Vybírat z termínů: všechny
Typ studia: všechny | bakalářské | magisterské | magisterské navazující | rigorózní řízení | doktorské | celoživotní vzdělávání | nespecifikováno
Den konání:
Štítky:

Termín

7. 12. 2021 – Obhajoba disertační práce, Zasedací místnost FU

Typ studia: doktorské

Komise:
Předseda komise: doc. RNDr. Stanislav Hledík, Ph.D.
Člen komise: prof. Marek Abramowicz, Ph.D.
Člen komise: Prof. Tomasz Bulik
Člen komise: Dr. Maurizio Falanga, PhD.
Člen komise: RNDr. Jiří Horák, Ph.D.
Člen komise: prof. RNDr. Vladimír Karas, DrSc.
Člen komise: doc. RNDr. Jiří Kovář, Ph.D.
Člen komise: Prof. John Miller
Člen komise: doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.

20. 12. 2021 – SZDzk Daniel Valenta (ÚI FPF), Zasedací místnost ÚI FPF, BN 13

Typ studia: doktorské

Komise:
Počet nominovaných členů komise: 5
Předseda komise: doc. Ing. Petr Sosík, Dr.
Člen komise: Doc. RNDr. Petr Bujok Ph.D.
Člen komise: doc. RNDr. Luděk Cienciala, Ph.D.
Člen komise: Prof. RNDr. Peter Mikulecký Ph.D.
Člen komise: doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.

6. 1. 2022 – SZZk bc., Hauerova D2, 12.30 hod.

Typ studia: bakalářské

Komise:
Předseda komise: Mgr. Monika Horsáková
Člen komise: Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Stanislava Chrobáková, Ph.D.

7. 1. 2022 – Státní závěrečné zkoušky - ÚI, zasedací místnost ÚI - 232

Typ studia: magisterské

Komise:
Předseda komise: doc. Ing. Petr Sosík, Dr.
Člen komise: Mgr. Anna Novotná, Ph.D.
Člen komise: PhDr. Bc. Jindra Planková, Ph.D.
Člen komise: RNDr. Šárka Vavrečková, Ph.D.

7. 2. 2022 – FPF - ULGAT, HR-H9

Typ studia: bakalářské

Poznámka:
Studenti se dostaví v 9:30 hod.
Komise:
Předseda komise: Ing. Milena Botlíková, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Martina Palyzová
Člen komise: Ing. Pavlína Sonnková
Člen komise: Ing. Jana Stuchlíková

7. 2. 2022 – Státní závěrečné zkoušky - ÚI, zasedací místnost ÚI - 232

Typ studia: bakalářské

Komise:
Předseda komise: doc. Ing. Petr Sosík, Dr.
Člen komise: Mgr. Anna Novotná, Ph.D.
Člen komise: PhDr. Bc. Jindra Planková, Ph.D.
Člen komise: RNDr. Šárka Vavrečková, Ph.D.

7. 2. 2022 – Státní závěrečné zkoušky - ÚI, zasedací místnost ÚI - 232

Typ studia: magisterské navazující

Komise:
Předseda komise: doc. Ing. Petr Sosík, Dr.
Člen komise: Mgr. Anna Novotná, Ph.D.
Člen komise: PhDr. Bc. Jindra Planková, Ph.D.
Člen komise: RNDr. Šárka Vavrečková, Ph.D.

7. 2. 2022 – SZZk, M 6

Typ studia: bakalářské

Komise:
Předseda komise: prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
Člen komise: Mgr. Hana Komárková, Ph.D.
Člen komise: doc. Mgr. Martin Pelc, Ph.D.

7. 2. 2022 – SZZk, M 5

Typ studia: magisterské navazující

Komise:
Předseda komise: doc. Mgr. Petr Kozák, Ph.D.
Člen komise: Ing. Milena Botlíková, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Bc. Miloš Zapletal, Ph.D.

8. 2. 2022 – FPF-UCJ-A+Čj bez obhajoby, MR M10

Typ studia: bakalářské

Hromadný termín – Čas konání 08:00 – 10:00

Komise:
Předseda komise: doc. PhDr. Michaela Weiss, Ph.D.
Člen komise: PhDr. Diana Adamová, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Marie Crhová, Ph.D., MA
Člen komise: PhDr. René Kron, Ph.D.
Člen komise: PhDr. Libor Práger, Ph.D.

8. 2. 2022 – FPF-UCJ-A+H s obhajobou, MR M10

Typ studia: bakalářské

Hromadný termín – Čas konání 08:00 – 10:00

Komise:
Předseda komise: doc. PhDr. Michaela Weiss, Ph.D.
Člen komise: PhDr. Diana Adamová, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Marie Crhová, Ph.D., MA
Člen komise: PhDr. René Kron, Ph.D.
Člen komise: PhDr. Libor Práger, Ph.D.

