Jak byly údaje získány.

Bankovnictví (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
2. semestr
OPF:EVSBPZMA Obecná ekonomie II. • 100 %
OPF:FIUBPFUA Finanční účetnictví I. • 100 %
OPF:INMBPNIE Informatika pro ekonomy II • 100 %
OPF:INMBPSTA Statistika • 100 %
OPF:PEMBPISF Informační systém firmy • 100 %
OPF:PEMBPMAN Management • 100 %
OPF:CVABPAJ1 Profesní angličtina 1 • 94 %
OPF:FIUBPFIN Finance • 94 %
OPF:PEMBPOBP Obchodní právo • 56 %
OPF:CVABPNJ1 Profesní němčina 1 • 31 %
OPF:EVSBPPSY Psychologie • 13 %
OPF:OPFBPBG1 Business Gate • 13 %
OPF:OPFBPCSM Preparatory Course for Student Mobilities • 13 %
3. semestr
OPF:CVABPAJ2 Profesní angličtina 2 • 100 %
OPF:EVSBPEUN Evropská unie • 100 %
OPF:EVSBPSVE Světová ekonomika • 100 %
OPF:EVSBPVES Veřejná správa • 100 %
OPF:FIUBPFIT Finanční trhy • 100 %
OPF:FIUBPFPM Finanční a pojistná matematika • 100 %
OPF:FIUBPFUB Finanční účetnictví II. • 100 %
OPF:PEMBPMAR Marketing • 88 %
OPF:FIUBPPZS Platební a zúčtovací styk • 75 %
OPF:INMBPSME Statistické metody pro ekonomy • 63 %
OPF:EVSBPZMI Obecná ekonomie I. • 25 %
OPF:FIUBPFIP Finance podniku • 25 %
2. ročník
4. semestr
OPF:CVABPAJ3 Profesní angličtina 3 • 100 %
OPF:EVSBPZHP Hospodářská politika • 100 %
OPF:FIUBPBAN Bankovnictví • 100 %
OPF:FIUBPDDP Daně a daňová politika • 100 %
OPF:FIUBPFAN Finanční analýza • 88 %
OPF:FIUBPFPO Finanční poradenství • 88 %
OPF:EVSBPPSY Psychologie • 63 %
OPF:EVSBPDCH Dějiny evropského a československého hospodářství • 56 %
OPF:FIUBPFVP Finance v podnikání • 38 %
OPF:EVSBPMSO Metody sociální práce • 25 %
OPF:CVABPTS1 Rekreační a sportovní aktivity • 19 %
OPF:EVSBPSOO Sociologie organizace • 13 %
5. semestr
OPF:CVABPAJ4 Odborný jazyk anglický 4 • 100 %
OPF:FIUBPMEZ Mezinárodní finance • 100 %
OPF:FIUBPMRF Municipální a regionální finance • 100 %
OPF:FIUBPPOJ Pojišťovnictví • 100 %
OPF:OPFBPSBP Seminář k bakalářské práci • 100 %
OPF:FIUBPPZS Platební a zúčtovací styk • 40 %
OPF:PEMBPPER Personalistika • 40 %
OPF:CVABPKPT Komunikační a přesvědčovací techniky • 13 %
OPF:EVSBPEUN Evropská unie • 13 %
OPF:EVSBPPPO Profesní poradenství • 13 %
OPF:PEMBPMAK Marketingová komunikace • 13 %
3. ročník
6. semestr
OPF:OPFBPBCP Bakalářská práce • 94 %
OPF:OPFBPODP Odborná praxe • 94 %
OPF:FIUBPOCA Oceňování aktiv • 81 %
OPF:FIUBPDDP Daně a daňová politika • 19 %

Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
OPF:INMBPKVM Kvantitativní metody • 99 %
OPF:EVSBPZMI Obecná ekonomie I. • 98 %
OPF:EVSBPLAW Právo • 97 %
OPF:INMBPZIE Informatika pro ekonomy I • 95 %
OPF:PEMBPNOP Nauka o podniku • 95 %
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 93 %
2. semestr
OPF:EVSBPZMA Obecná ekonomie II. • 100 %
OPF:FIUBPFUA Finanční účetnictví I. • 100 %
OPF:FIUBPNFI Finance • 100 %
OPF:INMBPNIE Informatika pro ekonomy II • 100 %
OPF:PEMBPMNG Management • 100 %
OPF:INMBPSTK Statistika • 96 %
OPF:CVABPJA1 Profesní angličtina 1 • 58 %
OPF:FIUBAPRI Principles of Finance • 12 %
2. ročník
3. semestr
OPF:FIUBPFIP Finance podniku • 100 %
OPF:FIUBPFPM Finanční a pojistná matematika • 100 %
OPF:FIUBPFIT Finanční trhy • 89 %
OPF:FIUBPFUB Finanční účetnictví II. • 89 %
OPF:FIUBPMRF Municipální a regionální finance • 89 %
OPF:INMBPSME Statistické metody pro ekonomy • 89 %
OPF:CVABPJA2 Profesní angličtina 2 • 78 %
OPF:PEMBPNOP Nauka o podniku • 33 %
OPF:EVSBPPPO Profesní poradenství • 22 %
OPF:EVSBPZMI Obecná ekonomie I. • 22 %
OPF:INMBPZIE Informatika pro ekonomy I • 22 %
OPF:CVABPJN2 Profesní němčina 2 • 11 %
OPF:CVABPTS1 Rekreační a sportovní aktivity • 11 %
OPF:EVSBPLAW Právo • 11 %
OPF:FIUBPPOJ Pojišťovnictví • 11 %
OPF:FIUBPPZS Platební a zúčtovací styk • 11 %
OPF:INMBPKVM Kvantitativní metody • 11 %
OPF:PEMBAMAK Marketing Communication • 11 %

Business Economics and Management (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
OPF:PEMBAMAK Marketing Communication • 100 %
OPF:PEMBASME Small and Medium-Sized Entrepreneurship • 91 %
OPF:PEMBALOG Logistics • 82 %
OPF:CVAPICLA Introduction to the Czech Language and Culture • 64 %
OPF:EVSBASVE World Economy • 55 %
OPF:OPFBAOPF Initial training course in OSH and FP • 55 %
OPF:PEMBAMSK Managerial Skills • 55 %
OPF:PEMBAMAG Marketing • 45 %
OPF:INMBAPSA Portal and its Management I • 36 %
OPF:PEMNAKRI Crisis Management • 36 %
OPF:CVABAJA4 English for Academic Purposes 4 • 27 %
OPF:CVABPPDS Personal Development Skills for Mobilities • 27 %
OPF:FIUBAPRI Principles of Finance • 27 %
OPF:CVABAJA2 Professional English 2 • 18 %
OPF:PEMBAPRO Project Management • 18 %
OPF:PEMNASMA Strategic Management • 18 %
2. semestr
OPF:CVABATA The tourist attractions in the Czech Republic and in the World • 89 %
OPF:CVAPICLA Introduction to the Czech Language and Culture • 78 %
OPF:PEMBAMSK Managerial Skills • 78 %
OPF:CVABAJA3 Professional English 3 • 67 %
OPF:CVABAICO Intercultural Communication • 56 %
OPF:EVSBASVE World Economy • 56 %
OPF:OPFBABG1 Business Gate • 56 %
OPF:CVABPACC Corporate Communication • 44 %
OPF:PEMBAMAS Marketing of Services • 44 %
OPF:PEMBASME Small and Medium-Sized Entrepreneurship • 44 %
OPF:CVANPACV Culture Values in Business Communication • 33 %
OPF:PEMBAMNG Management • 33 %
OPF:CVABPJA3 Profesní angličtina 3 • 22 %
OPF:CVABPPDS Personal Development Skills for Mobilities • 22 %
OPF:CVAPIC Intercultural Communication • 22 %
OPF:EVSBAMEN Minority Entrepreneurship • 11 %
OPF:FIUBAPRI Principles of Finance • 11 %
OPF:INMBAOAE Operational Analysis for Economists • 11 %

