostavit k SZZ dle rozpisu v ISSU: - 15 min. před začátkem konání SZZ v případě, že student nemá žádné příznaky onemocnění COVID-19 a doloží doklady dle Pokynu děkana č. 4/2021, čl. 2 – Podmínky účasti na SZZ, - 45 min. před začátkem konání SZZ v případě povinného samotestování, které bude probíhat v hlavní budově fakulty, tj. student nemá k dispozici žádný doklad v souvislosti s COVID-19 dle Pokynu děkana č. 4/2021.
Komise:
Předseda komise: doc. Ing. Jarmila Duháček Šebestová, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Ivona Buryová, Ph.D.
Člen komise: Dr. Ing. Ingrid Majerová
Asistent: Ing. Jaroslav Škrabal, Ph.D.
SOMA

31. 5. 2021 – Bc_VES1_I. termín_2021, A308

Typ studia: bakalářské

Poznámka:
Student je povinen se dostavit k SZZ dle rozpisu v ISSU: - 15 min. před začátkem konání SZZ v případě, že student nemá žádné příznaky onemocnění COVID-19 a doloží doklady dle Pokynu děkana č. 4/2021, čl. 2 – Podmínky účasti na SZZ, - 45 min. před začátkem konání SZZ v případě povinného samotestování, které bude probíhat v hlavní budově fakulty, tj. student nemá k dispozici žádný doklad v souvislosti s COVID-19 dle Pokynu děkana č. 4/2021.
Komise:
Předseda komise: doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.
Člen komise: JUDr. Jaromír Richter
Člen komise: Mgr. Dagmar Svobodová, Ph.D.
Asistent: Ing. Petra Chmielová, Ph.D.
VES

1. 6. 2021 – Bc_MI1_I. termín_ 2021, A111

Typ studia: bakalářské

Poznámka:
Student je povinen se dostavit k SZZ dle rozpisu v ISSU: - 15 min. před začátkem konání SZZ v případě, že student nemá žádné příznaky onemocnění COVID-19 a doloží doklady dle Pokynu děkana č. 5/2021, čl. 2 – Podmínky účasti na SZZ, - 45 min. před začátkem konání SZZ v případě povinného samotestování, které bude probíhat v hlavní budově fakulty, tj. student nemá k dispozici žádný doklad v souvislosti s COVID-19 dle Pokynu děkana č. 5/2021.
Komise:
Předseda komise: doc. RNDr. David Bartl, Ph.D.
Člen komise: Ing. Josef Botlík
Člen komise: Ing. Radim Dolák, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Milena Janáková, Ph.D.
Člen komise: Ing. Tomáš Verner
Asistent: Ing. Hana Kováčková
MI

1. 6. 2021 – Bc_PMEC1_I. termín_2021, Edulab_D037

Typ studia: bakalářské

Poznámka:
Student je povinen se dostavit k SZZ dle rozpisu v ISSU: - 15 min. před začátkem konání SZZ v případě, že student nemá žádné příznaky onemocnění COVID-19 a doloží doklady dle Pokynu děkana č. 5/2021, čl. 2 – Podmínky účasti na SZZ, - 45 min. před začátkem konání SZZ v případě povinného samotestování, které bude probíhat v hlavní budově fakulty, tj. student nemá k dispozici žádný doklad v souvislosti s COVID-19 dle Pokynu děkana č. 5/2021.
Komise:
Předseda komise: doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.
Člen komise: Ing. Karin Gajdová, Ph.D.
Člen komise: Ing. Patrik Kajzar, Ph.D.
Člen komise: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
Asistent: Mgr. Martina Chylková
PMEC

1. 6. 2021 – Bc_PMMO2_I. termín_2021, A308

Typ studia: bakalářské

Poznámka:
Student je povinen se dostavit k SZZ dle rozpisu v ISSU: - 15 min. před začátkem konání SZZ v případě, že student nemá žádné příznaky onemocnění COVID-19 a doloží doklady dle Pokynu děkana č. 5/2021, čl. 2 – Podmínky účasti na SZZ, - 45 min. před začátkem konání SZZ v případě povinného samotestování, které bude probíhat v hlavní budově fakulty, tj. student nemá k dispozici žádný doklad v souvislosti s COVID-19 dle Pokynu děkana č. 5/2021.
Komise:
Předseda komise: doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.
Člen komise: Ing. Pavel Adámek, Ph.D.
Člen komise: Ing. Michal Stoklasa, Ph.D.
Člen komise: prof. PhDr. František Varadzin, CSc.
Asistent: Ing. et Ing. Michal Halaška, Ph.D.
PMMO

1. 6. 2021 – Bc_UD1_I. termín_ 2021, A211

Typ studia: bakalářské

Poznámka:
Student je povinen se dostavit k SZZ dle rozpisu v ISSU: - 15 min. před začátkem konání SZZ v případě, že student nemá žádné příznaky onemocnění COVID-19 a doloží doklady dle Pokynu děkana č. 5/2021, čl. 2 – Podmínky účasti na SZZ, - 45 min. před začátkem konání SZZ v případě povinného samotestování, které bude probíhat v hlavní budově fakulty, tj. student nemá k dispozici žádný doklad v souvislosti s COVID-19 dle Pokynu děkana č. 5/2021.
Komise:
Předseda komise: doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Člen komise: Ing. Beata Blechová, Ph.D.
Člen komise: Ing. Šárka Sobotovičová, Ph.D.
Asistent: Ing. Petra Chmielová, Ph.D.
ÚD

1. 6. 2021 – Bc_VES2_I. termín_2021, A309

Typ studia: bakalářské

Poznámka:
Student je povinen se dostavit k SZZ dle rozpisu v ISSU: - 15 min. před začátkem konání SZZ v případě, že student nemá žádné příznaky onemocnění COVID-19 a doloží doklady dle Pokynu děkana č. 5/2021, čl. 2 – Podmínky účasti na SZZ, - 45 min. před začátkem konání SZZ v případě povinného samotestování, které bude probíhat v hlavní budově fakulty, tj. student nemá k dispozici žádný doklad v souvislosti s COVID-19 dle Pokynu děkana č. 5/2021.
Komise:
Předseda komise: doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Ivona Buryová, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Danuta Duda, Ph.D.
Asistent: Ing. Jaroslav Škrabal, Ph.D.
VES

2. 6. 2021 – Bc_MI2_I. termín_ 2021, A111

Typ studia: bakalářské

Poznámka:
Student je povinen se dostavit k SZZ dle rozpisu v ISSU: - 15 min. před začátkem konání SZZ v případě, že student nemá žádné příznaky onemocnění COVID-19 a doloží doklady dle Pokynu děkana č. 5/2021, čl. 2 – Podmínky účasti na SZZ, - 45 min. před začátkem konání SZZ v případě povinného samotestování, které bude probíhat v hlavní budově fakulty, tj. student nemá k dispozici žádný doklad v souvislosti s COVID-19 dle Pokynu děkana č. 5/2021.
Komise:
Předseda komise: doc. RNDr. David Bartl, Ph.D.
Člen komise: Ing. Josef Botlík
Člen komise: Ing. Radim Dolák, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Milena Janáková, Ph.D.
Člen komise: Dr. Ing. Ingrid Majerová
Asistent: Ing. Hana Kováčková
MI

