Multimediální techniky (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
FPF:UFMM027 Seminář k bakalářské práci 1 • 68 %
FPF:UFMM030 Multimediální praxe 2 • 68 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 47 %
FPF:UFMM519 Vědecká metoda, kritické myšlení • 37 %
FPF:FSZZUNOR Státní závěrečná zkouška - únor • 26 %
FPF:FPFZAH01 Absolvování dlouhodobé zahraniční studijní stáže • 11 %
FPF:UFMM524 Popularizace astronomie • 11 %
FPF:UFMM531 Příprava populárně-vědeckých pořadů • 11 %
6. semestr
FPF:UFMM028 Seminář k bakalářské práci 2 • 81 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 31 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 13 %
FPF:UFMM008 Základy počítačové fyziky • 13 %

Údaje byly předpočítány: 29. 5. 2023 19:58

Všechny obory fakulty