Bohemistika (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
FPF:UBKCU001 Vývoj spisovné češtiny • 100 %
FPF:UBKCU013 Dialektologie • 100 %
FPF:FSZZUNOR Státní závěrečná zkouška - únor • 80 %
FPF:UBKCU007 Textová lingvistika • 80 %
FPF:UBKCU008 Interpretace základních děl české literatury 19. a první pol. 20. století • 80 %
FPF:UBKCU016 Komplexní analýza mluveného a psaného textu • 80 %
FPF:UBKCU029 Diplomový seminář 2 • 80 %
FPF:UBKCU045 Česká literatura po r. 1989 1 • 80 %
FPF:UBKKT006 Současná česká poezie • 80 %
FPF:UBKCU021 Česko-polské literární vztahy • 60 %
FPF:UBKCU046 Odborný text v cizím jazyce 1 • 60 %
FPF:UBKKT005 Současná česká próza • 60 %
FPF:UBKKT002 Vývoj a současnost knižní kultury • 40 %
FPF:UBKTN002 Úvod do teorie a praxe kulturních průmyslů • 40 %
FPF:UBKCU014 Kapitoly z historie české lingvistiky • 20 %
FPF:UBKCU018 Vybrané kapitoly ze současné světové literatury • 20 %
FPF:UBKCU041 Současné slovanské jazyky • 20 %
FPF:UBKCU202 Metodologický úvod do literární historie • 20 %
FPF:UBKCU216 Sociologie literatury • 20 %
FPF:UBKKTP05 Čtenářství a čtenářská gramotnost 1 • 20 %
4. semestr
FPF:UBKCU047 Česká literatura po r. 1989 2 • 100 %
FPF:UBKCU010 Vývojové tendence v současné češtině a jazyková kultura • 80 %
FPF:UBKCU011 Interpretace základních děl české literatury druhé poloviny 20. století • 80 %
FPF:UBKCU049 Diplomová práce • 80 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 60 %
FPF:UBKCU017 Kapitoly ze současné české literatury • 60 %
FPF:ARTAVTNP41 Sociologie kultury • 40 %
FPF:UBKCU012 Úvod do indoevropeistiky • 40 %
FPF:UBKCU020 Úvod do literární komparatistiky • 40 %
FPF:UBKCU048 Odborný text v cizím jazyce 2 • 40 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 20 %
FPF:UBKCU022 Regionální literatura • 20 %
FPF:UBKCU051 Literární překlad • 20 %
FPF:UBKCU053 Language situation in Central Europe - past and present • 20 %
FPF:UBKCU054 Přednáška z obecné a srovnávací jazykovědy v angličtině • 20 %
FPF:UBKCU055 Přednáška z obecné a srovnávací jazykovědy v němčině • 20 %
FPF:UBKCU056 Text v prostředí internetu • 20 %
FPF:UBKKTP06 Čtenářství a čtenářská gramotnost 2 • 20 %

Údaje byly předpočítány: 25. 9. 2023 10:54

Všechny obory fakulty