2. 6. 2021 – Bc_PMMH1_I. termín_2021, Edulab_D037

Typ studia: bakalářské

Poznámka:
Student je povinen se dostavit k SZZ dle rozpisu v ISSU: - 15 min. před začátkem konání SZZ v případě, že student nemá žádné příznaky onemocnění COVID-19 a doloží doklady dle Pokynu děkana č. 5/2021, čl. 2 – Podmínky účasti na SZZ, - 45 min. před začátkem konání SZZ v případě povinného samotestování, které bude probíhat v hlavní budově fakulty, tj. student nemá k dispozici žádný doklad v souvislosti s COVID-19 dle Pokynu děkana č. 5/2021.
Komise:
Předseda komise: doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Šárka Čemerková, Ph.D.
Člen komise: Ing. Veronika Kopřivová, Ph.D.
Člen komise: Ing. Miroslava Kostková, Ph.D.
Člen komise: Ing. Eva Kotlánová, Ph.D.
Asistent: PhDr. Janusz Karpeta, Ph.D.
PMMH

2. 6. 2021 – Bc_PMMO3_I. termín_2021, B206

Typ studia: bakalářské

Poznámka:
Student je povinen se dostavit k SZZ dle rozpisu v ISSU: - 15 min. před začátkem konání SZZ v případě, že student nemá žádné příznaky onemocnění COVID-19 a doloží doklady dle Pokynu děkana č. 5/2021, čl. 2 – Podmínky účasti na SZZ, - 45 min. před začátkem konání SZZ v případě povinného samotestování, které bude probíhat v hlavní budově fakulty, tj. student nemá k dispozici žádný doklad v souvislosti s COVID-19 dle Pokynu děkana č. 5/2021.
Komise:
Předseda komise: doc. Ing. Jarmila Duháček Šebestová, Ph.D.
Člen komise: Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.
Člen komise: Ing. Tomáš Verner
Asistent: Ing. Ondřej Mikšík
PMMO

2. 6. 2021 – Bc_UD2_I. termín_2021, A211

Typ studia: bakalářské

Poznámka:
Student je povinen se dostavit k SZZ dle rozpisu v ISSU: - 15 min. před začátkem konání SZZ v případě, že student nemá žádné příznaky onemocnění COVID-19 a doloží doklady dle Pokynu děkana č. 5/2021, čl. 2 – Podmínky účasti na SZZ, - 45 min. před začátkem konání SZZ v případě povinného samotestování, které bude probíhat v hlavní budově fakulty, tj. student nemá k dispozici žádný doklad v souvislosti s COVID-19 dle Pokynu děkana č. 5/2021.
Komise:
Předseda komise: doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D.
Člen komise: doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D., MBA
Člen komise: Ing. Markéta Skupieňová, Ph.D.
Asistent: Ing. Nicole Škuláňová, Ph.D.
ÚD

2. 6. 2021 – Bc_VES3_I. termín_2021, A309

Typ studia: bakalářské

Poznámka:
Student je povinen se dostavit k SZZ dle rozpisu v ISSU: - 15 min. před začátkem konání SZZ v případě, že student nemá žádné příznaky onemocnění COVID-19 a doloží doklady dle Pokynu děkana č. 5/2021, čl. 2 – Podmínky účasti na SZZ, - 45 min. před začátkem konání SZZ v případě povinného samotestování, které bude probíhat v hlavní budově fakulty, tj. student nemá k dispozici žádný doklad v souvislosti s COVID-19 dle Pokynu děkana č. 5/2021.
Komise:
Předseda komise: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Ivona Buryová, Ph.D.
Člen komise: JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M.
Asistent: Ing. Petra Chmielová, Ph.D.
VES

3. 6. 2021 – Bc_PMEC2+PMMH2_I. termín_2021, Edulab_D037

Typ studia: bakalářské

Poznámka:
Student je povinen se dostavit k SZZ dle rozpisu v ISSU: - 15 min. před začátkem konání SZZ v případě, že student nemá žádné příznaky onemocnění COVID-19 a doloží doklady dle Pokynu děkana č. 5/2021, čl. 2 – Podmínky účasti na SZZ, - 45 min. před začátkem konání SZZ v případě povinného samotestování, které bude probíhat v hlavní budově fakulty, tj. student nemá k dispozici žádný doklad v souvislosti s COVID-19 dle Pokynu děkana č. 5/2021.
Komise:
Předseda komise: doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.
Člen komise: Ing. Patrik Kajzar, Ph.D.
Člen komise: Ing. Veronika Kopřivová, Ph.D.
Člen komise: Ing. Eva Kotlánová, Ph.D.
Člen komise: Ing. Tomáš Pražák, Ph.D.
Asistent: PhDr. Janusz Karpeta, Ph.D.
PMEC PMMH

3. 6. 2021 – Bc_PMFP_I. termín_2021, A309

Typ studia: bakalářské

Poznámka:
Student je povinen se dostavit k SZZ dle rozpisu v ISSU: - 15 min. před začátkem konání SZZ v případě, že student nemá žádné příznaky onemocnění COVID-19 a doloží doklady dle Pokynu děkana č. 5/2021, čl. 2 – Podmínky účasti na SZZ, - 45 min. před začátkem konání SZZ v případě povinného samotestování, které bude probíhat v hlavní budově fakulty, tj. student nemá k dispozici žádný doklad v souvislosti s COVID-19 dle Pokynu děkana č. 5/2021.
Komise:
Předseda komise: doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D.
Člen komise: prof. PhDr. František Varadzin, CSc.
Člen komise: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
Asistent: Ing. Nicole Škuláňová, Ph.D.
PMFP

3. 6. 2021 – Bc_PMMO4_I. termín_2021, B206

Typ studia: bakalářské

Poznámka:
Student je povinen se dostavit k SZZ dle rozpisu v ISSU: - 15 min. před začátkem konání SZZ v případě, že student nemá žádné příznaky onemocnění COVID-19 a doloží doklady dle Pokynu děkana č. 5/2021, čl. 2 – Podmínky účasti na SZZ, - 45 min. před začátkem konání SZZ v případě povinného samotestování, které bude probíhat v hlavní budově fakulty, tj. student nemá k dispozici žádný doklad v souvislosti s COVID-19 dle Pokynu děkana č. 5/2021.
Komise:
Předseda komise: doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.
Člen komise: Ing. Pavel Adámek, Ph.D.
Člen komise: Dr. Ing. Ingrid Majerová
Asistent: Ing. Petra Krejčí, Ph.D.
PMMO

3. 6. 2021 – Bc_PMPO1_I. termín_2021, A111

Typ studia: bakalářské

Poznámka:
Student je povinen se dostavit k SZZ dle rozpisu v ISSU: - 15 min. před začátkem konání SZZ v případě, že student nemá žádné příznaky onemocnění COVID-19 a doloží doklady dle Pokynu děkana č. 5/2021, čl. 2 – Podmínky účasti na SZZ, - 45 min. před začátkem konání SZZ v případě povinného samotestování, které bude probíhat v hlavní budově fakulty, tj. student nemá k dispozici žádný doklad v souvislosti s COVID-19 dle Pokynu děkana č. 5/2021.
Komise:
Předseda komise: doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Šárka Čemerková, Ph.D.
Člen komise: Ing. Karin Gajdová, Ph.D.
Člen komise: doc. Ing. Martin Klepek, Ph.D.
Asistent: Ing. Dalibor Šimek, Ph.D.
PMPO

3. 6. 2021 – Bc_UD3_I. termín_2021, A211

Typ studia: bakalářské

Poznámka:
Student je povinen se dostavit k SZZ dle rozpisu v ISSU: - 15 min. před začátkem konání SZZ v případě, že student nemá žádné příznaky onemocnění COVID-19 a doloží doklady dle Pokynu děkana č. 5/2021, čl. 2 – Podmínky účasti na SZZ, - 45 min. před začátkem konání SZZ v případě povinného samotestování, které bude probíhat v hlavní budově fakulty, tj. student nemá k dispozici žádný doklad v souvislosti s COVID-19 dle Pokynu děkana č. 5/2021.
Komise:
Předseda komise: doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D., MBA
Člen komise: Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.
Člen komise: Ing. Šárka Sobotovičová, Ph.D.
Asistent: Ing. Petra Chmielová, Ph.D.
ÚD