Cestovní ruch a turismus (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
OPF:EVSBPEKO Ekonomie • 100 %
OPF:PEMBPPEP Právo v ekonomické praxi • 100 %
OPF:INMBPINF Informatika • 98 %
OPF:INMBPKME Kvantitativní metody v ekonomické praxi • 98 %
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 98 %
OPF:PEMBPEPO Ekonomika podniku • 97 %
2. semestr
OPF:EVSBPVEP Vnější ekonomické prostředí • 98 %
OPF:FIUBPFVP Finance v podnikání • 98 %
OPF:PEMBPMNM Management • 98 %
OPF:CVABPEN1 Cizojazyčná příprava AJ 1 • 82 %
OPF:EVSBPPSY Psychologie • 31 %
OPF:CVABPDE1 Cizojazyčná příprava NJ 1 • 14 %
2. ročník
3. semestr
OPF:CVABPCMG Mezinárodní gastronomie • 100 %
OPF:CVABPCPO Podnikání v cestovním ruchu • 100 %
OPF:INMBPSCR Informační systémy v cestovním ruchu • 100 %
OPF:PEMBPMKT Marketing • 100 %
OPF:CVABPEN2 Cizojazyčná příprava AJ 2 • 97 %
OPF:CVABPCKO Komunikační dovednosti v cestovním ruchu • 94 %
OPF:EVSBPSOC Sociologie • 72 %
OPF:PEMBPEPO Ekonomika podniku • 22 %
OPF:CVABPKKO Krizová komunikace • 19 %
OPF:CVABPCAP Animační programy • 14 %
OPF:CVABPRHP Řízení hotelového provozu • 14 %
4. semestr
OPF:CVABPCEK Ekonomika cestovního ruchu • 100 %
OPF:CVABPCGE Geografie cestovního ruchu • 100 %
OPF:CVABPCMN Management služeb cestovního ruchu • 100 %
OPF:CVABPEN3 Cizojazyčná příprava AJ 3 • 100 %
OPF:FIUBPDVP Daně v podnikání • 100 %
OPF:CVABPCMA Marketing cestovního ruchu • 78 %
OPF:EVSBPMSO Metody sociální práce • 56 %
OPF:PEMBPMAV Marketingový výzkum • 22 %
OPF:CVABPEN2 Cizojazyčná příprava AJ 2 • 11 %
OPF:CVABPIKO Interkulturní komunikace • 11 %
OPF:CVAPGEC Geografie České republiky • 11 %
OPF:EVSBPPSY Psychologie • 11 %
OPF:FIUBPFVP Finance v podnikání • 11 %
OPF:OPFBPCSM Preparatory Course for Student Mobilities • 11 %
3. ročník
5. semestr
OPF:CVABPCDM Destinační management • 100 %
OPF:CVABPCLH Lázeňství a hotelnictví • 100 %
OPF:CVABPCSP Společenský a diplomatický protokol • 100 %
OPF:CVABPEN4 Cizojazyčná příprava AJ 4 • 100 %
OPF:OPFBPBPS Seminář k bakalářské práci • 100 %
OPF:CVABPCAP Animační programy • 86 %
OPF:CVABACTA The Tourist Attractions in the Czech Republic and in the World • 71 %
OPF:CVABACCT Business Culture in Tourism • 14 %
OPF:CVABPEHL Ekonomika hotelnictví • 14 %
OPF:CVABPTS1 Rekreační a sportovní aktivity • 14 %
OPF:EVSBPSOC Sociologie • 14 %

Digitální business (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
OPF:EVSBPEKO Ekonomie • 99 %
OPF:PEMBPEPO Ekonomika podniku • 99 %
OPF:PEMBPPEP Právo v ekonomické praxi • 98 %
OPF:INMBPINF Informatika • 96 %
OPF:INMBPKME Kvantitativní metody v ekonomické praxi • 92 %
OPF:PEMBPPDK Podnikání • 89 %
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 78 %
OPF:PEMBPPRO Projektový management • 13 %
OPF:PEMBPMKT Marketing • 12 %
OPF:CVABAICO Intercultural Communication • 11 %

Finance a účetnictví (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 98 %
OPF:EVSBPEKO Ekonomie • 97 %
OPF:INMBPKME Kvantitativní metody v ekonomické praxi • 97 %
OPF:PEMBPPEP Právo v ekonomické praxi • 97 %
OPF:INMBPINF Informatika • 95 %
OPF:PEMBPEPO Ekonomika podniku • 95 %
2. semestr
OPF:EVSBPVEP Vnější ekonomické prostředí • 100 %
OPF:FIUBPFVP Finance v podnikání • 100 %
OPF:FIUBPUC1 Účetnictví I • 100 %
OPF:PEMBPMNM Management • 96 %
OPF:CVABPEN1 Cizojazyčná příprava AJ 1 • 83 %
OPF:CVABPKPT Komunikační a přesvědčovací techniky • 35 %
OPF:EVSBPPSY Psychologie • 13 %
2. ročník
3. semestr
OPF:FIUBPFIP Finance podniku • 91 %
OPF:FIUBPFIT Finanční trhy • 91 %
OPF:FIUBPPOJ Pojišťovnictví • 91 %
OPF:FIUBPUC2 Účetnictví II • 91 %
OPF:FIUBPZMA Zdanění majetku • 91 %
OPF:PEMBPMKT Marketing • 91 %
OPF:CVABPEN2 Cizojazyčná příprava AJ 2 • 82 %
OPF:FIUBPFPM Finanční a pojistná matematika • 45 %
OPF:PEMBPHRM Personalistika • 45 %
OPF:EVSBPPPO Profesní poradenství • 18 %
4. semestr
OPF:CVABPEN3 Cizojazyčná příprava AJ 3 • 100 %
OPF:FIUBPDVP Daně v podnikání • 100 %
OPF:FIUBPFAN Finanční analýza • 100 %
OPF:FIUBPFPN Finanční poradenství • 100 %
OPF:FIUBPNDA Nepřímé daně v České republice • 100 %
OPF:FIUBPNOA Oceňování aktiv • 100 %
OPF:EVSBPPSY Psychologie • 40 %
OPF:FIUBPNUC Nákladové účetnictví • 40 %
OPF:INMBPBOI Podnikání na Internetu • 40 %
OPF:FIUBPNFI Finance • 20 %
3. ročník
5. semestr
OPF:CVABPEN4 Cizojazyčná příprava AJ 4 • 100 %
OPF:FIUBPAUD Audit • 100 %
OPF:FIUBPNAP Aplikace daňového práva • 100 %
OPF:OPFBPBPS Seminář k bakalářské práci • 100 %
OPF:FIUBPUNO Účetnictví nevýdělečných organizací • 50 %

Management v sociálních službách (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
OPF:INMBPKME Kvantitativní metody v ekonomické praxi • 100 %
OPF:PEMBPEPO Ekonomika podniku • 100 %
OPF:PEMBPPEP Právo v ekonomické praxi • 100 %
OPF:EVSBPEKO Ekonomie • 98 %
OPF:INMBPINF Informatika • 98 %
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 98 %
2. semestr
OPF:EVSBPVEP Vnější ekonomické prostředí • 100 %
OPF:FIUBPFVP Finance v podnikání • 100 %
OPF:PEMBPMNM Management • 100 %
OPF:PEMBPRNO Řízení nestátních neziskových organizací • 92 %
OPF:CVABPEN1 Cizojazyčná příprava AJ 1 • 85 %
OPF:EVSBAMEN Minority Entrepreneurship • 15 %
OPF:EVSBPMSO Metody sociální práce • 15 %
OPF:EVSBPPSY Psychologie • 15 %
OPF:PEMBPIPC Informační podpora činnosti firmy • 15 %
2. ročník
3. semestr
OPF:CVABPEN2 Cizojazyčná příprava AJ 2 • 100 %
OPF:CVABPKKO Krizová komunikace • 100 %
OPF:EVSBPSOP Sociální politika • 100 %
OPF:PEMBPMKT Marketing • 100 %
OPF:PEMBPRPO Řízení provozu příspěvkových organizací • 100 %
OPF:PEMBPSOP Sociální podnikání • 100 %
OPF:EVSBPEKO Ekonomie • 50 %
OPF:EVSBPSOC Sociologie • 50 %
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 50 %

