Historie-památková péče (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
FPF:UHVD1012 Proseminář pro starší dějiny • 100 %
FPF:UHVD1013 Proseminář pro novodobé dějiny • 100 %
FPF:UHVD2003 České dějiny středověku • 100 %
FPF:UHVD2005 České dějiny raného novověku • 100 %
FPF:UHVD2009 České dějiny nejnovější • 100 %
FPF:UHVM0075 Ochrana životního prostředí II • 100 %
FPF:UHVP0002 Dějiny památkové péče • 100 %
FPF:UHV00021 Dějiny umění III • 100 %

Údaje byly předpočítány: 20. 3. 2023 05:29

Všechny obory fakulty