4. 6. 2021 – Bc_PMMO5_I. termín_2021, Edulab_D037

Typ studia: bakalářské

Poznámka:
Student je povinen se dostavit k SZZ dle rozpisu v ISSU: - 15 min. před začátkem konání SZZ v případě, že student nemá žádné příznaky onemocnění COVID-19 a doloží doklady dle Pokynu děkana č. 5/2021, čl. 2 – Podmínky účasti na SZZ, - 45 min. před začátkem konání SZZ v případě povinného samotestování, které bude probíhat v hlavní budově fakulty, tj. student nemá k dispozici žádný doklad v souvislosti s COVID-19 dle Pokynu děkana č. 5/2021.
Komise:
Předseda komise: doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.
Člen komise: Ing. Karin Gajdová, Ph.D.
Člen komise: Ing. Tomáš Pražák, Ph.D.
Asistent: Ing. Ondřej Mikšík
PMMO

4. 6. 2021 – Bc_PMPO2_I. termín_2021, A111

Typ studia: bakalářské

Poznámka:
Student je povinen se dostavit k SZZ dle rozpisu v ISSU: - 15 min. před začátkem konání SZZ v případě, že student nemá žádné příznaky onemocnění COVID-19 a doloží doklady dle Pokynu děkana č. 5/2021, čl. 2 – Podmínky účasti na SZZ, - 45 min. před začátkem konání SZZ v případě povinného samotestování, které bude probíhat v hlavní budově fakulty, tj. student nemá k dispozici žádný doklad v souvislosti s COVID-19 dle Pokynu děkana č. 5/2021.
Komise:
Předseda komise: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.
Člen komise: doc. Ing. Martin Klepek, Ph.D.
Člen komise: Ing. Žaneta Rylková, Ph.D.
Asistent: Ing. Dalibor Šimek, Ph.D.
PMPO

4. 6. 2021 – Bc_UD4_I. termín_2021, A211

Typ studia: bakalářské

Poznámka:
Student je povinen se dostavit k SZZ dle rozpisu v ISSU: - 15 min. před začátkem konání SZZ v případě, že student nemá žádné příznaky onemocnění COVID-19 a doloží doklady dle Pokynu děkana č. 5/2021, čl. 2 – Podmínky účasti na SZZ, - 45 min. před začátkem konání SZZ v případě povinného samotestování, které bude probíhat v hlavní budově fakulty, tj. student nemá k dispozici žádný doklad v souvislosti s COVID-19 dle Pokynu děkana č. 5/2021.
Komise:
Předseda komise: doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D.
Člen komise: Ing. Beata Blechová, Ph.D.
Člen komise: doc. Ing. Kamila Turečková, Ph.D., MBA
Asistent: Ing. Petra Chmielová, Ph.D.
ÚD

7. 6. 2021 – NMg._PMMO1_I. termín_2021, B206

Typ studia: magisterské navazující

Poznámka:
Student je povinen se dostavit k SZZ dle rozpisu v ISSU: - 15 min. před začátkem konání SZZ v případě, že student nemá žádné příznaky onemocnění COVID-19 a doloží doklady dle Pokynu děkana č. 5/2021, čl. 2 – Podmínky účasti na SZZ, - 45 min. před začátkem konání SZZ v případě povinného samotestování, které bude probíhat v hlavní budově fakulty, tj. student nemá k dispozici žádný doklad v souvislosti s COVID-19 dle Pokynu děkana č. 5/2021.
Komise:
Předseda komise: doc. Ing. Jarmila Duháček Šebestová, Ph.D.
Člen komise: Ing. Veronika Kopřivová, Ph.D.
Člen komise: Dr. Ing. Ingrid Majerová
Člen komise: Ing. Jana Šimáková, Ph.D.
Asistent: Ing. Pavla Pokorná, Ph.D.
PMMO

7. 6. 2021 – NMg._PMMO2_I. termín_2021, Edulab_D037

Typ studia: magisterské navazující

Poznámka:
Student je povinen se dostavit k SZZ dle rozpisu v ISSU: - 15 min. před začátkem konání SZZ v případě, že student nemá žádné příznaky onemocnění COVID-19 a doloží doklady dle Pokynu děkana č. 5/2021, čl. 2 – Podmínky účasti na SZZ, - 45 min. před začátkem konání SZZ v případě povinného samotestování, které bude probíhat v hlavní budově fakulty, tj. student nemá k dispozici žádný doklad v souvislosti s COVID-19 dle Pokynu děkana č. 5/2021.
Komise:
Předseda komise: doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D., MBA
Člen komise: Mgr. Šárka Čemerková, Ph.D.
Člen komise: doc. Ing. Martin Klepek, Ph.D.
Člen komise: Ing. Šárka Sobotovičová, Ph.D.
Asistent: Ing. et Ing. Michal Halaška, Ph.D.
PMMO

7. 6. 2021 – NMg._PMPO1_I. termín_2021, A308

Typ studia: magisterské navazující

Poznámka:
Student je povinen se dostavit k SZZ dle rozpisu v ISSU: - 15 min. před začátkem konání SZZ v případě, že student nemá žádné příznaky onemocnění COVID-19 a doloží doklady dle Pokynu děkana č. 5/2021, čl. 2 – Podmínky účasti na SZZ, - 45 min. před začátkem konání SZZ v případě povinného samotestování, které bude probíhat v hlavní budově fakulty, tj. student nemá k dispozici žádný doklad v souvislosti s COVID-19 dle Pokynu děkana č. 5/2021.
Komise:
Předseda komise: doc. PhDr. Vojtěch Malátek, CSc.
Člen komise: Ing. Eva Kotlánová, Ph.D.
Člen komise: Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.
Člen komise: Ing. Lucie Meixnerová, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Lenka Přečková, Ph.D.
Asistent: Ing. Ondřej Mikšík
PMPO

7. 6. 2021 – NMg._PMUD_I. termín_2021, A211

Typ studia: magisterské navazující

Poznámka:
Student je povinen se dostavit k SZZ dle rozpisu v ISSU: - 15 min. před začátkem konání SZZ v případě, že student nemá žádné příznaky onemocnění COVID-19 a doloží doklady dle Pokynu děkana č. 5/2021, čl. 2 – Podmínky účasti na SZZ, - 45 min. před začátkem konání SZZ v případě povinného samotestování, které bude probíhat v hlavní budově fakulty, tj. student nemá k dispozici žádný doklad v souvislosti s COVID-19 dle Pokynu děkana č. 5/2021.
Komise:
Předseda komise: doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D.
Člen komise: Ing. Radka Bauerová, Ph.D.
Člen komise: Ing. Beata Blechová, Ph.D.
Člen komise: Ing. Tomáš Pražák, Ph.D.
Člen komise: doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.
Asistent: Ing. Nicole Škuláňová, Ph.D.
PMUD

7. 6. 2021 – NMg._VES1_I. termín_2021, A309

Typ studia: magisterské navazující

Poznámka:
Student je povinen se dostavit k SZZ dle rozpisu v ISSU: - 15 min. před začátkem konání SZZ v případě, že student nemá žádné příznaky onemocnění COVID-19 a doloží doklady dle Pokynu děkana č. 5/2021, čl. 2 – Podmínky účasti na SZZ, - 45 min. před začátkem konání SZZ v případě povinného samotestování, které bude probíhat v hlavní budově fakulty, tj. student nemá k dispozici žádný doklad v souvislosti s COVID-19 dle Pokynu děkana č. 5/2021.
Komise:
Předseda komise: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Ivona Buryová, Ph.D.
Člen komise: JUDr. Jaromír Richter
Člen komise: Ing. Irena Szarowská, Ph.D., MPA
Asistent: Ing. Petra Chmielová, Ph.D.
VES