Manažerská informatika (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
OPF:EVSBPZMI Obecná ekonomie I. • 99 %
OPF:INMBPTES Vybrané oblasti teorie systémů • 99 %
OPF:INMBPUDP Úvod do programování • 98 %
OPF:INMBPZIE Informatika pro ekonomy I • 98 %
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 98 %
OPF:INMBPKVM Kvantitativní metody • 97 %
2. semestr
OPF:EVSBPZMA Obecná ekonomie II. • 100 %
OPF:FIUBPNFI Finance • 100 %
OPF:INMBPNIE Informatika pro ekonomy II • 100 %
OPF:INMBPSTK Statistika • 100 %
OPF:PEMBPMNG Management • 100 %
OPF:CVABPJA1 Profesní angličtina 1 • 92 %
OPF:INMBPOPS Operační systémy • 91 %
OPF:OPFBPBG1 Business Gate • 11 %
2. ročník
3. semestr
OPF:CVABPJA2 Profesní angličtina 2 • 100 %
OPF:EVSBPEUN Evropská unie • 100 %
OPF:INMBPINS Informační systémy • 100 %
OPF:INMBPZIT Základy informačních technologií • 100 %
OPF:INMBPOBP Objektové programování • 97 %
OPF:PEMBPMAG Marketing • 97 %
OPF:INMBPDTB Databáze • 94 %
OPF:PEMBPNOP Nauka o podniku • 94 %
OPF:INMBPINP Internetové právo • 91 %
OPF:EVSBPZMI Obecná ekonomie I. • 16 %
4. semestr
OPF:INMBPISS Informační systémy ve veřejné správě • 100 %
OPF:INMBPPJA Programování v Java • 100 %
OPF:INMBPSIW Služby internetu a tvorba WWW • 100 %
OPF:CVABPJA3 Profesní angličtina 3 • 96 %
OPF:INMBPBOI Podnikání na Internetu • 81 %
OPF:EVSBPPSY Psychologie • 41 %
OPF:EVSBPZMA Obecná ekonomie II. • 11 %
3. ročník
5. semestr
OPF:CVABPJA4 Odborný jazyk anglický 4 • 96 %
OPF:INMBPOAE Operační analýza pro ekonomy • 96 %
OPF:INMBPSPS Správa počítačových sítí • 96 %
OPF:OPFBPBPS Seminář k bakalářské práci • 96 %
OPF:PEMBPHRM Personalistika • 96 %
OPF:PEMBPPRO Projektový management • 96 %
OPF:INMBPPSY Portálové systémy • 74 %
OPF:PEMBPEMA E-marketing • 59 %
OPF:EVSBPSOC Sociologie • 22 %
OPF:PEMBPNOP Nauka o podniku • 22 %
OPF:PEMBPMAG Marketing • 15 %
OPF:EVSBPEUN Evropská unie • 11 %
OPF:INMBPDTB Databáze • 11 %
6. semestr
OPF:OPFBPBPP Bakalářská práce • 96 %
OPF:OPFBPOPR Odborná praxe • 88 %
OPF:INMBPERP Podnikové informační systémy - ERP • 77 %
OPF:PEMBPIPO Inovační podnikání • 19 %

Marketing (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 99 %
OPF:PEMBPEPO Ekonomika podniku • 99 %
OPF:PEMBPPEP Právo v ekonomické praxi • 99 %
OPF:INMBPKME Kvantitativní metody v ekonomické praxi • 98 %
OPF:EVSBPEKO Ekonomie • 96 %
OPF:INMBPINF Informatika • 96 %
2. semestr
OPF:EVSBPVEP Vnější ekonomické prostředí • 100 %
OPF:FIUBPDVP Daně v podnikání • 100 %
OPF:FIUBPFVP Finance v podnikání • 100 %
OPF:PEMBPMNM Management • 100 %
OPF:CVABPEN1 Cizojazyčná příprava AJ 1 • 89 %
OPF:EVSBPPSY Psychologie • 39 %
OPF:EVSBPMSO Metody sociální práce • 28 %
OPF:CVABPKPT Komunikační a přesvědčovací techniky • 22 %
OPF:INMBPBOI Podnikání na Internetu • 17 %
2. ročník
3. semestr
OPF:CVABPEN2 Cizojazyčná příprava AJ 2 • 100 %
OPF:PEMBPEKO Ekonomika obchodu • 100 %
OPF:PEMBPHRM Personalistika • 100 %
OPF:PEMBPKPD Komunikační a prezentační dovednosti • 100 %
OPF:PEMBPMKT Marketing • 100 %
OPF:PEMBPPDK Podnikání • 100 %
OPF:PEMBPVMC Vztahový marketing a CRM • 100 %
OPF:EVSBPEKO Ekonomie • 44 %
OPF:EVSBPSOC Sociologie • 44 %
OPF:INMBPINF Informatika • 22 %
OPF:CVABPCSP Společenský a diplomatický protokol • 11 %
OPF:CVABPEN1 Cizojazyčná příprava AJ 1 • 11 %
OPF:CVABPTS1 Rekreační a sportovní aktivity • 11 %
OPF:INMBPKME Kvantitativní metody v ekonomické praxi • 11 %
OPF:PEMBPEPO Ekonomika podniku • 11 %

Mezinárodní obchod (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
OPF:INMBPINF Informatika • 100 %
OPF:PEMBPPEP Právo v ekonomické praxi • 100 %
OPF:EVSBPEKO Ekonomie • 99 %
OPF:INMBPKME Kvantitativní metody v ekonomické praxi • 99 %
OPF:PEMBPEPO Ekonomika podniku • 99 %
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 77 %

Podniková ekonomika a management (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
OPF:EVSBPZMI Obecná ekonomie I. • 98 %
OPF:INMBPKVM Kvantitativní metody • 98 %
OPF:INMBPZIE Informatika pro ekonomy I • 98 %
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 98 %
OPF:EVSBPLAW Právo • 97 %
2. semestr
OPF:FIUBPNFI Finance • 99 %
OPF:EVSBPZMA Obecná ekonomie II. • 98 %
OPF:INMBPSTK Statistika • 98 %
OPF:PEMBPMNG Management • 98 %
OPF:FIUBPFUA Finanční účetnictví I. • 97 %
OPF:INMBPNIE Informatika pro ekonomy II • 96 %
OPF:CVABPJA1 Profesní angličtina 1 • 89 %
OPF:PEMBPOBP Obchodní právo • 69 %
2. ročník
3. semestr
OPF:CVABPJA2 Profesní angličtina 2 • 98 %
OPF:EVSBPEUN Evropská unie • 98 %
OPF:FIUBPFIP Finance podniku • 96 %
OPF:PEMBPMAG Marketing • 96 %
OPF:PEMBPNOP Nauka o podniku • 94 %
OPF:FIUBPFUB Finanční účetnictví II. • 93 %
OPF:PEMBPEKO Ekonomika obchodu • 38 %
OPF:EVSBPSOC Sociologie • 23 %
OPF:CVABPRHP Řízení hotelového provozu • 12 %
OPF:CVABPTS1 Rekreační a sportovní aktivity • 12 %
OPF:FIUBPPZS Platební a zúčtovací styk • 12 %
4. semestr
OPF:FIUBPNUC Nákladové účetnictví • 99 %
OPF:CVABPJA3 Profesní angličtina 3 • 97 %
OPF:PEMBPPOE Podniková ekonomika • 96 %
OPF:FIUBPDDP Daně a daňová politika • 95 %
OPF:PEMBPLGK Logistika • 95 %
OPF:PEMBPEKO Ekonomika obchodu • 92 %
OPF:PEMBPMAV Marketingový výzkum • 92 %
OPF:PEMBPMAS Marketing služeb • 50 %
OPF:EVSBPPSY Psychologie • 35 %
OPF:PEMBPZPO Zakládání podniku • 27 %
OPF:INMBPBOI Podnikání na Internetu • 24 %
OPF:EVSBPMSO Metody sociální práce • 18 %
OPF:CVABPGEO Geografie cestovního ruchu • 13 %
OPF:CVABPGAS Gastronomie • 11 %
3. ročník
5. semestr
OPF:OPFBPBPS Seminář k bakalářské práci • 99 %
OPF:PEMBPHRM Personalistika • 98 %
OPF:CVABPJA4 Odborný jazyk anglický 4 • 96 %
OPF:PEMBPPRO Projektový management • 96 %
OPF:PEMBPEMA E-marketing • 53 %
OPF:PEMBPMK1 Marketingová komunikace 1 • 53 %
OPF:EVSBPSOC Sociologie • 21 %
OPF:FIUBPFIP Finance podniku • 21 %
OPF:PEMBPENS Řízení a ekonomika nevýrobní sféry • 19 %
OPF:PEMBPNOP Nauka o podniku • 18 %
OPF:CVABPECR Ekonomika cestovního ruchu • 11 %
OPF:CVABPEHL Ekonomika hotelnictví • 11 %
6. semestr
OPF:OPFBPBPP Bakalářská práce • 95 %
OPF:PEMBPIPO Inovační podnikání • 95 %
OPF:OPFBPOPR Odborná praxe • 94 %
OPF:PEMBPMPU Nákupní marketing • 36 %
OPF:FIUBPNUC Nákladové účetnictví • 24 %
OPF:FIUBPDDP Daně a daňová politika • 17 %
OPF:PEMBPMAV Marketingový výzkum • 14 %
OPF:PEMBPPOE Podniková ekonomika • 14 %

