Jak byly údaje získány.

Tvůrčí fotografie (doktorské kombinované)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
FPF:ITFDTF30 Zkouška a písemná práce ze sociologie • 50 %
FPF:ITFDTF15 Veřejná výstava vlastní fotografické tvorby • 25 %
FPF:ITFDTF34 Zkouška a písemná práce z dějin výtvarného umění • 25 %
2. ročník
3. semestr
FPF:ITFDTF27 Zkouška z dějin a teorie fotografie I • 100 %
FPF:ITFDTF01 Seminární práce z dějin a teorie fotografie I • 67 %
FPF:ITFDTF30 Zkouška a písemná práce ze sociologie • 33 %
FPF:ITFDTF34 Zkouška a písemná práce z dějin výtvarného umění • 33 %
4. semestr
FPF:ITFDTF15 Veřejná výstava vlastní fotografické tvorby • 50 %
FPF:ITFDTF16 Příprava praktické disertační práce • 50 %
FPF:ITFDTF17 Příprava teoretické disertační práce • 50 %
FPF:ITFDTF21 Anglický jazyk • 50 %
FPF:ITFDTF34 Zkouška a písemná práce z dějin výtvarného umění • 50 %
3. ročník
5. semestr
FPF:ITFDTF34 Zkouška a písemná práce z dějin výtvarného umění • 36 %
FPF:ITFDTF15 Veřejná výstava vlastní fotografické tvorby • 18 %
FPF:ITFDTF17 Příprava teoretické disertační práce • 18 %
FPF:ITFDTF21 Anglický jazyk • 18 %
FPF:ITFDTF32 Veřejná přednáška na téma související s disertační prací • 18 %
6. semestr
FPF:ITFDTF16 Příprava praktické disertační práce • 60 %
FPF:ITFDTF17 Příprava teoretické disertační práce • 60 %
FPF:ITFDTF15 Veřejná výstava vlastní fotografické tvorby • 40 %
FPF:ITFDTF02 Seminární práce z dějin a teorie fotografie II • 20 %
FPF:ITFDTF34 Zkouška a písemná práce z dějin výtvarného umění • 20 %
FPF:ITFDTF37 Ruský jazyk • 20 %

Údaje byly předpočítány: 15. 1. 2022 12:09

Všechny obory fakulty