8. 6. 2021 – NMg._PMMO3_I. termín_2021, Edulab_D037

Typ studia: magisterské navazující

Poznámka:
Student je povinen se dostavit k SZZ dle rozpisu v ISSU: - 15 min. před začátkem konání SZZ v případě, že student nemá žádné příznaky onemocnění COVID-19 a doloží doklady dle Pokynu děkana č. 5/2021, čl. 2 – Podmínky účasti na SZZ, - 45 min. před začátkem konání SZZ v případě povinného samotestování, které bude probíhat v hlavní budově fakulty, tj. student nemá k dispozici žádný doklad v souvislosti s COVID-19 dle Pokynu děkana č. 5/2021.
Komise:
Předseda komise: doc. PhDr. Vojtěch Malátek, CSc.
Člen komise: Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.
Člen komise: Ing. Tomáš Pražák, Ph.D.
Člen komise: Ing. Zuzana Szkorupová, Ph.D.
Člen komise: prof. PhDr. František Varadzin, CSc.
Asistent: Ing. Ondřej Mikšík
PMMO

8. 6. 2021 – NMg._PMUD2_I. termín_2021, A211

Typ studia: magisterské navazující

Poznámka:
Student je povinen se dostavit k SZZ dle rozpisu v ISSU: - 15 min. před začátkem konání SZZ v případě, že student nemá žádné příznaky onemocnění COVID-19 a doloží doklady dle Pokynu děkana č. 5/2021, čl. 2 – Podmínky účasti na SZZ, - 45 min. před začátkem konání SZZ v případě povinného samotestování, které bude probíhat v hlavní budově fakulty, tj. student nemá k dispozici žádný doklad v souvislosti s COVID-19 dle Pokynu děkana č. 5/2021.
Komise:
Předseda komise: doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Šárka Čemerková, Ph.D.
Člen komise: Ing. Karin Gajdová, Ph.D.
Člen komise: Ing. Veronika Kopřivová, Ph.D.
Asistent: Ing. Daniel Kvíčala, Ph.D.
PMUD

8. 6. 2021 – NMg._VES2_I. termín_2021, A309

Typ studia: magisterské navazující

Poznámka:
Student je povinen se dostavit k SZZ dle rozpisu v ISSU: - 15 min. před začátkem konání SZZ v případě, že student nemá žádné příznaky onemocnění COVID-19 a doloží doklady dle Pokynu děkana č. 5/2021, čl. 2 – Podmínky účasti na SZZ, - 45 min. před začátkem konání SZZ v případě povinného samotestování, které bude probíhat v hlavní budově fakulty, tj. student nemá k dispozici žádný doklad v souvislosti s COVID-19 dle Pokynu děkana č. 5/2021.
Komise:
Předseda komise: doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D., MBA
Člen komise: JUDr. Michal Márton, PhD.
Člen komise: doc. Ing. Kamila Turečková, Ph.D., MBA
Asistent: Ing. Petra Chmielová, Ph.D.
VES

9. 6. 2021 – NMg._MI1_I. termín_2021, Edulab_D037

Typ studia: magisterské navazující

Poznámka:
Student je povinen se dostavit k SZZ dle rozpisu v ISSU: - 15 min. před začátkem konání SZZ v případě, že student nemá žádné příznaky onemocnění COVID-19 a doloží doklady dle Pokynu děkana č. 5/2021, čl. 2 – Podmínky účasti na SZZ, - 45 min. před začátkem konání SZZ v případě povinného samotestování, které bude probíhat v hlavní budově fakulty, tj. student nemá k dispozici žádný doklad v souvislosti s COVID-19 dle Pokynu děkana č. 5/2021.
Komise:
Předseda komise: doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.
Člen komise: Ing. Radim Dolák, Ph.D.
Člen komise: Dr. Ing. Ingrid Majerová
Člen komise: doc. Mgr. Jiří Mazurek, Ph.D.
Asistent: Ing. Hana Kováčková
MI

9. 6. 2021 – NMg._PMMO4_I. termín_2021, B206

Typ studia: magisterské navazující

Poznámka:
Student je povinen se dostavit k SZZ dle rozpisu v ISSU: - 15 min. před začátkem konání SZZ v případě, že student nemá žádné příznaky onemocnění COVID-19 a doloží doklady dle Pokynu děkana č. 5/2021, čl. 2 – Podmínky účasti na SZZ, - 45 min. před začátkem konání SZZ v případě povinného samotestování, které bude probíhat v hlavní budově fakulty, tj. student nemá k dispozici žádný doklad v souvislosti s COVID-19 dle Pokynu děkana č. 5/2021.
Komise:
Předseda komise: doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.
Člen komise: Ing. Beata Blechová, Ph.D.
Člen komise: Ing. Karin Gajdová, Ph.D.
Člen komise: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
Asistent: Ing. Petra Krejčí, Ph.D.
PMMO

9. 6. 2021 – NMg._PMMO5_I. termín_2021, A308

Typ studia: magisterské navazující

Poznámka:
Student je povinen se dostavit k SZZ dle rozpisu v ISSU: - 15 min. před začátkem konání SZZ v případě, že student nemá žádné příznaky onemocnění COVID-19 a doloží doklady dle Pokynu děkana č. 5/2021, čl. 2 – Podmínky účasti na SZZ, - 45 min. před začátkem konání SZZ v případě povinného samotestování, které bude probíhat v hlavní budově fakulty, tj. student nemá k dispozici žádný doklad v souvislosti s COVID-19 dle Pokynu děkana č. 5/2021.
Komise:
Předseda komise: doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.
Člen komise: Ing. Pavel Adámek, Ph.D.
Člen komise: Ing. Tomáš Heryán, Ph.D.
Člen komise: doc. Ing. Martin Klepek, Ph.D.
Člen komise: Ing. Tomáš Verner
Asistent: Ing. et Ing. Michal Halaška, Ph.D.
PMMO

9. 6. 2021 – NMg._PMUD3_I. termín_2021, A211

Typ studia: magisterské navazující

Poznámka:
Student je povinen se dostavit k SZZ dle rozpisu v ISSU: - 15 min. před začátkem konání SZZ v případě, že student nemá žádné příznaky onemocnění COVID-19 a doloží doklady dle Pokynu děkana č. 5/2021, čl. 2 – Podmínky účasti na SZZ, - 45 min. před začátkem konání SZZ v případě povinného samotestování, které bude probíhat v hlavní budově fakulty, tj. student nemá k dispozici žádný doklad v souvislosti s COVID-19 dle Pokynu děkana č. 5/2021.
Komise:
Předseda komise: doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D.
Člen komise: Ing. Veronika Kopřivová, Ph.D.
Člen komise: Ing. Eva Kotlánová, Ph.D.
Člen komise: Ing. Žaneta Rylková, Ph.D.
Člen komise: Ing. Šárka Sobotovičová, Ph.D.
Asistent: Ing. Petra Chmielová, Ph.D.
PMUD

9. 6. 2021 – NMg._VES3_I. termín_2021, A309

Typ studia: magisterské navazující

Poznámka:
Student je povinen se dostavit k SZZ dle rozpisu v ISSU: - 15 min. před začátkem konání SZZ v případě, že student nemá žádné příznaky onemocnění COVID-19 a doloží doklady dle Pokynu děkana č. 5/2021, čl. 2 – Podmínky účasti na SZZ, - 45 min. před začátkem konání SZZ v případě povinného samotestování, které bude probíhat v hlavní budově fakulty, tj. student nemá k dispozici žádný doklad v souvislosti s COVID-19 dle Pokynu děkana č. 5/2021.
Komise:
Předseda komise: doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.
Člen komise: JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M.
Člen komise: Ing. Irena Szarowská, Ph.D., MPA
Asistent: Ing. Jaroslav Škrabal, Ph.D.
VES