Sociální management (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
OPF:EVSBPSOC Sociologie • 100 %
OPF:EVSBPZMI Obecná ekonomie I. • 100 %
OPF:INMBPKVM Kvantitativní metody • 100 %
OPF:INMBPZIE Informatika pro ekonomy I • 100 %
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 100 %
OPF:EVSBPLAW Právo • 86 %
OPF:CVABPJN2 Profesní němčina 2 • 14 %
OPF:EVSBASVE World Economy • 14 %
OPF:EVSBPEUN Evropská unie • 14 %
OPF:EVSBPPSZ Právo sociálního zabezpečení • 14 %
OPF:EVSBPSPO Sociální politika • 14 %
OPF:EVSBPVES Veřejná správa • 14 %
OPF:PEMBPMAG Marketing • 14 %
2. semestr
OPF:CVABPJA1 Profesní angličtina 1 • 100 %
OPF:EVSBPZMA Obecná ekonomie II. • 100 %
OPF:FIUBPNFI Finance • 100 %
OPF:INMBPNIE Informatika pro ekonomy II • 100 %
OPF:INMBPSTK Statistika • 100 %
OPF:PEMBPMNG Management • 100 %
OPF:FIUBPFUA Finanční účetnictví I. • 96 %
OPF:EVSBPMSO Metody sociální práce • 12 %
2. ročník
3. semestr
OPF:CVABPJA2 Profesní angličtina 2 • 100 %
OPF:EVSBPEUN Evropská unie • 100 %
OPF:EVSBPPSZ Právo sociálního zabezpečení • 100 %
OPF:EVSBPSPO Sociální politika • 100 %
OPF:EVSBPVES Veřejná správa • 100 %
OPF:PEMBPMAG Marketing • 93 %
OPF:FIUBPFUB Finanční účetnictví II. • 87 %
OPF:FIUBPPZS Platební a zúčtovací styk • 47 %
OPF:FIUBPPOJ Pojišťovnictví • 20 %
OPF:CVABPRHP Řízení hotelového provozu • 13 %
OPF:EVSBPPPO Profesní poradenství • 13 %
OPF:EVSBPZMI Obecná ekonomie I. • 13 %
4. semestr
OPF:CVABPJA3 Profesní angličtina 3 • 95 %
OPF:EVSBPDHO Dějiny evropského a československého hospodářství • 95 %
OPF:EVSBPMSO Metody sociální práce • 95 %
OPF:EVSBPPSY Psychologie • 91 %
OPF:FIUBPDDP Daně a daňová politika • 91 %
OPF:CVABPIKO Interkulturní komunikace • 86 %
OPF:EVSBPZHP Hospodářská politika • 77 %
OPF:EVSBPPPR Pracovní právo • 50 %
OPF:EVSBPPVS Pracovní právo ve veřejné správě • 41 %
OPF:FIUBPBAN Bankovnictví • 18 %
OPF:FIUBPFUA Finanční účetnictví I. • 18 %
OPF:EVSBPZMA Obecná ekonomie II. • 14 %
3. ročník
5. semestr
OPF:OPFBPBPS Seminář k bakalářské práci • 100 %
OPF:PEMBPENS Řízení a ekonomika nevýrobní sféry • 100 %
OPF:PEMBPHRM Personalistika • 100 %
OPF:PEMBPMSS Management sociálních služeb • 100 %
OPF:CVABPJA4 Odborný jazyk anglický 4 • 95 %
OPF:EVSBPFSC Formy sociální péče • 95 %
OPF:FIUBPMRF Municipální a regionální finance • 95 %
OPF:PEMBPPRO Projektový management • 55 %
OPF:EVSBPPPO Profesní poradenství • 30 %
OPF:EVSBPTPZ Trh práce a politika zaměstnanosti • 25 %
OPF:FIUBPFUB Finanční účetnictví II. • 25 %
OPF:EVSBPPHD Podnikání v hospodářských dějinách Československa a České republiky • 20 %
OPF:EVSBPEUN Evropská unie • 15 %
6. semestr
OPF:OPFBPBPP Bakalářská práce • 93 %
OPF:OPFBPOPR Odborná praxe • 93 %
OPF:EVSBPZHP Hospodářská politika • 20 %
OPF:FIUBPDDP Daně a daňová politika • 20 %

Účetnictví a daně (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
2. semestr
OPF:EVSBPZMA Obecná ekonomie II. • 100 %
OPF:FIUBPFIN Finance • 100 %
OPF:INMBPNIE Informatika pro ekonomy II • 100 %
OPF:INMBPSTA Statistika • 100 %
OPF:PEMBPLOG Logistika • 100 %
OPF:PEMBPMAN Management • 100 %
OPF:CVABPAJ1 Profesní angličtina 1 • 96 %
OPF:FIUBPFUA Finanční účetnictví I. • 96 %
OPF:PEMBPISF Informační systém firmy • 81 %
OPF:CVABPNJ1 Profesní němčina 1 • 15 %
OPF:PEMBPOBP Obchodní právo • 15 %
3. semestr
OPF:EVSBPSVE Světová ekonomika • 100 %
OPF:FIUBPFIP Finance podniku • 100 %
OPF:FIUBPFUB Finanční účetnictví II. • 100 %
OPF:CVABPAJ2 Profesní angličtina 2 • 90 %
OPF:FIUBPDEP Daňová evidence podnikatele • 90 %
OPF:PEMBPMAR Marketing • 90 %
OPF:FIUBPFPM Finanční a pojistná matematika • 33 %
OPF:PEMBPPEK Podniková ekonomika • 29 %
OPF:FIUBPPZS Platební a zúčtovací styk • 19 %
2. ročník
4. semestr
OPF:CVABPAJ3 Profesní angličtina 3 • 97 %
OPF:FIUBPDDP Daně a daňová politika • 97 %
OPF:FIUBPFAN Finanční analýza • 97 %
OPF:FIUBPNUC Nákladové účetnictví • 97 %
OPF:FIUBPZDS Zdanění spotřeby • 97 %
OPF:PEMBPPOP Podnikové propočty • 89 %
OPF:EVSBPPRP Pracovní právo • 84 %
OPF:PEMBPMAV Marketingový výzkum • 81 %
OPF:PEMBPOBP Obchodní právo • 43 %
OPF:EVSBPPSY Psychologie • 41 %
OPF:EVSBPMSO Metody sociální práce • 14 %
5. semestr
OPF:FIUBPADP Aplikace daňového práva • 100 %
OPF:OPFBPSBP Seminář k bakalářské práci • 97 %
OPF:CVABPAJ4 Odborný jazyk anglický 4 • 94 %
OPF:FIUBPAUD Audit • 94 %
OPF:FIUBPUNO Účetnictví nevýdělečných organizací • 94 %
OPF:PEMBPPMA Projektový management • 87 %
3. ročník
6. semestr
OPF:OPFBPBCP Bakalářská práce • 96 %
OPF:FIUBPUDP Účetní a daňové praktikum • 92 %
OPF:OPFBPODP Odborná praxe • 92 %
OPF:PEMBPZPI Zakládání podniku a investování • 92 %
OPF:FIUBPNUC Nákladové účetnictví • 21 %

Veřejná ekonomika a správa (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
OPF:EVSBPLAW Právo • 100 %
OPF:EVSBPZMI Obecná ekonomie I. • 100 %
OPF:INMBPKVM Kvantitativní metody • 100 %
OPF:INMBPZIE Informatika pro ekonomy I • 100 %
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 100 %
OPF:PEMBPNOP Nauka o podniku • 100 %
2. semestr
OPF:CVABPJA1 Profesní angličtina 1 • 100 %
OPF:EVSBPZMA Obecná ekonomie II. • 100 %
OPF:FIUBPFUA Finanční účetnictví I. • 100 %
OPF:FIUBPNFI Finance • 100 %
OPF:INMBPNIE Informatika pro ekonomy II • 100 %
OPF:INMBPSTK Statistika • 100 %
OPF:PEMBPMNG Management • 100 %
OPF:EVSBPPSY Psychologie • 17 %
2. ročník
3. semestr
OPF:CVABPJA2 Profesní angličtina 2 • 100 %
OPF:EVSBPEUN Evropská unie • 100 %
OPF:EVSBPPPZ Trh práce a politika zaměstnanosti • 100 %
OPF:EVSBPVEA Veřejná ekonomika • 100 %
OPF:EVSBPVES Veřejná správa • 100 %
OPF:FIUBPFUB Finanční účetnictví II. • 100 %
OPF:CVABPCLH Lázeňství a hotelnictví • 50 %
OPF:CVABPCSP Společenský a diplomatický protokol • 50 %
OPF:CVABPKPT Komunikační a přesvědčovací techniky • 50 %

