Kulturní dědictví v regionální praxi (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
FPF:FPFVA010 On medieval communication - an multilateral approach • 100 %
FPF:FPFVA011 International Tourism • 100 %
FPF:FPFVA043 Music Museology • 100 %
FPF:FPFZAH04 Čeština pro cizince • 100 %
FPF:HKDRPNP005 Cultural Heritage • 100 %
FPF:UCJANGBP22 Prezentační dovednosti • 100 %
FPF:UCJANGBP51 Studijní dovednosti • 100 %

Údaje byly předpočítány: 20. 3. 2023 05:29

Všechny obory fakulty