10. 6. 2021 – NMg._MI2_I. termín_2021, Edulab_D037

Typ studia: magisterské navazující

Poznámka:
Student je povinen se dostavit k SZZ dle rozpisu v ISSU: - 15 min. před začátkem konání SZZ v případě, že student nemá žádné příznaky onemocnění COVID-19 a doloží doklady dle Pokynu děkana č. 5/2021, čl. 2 – Podmínky účasti na SZZ, - 45 min. před začátkem konání SZZ v případě povinného samotestování, které bude probíhat v hlavní budově fakulty, tj. student nemá k dispozici žádný doklad v souvislosti s COVID-19 dle Pokynu děkana č. 5/2021.
Komise:
Předseda komise: doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.
Člen komise: Ing. Radim Dolák, Ph.D.
Člen komise: doc. Mgr. Jiří Mazurek, Ph.D.
Člen komise: doc. Ing. Kamila Turečková, Ph.D., MBA
Asistent: Ing. Hana Kováčková
MI

10. 6. 2021 – NMg._PMMO6_I. termín_2021, B206

Typ studia: magisterské navazující

Poznámka:
Student je povinen se dostavit k SZZ dle rozpisu v ISSU: - 15 min. před začátkem konání SZZ v případě, že student nemá žádné příznaky onemocnění COVID-19 a doloží doklady dle Pokynu děkana č. 5/2021, čl. 2 – Podmínky účasti na SZZ, - 45 min. před začátkem konání SZZ v případě povinného samotestování, které bude probíhat v hlavní budově fakulty, tj. student nemá k dispozici žádný doklad v souvislosti s COVID-19 dle Pokynu děkana č. 5/2021.
Komise:
Předseda komise: doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.
Člen komise: Dr. Ing. Ingrid Majerová
Člen komise: Ing. Jana Šimáková, Ph.D.
Člen komise: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
Asistent: Ing. Pavla Pokorná, Ph.D.
PMMO

10. 6. 2021 – NMg._PMPO2_I. termín_2021, A308

Typ studia: magisterské navazující

Poznámka:
Student je povinen se dostavit k SZZ dle rozpisu v ISSU: - 15 min. před začátkem konání SZZ v případě, že student nemá žádné příznaky onemocnění COVID-19 a doloží doklady dle Pokynu děkana č. 5/2021, čl. 2 – Podmínky účasti na SZZ, - 45 min. před začátkem konání SZZ v případě povinného samotestování, které bude probíhat v hlavní budově fakulty, tj. student nemá k dispozici žádný doklad v souvislosti s COVID-19 dle Pokynu děkana č. 5/2021.
Komise:
Předseda komise: doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.
Člen komise: Ing. Karin Gajdová, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Lenka Přečková, Ph.D.
Člen komise: Ing. Žaneta Rylková, Ph.D.
Člen komise: Ing. Michal Stoklasa, Ph.D.
Asistent: Ing. Dalibor Šimek, Ph.D.
PMPO

11. 6. 2021 – NMg._PMFP_I. termín_2021, A309

Typ studia: magisterské navazující

Poznámka:
Student je povinen se dostavit k SZZ dle rozpisu v ISSU: - 15 min. před začátkem konání SZZ v případě, že student nemá žádné příznaky onemocnění COVID-19 a doloží doklady dle Pokynu děkana č. 5/2021, čl. 2 – Podmínky účasti na SZZ, - 45 min. před začátkem konání SZZ v případě povinného samotestování, které bude probíhat v hlavní budově fakulty, tj. student nemá k dispozici žádný doklad v souvislosti s COVID-19 dle Pokynu děkana č. 5/2021.
Komise:
Předseda komise: doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D.
Člen komise: Ing. Eva Kotlánová, Ph.D.
Člen komise: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
Asistent: Ing. Nicole Škuláňová, Ph.D.
PMFP

11. 6. 2021 – NMg._PMMO7_I. termín_2021, B206

Typ studia: magisterské navazující

Poznámka:
Student je povinen se dostavit k SZZ dle rozpisu v ISSU: - 15 min. před začátkem konání SZZ v případě, že student nemá žádné příznaky onemocnění COVID-19 a doloží doklady dle Pokynu děkana č. 5/2021, čl. 2 – Podmínky účasti na SZZ, - 45 min. před začátkem konání SZZ v případě povinného samotestování, které bude probíhat v hlavní budově fakulty, tj. student nemá k dispozici žádný doklad v souvislosti s COVID-19 dle Pokynu děkana č. 5/2021.
Komise:
Předseda komise: doc. PhDr. Vojtěch Malátek, CSc.
Člen komise: Ing. Pavel Adámek, Ph.D.
Člen komise: Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.
Člen komise: Ing. Markéta Skupieňová, Ph.D.
Člen komise: Ing. Tomáš Verner
Asistent: Ing. Dalibor Šimek, Ph.D.
PMMO

11. 6. 2021 – NMg._PMMO8_I. termín_2021, Edulab_D037

Typ studia: magisterské navazující

Poznámka:
Student je povinen se dostavit k SZZ dle rozpisu v ISSU: - 15 min. před začátkem konání SZZ v případě, že student nemá žádné příznaky onemocnění COVID-19 a doloží doklady dle Pokynu děkana č. 5/2021, čl. 2 – Podmínky účasti na SZZ, - 45 min. před začátkem konání SZZ v případě povinného samotestování, které bude probíhat v hlavní budově fakulty, tj. student nemá k dispozici žádný doklad v souvislosti s COVID-19 dle Pokynu děkana č. 5/2021.
Komise:
Předseda komise: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.
Člen komise: Ing. Radka Bauerová, Ph.D.
Člen komise: Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.
Člen komise: Ing. Lucie Meixnerová, Ph.D.
Asistent: Ing. Petra Chmielová, Ph.D.
PMMO

11. 6. 2021 – NMg._PMPO3_I. termín_2021, A308

Typ studia: magisterské navazující

Poznámka:
Student je povinen se dostavit k SZZ dle rozpisu v ISSU: - 15 min. před začátkem konání SZZ v případě, že student nemá žádné příznaky onemocnění COVID-19 a doloží doklady dle Pokynu děkana č. 5/2021, čl. 2 – Podmínky účasti na SZZ, - 45 min. před začátkem konání SZZ v případě povinného samotestování, které bude probíhat v hlavní budově fakulty, tj. student nemá k dispozici žádný doklad v souvislosti s COVID-19 dle Pokynu děkana č. 5/2021.
Komise:
Předseda komise: doc. Ing. Jarmila Duháček Šebestová, Ph.D.
Člen komise: Ing. Tomáš Heryán, Ph.D.
Člen komise: Ing. Michal Stoklasa, Ph.D.
Člen komise: prof. PhDr. František Varadzin, CSc.
Asistent: Ing. Petra Krejčí, Ph.D.
PMPO

