Kulturní dědictví v regionální praxi (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
FPF:VCKDSFVP02 Sportovní, kulturní a sociální aktivity jedinců s postižením • 100 %
FPF:VCKDSH0002 Dějiny českých a evropských zemí v moderní době • 100 %
FPF:VCKDSJ0002 Angličtina pro kulturní dědictví • 100 %
FPF:VCKDSJ0003 Němčina pro kulturní dědictví • 100 %
FPF:VCKDSJ0007 Wandering the Czech Republic • 100 %
FPF:VCKDST0004 Příprava volnočasového produktu pro osoby se specifickými potřebami se zaměřením na kulturní dědictví • 100 %
FPF:VCKDST0013 Terénní tematické praktikum I • 100 %
FPF:VCKDS00003 Evropské a světové kulturní dědictví • 100 %
FPF:VCKDS00004 Prameny, literatura, informační zdroje (pro kulturní dědictví a turismus) • 100 %
FPF:VCKDS00005 Regionální specifika kulturního dědictví a kulturního turismu • 100 %
2. ročník
3. semestr
FPF:FSZZUNOR Státní závěrečná zkouška - únor • 78 %
FPF:VCKDST0009 Diplomový seminář II • 44 %
FPF:VCKDSJ0004 Angličina pro regionální praxi • 22 %
FPF:VCKDS00006 Montánní a průmyslové dědictví • 22 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 11 %
FPF:VCKDSJ0005 Němčina pro regionální praxi • 11 %
FPF:VCKDST0006 Legislativa k problematice kulturního dědictví a turismu v ČR/EU • 11 %
FPF:VCKDST0007 Event management • 11 %
FPF:VCKDST0008 Realizace volnočasového produktu pro osoby se specifickými potřebami se zaměřením na kulturní dědictví • 11 %
FPF:VCKDST0012 Základy rétoriky pro průvodcovství a turismus • 11 %
FPF:VCKDST0014 Lidské zdroje a selfmanagement • 11 %
FPF:VCKDST0017 Základy přípravy a realizace volnočasového produktu • 11 %
FPF:VCKDS00009 Kulinární dědictví a turismus I • 11 %
FPF:VCKDS00010 Kulinární dědictví a turismus II • 11 %
4. semestr
FPF:VCKDST0011 Diplomový seminář III • 95 %
FPF:VCKDSH0003 Církevní dědictví • 58 %
FPF:VCKDST0010 Dotace a dotační politika pro obnovu kulturního dědictví • 58 %
FPF:VCKDS00007 Rurální kulturní dědictví a agroturistika • 58 %
FPF:VCKDS00008 Kulturní dědictví Slezska • 58 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 47 %
FPF:VCKDST0015 Trvale udržitelný rozvoj v oblasti kulturního turismu • 47 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 37 %
FPF:VCKDST0004 Příprava volnočasového produktu pro osoby se specifickými potřebami se zaměřením na kulturní dědictví • 26 %
FPF:VCKDST0005 Diplomový seminář I • 21 %
FPF:VCKDST0013 Terénní tematické praktikum I • 16 %
FPF:VCKDST0016 Terénní tematické praktikum II • 16 %
FPF:VCKDS00005 Regionální specifika kulturního dědictví a kulturního turismu • 11 %

Údaje byly předpočítány: 20. 3. 2023 05:29

Všechny obory fakulty