Česká literatura (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
FPF:UBKDX007 Světová literatura 1 • 100 %
FPF:UBKDX016 Česká literatura 19. století 1 • 100 %
FPF:UBKDX017 Syntax 1 • 100 %
FPF:UBKDX119 Teorie literatury 1 • 100 %
FPF:UBKD0033 Literatura a hudba 1 • 100 %
FPF:UBKD0052 Scenáristická a režijní příprava II/1 • 100 %
FPF:UBKDX012 Morfologie 2 • 90 %
FPF:UBKDX187 Úvod do komparatistiky • 90 %
FPF:UBKD0127 Teorie komunikace • 90 %
FPF:UBKDX131 Literatura pro děti a mládež • 80 %
FPF:UBKD0023 Vybrané kapitoly ze starší světové literatury • 80 %
FPF:UBKD0093 Dějiny české literární kritiky • 70 %
4. semestr
FPF:UBKDX120 Teorie literatury 2 • 100 %
FPF:UBKD0038 Literatura a hudba 2 • 100 %
FPF:UBKDX018 Syntax 2 • 89 %
FPF:UBKDX034 Literatura a výtvarné umění • 89 %
FPF:UBKD0053 Scenáristická a režijní příprava II/2 • 89 %
FPF:UBKKK134 Regionální literatura • 89 %
FPF:UBKDX013 Světová literatura 2 • 78 %
FPF:UBKDX143 Lexikologie • 78 %
FPF:UBKDX021 Česká literatura 19. století 2 • 67 %
FPF:UBKDX111 Seminář z novočeské mluvnice • 33 %
FPF:UBKCX123 Literatura a etika • 22 %
FPF:UBKDX010 Morfologie 1 • 11 %
3. ročník
5. semestr
FPF:UBKDX042 Masová komunikace • 82 %
FPF:UBKDX058 Myšlení o literatuře 1 • 82 %
FPF:UBKD0026 Seminář k bakalářské práci 1 • 82 %
FPF:UBKDX022 Stylistika • 76 %
FPF:UBKDX024 Česká literatura 1895-1945 1 • 76 %
FPF:UBKDX025 Nástin dějin slovenské literatury • 76 %
FPF:UBKDX062 Základy editorské praxe 1 • 76 %
FPF:UBKDX064 Literárněkritické praktikum 1 • 76 %
FPF:UBKDX177 Interpretace literárního textu 1 • 76 %
FPF:UBKD0032 Literatura a film 1 • 76 %
FPF:UBKD0036 Česká literatura 1945-1989 1 • 76 %
FPF:UBKDX158 Teorie dramatu • 65 %
FPF:FSZZUNOR Státní závěrečná zkouška - únor • 29 %
FPF:UBKD0093 Dějiny české literární kritiky • 18 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 12 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 12 %
6. semestr
FPF:UBKDX029 Česká literatura 1895-1945 2 • 82 %
FPF:UBKDX059 Myšlení o literatuře 2 • 82 %
FPF:UBKD0037 Česká literatura 1945-1989 2 • 82 %
FPF:UBKDX063 Základy editorské praxe 2 • 76 %
FPF:UBKDX065 Literárněkritické praktikum 2 • 76 %
FPF:UBKD0077 Literatura a film 2 • 76 %
FPF:UBKDX178 Interpretace literárního textu 2 • 71 %
FPF:UBKD0071 Seminář ze současné literatury • 71 %
FPF:UBKDX015 Seminář k bakalářské práci 2 • 65 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 53 %
FPF:UBKDX021 Česká literatura 19. století 2 • 18 %
FPF:UBKDX111 Seminář z novočeské mluvnice • 18 %
FPF:UBKDX143 Lexikologie • 18 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 12 %
FPF:UBKDX013 Světová literatura 2 • 12 %

Údaje byly předpočítány: 29. 5. 2023 19:58

Všechny obory fakulty