Veřejná ekonomika a správa (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
OPF:EVSBPZMI Obecná ekonomie I. • 100 %
OPF:EVSBPLAW Právo • 85 %
OPF:INMBPKVM Kvantitativní metody • 85 %
OPF:INMBPZIE Informatika pro ekonomy I • 85 %
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 85 %
OPF:CVABPJA2 Profesní angličtina 2 • 15 %
OPF:EVSBASVE World Economy • 15 %
OPF:EVSBPENO Ekonomika neziskových organizací • 15 %
OPF:EVSBPEUN Evropská unie • 15 %
OPF:EVSBPTPZ Trh práce a politika zaměstnanosti • 15 %
OPF:EVSBPVEA Veřejná ekonomika • 15 %
OPF:EVSBPVES Veřejná správa • 15 %
OPF:PEMBPMAG Marketing • 15 %
2. semestr
OPF:EVSBPZMA Obecná ekonomie II. • 96 %
OPF:FIUBPNFI Finance • 96 %
OPF:INMBPNIE Informatika pro ekonomy II • 96 %
OPF:INMBPSTK Statistika • 96 %
OPF:PEMBPMNG Management • 92 %
OPF:CVABPJA1 Profesní angličtina 1 • 88 %
OPF:FIUBPFUA Finanční účetnictví I. • 88 %
OPF:EVSBPPSY Psychologie • 21 %
OPF:EVSBPREP Regionální ekonomika a politika • 21 %
OPF:CVABPKPT Komunikační a přesvědčovací techniky • 17 %
OPF:OPFBPBG1 Business Gate • 13 %
2. ročník
3. semestr
OPF:CVABPJA2 Profesní angličtina 2 • 100 %
OPF:EVSBPENO Ekonomika neziskových organizací • 100 %
OPF:EVSBPEUN Evropská unie • 100 %
OPF:EVSBPTPZ Trh práce a politika zaměstnanosti • 100 %
OPF:EVSBPVEA Veřejná ekonomika • 100 %
OPF:EVSBPVES Veřejná správa • 92 %
OPF:FIUBPFUB Finanční účetnictví II. • 92 %
OPF:PEMBPMAG Marketing • 92 %
OPF:EVSBPSOC Sociologie • 42 %
OPF:EVSBPPPO Profesní poradenství • 25 %
OPF:EVSBPPSZ Právo sociálního zabezpečení • 17 %
OPF:EVSBPSPO Sociální politika • 17 %
4. semestr
OPF:CVABPJA3 Profesní angličtina 3 • 100 %
OPF:INMBPISV Informační systémy ve veřejné správě • 100 %
OPF:EVSBPEHP Hospodářská politika Evropské unie • 94 %
OPF:EVSBPSEU Politika hospodářské, územní a sociální soudružnosti EU • 94 %
OPF:FIUBPDDP Daně a daňová politika • 94 %
OPF:EVSBPZHP Hospodářská politika • 89 %
OPF:EVSBPREP Regionální ekonomika a politika • 78 %
OPF:EVSBPPSY Psychologie • 44 %
OPF:EVSBPMSO Metody sociální práce • 17 %
OPF:FIUBPFUA Finanční účetnictví I. • 11 %
OPF:OPFBUPRO Interkulturní komunikace v praxi – Buddy program • 11 %
3. ročník
5. semestr
OPF:CVABPJA4 Odborný jazyk anglický 4 • 100 %
OPF:EVSBPPSZ Právo sociálního zabezpečení • 100 %
OPF:EVSBPSPO Sociální politika • 100 %
OPF:FIUBPMRF Municipální a regionální finance • 100 %
OPF:FIUBPUNO Účetnictví nevýdělečných organizací • 100 %
OPF:OPFBPBPS Seminář k bakalářské práci • 100 %
OPF:EVSBPFSC Formy sociální péče • 94 %
OPF:PEMBPMSS Management sociálních služeb • 24 %
OPF:EVSBPTPZ Trh práce a politika zaměstnanosti • 18 %
OPF:EVSBPSOC Sociologie • 12 %
OPF:FIUBPFUB Finanční účetnictví II. • 12 %
6. semestr
OPF:EVSBPSRP Správní právo • 100 %
OPF:OPFBPBPP Bakalářská práce • 92 %
OPF:OPFBPOPR Odborná praxe • 92 %
OPF:EVSBPPVS Pracovní právo ve veřejné správě • 69 %
OPF:EVSBPZHP Hospodářská politika • 15 %

Bankovnictví (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
2. semestr
OPF:EVSNPMAB Makroekonomie • 100 %
OPF:EVSNPMAE Makroekonomická analýza • 100 %
OPF:FIUNPPTP Peněžní teorie a měnová politika • 100 %
OPF:FIUNPVEF Veřejné finance • 100 %
OPF:INMNPMAT Matematika v ekonomii • 100 %
OPF:PEMNPRLZ Řízení lidských zdrojů • 100 %
OPF:FIUNPFEK Finanční ekonometrie • 67 %
OPF:FIUNPINS Investiční nástroje a strategie • 67 %
3. semestr
OPF:EVSNPEKT Ekonomické teorie • 100 %
OPF:EVSNPMEE Mezinárodní ekonomie • 100 %
OPF:EVSNPVEB Veřejná ekonomie • 100 %
OPF:FIUNPFPR Finanční plánování a rozpočtování • 100 %
OPF:FIUNPMFI Mezinárodní finanční instituce • 100 %
OPF:FIUNPRFR Řízení finančních a bankovních rizik • 100 %
OPF:FIUNPZMS Zdanění majetku a spotřeby • 100 %
OPF:INMNPEKM Ekonometrické metody • 100 %
OPF:PEMNPCSR Společenská odpovědnost organizací • 100 %
2. ročník
4. semestr
OPF:OPFNPDIP Diplomová práce • 100 %
OPF:EVSNPECR Hospodářská politika České republiky • 17 %
OPF:EVSNPEUP Právo Evropské unie • 17 %
OPF:EVSNPMAB Makroekonomie • 17 %
OPF:FIUNPMFM Mezinárodní finanční management • 17 %
OPF:FIUNPVEF Veřejné finance • 17 %
OPF:INMNPMAT Matematika v ekonomii • 17 %

Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
OPF:EVSNPMIB Mikroekonomie • 96 %
OPF:FIUNPMFI Mezinárodní finanční instituce • 96 %
OPF:INMNPSTZ Statistické zpracování dat • 96 %
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 96 %
OPF:FIUNPNBM Bankovní modely a analýzy • 92 %
OPF:PEMNPCON Podnikový Controlling • 92 %
OPF:FIUNPNUS Účetnictví obchodních společností • 76 %
OPF:FIUNPNMS Mezinárodní účetnictví a účetní standardy • 20 %
OPF:FIUNPSDR Správa daní a daňové řízení • 16 %
OPF:FIUNPFPR Finanční plánování a rozpočtování • 12 %
OPF:PEMNASMR Strategic Marketing • 12 %
2. semestr
OPF:EVSNPMAB Makroekonomie • 100 %
OPF:FIUNPNFE Finanční ekonometrie • 100 %
OPF:FIUNPNPT Peněžní teorie a měnová politika • 100 %
OPF:FIUNPVEF Veřejné finance • 100 %
OPF:INMNPMAT Matematika v ekonomii • 100 %
OPF:PEMNAENV Business Environment • 63 %
OPF:FIUNPMDS Mezinárodní zdanění a daňové systémy • 38 %
OPF:PEMNPBEN Podnikatelské prostředí • 38 %
2. ročník
3. semestr
OPF:FIUNPFPR Finanční plánování a rozpočtování • 100 %
OPF:FIUNPNMS Mezinárodní účetnictví a účetní standardy • 100 %
OPF:FIUNPNRF Řízení finančních a bankovních rizik • 100 %
OPF:FIUNPOCP Oceňování podniku • 100 %
OPF:OPFNPSDP Seminář k diplomové práci • 100 %
OPF:PEMNPCSR Společenská odpovědnost organizací • 67 %
OPF:CVANPTS1 Rekreační a sportovní aktivity • 33 %
OPF:PEMNASMR Strategic Marketing • 33 %

