Audiovizuální tvorba (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
FPF:FSZZUNOR Státní závěrečná zkouška - únor • 100 %
4. semestr
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 75 %
FPF:UBKTN026 Klauzurní práce II • 50 %
FPF:UBKTN044 Popularizační workshop II • 25 %
FPF:UBKTN054 Ateliér dokumentární tvorby 2 • 25 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 13 %
FPF:UBKTN016 Odborná praxe I • 13 %
FPF:UBKTN053 Ateliér dramatické tvorby 2 • 13 %

Údaje byly předpočítány: 27. 11. 2023 13:24

Všechny obory fakulty