Veřejná správa a sociální politika (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
FVP:UVSRPCP001 Základy filozofie • 94 %
FVP:UVSRPCP004 Úvod do psychologické teorie • 94 %
FVP:UVSRPCP007 Dějiny sociální práce • 94 %
FVP:UVSRPCP002 Základy sociologie • 90 %
FVP:UVSRPCP003 Úvod do studia • 90 %
FVP:UVSRPCP005 Základy politické vědy • 90 %
FVP:UVSRPCP006 Sociální politika I • 87 %
FVP:UVSRPCP051 Public Administration and Social Politics I • 87 %
FVP:UVSRPCP054 Public relations • 84 %
FVP:UVSRPCP056 Zdraví a nemoc • 81 %
FVP:UVSRPCP053 Gosudarstvennoye upravleniye i sotsial'naya politika I • 23 %
FVP:FVPFP007 Adaptační kurz • 19 %
2. semestr
FVP:UVSRPCP009 Makro - Mikroekonomie • 100 %
FVP:UVSRPCP013 Supervize odborné praxe I • 100 %
FVP:UVSRPCP014 Moderní informační a komunikační technologie • 100 %
FVP:UVSRPCP010 Sociální politika II • 96 %
FVP:UVSRPCP011 Teorie a metody sociální práce • 92 %
FVP:UVSRPCP012 Odborná praxe I • 92 %
FVP:UVSRPCP058 Public Administration and Social Politics II • 92 %
FVP:UVSRPCP090 Sociálně-právní ochrana dětí a mládeže • 84 %
FVP:UVSRPCP008 Úvod do právní teorie a praxe • 80 %
FVP:UVSRPCP082 Globalizace a její důsledky • 80 %
FVP:UVSRPCP055 Dějiny správy • 32 %
FVP:USESEC130 Politický marketing a strategie volebních kampaní • 28 %
FVP:UVSRPCP060 Gosudarstvennoye upravleniye i sotsial'naya politika II • 24 %
2. ročník
3. semestr
FVP:UVSRPCP015 Teorie veřejné správy • 100 %
FVP:UVSRPCP016 Správní právo I. • 100 %
FVP:UVSRPCP020 Supervize odborné praxe II • 100 %
FVP:UVSRPCP029 Základy statistiky • 100 %
FVP:UVSRPCP019 Odborná praxe II • 95 %
FVP:UVSRPCP062 Public Administration and Social Politics III • 95 %
FVP:UVSRPCP068 Sociální patologie a prevence • 80 %
FVP:UVSRPCP065 Hospodářský a sociální vývoj regionů • 58 %
FVP:UVSRPCP069 Informační systémy • 56 %
FVP:UVSRPCP093 Politické doktríny a ideologie • 47 %
FVP:UVSRPCP094 Vývoj politických systémů států střední a východní Evropy • 17 %
4. semestr
FVP:UVSRPCP017 Sociální psychologie • 100 %
FVP:UVSRPCP018 Komunikace • 100 %
FVP:UVSRPCP023 Veřejná správa v ČR • 100 %
FVP:UVSRPCP024 Správní právo II. • 100 %
FVP:UVSRPCP025 Veřejná ekonomika • 100 %
FVP:UVSRPCP027 Supervize odborné praxe III • 100 %
FVP:UVSRPCP021 Problematika menšinových skupin a ochrana menšin • 98 %
FVP:UVSRPCP022 Metody a techniky sociálního výzkumu • 98 %
FVP:UVSRPCP028 Poradenství • 98 %
FVP:UVSRPCP070 Public Administration and Social Politics IV • 95 %
FVP:UVSRPCP026 Odborná praxe III • 91 %
FVP:UVSRPCP077 Aplikace pro projektový management • 45 %
FVP:USESEC130 Politický marketing a strategie volebních kampaní • 34 %
3. ročník
5. semestr
FVP:UVSRPCP030 Etika • 98 %
FVP:UVSRPCP031 Veřejné finance • 98 %
FVP:UVSRPCP032 Integrační procesy v Evropě • 98 %
FVP:UVSRPCP034 Sociální práce s menšinami a migranty • 98 %
FVP:UVSRPCP035 Vybrané kapitoly z práva • 98 %
FVP:UVSRPCP033 Trh práce a politika zaměstnanosti • 94 %
FVP:UVSRPCP036 Odborná praxe IV • 94 %
FVP:UVSRPCP037 Supervize odborné praxe IV • 94 %
FVP:UVSRPCP038 Seminář k bakalářské práci I • 94 %
FVP:UVSRPCP087 Kontrola ve VS • 85 %
FVP:UVSRPCP078 Vybrané kapitoly z penologie • 70 %
FVP:UVSRPCP095 Právo v rodinné politice • 30 %
FVP:UVSRPCP081 Aktuální problémy sociální politiky • 23 %
6. semestr
FVP:UVSRPCP040 Personalistika a řízení lidských zdrojů • 100 %
FVP:UVSRPCP039 Ekonomické a sociální aspekty Evropské unie • 98 %
FVP:UVSRPCP041 Seminář k bakalářské práci II • 90 %
FVP:FVPSZZK Státní závěrečná zkouška • 87 %
FVP:UVSRPCP084 Probace a mediace • 42 %
FVP:UVSRPCP085 Vybrané kapitoly z práva pro veřejnou správu • 37 %
FVP:USESEC130 Politický marketing a strategie volebních kampaní • 25 %
FVP:UVSRPCP092 Mediální a autorské právo • 25 %

Údaje byly předpočítány: 24. 9. 2022 12:09

Všechny obory fakulty