Archeologie (dvouoborové) (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
FPF:UAA0045 Arch.českých zemí - paleolit a mezolit • 100 %
FPF:UAA0047 Arch.českých zemí - neolit a eneolit I • 100 %
FPF:UAA0049 Arch.českých zemí - doba bronzová a halštatská I • 100 %
FPF:UAA0062 Archeologie a veřejnost • 100 %
FPF:UAA0076 Pohřební ritus v pravěku • 100 %
FPF:UBKCJLBP02 Angličtina 1 • 100 %
FPF:UBKC0007 Světová literatura 1 • 100 %
4. semestr
FPF:UAA0035 Terénní teorie a praxe • 100 %
FPF:UAA0048 Arch.českých zemí - neolit a eneolit II • 100 %
FPF:UAA0050 Arch.českých zemí - doba bronzová a halštatská II • 100 %
FPF:UAA0115 Cvičení k Zákl. typologie arch. mobiliář • 100 %
FPF:UAA0131 Cvičení k Terénní teorii a praxi • 100 %
FPF:UAA0298 Povinná praxe po 2. ročníku • 100 %
FPF:UAM0086 Základy typologie archeologického mobiliáře • 100 %
FPF:UBKCJLBK08 Angličtina 2 • 100 %
FPF:UHVDB022 Příprava a realizace tematické exkurze • 100 %
FPF:UHVD2011 Základy archivnictví • 100 %
3. ročník
5. semestr
FPF:UAA0051 Arch.českých zemí - doba laténská • 80 %
FPF:UAA0053 Arch.českých zemí - doba římská a SN • 80 %
FPF:UAA0055 Arch.českých zemí - doba hradištní • 80 %
FPF:UAA0093 Standardní seminář I • 80 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 60 %
FPF:FSZZUNOR Státní závěrečná zkouška - únor • 60 %
FPF:ARCHSTN041 Archeologie středověkých a novověkých panských sídel a fortifikací • 40 %
FPF:UAA0138 Středověká keramika • 40 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 20 %
FPF:UAA0045 Arch.českých zemí - paleolit a mezolit • 20 %
FPF:UAA0122 Zásady odborné publikace • 20 %
FPF:UAA0137 Duchovní projevy v pravěku • 20 %
FPF:UAA0140 Skýtská hmotná kultura na Moravě a českém Slezsku • 20 %
6. semestr
FPF:UAA0018 Základy konzervace pro archeology • 60 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 40 %
FPF:KTVSTTE2 Stolní tenis 2 • 40 %
FPF:UAA0099 Kamenné suroviny v pravěku stř. Evropy • 40 %
FPF:UAA0129 Osteologie pro archeology • 40 %
FPF:UAA0211 Prezentace archeologického kulturního dědictví • 40 %
FPF:UAA1247 Archeologická prospekce • 40 %
FPF:UAA1257 VS - Základy geologických věd pro archeology • 40 %
FPF:UHVDN022 Příprava a realizace tematické exkurze • 40 %
FPF:UHVD0004 Kulturní antropologie • 40 %
FPF:KTVPLAV2 Plavání 2 • 20 %
FPF:UAA0094 Arch.českých zemí - vrcholný středověk • 20 %
FPF:UAA0232 Seminář pro bakalářskou práci II • 20 %
FPF:UAA1261 Rekonstrukce zemědělství od pravěku po středověk • 20 %

Údaje byly předpočítány: 29. 5. 2023 19:58

Všechny obory fakulty