24. 8. 2021 – Bc_PMEC_II. termín_2021, Edulab

Typ studia: bakalářské

Poznámka:
Student je povinen se dostavit k SZZ dle rozpisu v ISSU, a to vždy 15 min. před začátkem konání SZZ. Průběh SZZ stanovuje Pokyn děkana č. 7/2021 - Průběh II. termínu státních závěrečných zkoušek v akademickém roce 2020/2021 na SU OPF v návaznosti na opatření proti šíření koronaviru, který upravuje a doplňuje vztažné články Pokynu děkana č. 2/2019 Organizace zajištění státních závěrečných zkoušek a jejich průběhu.
Komise:
Předseda komise: doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.
Člen komise: Ing. Karin Gajdová, Ph.D.
Člen komise: Ing. Patrik Kajzar, Ph.D.
Člen komise: doc. Ing. Martin Klepek, Ph.D.
Člen komise: Ing. Tomáš Pražák, Ph.D.
Asistent: Ing. Jakub Vacha
PMEC

24. 8. 2021 – Bc_PMMO1_II. termín_2021, B206

Typ studia: bakalářské

Poznámka:
Student je povinen se dostavit k SZZ dle rozpisu v ISSU, a to vždy 15 min. před začátkem konání SZZ. Průběh SZZ stanovuje Pokyn děkana č. 7/2021 - Průběh II. termínu státních závěrečných zkoušek v akademickém roce 2020/2021 na SU OPF v návaznosti na opatření proti šíření koronaviru, který upravuje a doplňuje vztažné články Pokynu děkana č. 2/2019 Organizace zajištění státních závěrečných zkoušek a jejich průběhu.
Komise:
Předseda komise: doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.
Člen komise: prof. PhDr. František Varadzin, CSc.
Člen komise: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
Asistent: Ing. Pavla Pokorná, Ph.D.
PMMO

24. 8. 2021 – Bc_SOMA_II. termín_2021, A217

Typ studia: bakalářské

Poznámka:
Student je povinen se dostavit k SZZ dle rozpisu v ISSU, a to vždy 15 min. před začátkem konání SZZ. Průběh SZZ stanovuje Pokyn děkana č. 7/2021 - Průběh II. termínu státních závěrečných zkoušek v akademickém roce 2020/2021 na SU OPF v návaznosti na opatření proti šíření koronaviru, který upravuje a doplňuje vztažné články Pokynu děkana č. 2/2019 Organizace zajištění státních závěrečných zkoušek a jejich průběhu.
Komise:
Předseda komise: doc. Ing. Jarmila Duháček Šebestová, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Ivona Buryová, Ph.D.
Člen komise: Dr. Ing. Ingrid Majerová
Asistent: Ing. Jaroslav Škrabal, Ph.D.
SOMA

24. 8. 2021 – Bc_UD_II. termín_2021, A111

Typ studia: bakalářské

Poznámka:
Student je povinen se dostavit k SZZ dle rozpisu v ISSU, a to vždy 15 min. před začátkem konání SZZ. Průběh SZZ stanovuje Pokyn děkana č. 7/2021 - Průběh II. termínu státních závěrečných zkoušek v akademickém roce 2020/2021 na SU OPF v návaznosti na opatření proti šíření koronaviru, který upravuje a doplňuje vztažné články Pokynu děkana č. 2/2019 Organizace zajištění státních závěrečných zkoušek a jejich průběhu.
Komise:
Předseda komise: doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D.
Člen komise: Ing. Markéta Skupieňová, Ph.D.
Člen komise: Ing. Tomáš Verner
Asistent: Ing. Nicole Škuláňová, Ph.D.
ÚD

24. 8. 2021 – Bc_VES1_II. termín_2021, A211

Typ studia: bakalářské

Poznámka:
Student je povinen se dostavit k SZZ dle rozpisu v ISSU, a to vždy 15 min. před začátkem konání SZZ. Průběh SZZ stanovuje Pokyn děkana č. 7/2021 - Průběh II. termínu státních závěrečných zkoušek v akademickém roce 2020/2021 na SU OPF v návaznosti na opatření proti šíření koronaviru, který upravuje a doplňuje vztažné články Pokynu děkana č. 2/2019 Organizace zajištění státních závěrečných zkoušek a jejich průběhu.
Komise:
Předseda komise: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Lubomír Nenička, Ph.D.
Člen komise: JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M.
Asistent: Ing. Petra Chmielová, Ph.D.
VES

25. 8. 2021 – Bc_BAN_II. termín_2021, A111

Typ studia: bakalářské

Poznámka:
Student je povinen se dostavit k SZZ dle rozpisu v ISSU, a to vždy 15 min. před začátkem konání SZZ. Průběh SZZ stanovuje Pokyn děkana č. 7/2021 - Průběh II. termínu státních závěrečných zkoušek v akademickém roce 2020/2021 na SU OPF v návaznosti na opatření proti šíření koronaviru, který upravuje a doplňuje vztažné články Pokynu děkana č. 2/2019 Organizace zajištění státních závěrečných zkoušek a jejich průběhu.
Komise:
Předseda komise: doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D.
Člen komise: Ing. Karin Gajdová, Ph.D.
Člen komise: Ing. Tomáš Heryán, Ph.D.
Člen komise: Ing. Zuzana Szkorupová, Ph.D.
Asistent: Ing. Nicole Škuláňová, Ph.D.
BAN

25. 8. 2021 – Bc_PMMH_II. termín_2021, Edulab

Typ studia: bakalářské

Poznámka:
Student je povinen se dostavit k SZZ dle rozpisu v ISSU, a to vždy 15 min. před začátkem konání SZZ. Průběh SZZ stanovuje Pokyn děkana č. 7/2021 - Průběh II. termínu státních závěrečných zkoušek v akademickém roce 2020/2021 na SU OPF v návaznosti na opatření proti šíření koronaviru, který upravuje a doplňuje vztažné články Pokynu děkana č. 2/2019 Organizace zajištění státních závěrečných zkoušek a jejich průběhu.
Komise:
Předseda komise: doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Šárka Čemerková, Ph.D.
Člen komise: Ing. Veronika Kopřivová, Ph.D.
Člen komise: Ing. Miroslava Kostková, Ph.D.
Člen komise: Ing. Eva Kotlánová, Ph.D.
Asistent: PhDr. Janusz Karpeta, Ph.D.
PMMH

25. 8. 2021 – Bc_PMMO2_II. termín_2021, B206

Typ studia: bakalářské

Poznámka:
Student je povinen se dostavit k SZZ dle rozpisu v ISSU, a to vždy 15 min. před začátkem konání SZZ. Průběh SZZ stanovuje Pokyn děkana č. 7/2021 - Průběh II. termínu státních závěrečných zkoušek v akademickém roce 2020/2021 na SU OPF v návaznosti na opatření proti šíření koronaviru, který upravuje a doplňuje vztažné články Pokynu děkana č. 2/2019 Organizace zajištění státních závěrečných zkoušek a jejich průběhu.
Komise:
Předseda komise: doc. PhDr. Vojtěch Malátek, CSc.
Člen komise: Ing. Pavel Adámek, Ph.D.
Člen komise: Ing. Michal Stoklasa, Ph.D.
Člen komise: Ing. Tomáš Verner
Asistent: Ing. Daniel Kvíčala, Ph.D.
PMMO

25. 8. 2021 – Bc_VES2_II. termín_2021, A211

Typ studia: bakalářské

Poznámka:
Student je povinen se dostavit k SZZ dle rozpisu v ISSU, a to vždy 15 min. před začátkem konání SZZ. Průběh SZZ stanovuje Pokyn děkana č. 7/2021 - Průběh II. termínu státních závěrečných zkoušek v akademickém roce 2020/2021 na SU OPF v návaznosti na opatření proti šíření koronaviru, který upravuje a doplňuje vztažné články Pokynu děkana č. 2/2019 Organizace zajištění státních závěrečných zkoušek a jejich průběhu.
Komise:
Předseda komise: doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Danuta Duda, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Lubomír Nenička, Ph.D.
Asistent: Ing. Radka Kubalová, Ph.D.
VES

