Všeobecná sestra (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
FVP:UOGK004 Anatomie • 99 %
FVP:UOGK007 Genetika • 99 %
FVP:UOGK009 Teorie ošetřovatelství • 99 %
FVP:UOGK014 Veřejné zdravotnictví • 99 %
FVP:UOGK010 Ošetřovatelský proces a potřeby člověka • 98 %
FVP:UOGK012 První pomoc • 98 %
FVP:UOGK015 Základy sociologie • 98 %
FVP:UOGK067 Ošetřovatelské postupy 1 • 98 %
FVP:UOGK011 Odborná praxe 1 • 96 %
FVP:UOGK006 Radiologie a nukleární medicína • 92 %
FVP:UOGK077 Psychosociální podpůrný systém pro sestry 1 • 72 %
FVP:UOGK076 General Nursing Studies 1 • 57 %
FVP:UOGK092 Ergoterapie 1 • 39 %
FVP:UOGK096 Účast na konferenci • 31 %
2. semestr
FVP:UOGK001 Filozofie a etika v ošetřovatelství • 100 %
FVP:UOGK002 Vývojová psychologie • 100 %
FVP:UOGK003 Obecná psychologie • 100 %
FVP:UOGK013 Odborná latinská terminologie • 100 %
FVP:UOGK016 Informační systémy ve zdravotnictví • 100 %
FVP:UOGK017 Fyziologie • 100 %
FVP:UOGK018 Biofyzika • 100 %
FVP:UOGK019 Patologie • 100 %
FVP:UOGK020 Klinická propedeutika • 100 %
FVP:UOGK022 Zdravý životní styl • 100 %
FVP:UOGK024 Odborná praxe 2 • 100 %
FVP:UOGK028 Komunikace v ošetřovatelství • 100 %
FVP:UOGK025 Odborná praxe individuální A • 99 %
FVP:UOGK021 Základy pedagogiky a edukace v ošetřovatelství • 98 %
FVP:UOGK068 Ošetřovatelské postupy 2 • 97 %
FVP:UOGK079 General Nursing Studies 2 • 42 %
FVP:UOGK080 Ergonomie ve zdravotnictví • 30 %
FVP:UOGK081 Psychosociální podpůrný systém pro sestry 2 • 29 %
2. ročník
3. semestr
FVP:UOGK005 Klinická biochemie • 99 %
FVP:UOGK026 Zdravotnické právo ve vztahu k ošetřovatelství • 99 %
FVP:UOGK029 Ochrana veřejného zdraví • 99 %
FVP:UOGK030 Klinická hematologie • 99 %
FVP:UOGK031 Výzkum v ošetřovatelství 1 • 99 %
FVP:UOGK033 Ošetřovatelská péče o dítě (novorozenec) • 99 %
FVP:UOGK034 Ošetřovatelská péče o seniory • 99 %
FVP:UOGK035 Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 1 • 99 %
FVP:UOGK036 Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech 1 • 99 %
FVP:UOGK040 Farmakologie • 99 %
FVP:UOGK038 Komunitní péče • 98 %
FVP:UOGK037 Ošetřovatelská péče o ženu v gynekologii a porodnictví • 96 %
FVP:UOGK027 Zdravotnická psychologie • 95 %
FVP:UOGK032 Odborná praxe 3 • 94 %
FVP:UOGK082 Denní aktivity seniorů • 93 %
FVP:UOGK097 Ošetřovatelské postupy v klinické praxi 1 • 68 %
FVP:UOGK084 Psychosociální podpůrný systém pro sestry 3 • 32 %
FVP:UOGK083 Ošetřovatelství v hemodialýze • 27 %
FVP:UOGK096 Účast na konferenci • 14 %
4. semestr
FVP:UOGK047 Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech 2 • 100 %
FVP:UOGK039 Mikrobiologie a imunologie • 99 %
FVP:UOGK042 Výživa a dietetika • 99 %
FVP:UOGK052 Seminář k bakalářské práci 1 • 99 %
FVP:UOGK055 Ošetřovatelská péče o dítě • 99 %
FVP:UOGK041 Výzkum v ošetřovatelství 2 • 97 %
FVP:UOGK043 Transkulturní ošetřovatelství • 96 %
FVP:UOGK044 Odborná praxe 4 • 96 %
FVP:UOGK045 Odborná praxe individuální B • 96 %
FVP:UOGK049 Ošetřovatelské postupy v akutní a intenzivní péči • 94 %
FVP:UOGK046 Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 2 • 78 %
FVP:UOGK095 Sexuální poruchy a deviace • 74 %
FVP:UOGK098 Ošetřovatelské postupy v klinické praxi 2 • 63 %
FVP:UOGK087 Ošetřování ran • 35 %
FVP:UOGK088 Psychosociální podpůrný systém pro sestry 4 • 35 %
FVP:UOGK085 Sociální péče • 31 %
3. ročník
5. semestr
FVP:UOGK053 Odborná praxe 5 • 90 %
FVP:UOGK056 Ošetřovatelská péče o nemocné s onkologickými chorobami • 90 %
FVP:UOGK059 Ošetřovatelská péče o nemocné v oftalmologii • 90 %
FVP:UOGK061 Ošetřovatelská péče v dermatovenerologii • 90 %
FVP:UOGK048 Ošetřovatelská péče o nemocné v neurologii • 88 %
FVP:UOGK050 Ekonomika a pojišťovnictví • 88 %
FVP:UOGK051 Management v ošetřovatelství • 88 %
FVP:UOGK054 Rehabilitační ošetřovatelství • 88 %
FVP:UOGK057 Ošetřovatelská péče o nemocné s duševními poruchami • 88 %
FVP:UOGK058 Paliativní/hospicová péče • 88 %
FVP:UOGK060 Ošetřovatelská péče v otorinolaryngologii • 88 %
FVP:UOGK062 Ošetřovatelská péče ve stomatologii • 88 %
FVP:UOGK064 Seminář k bakalářské práci 2 • 88 %
FVP:UOGK063 Ošetřovatelská péče u akutních a kritických stavů • 86 %
FVP:UOGK099 Ošetřovatelské postupy v klinické praxi 3 • 51 %
FVP:UOGK089 Psychosociální podpůrný systém pro sestry 5 • 18 %
FVP:UOGK094 Ergoterapie 2 • 18 %
FVP:UOGK066 Seminář k bakalářské práci 3 • 13 %
FVP:UOGK096 Účast na konferenci • 12 %
FVP:FVP21K001 Kvalita a bezpečí při poskytování zdravotní péče • 11 %
6. semestr
FVP:UOGK065 Odborná praxe 6 • 95 %
FVP:FVPSZZK Státní závěrečná zkouška • 75 %
FVP:UOGK066 Seminář k bakalářské práci 3 • 74 %
FVP:UOGK046 Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 2 • 30 %
FVP:UOGK091 Psychosociální podpůrný systém pro sestry 6 • 18 %

Údaje byly předpočítány: 24. 9. 2022 12:09

Všechny obory fakulty