Angličtina (dvouoborové) (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
FPF:UCJAGLI1 Anglická literatura 1 • 100 %
FPF:UCJPRAK3 Praktická cvičení 3 • 100 %
FPF:UCJBRLIG Britské lingvoreálie • 90 %
FPF:UCJGIKA3 Gramatika 3 • 90 %
FPF:UCJPRDOV Prezentační dovednosti • 90 %
FPF:UCJURKO Anglická úřední korespondence • 90 %
FPF:UCJWSKIL Writing Skills • 90 %
FPF:UCJNEM1 Němčina pro anglisty 1 • 60 %
4. semestr
FPF:UCJPRAK4 Praktická cvičení 4 • 100 %
FPF:UCJAFONA Anglická fonetika • 90 %
FPF:UCJAGLI2 Anglická literatura 2 • 90 %
FPF:UCJWRB Wordbuilding • 50 %
FPF:UCJNEM2 Němčina pro anglisty 2 • 40 %
FPF:UHVDB022 Příprava a realizace tematické exkurze • 40 %
FPF:FPFZAH01 Absolvování dlouhodobé zahraniční studijní stáže • 20 %
FPF:FPFZSZP Zahraniční studium • 20 %
3. ročník
5. semestr
FPF:UCJPRAK5 Praktická cvičení 5 • 71 %
FPF:UCJAMCA1 Americká literatura 1 • 67 %
FPF:UCJAMLIG Americké lingvoreálie • 67 %
FPF:UCJPREK1 Překladové cvičení 1 • 62 %
FPF:FSZZUNOR Státní závěrečná zkouška - únor • 33 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 29 %
FPF:UCJNEM1 Němčina pro anglisty 1 • 14 %
FPF:UCJSEMIN Seminář k bakalářské práci • 14 %
6. semestr
FPF:UCJAMCA2 Americká literatura 2 • 71 %
FPF:UCJPRAK6 Praktická cvičení 6 • 71 %
FPF:UCJANLEX Anglická lexikologie • 67 %
FPF:UCJPREK2 Překladové cvičení 2 • 52 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 33 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 24 %

Údaje byly předpočítány: 29. 5. 2023 19:58

Všechny obory fakulty