Tvůrčí fotografie (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
FPF:ITFF0015 Fotografický portrét • 100 %
FPF:ITFF0019 Dějiny fotografie 1918 - 1945 • 100 %
FPF:ITFF0020 Teorie fotografie • 100 %
FPF:ITFF0021 Seminář kritiky fotografie • 100 %
FPF:ITFF0028 Práce s elektronickými blesky • 100 %
FPF:ITFF0056 Fotografie plastiky a architektury • 100 %
FPF:ITFF0075 Současná fotografie II • 100 %
FPF:ITFF0077 Dějiny výtvarného umění II • 100 %
FPF:ITFF0080 Barevné skladebné postupy II • 100 %
FPF:ITFF0086 Dokumentární publikace • 100 %
FPF:ITFF0087 Užitá fotografie I • 100 %
FPF:ITFF0088 Typografie a základy počítačové grafiky • 100 %
FPF:ITFF0127 Počítačové zpracování obrazu II • 100 %
FPF:ITFF0138 Volný seminář • 100 %
FPF:ITFF0143 Tvůrčí dílna • 100 %
FPF:ITFF0144 Fotografický plenér • 100 %
FPF:ITFF0145 Fotografická exkurze • 100 %
FPF:ITFF2013 Výstavní soubor II • 100 %
FPF:ITFF2047 Muzejní a galerijní praxe • 100 %
FPF:ITFF0126 Počítačové zpracování obrazu I • 75 %
FPF:ITFF0199 Technika černobílé fotografie • 75 %
FPF:ITFF2212 Fotografický projekt II • 75 %
FPF:ITFF0004 Barevné skladebné postupy I • 50 %
FPF:ITFF0009 Dějiny fotografie do roku 1918 • 50 %
FPF:ITFF0002 Fotografické zátiší • 25 %
FPF:ITFF0007 Typografie a užitá grafika • 25 %
FPF:ITFF0013 Výstavní soubor I • 25 %
4. semestr
FPF:ITFF0024 Akt • 100 %
FPF:ITFF0057 Módní fotografie I • 100 %
3. ročník
5. semestr
FPF:ITFF0023 Intermediální tvorba • 61 %
FPF:ITFF0035 Reklamní fotografie I • 48 %
FPF:ITFF0032 Příprava praktické bakalářské práce • 46 %
FPF:ITFF0057 Módní fotografie I • 46 %
FPF:ITFF0024 Akt • 45 %
FPF:ITFF0033 Příprava teoretické bakalářské práce • 44 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 42 %
FPF:ITFF0029 Dějiny fotografie po roce 1945 • 42 %
FPF:ITFF0078 Dějiny výtvarného umění III • 39 %
FPF:ITFF0128 Počítačové zpracování obrazu III • 39 %
FPF:ITFF0031 Počítačová grafika a DTP I • 38 %
FPF:ITFF0089 Dokumentární soubor • 38 %
FPF:ITFF0066 Diplomový teoretický seminář I • 36 %
FPF:ITFF0076 Současná fotografie III • 35 %
FPF:ITFF0146 Tvůrčí dílna • 33 %
FPF:ITFF0148 Fotografická exkurze • 33 %
FPF:ITFF0022 Psychologie umění I • 32 %
FPF:ITFF0147 Fotografický plenér • 31 %
FPF:ITFF2048 Nové formy prezentace žurnalistické fotografie • 31 %
FPF:ITFF0149 Fotografický projekt III • 25 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 19 %
FPF:ITFF2013 Výstavní soubor II • 17 %
FPF:ITFF0086 Dokumentární publikace • 14 %
FPF:FSZZUNOR Státní závěrečná zkouška - únor • 13 %
FPF:ITFF0088 Typografie a základy počítačové grafiky • 11 %
6. semestr
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 56 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 11 %
FPF:ITFF0148 Fotografická exkurze • 11 %
FPF:ITFF2013 Výstavní soubor II • 11 %

Údaje byly předpočítány: 29. 5. 2023 19:58

Všechny obory fakulty