Informační a knihovnická studia (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
FPF:UIKSK36 Teoretické základy informační vědy • 100 %
FPF:UIKSK41 Inovační seminář 1 • 100 %
FPF:UIKSK53 Sociální komunikace a média I • 100 %
FPF:UIKSK55 Rešeršní strategie a informační podpora • 100 %
FPF:UINK120 Internetový marketing • 100 %
FPF:UIKSK33 Teoretické základy informatiky • 67 %
FPF:UINK341 Kognitivní věda • 67 %
FPF:UIN1200 Internetový marketing • 33 %
2. semestr
FPF:UIKSK25 Základy HCI • 100 %
FPF:UIKSK29 Digitální knihovny • 100 %
FPF:UIKSK30 Praxe • 100 %
FPF:UIKSK32 Informační management • 100 %
FPF:UIKSK42 Inovační seminář 2 • 100 %
FPF:UIKSK54 Sociální komunikace a média II • 100 %
FPF:UINK125 Redesign a optimalizace webových sídel • 80 %
FPF:UINK358 Alternativní výpočetní média • 40 %
2. ročník
3. semestr
FPF:UIKSK26 Informační a znalostní společnost • 56 %
FPF:UIKSK31 Management tvorby a realizace projektu • 56 %
FPF:UIKSK34 Selekční jazyky • 56 %
FPF:UIKSK51 Diplomový seminář I • 56 %
FPF:FSZZUNOR Státní závěrečná zkouška - únor • 33 %
FPF:UIKSK43 Inovační seminář III • 33 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 22 %
FPF:UIKSK33 Teoretické základy informatiky • 22 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 11 %
FPF:UINK347 Vývojové trendy v informatice • 11 %
4. semestr
FPF:UIKSK52 Diplomový seminář II • 50 %
FPF:UIKSK27 Statistika pro IKS • 40 %
FPF:UIKSK28 Elektronické archivy • 40 %
FPF:UIKSK47 Informační politika, ekonomika a legislativa • 40 %
FPF:UIKSK49 Bibliometrie • 40 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 30 %

Údaje byly předpočítány: 5. 12. 2022 00:39

Všechny obory fakulty