Lázeňství a turismus (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
FPF:KLJAGJ14 Anglický jazyk IV - pokročilí • 100 %
FPF:KLJNEJ24 Německý jazyk IV - mírně pokročilí • 100 %
FPF:ULGATLA033 Dějiny kultury I • 100 %
FPF:ULGATLA036 Marketing služeb • 100 %
FPF:ULGATLA038 Úvod do právní teorie a praxe • 100 %
FPF:ULGATLA052 Příprava a realizace turistického produktu II • 100 %
FPF:ULGATLA053 Účetnictví II • 100 %
FPF:ULGATLA034 Oblasti CR v České republice • 97 %
FPF:ULGATLA037 Účetnictví I • 97 %
FPF:ULGATLA047 Provoz cestovních kanceláří a agentur • 97 %
FPF:ULGATLA041 Odborná praxe - průběžná II • 93 %
FPF:ULGATLA042 Odborná praxe - souvislá II • 93 %
FPF:ULGATLA101 Diplomový seminář I • 90 %
FPF:ULGATLA025 Fyzioterapie • 62 %
FPF:ULGATLA066 Nápojová kultura • 55 %
FPF:ULGATLA072 Výběrový seminář ke gastronomii II • 34 %
FPF:ULGATLA061 Mystery Shopping • 21 %
FPF:ULGATLA081 Italština pro turismus II • 17 %
3. ročník
5. semestr
FPF:KLJNEJ25 Německý jazyk V - mírně pokročilí • 91 %
FPF:KLJAGJ15 Anglický jazyk V - pokročilí • 88 %
FPF:ULGATLA102 Diplomový seminář II • 88 %
FPF:ULGATLA104 Diplomová praxe I • 88 %
FPF:ULGATLA050 Dějiny kultury II • 84 %
FPF:ULGATLA054 Právo v oboru • 84 %
FPF:ULGATLA055 Finanční management I • 84 %
FPF:ULGATLA031 Psychologie • 81 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 63 %
FPF:ULGATLA068 Evropská gastronomie • 44 %
FPF:ULGATLA058 Řízení lidských zdrojů • 34 %
FPF:FSZZUNOR Státní závěrečná zkouška - únor • 28 %
6. semestr
FPF:ULGATLA103 Diplomový seminář III • 97 %
FPF:ULGATLA105 Diplomová praxe II • 77 %
FPF:ULGATLA056 Podnikání v oboru • 72 %
FPF:ULGATLA063 Finanční management II • 72 %
FPF:ULGATLA064 Příprava projektů • 72 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 52 %

Údaje byly předpočítány: 20. 3. 2023 05:29

Všechny obory fakulty