8. 2. 2022 – FPF-UCJ-Akj, MR M10

Typ studia: magisterské navazující

Hromadný termín – Čas konání 08:00 – 10:00

Komise:
Předseda komise: doc. PhDr. Michaela Weiss, Ph.D.
Člen komise: PhDr. Diana Adamová, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Marie Crhová, Ph.D., MA
Člen komise: PhDr. René Kron, Ph.D.
Člen komise: PhDr. Libor Práger, Ph.D.

8. 2. 2022 – FPF-UCJ-A+N, MR M10

Typ studia: bakalářské

Hromadný termín – Čas konání 08:00 – 10:00

Komise:
Předseda komise: doc. PhDr. Michaela Weiss, Ph.D.
Člen komise: PhDr. Diana Adamová, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Marie Crhová, Ph.D., MA
Člen komise: PhDr. René Kron, Ph.D.
Člen komise: PhDr. Libor Práger, Ph.D.

8. 2. 2022 – FPF-UCJ-AŠPk bez obhajoby, MR M10

Typ studia: bakalářské

Hromadný termín – Čas konání 10:00 – 15:00

Komise:
Předseda komise: doc. PhDr. Michaela Weiss, Ph.D.
Člen komise: PhDr. Diana Adamová, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Marie Crhová, Ph.D., MA
Člen komise: doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc.
Člen komise: PhDr. René Kron, Ph.D.
Člen komise: PhDr. Libor Práger, Ph.D.
Člen komise: doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

8. 2. 2022 – FPF-UCJ-AŠPk s obhajobou, MR M10

Typ studia: bakalářské

Hromadný termín – Čas konání 10:00 – 15:00

Komise:
Předseda komise: doc. PhDr. Michaela Weiss, Ph.D.
Člen komise: PhDr. Diana Adamová, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Marie Crhová, Ph.D., MA
Člen komise: doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc.
Člen komise: PhDr. René Kron, Ph.D.
Člen komise: PhDr. Libor Práger, Ph.D.
Člen komise: doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

8. 2. 2022 – ÚPPV-Učitelství-společný základ pro navazující studium, Bezručovo nám. 14, učebna C204

Typ studia: magisterské navazující

Hromadný termín – Čas konání 15:00 – 16:00

Komise:
Předseda komise: doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc.
Člen komise: doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.
Člen komise: doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.

9. 2. 2022 – SZZK Archeologie, M5

Typ studia: magisterské navazující

Komise:
Předseda komise: doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc.
Člen komise: Mgr. Andrea Hořínková, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Peter Kováčik, Ph.D.
Člen komise: PhDr. et PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D.

9. 2. 2022 – SZZk_CJL_UBK, M13

Typ studia: bakalářské

Komise:
Předseda komise: doc. PhDr. Miloslav Vondráček, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Jan Heczko, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D.

9. 2. 2022 – SZZk_CL_UBK, M13

Typ studia: bakalářské

Komise:
Předseda komise: doc. PhDr. Miloslav Vondráček, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Jan Heczko, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D.

9. 2. 2022 – SZZK_ČLk_UBK, M13

Typ studia: bakalářské

Komise:
Předseda komise: doc. PhDr. Miloslav Vondráček, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Jan Heczko, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D.

9. 2. 2022 – SZZK_KKTk_UBK, M13

Typ studia: magisterské navazující

Komise:
Předseda komise: doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Michaela Dombrovská, Ph.D.
Člen komise: PhDr. Libuše Foberová, Ph.D.
Člen komise: prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.

9. 2. 2022 – SZZK_KKTk_UBK, M12

Typ studia: magisterské navazující

Komise:
Předseda komise: doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Michaela Dombrovská, Ph.D.
Člen komise: PhDr. Libuše Foberová, Ph.D.
Člen komise: prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.

10. 2. 2022 – FPF-UCJ-Ikj, MR 436

Typ studia: bakalářské

Hromadný termín – Čas konání 10:00 – 15:00

Komise:
Předseda komise: doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D.
Člen komise: dott. Matteo Maria Quintiliani, Ph.D.

10. 2. 2022 – FPF-UCJ-Ikj bez obhajoby, MR 436

Typ studia: bakalářské

Hromadný termín – Čas konání 10:00 – 15:00

Komise:
Předseda komise: doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D.
Člen komise: dott. Matteo Maria Quintiliani, Ph.D.

10. 2. 2022 – SZZk, D2

Typ studia: magisterské navazující

Komise:
Předseda komise: Mgr. Monika Horsáková
Člen komise: Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Stanislava Chrobáková, Ph.D.
Konec výpisu
Po přihlášení do ISu můžete vidět u termínů více údajů.