25. 8. 2021 – NMg_BAN_II. termín_2021, A111

Typ studia: magisterské navazující

Poznámka:
Student je povinen se dostavit k SZZ dle rozpisu v ISSU, a to vždy 15 min. před začátkem konání SZZ. Průběh SZZ stanovuje Pokyn děkana č. 7/2021 - Průběh II. termínu státních závěrečných zkoušek v akademickém roce 2020/2021 na SU OPF v návaznosti na opatření proti šíření koronaviru, který upravuje a doplňuje vztažné články Pokynu děkana č. 2/2019 Organizace zajištění státních závěrečných zkoušek a jejich průběhu.
Komise:
Předseda komise: doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D.
Člen komise: Ing. Karin Gajdová, Ph.D.
Člen komise: Ing. Tomáš Heryán, Ph.D.
Člen komise: Ing. Zuzana Szkorupová, Ph.D.
Asistent: Ing. Nicole Škuláňová, Ph.D.
BAN

26. 8. 2021 – Bc_EKONOMIE_II. termín_2021, A211

Typ studia: bakalářské

Poznámka:
Student je povinen se dostavit k SZZ dle rozpisu v ISSU, a to vždy 15 min. před začátkem konání SZZ. Průběh SZZ stanovuje Pokyn děkana č. 7/2021 - Průběh II. termínu státních závěrečných zkoušek v akademickém roce 2020/2021 na SU OPF v návaznosti na opatření proti šíření koronaviru, který upravuje a doplňuje vztažné články Pokynu děkana č. 2/2019 Organizace zajištění státních závěrečných zkoušek a jejich průběhu.
Komise:
Předseda komise: doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Dagmar Svobodová, Ph.D.
Člen komise: Ing. Tomáš Verner
Asistent: Ing. Jaroslav Škrabal, Ph.D.
EKO

26. 8. 2021 – Bc_MI_II. termín_2021, A217

Typ studia: bakalářské

Poznámka:
Student je povinen se dostavit k SZZ dle rozpisu v ISSU, a to vždy 15 min. před začátkem konání SZZ. Průběh SZZ stanovuje Pokyn děkana č. 7/2021 - Průběh II. termínu státních závěrečných zkoušek v akademickém roce 2020/2021 na SU OPF v návaznosti na opatření proti šíření koronaviru, který upravuje a doplňuje vztažné články Pokynu děkana č. 2/2019 Organizace zajištění státních závěrečných zkoušek a jejich průběhu.
Komise:
Předseda komise: doc. RNDr. David Bartl, Ph.D.
Člen komise: Ing. Josef Botlík
Člen komise: Ing. Radim Dolák, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Milena Janáková, Ph.D.
Člen komise: doc. Ing. Kamila Turečková, Ph.D., MBA
Asistent: Ing. Hana Kováčková
MI

26. 8. 2021 – Bc_PMFP_II. termín_2021, A111

Typ studia: bakalářské

Poznámka:
Student je povinen se dostavit k SZZ dle rozpisu v ISSU, a to vždy 15 min. před začátkem konání SZZ. Průběh SZZ stanovuje Pokyn děkana č. 7/2021 - Průběh II. termínu státních závěrečných zkoušek v akademickém roce 2020/2021 na SU OPF v návaznosti na opatření proti šíření koronaviru, který upravuje a doplňuje vztažné články Pokynu děkana č. 2/2019 Organizace zajištění státních závěrečných zkoušek a jejich průběhu.
Komise:
Předseda komise: doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Šárka Čemerková, Ph.D.
Člen komise: Ing. Karin Gajdová, Ph.D.
Člen komise: Ing. Veronika Kopřivová, Ph.D.
Asistent: Ing. Nicole Škuláňová, Ph.D.
PMFP

26. 8. 2021 – Bc_PMMO3_II. termín_2021, Edulab

Typ studia: bakalářské

Poznámka:
Student je povinen se dostavit k SZZ dle rozpisu v ISSU, a to vždy 15 min. před začátkem konání SZZ. Průběh SZZ stanovuje Pokyn děkana č. 7/2021 - Průběh II. termínu státních závěrečných zkoušek v akademickém roce 2020/2021 na SU OPF v návaznosti na opatření proti šíření koronaviru, který upravuje a doplňuje vztažné články Pokynu děkana č. 2/2019 Organizace zajištění státních závěrečných zkoušek a jejich průběhu.
Komise:
Předseda komise: doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D., MBA
Člen komise: Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.
Člen komise: Ing. Žaneta Rylková, Ph.D.
Asistent: Ing. Petra Chmielová, Ph.D.
PMMO

26. 8. 2021 – Bc_PMPO_II. termín_2021, B206

Typ studia: bakalářské

Poznámka:
Student je povinen se dostavit k SZZ dle rozpisu v ISSU, a to vždy 15 min. před začátkem konání SZZ. Průběh SZZ stanovuje Pokyn děkana č. 7/2021 - Průběh II. termínu státních závěrečných zkoušek v akademickém roce 2020/2021 na SU OPF v návaznosti na opatření proti šíření koronaviru, který upravuje a doplňuje vztažné články Pokynu děkana č. 2/2019 Organizace zajištění státních závěrečných zkoušek a jejich průběhu.
Komise:
Předseda komise: doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.
Člen komise: Ing. Pavel Adámek, Ph.D.
Člen komise: Ing. Radka Bauerová, Ph.D.
Člen komise: Ing. Eva Kotlánová, Ph.D.
Asistent: Ing. et Ing. Michal Halaška, Ph.D.
PMPO

26. 8. 2021 – NMg_MI_II. termín_2021, A217

Typ studia: magisterské navazující

Poznámka:
Student je povinen se dostavit k SZZ dle rozpisu v ISSU, a to vždy 15 min. před začátkem konání SZZ. Průběh SZZ stanovuje Pokyn děkana č. 7/2021 - Průběh II. termínu státních závěrečných zkoušek v akademickém roce 2020/2021 na SU OPF v návaznosti na opatření proti šíření koronaviru, který upravuje a doplňuje vztažné články Pokynu děkana č. 2/2019 Organizace zajištění státních závěrečných zkoušek a jejich průběhu.
Komise:
Předseda komise: doc. RNDr. David Bartl, Ph.D.
Člen komise: Ing. Josef Botlík
Člen komise: Ing. Radim Dolák, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Milena Janáková, Ph.D.
Člen komise: doc. Ing. Kamila Turečková, Ph.D., MBA
Asistent: Ing. Hana Kováčková
MI

26. 8. 2021 – Nmg_PMFP_II. termín_2021, A111

Typ studia: magisterské navazující

Poznámka:
Student je povinen se dostavit k SZZ dle rozpisu v ISSU, a to vždy 15 min. před začátkem konání SZZ. Průběh SZZ stanovuje Pokyn děkana č. 7/2021 - Průběh II. termínu státních závěrečných zkoušek v akademickém roce 2020/2021 na SU OPF v návaznosti na opatření proti šíření koronaviru, který upravuje a doplňuje vztažné články Pokynu děkana č. 2/2019 Organizace zajištění státních závěrečných zkoušek a jejich průběhu.
Komise:
Předseda komise: doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Šárka Čemerková, Ph.D.
Člen komise: Ing. Karin Gajdová, Ph.D.
Člen komise: Ing. Veronika Kopřivová, Ph.D.
Asistent: Ing. Nicole Škuláňová, Ph.D.
PMFP