Business Economics and Management (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
OPF:PEMNASMA Strategic Management • 100 %
OPF:INMNASTZ Statistical Data Processing • 92 %
OPF:PEMNAOOR Trade Organizations • 92 %
OPF:PEMNAPMO International Business Law • 92 %
OPF:PEMNASMR Strategic Marketing • 92 %
OPF:EVSNAMIB Microeconomics • 83 %
OPF:OPFNASDP Master Thesis Seminar • 83 %
OPF:PEMNAMEK Managerial Economics • 83 %
OPF:FIUNANMU Managerial Accounting • 50 %
OPF:PEMNACSR Corporate Social Responsibility • 50 %
OPF:CVANPACV Culture Values in Business Communication • 25 %
OPF:OPFNPCSM Preparatory Course for Student Mobilities • 25 %
OPF:PEMNAMK2 Marketing Communication 2 • 25 %
2. semestr
OPF:PEMNABEN Business Environment • 83 %
OPF:PEMNARLZ Human Resource Management • 83 %
OPF:CVAPICLA Introduction to the Czech Language and Culture • 72 %
OPF:PEMNAMAM International Marketing • 72 %
OPF:PEMNARAI Managing Innovation • 72 %
OPF:EVSNAMAB Macroeconomics • 67 %
OPF:FIUNAMFM International Financial Management • 67 %
OPF:FIUNAMDS International Taxation and Tax Systems • 61 %
OPF:INMNAMAT Mathematics in Economics • 61 %
OPF:PEMNAMAF Marketing of Financial Services • 61 %
OPF:OPFBAOPF Initial training course in OSH and FP • 39 %
OPF:INMNARAM Decision Analysis for Managers • 33 %
OPF:CVANPACV Culture Values in Business Communication • 22 %
OPF:OPFNABG1 Business Gate • 17 %
OPF:PEMBAMSK Managerial Skills • 17 %
OPF:CVABAJA3 Professional English 3 • 11 %
OPF:CVABPPDS Personal Development Skills for Mobilities • 11 %
OPF:EVSNAMEE International Economics • 11 %
2. ročník
3. semestr
OPF:PEMNAMK2 Marketing Communication 2 • 89 %
OPF:OPFNADIP Master Thesis • 67 %
OPF:FIUNANMU Managerial Accounting • 33 %
OPF:OPFNASDP Master Thesis Seminar • 33 %
OPF:PEMNACSR Corporate Social Responsibility • 22 %
OPF:CVANPACV Culture Values in Business Communication • 11 %
OPF:INMNASTZ Statistical Data Processing • 11 %
OPF:PEMNAMEK Managerial Economics • 11 %
OPF:PEMNAOOR Trade Organizations • 11 %
OPF:PEMNASMA Strategic Management • 11 %
4. semestr
OPF:INMNARAM Decision Analysis for Managers • 63 %
OPF:OPFNADIP Master Thesis • 56 %
OPF:EVSNAMEE International Economics • 13 %

Manažerská informatika (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
4. semestr
OPF:INMNPTPO Technologie programování • 100 %
OPF:OPFNPDIP Diplomová práce • 100 %
OPF:INMNPICT Inovace v ICT • 75 %
OPF:EVSNPMAB Makroekonomie • 25 %

Manažerská informatika (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
OPF:EVSNPMKB Mikroekonomie • 97 %
OPF:INMNPMAS Modelování a simulace • 97 %
OPF:INMNPSTZ Statistické zpracování dat • 97 %
OPF:PEMNPMKT Strategický marketing • 97 %
OPF:PEMNPMNM Strategický management • 97 %
OPF:INMNPOMM Objektové metody modelování • 83 %
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 79 %
OPF:INMNPDOD Dolování dat • 59 %
OPF:EVSNPKDO Komunikační dovednosti • 55 %
OPF:INMNAINM Information Management • 38 %
2. semestr
OPF:EVSNPMABMI Makroekonomie • 100 %
OPF:INMNPCRS CRM systémy • 100 %
OPF:INMNPESY Expertní systémy • 100 %
OPF:INMNPISP Projektování informačních systémů • 100 %
OPF:INMNPMAT Matematika v ekonomii • 100 %
OPF:PEMNPRPP Řízení podnikových procesů • 93 %
OPF:INMNPRAE Rozhodovací analýza pro manažery • 71 %
OPF:INMNPITE Inovace v ICT • 29 %
OPF:PEMNPRLZ Řízení lidských zdrojů • 21 %
2. ročník
3. semestr
OPF:INMNPBIN Business Inteligence • 100 %
OPF:INMNPEMM Ekonomicko-matematické metody • 100 %
OPF:INMNPHER Teorie her a ekonomické rozhodování • 100 %
OPF:OPFNPSDP Seminář k diplomové práci • 100 %
OPF:PEMNPMEK Manažerská ekonomika • 86 %
OPF:EVSNPKDO Komunikační dovednosti • 14 %
OPF:INMNAINM Information Management • 14 %
OPF:OPFNPZVM Základy vědeckého myšlení • 14 %
4. semestr
OPF:OPFNPDIP Diplomová práce • 100 %

Podniková ekonomika a management (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 99 %
OPF:EVSNPMIB Mikroekonomie • 97 %
OPF:INMNPSTZ Statistické zpracování dat • 97 %
OPF:PEMNPSMA Strategický management • 97 %
OPF:PEMNPPMO Právo v mezinárodním obchodě • 96 %
OPF:PEMNPMEK Manažerská ekonomika • 95 %
OPF:PEMNPSMR Strategický marketing • 50 %
OPF:PEMNPOOR Obchodní organizace • 24 %
OPF:FIUNPNUS Účetnictví obchodních společností • 18 %
2. semestr
OPF:FIUNPMDS Mezinárodní zdanění a daňové systémy • 98 %
OPF:INMNPMAT Matematika v ekonomii • 97 %
OPF:PEMNPRAI Řízení inovací • 97 %
OPF:EVSNPMAB Makroekonomie • 96 %
OPF:PEMNPMAM Mezinárodní marketing • 95 %
OPF:PEMNPRLZ Řízení lidských zdrojů • 95 %
OPF:EVSNPKAP Kariérové poradenství • 55 %
OPF:PEMNPMAF Marketing finančních služeb • 51 %
OPF:PEMNPBEN Podnikatelské prostředí • 33 %
OPF:FIUNPMFM Mezinárodní finanční management • 12 %
2. ročník
3. semestr
OPF:FIUNPNMU Manažerské účetnictví • 98 %
OPF:OPFNPSDP Seminář k diplomové práci • 97 %
OPF:PEMNPMK2 Marketingová komunikace 2 • 54 %
OPF:PEMNPCSR Společenská odpovědnost organizací • 46 %
OPF:PEMNPKRI Krizový management • 35 %
OPF:FIUNPOCP Oceňování podniku • 29 %
OPF:FIUNPSDR Správa daní a daňové řízení • 20 %
OPF:PEMNPCON Podnikový Controlling • 20 %
OPF:FIUNPNMS Mezinárodní účetnictví a účetní standardy • 17 %
OPF:FIUNPFPR Finanční plánování a rozpočtování • 11 %
OPF:PEMNPMEK Manažerská ekonomika • 11 %
4. semestr
OPF:OPFNPDIP Diplomová práce • 97 %
OPF:INMNPRAM Rozhodovací analýza pro manažery • 93 %
OPF:FIUNPMFM Mezinárodní finanční management • 91 %
OPF:EVSNPMAB Makroekonomie • 13 %

