Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
FPF:UBK10027 Dějiny světového divadla III/1 • 86 %
FPF:UBK10029 Seminář divadelní tvorby III/1 • 86 %
FPF:UBK10300 Diplomový seminář • 86 %
FPF:UBK12116 Dějiny českého divadla III • 86 %
FPF:UBK20028 Analýza dramatického textu III • 86 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 57 %
FPF:UBK10030 Dějiny evropské hudby I/1 • 57 %
FPF:UBK10108 Divadelní festival - rozborový seminář II • 29 %
FPF:UBK20032 Seminář divadelní recenze 2 • 29 %
FPF:UBK20105 "Zlatá šedesátá" v českém divadle • 29 %
FPF:UCJIT003 Italská konverzace 1 • 29 %
FPF:UCJNOPBK45 Italština 1 • 29 %
FPF:ULGATLA031 Psychologie • 29 %
FPF:FPFZAH01 Absolvování dlouhodobé zahraniční studijní stáže • 14 %
FPF:FPFZSZP Zahraniční studium • 14 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 14 %
FPF:FSZZUNOR Státní závěrečná zkouška - únor • 14 %
FPF:UBK10008 Divadelní festival - rozborový seminář I • 14 %
FPF:UBK10058 Divadelní adaptace • 14 %
FPF:UBK10109 Praxe II • 14 %
FPF:UBK10208 Divadelní festival - rozborový seminář III • 14 %
FPF:UBK10209 Praxe III • 14 %
FPF:UBK20022 Scénická propedeutika 2 • 14 %
FPF:UBK20027 Překladatelská dílna • 14 %
6. semestr
FPF:UBK00071 Seminář ze současné literatury • 100 %
FPF:UBK10127 Dějiny světového divadla III/2 • 100 %
FPF:UBK10129 Seminář divadelní tvorby III/2 • 100 %
FPF:UBK10130 Dějiny evropské hudby I/2 • 100 %
FPF:UBK10205 Dramaturgický workshop III • 100 %
FPF:UBK10210 Workshop divadelní inscenace III • 100 %
FPF:UBK00051 Rétorika • 80 %
FPF:UBKTV058 Teorie dramatu • 60 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 20 %
FPF:ITFF0022 Psychologie umění I • 20 %
FPF:UBKKDBP018 Kultura scénování a scénická kultura • 20 %
FPF:UBKKDBP046 Dramaterapie • 20 %
FPF:UBK20020 Analýza dramatického textu II • 20 %
FPF:UBK20031 Seminář divadelní recenze 1 • 20 %
FPF:UBK20103 Divadelní projekce III • 20 %

Údaje byly předpočítány: 29. 5. 2023 19:58

Všechny obory fakulty