27. 8. 2021 – NMg_PMPO1_II. termín_2021, Edulab

Typ studia: magisterské navazující

Poznámka:
Student je povinen se dostavit k SZZ dle rozpisu v ISSU, a to vždy 15 min. před začátkem konání SZZ. Průběh SZZ stanovuje Pokyn děkana č. 7/2021 - Průběh II. termínu státních závěrečných zkoušek v akademickém roce 2020/2021 na SU OPF v návaznosti na opatření proti šíření koronaviru, který upravuje a doplňuje vztažné články Pokynu děkana č. 2/2019 Organizace zajištění státních závěrečných zkoušek a jejich průběhu.
Komise:
Předseda komise: doc. Ing. Jarmila Duháček Šebestová, Ph.D.
Člen komise: doc. Ing. Martin Klepek, Ph.D.
Člen komise: Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.
Člen komise: Dr. Ing. Ingrid Majerová
Asistent: Ing. Petra Krejčí, Ph.D.
PMPO

27. 8. 2021 – NMg_PMÚD1_II. termín_2021, A111

Typ studia: magisterské navazující

Poznámka:
Student je povinen se dostavit k SZZ dle rozpisu v ISSU, a to vždy 15 min. před začátkem konání SZZ. Průběh SZZ stanovuje Pokyn děkana č. 7/2021 - Průběh II. termínu státních závěrečných zkoušek v akademickém roce 2020/2021 na SU OPF v návaznosti na opatření proti šíření koronaviru, který upravuje a doplňuje vztažné články Pokynu děkana č. 2/2019 Organizace zajištění státních závěrečných zkoušek a jejich průběhu.
Komise:
Předseda komise: doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D.
Člen komise: Ing. Radka Bauerová, Ph.D.
Člen komise: Ing. Eva Kotlánová, Ph.D.
Člen komise: Ing. Žaneta Rylková, Ph.D.
Asistent: Ing. Petra Chmielová, Ph.D.
PMUD

30. 8. 2021 – NMg_PMMO1_II. termín_2021, Edulab

Typ studia: magisterské navazující

Komise:
Předseda komise: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.
Člen komise: Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.
Člen komise: Ing. Tomáš Pražák, Ph.D.
Člen komise: Ing. Markéta Skupieňová, Ph.D.
Asistent: Ing. Ondřej Mikšík
PMMO

30. 8. 2021 – NMg_PMPO2_II. termín_2021, B206

Typ studia: magisterské navazující

Komise:
Předseda komise: doc. Ing. Jarmila Duháček Šebestová, Ph.D.
Člen komise: Ing. Veronika Kopřivová, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Lenka Přečková, Ph.D.
Člen komise: doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.
Asistent: Ing. Dalibor Šimek, Ph.D.
PMPO

30. 8. 2021 – NMg_VES1_II. termín_2021, A211

Typ studia: magisterské navazující

Poznámka:
Student je povinen se dostavit k SZZ dle rozpisu v ISSU, a to vždy 15 min. před začátkem konání SZZ. Průběh SZZ stanovuje Pokyn děkana č. 7/2021 - Průběh II. termínu státních závěrečných zkoušek v akademickém roce 2020/2021 na SU OPF v návaznosti na opatření proti šíření koronaviru, který upravuje a doplňuje vztažné články Pokynu děkana č. 2/2019 Organizace zajištění státních závěrečných zkoušek a jejich průběhu.
Komise:
Předseda komise: doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D., MBA
Člen komise: Mgr. Ivona Buryová, Ph.D.
Člen komise: JUDr. Jaromír Richter
Člen komise: doc. Ing. Kamila Turečková, Ph.D., MBA
Asistent: Ing. Radka Kubalová, Ph.D.
VES

31. 8. 2021 – NMg_EKONOMIE_II. termín_2021, A217

Typ studia: magisterské navazující

Poznámka:
Student je povinen se dostavit k SZZ dle rozpisu v ISSU, a to vždy 15 min. před začátkem konání SZZ. Průběh SZZ stanovuje Pokyn děkana č. 7/2021 - Průběh II. termínu státních závěrečných zkoušek v akademickém roce 2020/2021 na SU OPF v návaznosti na opatření proti šíření koronaviru, který upravuje a doplňuje vztažné články Pokynu děkana č. 2/2019 Organizace zajištění státních závěrečných zkoušek a jejich průběhu.
Komise:
Předseda komise: doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Dagmar Svobodová, Ph.D.
Člen komise: Ing. Tomáš Verner
Asistent: Ing. Petra Chmielová, Ph.D.
EKO

31. 8. 2021 – NMg_PMMO v AJ_II. termín_2021, Edulab

Typ studia: magisterské navazující

Komise:
Předseda komise: doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.
Člen komise: Ing. Pavel Adámek, Ph.D.
Člen komise: Dr. Ing. Ingrid Majerová
Člen komise: Ing. Michal Stoklasa, Ph.D.
Člen komise: Ing. Jana Šimáková, Ph.D.
Asistent: Ing. et Ing. Michal Halaška, Ph.D.
PMOA_AJ

31. 8. 2021 – NMg_PMMO2_II. termín_2021, B206

Typ studia: magisterské navazující

Poznámka:
Student je povinen se dostavit k SZZ dle rozpisu v ISSU, a to vždy 15 min. před začátkem konání SZZ. Průběh SZZ stanovuje Pokyn děkana č. 7/2021 - Průběh II. termínu státních závěrečných zkoušek v akademickém roce 2020/2021 na SU OPF v návaznosti na opatření proti šíření koronaviru, který upravuje a doplňuje vztažné články Pokynu děkana č. 2/2019 Organizace zajištění státních závěrečných zkoušek a jejich průběhu.
Komise:
Předseda komise: doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.
Člen komise: Ing. Beata Blechová, Ph.D.
Člen komise: Ing. Karin Gajdová, Ph.D.
Člen komise: Ing. Žaneta Rylková, Ph.D.
Asistent: Ing. Ondřej Mikšík
PMMO

31. 8. 2021 – NMg_PMÚD2_II. termín_2021, A111

Typ studia: magisterské navazující

Poznámka:
Student je povinen se dostavit k SZZ dle rozpisu v ISSU, a to vždy 15 min. před začátkem konání SZZ. Průběh SZZ stanovuje Pokyn děkana č. 7/2021 - Průběh II. termínu státních závěrečných zkoušek v akademickém roce 2020/2021 na SU OPF v návaznosti na opatření proti šíření koronaviru, který upravuje a doplňuje vztažné články Pokynu děkana č. 2/2019 Organizace zajištění státních závěrečných zkoušek a jejich průběhu.
Komise:
Předseda komise: doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D.
Člen komise: Ing. Radka Bauerová, Ph.D.
Člen komise: Ing. Tomáš Pražák, Ph.D.
Člen komise: Ing. Šárka Sobotovičová, Ph.D.
Člen komise: prof. PhDr. František Varadzin, CSc.
Asistent: Ing. Nicole Škuláňová, Ph.D.
PMUD

31. 8. 2021 – NMg_VES2_II. termín_2021, A211

Typ studia: magisterské navazující

Poznámka:
Student je povinen se dostavit k SZZ dle rozpisu v ISSU, a to vždy 15 min. před začátkem konání SZZ. Průběh SZZ stanovuje Pokyn děkana č. 7/2021 - Průběh II. termínu státních závěrečných zkoušek v akademickém roce 2020/2021 na SU OPF v návaznosti na opatření proti šíření koronaviru, který upravuje a doplňuje vztažné články Pokynu děkana č. 2/2019 Organizace zajištění státních závěrečných zkoušek a jejich průběhu.
Komise:
Předseda komise: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Lubomír Nenička, Ph.D.
Člen komise: JUDr. Jaromír Richter
Člen komise: Ing. Irena Szarowská, Ph.D., MPA
Asistent: Ing. Jaroslav Škrabal, Ph.D.
VES
Konec výpisu
Po přihlášení do ISu můžete vidět u termínů více údajů.