Veřejná ekonomika a správa (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
OPF:EVSNPHPB Teorie hospodářské politiky • 100 %
OPF:INMNPSTZ Statistické zpracování dat • 100 %
OPF:EVSNPKDO Komunikační dovednosti • 94 %
OPF:EVSNPMIB Mikroekonomie • 94 %
OPF:EVSNPTSP Teorie sociální politiky • 94 %
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 94 %
OPF:FIUNPFPR Finanční plánování a rozpočtování • 81 %
OPF:EVSNPTVS Teorie veřejné správy • 19 %
OPF:FIUNPMFI Mezinárodní finanční instituce • 19 %
OPF:EVSNPVEB Veřejná ekonomie • 13 %
2. semestr
OPF:EVSNPEVS Ekonomika odvětví veřejného sektoru • 83 %
OPF:EVSNPLEU Právo Evropské unie • 83 %
OPF:EVSNPMAB Makroekonomie • 83 %
OPF:FIUNPVEF Veřejné finance • 83 %
OPF:INMNPMAT Matematika v ekonomii • 83 %
OPF:PEMNPRLZ Řízení lidských zdrojů • 83 %
OPF:EVSNPDVS Dějiny veřejné správy • 50 %
OPF:EVSNPVSL Veřejné služby • 33 %
OPF:EVSNPKAP Kariérové poradenství • 17 %
OPF:OPFNPDIP Diplomová práce • 17 %
2. ročník
3. semestr
OPF:EVSNPVEB Veřejná ekonomie • 100 %
OPF:EVSNPGEK Konkurenceschopnost v globalizované ekonomice • 67 %
OPF:EVSNPTVS Teorie veřejné správy • 67 %
OPF:EVSNPVSL Veřejné služby • 67 %
OPF:OPFNPSDP Seminář k diplomové práci • 67 %
OPF:PEMNPKRI Krizový management • 67 %
OPF:EVSNPEKP Prostorová ekonomie • 33 %
OPF:EVSNPMIB Mikroekonomie • 33 %
OPF:FIUNPMFI Mezinárodní finanční instituce • 33 %
OPF:FIUNPNMU Manažerské účetnictví • 33 %
OPF:FIUNPSDR Správa daní a daňové řízení • 33 %
OPF:PEMNPCSR Společenská odpovědnost organizací • 33 %

Veřejná ekonomika a správa (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
OPF:EVSNPHPB Teorie hospodářské politiky • 100 %
OPF:EVSNPMIB Mikroekonomie • 100 %
OPF:EVSNPTSP Teorie sociální politiky • 100 %
OPF:FIUNPMFI Mezinárodní finanční instituce • 100 %
OPF:INMNPSTZ Statistické zpracování dat • 100 %
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 100 %
OPF:PEMNPOOR Obchodní organizace • 56 %
OPF:EVSNPTVS Teorie veřejné správy • 44 %
OPF:FIUNPZMS Zdanění majetku a spotřeby • 22 %
OPF:EVSNPEKT Ekonomické teorie • 11 %
OPF:EVSNPMEE Mezinárodní ekonomie • 11 %
OPF:EVSNPVEB Veřejná ekonomie • 11 %
OPF:FIUNPFPR Finanční plánování a rozpočtování • 11 %
OPF:FIUNPSDR Správa daní a daňové řízení • 11 %
2. semestr
OPF:EVSNPDVS Dějiny veřejné správy • 100 %
OPF:EVSNPEVS Ekonomika odvětví veřejného sektoru • 100 %
OPF:EVSNPMAB Makroekonomie • 100 %
OPF:EVSNPVSL Veřejné služby • 100 %
OPF:FIUNPVEF Veřejné finance • 100 %
OPF:INMNPMAT Matematika v ekonomii • 100 %
OPF:EVSNPEUP Právo Evropské unie • 95 %
OPF:FIUNPMDS Mezinárodní zdanění a daňové systémy • 95 %
OPF:EVSNPKAP Kariérové poradenství • 60 %
OPF:EVSNPROR Řízení obcí a regionů • 20 %
OPF:FIUNPPTP Peněžní teorie a měnová politika • 20 %
2. ročník
3. semestr
OPF:EVSNPVEB Veřejná ekonomie • 100 %
OPF:OPFNPSDP Seminář k diplomové práci • 100 %
OPF:FIUNPSDR Správa daní a daňové řízení • 77 %
OPF:FIUNPNMU Manažerské účetnictví • 69 %
OPF:PEMNPCON Podnikový Controlling • 54 %
OPF:EVSNPTVS Teorie veřejné správy • 46 %
OPF:FIUNPZMS Zdanění majetku a spotřeby • 23 %
OPF:PEMNPOOR Obchodní organizace • 23 %
OPF:PEMNPCSR Společenská odpovědnost organizací • 15 %
4. semestr
OPF:OPFNPDIP Diplomová práce • 100 %
OPF:EVSNPROR Řízení obcí a regionů • 88 %
OPF:EVSNPECR Hospodářská politika České republiky • 41 %
OPF:EVSNPEUP Právo Evropské unie • 18 %
OPF:EVSNPKAP Kariérové poradenství • 12 %
OPF:PEMNPMAF Marketing finančních služeb • 12 %

Podniková ekonomika a management (doktorské prezenční)

1. ročník
2. semestr
OPF:UDSDPED2 Výuka v seminářích • 67 %
OPF:PEMDPMRA Metody strategického řízení • 33 %
OPF:UDSDPCJ1 Anglický jazyk a terminologie • 33 %
OPF:UDSDPDO1 Příspěvek na konferenci D • 33 %
OPF:UDSDPMVA Metodologie vědecké práce • 33 %
3. semestr
OPF:UDSDPED3 Výuka v seminářích • 100 %
2. ročník
4. semestr
OPF:UDSDPED4 Výuka v seminářích • 60 %
OPF:UDSDPDS1 Příspěvek na konferenci WoS nebo SCOPUS Dindex • 40 %
OPF:UDSDPED3 Výuka v seminářích • 40 %
OPF:UDSDPJO1 Článek odborný • 40 %
OPF:UDSDPMVA Metodologie vědecké práce • 40 %
OPF:UDSDPVP2 Vedení vysokoškolské kvalifikační práce • 40 %
OPF:UDSDPVP3 Vedení vysokoškolské kvalifikační práce • 40 %
OPF:UDSDPVP4 Vedení vysokoškolské kvalifikační práce • 40 %
OPF:UDSDPZV1 Zapojení do výzkumu • 40 %
OPF:UDSDPCJ1 Anglický jazyk a terminologie • 20 %
OPF:UDSDPCM1 Kapitola v monografii C • 20 %
OPF:UDSDPJN1 Článek ERIH Jneimp • 20 %
OPF:UDSDPVP1 Vedení vysokoškolské kvalifikační práce • 20 %
OPF:UDSDPVP5 Vedení vysokoškolské kvalifikační práce • 20 %
5. semestr
OPF:UDSDPED5 Výuka v seminářích • 67 %
OPF:UDSDPJN1 Článek ERIH Jneimp • 67 %
OPF:UDSDPJO1 Článek odborný • 33 %
OPF:UDSDPJS1 Článek SCOPUS Jsc • 33 %
3. ročník
6. semestr
OPF:UDSDPSDZ Státní doktorská zkouška • 100 %
OPF:UDSDPED6 Výuka v seminářích • 83 %
OPF:UDSDPDS1 Příspěvek na konferenci WoS nebo SCOPUS Dindex • 33 %
OPF:UDSDPJO1 Článek odborný • 33 %
OPF:UDSDPCC1 Citace v článku s IF na WoS nebo Scopus • 17 %
OPF:UDSDPCC2 Citace v článku s IF na WoS nebo Scopus • 17 %
OPF:UDSDPCC3 Citace v článku s IF na WoS nebo Scopus • 17 %
OPF:UDSDPCM1 Kapitola v monografii C • 17 %
OPF:UDSDPDO1 Příspěvek na konferenci D • 17 %
OPF:UDSDPDO2 Příspěvek na konferenci D • 17 %
OPF:UDSDPDO3 Příspěvek na konferenci D • 17 %
OPF:UDSDPED4 Výuka v seminářích • 17 %
OPF:UDSDPED5 Výuka v seminářích • 17 %
OPF:UDSDPJN2 Článek ERIH Jneimp • 17 %
OPF:UDSDPJO2 Článek odborný • 17 %
OPF:UDSDPJO3 Článek odborný • 17 %
OPF:UDSDPVP2 Vedení vysokoškolské kvalifikační práce • 17 %
OPF:UDSDPVP5 Vedení vysokoškolské kvalifikační práce • 17 %
OPF:UDSDPVP6 Vedení vysokoškolské kvalifikační práce • 17 %
7. semestr
OPF:UDSDPCC4 Citace v článku s IF na WoS nebo Scopus • 33 %
OPF:UDSDPDO4 Příspěvek na konferenci D • 33 %
OPF:UDSDPDS4 Příspěvek na konferenci WoS nebo SCOPUS Dindex • 33 %
OPF:UDSDPJI1 Článek impaktovaný WoS Jimp • 33 %
OPF:UDSDPJR1 Článek v Seznamu Jrec • 33 %
OPF:UDSDPJS1 Článek SCOPUS Jsc • 33 %
OPF:UDSDPSDZ Státní doktorská zkouška • 33 %
4. ročník
8. semestr
OPF:UDSDPOBH Obhajoba dizertační práce • 50 %
OPF:UDSDPJS1 Článek SCOPUS Jsc • 33 %
OPF:UDSDACC2 Citations in the Article with IF in WoS or Scopus • 17 %
OPF:UDSDACC3 Citations in the Article with IF in WoS or Scopus • 17 %
OPF:UDSDACC4 Citations in the Article with IF in WoS or Scopus • 17 %
OPF:UDSDACC5 Citations in the Article with IF in WoS or Scopus • 17 %
OPF:UDSDPCC1 Citace v článku s IF na WoS nebo Scopus • 17 %
OPF:UDSDPCC2 Citace v článku s IF na WoS nebo Scopus • 17 %
OPF:UDSDPCC3 Citace v článku s IF na WoS nebo Scopus • 17 %
OPF:UDSDPCK1 Citace na konferenci na WoS nebo Scopus • 17 %
OPF:UDSDPCM2 Kapitola v monografii C • 17 %
OPF:UDSDPDS1 Příspěvek na konferenci WoS nebo SCOPUS Dindex • 17 %
OPF:UDSDPJN1 Článek ERIH Jneimp • 17 %

Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví (bakalářský kombinovaný jednooborový)

1. ročník
1. semestr
OPF:EVSBKZMI Obecná ekonomie I. • 99 %
OPF:PEMBKNOP Nauka o podniku • 98 %
OPF:INMBKKVM Kvantitativní metody • 97 %
OPF:INMBKZIE Informatika pro ekonomy I • 96 %
OPF:EVSBKLAW Právo • 93 %
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 81 %

Finance a účetnictví (bakalářský kombinovaný jednooborový)

1. ročník
1. semestr
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 99 %
OPF:PEMBKPEP Právo v ekonomické praxi • 99 %
OPF:EVSBKEKO Ekonomie • 98 %
OPF:INMBKINF Informatika • 98 %
OPF:INMBKKME Kvantitativní metody v ekonomické praxi • 98 %
OPF:PEMBKEPO Ekonomika podniku • 98 %
2. semestr
OPF:EVSBKVEP Vnější ekonomické prostředí • 100 %
OPF:FIUBKFVP Finance v podnikání • 100 %
OPF:FIUBKUC1 Účetnictví I • 100 %
OPF:PEMBKMNM Management • 100 %
OPF:CVABKEN1 Cizojazyčná příprava AJ 1 • 99 %
OPF:PEMBKLGK Logistika • 30 %
OPF:EVSBKPSY Psychologie • 29 %
OPF:FIUBKFPN Finanční poradenství • 25 %
OPF:INMBKSIW Služby internetu a tvorba WWW • 13 %
OPF:FIUBKFAN Finanční analýza • 12 %
2. ročník
3. semestr
OPF:CVABKEN2 Cizojazyčná příprava AJ 2 • 100 %
OPF:FIUBKFIT Finanční trhy • 100 %
OPF:FIUBKUC2 Účetnictví II • 100 %
OPF:PEMBKMKT Marketing • 100 %
OPF:FIUBKZMA Zdanění majetku • 97 %
OPF:FIUBKFIP Finance podniku • 93 %
OPF:PEMBKHRM Personalistika • 86 %
OPF:FIUBKPOJ Pojišťovnictví • 69 %
OPF:FIUBKNPS Platební a zúčtovací styk • 22 %
4. semestr
OPF:CVABKEN3 Cizojazyčná příprava AJ 3 • 100 %
OPF:FIUBKDVP Daně v podnikání • 100 %
OPF:FIUBKFAN Finanční analýza • 100 %
OPF:FIUBKNDA Nepřímé daně v České republice • 100 %
OPF:PEMBKIPC Informační podpora činnosti firmy • 75 %
OPF:FIUBKFPN Finanční poradenství • 67 %
OPF:FIUBKNOA Oceňování aktiv • 67 %
OPF:FIUBKNUC Nákladové účetnictví • 58 %
OPF:EVSBKPSY Psychologie • 25 %
3. ročník
5. semestr
OPF:CVABKEN4 Cizojazyčná příprava AJ 4 • 100 %
OPF:FIUBKNAP Aplikace daňového práva • 100 %
OPF:OPFBKBPS Seminář k bakalářské práci • 100 %
OPF:FIUBKAUD Audit • 58 %
OPF:FIUBKUNO Účetnictví nevýdělečných organizací • 50 %
OPF:FIUBKFIP Finance podniku • 17 %
OPF:FIUBKPOJ Pojišťovnictví • 17 %

Management v sociálních službách (bakalářský kombinovaný jednooborový)

1. ročník
1. semestr
OPF:INMBKKME Kvantitativní metody v ekonomické praxi • 100 %
OPF:PEMBKPEP Právo v ekonomické praxi • 100 %
OPF:INMBKINF Informatika • 98 %
OPF:PEMBKEPO Ekonomika podniku • 98 %
OPF:EVSBKEKO Ekonomie • 94 %
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 93 %
2. semestr
OPF:CVABKEN1 Cizojazyčná příprava AJ 1 • 100 %
OPF:EVSBKVEP Vnější ekonomické prostředí • 100 %
OPF:FIUBKFVP Finance v podnikání • 100 %
OPF:PEMBKMNM Management • 100 %
OPF:PEMBKRNO Řízení nestátních neziskových organizací • 100 %
OPF:EVSBKPSY Psychologie • 33 %
OPF:PEMBKIPC Informační podpora činnosti firmy • 33 %
OPF:EVSBKSRP Správní právo • 17 %
OPF:FIUBKNFI Finance • 17 %
OPF:INMBKSIW Služby internetu a tvorba WWW • 17 %
OPF:PEMBKLGK Logistika • 17 %
2. ročník
3. semestr
OPF:CVABKEN2 Cizojazyčná příprava AJ 2 • 100 %
OPF:CVABKKKO Krizová komunikace • 100 %
OPF:PEMBKMKT Marketing • 100 %
OPF:PEMBKRPO Řízení provozu příspěvkových organizací • 100 %
OPF:PEMBKSOP Sociální podnikání • 100 %
OPF:EVSBKSOP Sociální politika • 83 %
OPF:PEMBKPRO Projektový management • 50 %
OPF:CVABKRHP Řízení hotelového provozu • 33 %
OPF:EVSBKSOC Sociologie • 33 %
OPF:CVABKPOH Podnikání v hotelnictví • 17 %
OPF:CVANPTS1 Rekreační a sportovní aktivity • 17 %
OPF:EVSBKEKO Ekonomie • 17 %
OPF:INMBKINF Informatika • 17 %
OPF:PEMBKEPO Ekonomika podniku • 17 %
OPF:PEMBKKPD Komunikační a prezentační dovednosti • 17 %
OPF:PEMBKMSO Management v sociálních službách • 17 %

Manažerská informatika (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
OPF:INMBKUDP Úvod do programování • 100 %
OPF:EVSBKZMI Obecná ekonomie I. • 99 %
OPF:INMBKKVM Kvantitativní metody • 99 %
OPF:INMBKTES Vybrané oblasti teorie systémů • 99 %
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 99 %
OPF:INMBKZIE Informatika pro ekonomy I • 96 %
2. semestr
OPF:FIUBKNFI Finance • 100 %
OPF:INMBKNIE Informatika pro ekonomy II • 100 %
OPF:PEMBKMNG Management • 100 %
OPF:EVSBKZMA Obecná ekonomie II. • 98 %
OPF:INMBKSTK Statistika • 98 %
OPF:CVABKJA1 Profesní angličtina 1 • 95 %
OPF:INMBKOPS Operační systémy • 91 %
OPF:PEMBKOBP Obchodní právo • 39 %
OPF:INMBKSIW Služby internetu a tvorba WWW • 14 %
2. ročník
3. semestr
OPF:CVABKJA2 Profesní angličtina 2 • 100 %
OPF:INMBKINS Informační systémy • 100 %
OPF:INMBKOBP Objektové programování • 100 %
OPF:PEMBKMAG Marketing • 100 %
OPF:EVSBKEUN Evropská unie • 97 %
OPF:INMBKDTB Databáze • 94 %
OPF:INMBKINP Internetové právo • 90 %
OPF:PEMBKNOP Nauka o podniku • 90 %
OPF:INMBKZIT Základy informačních technologií • 87 %
OPF:EVSBKZMI Obecná ekonomie I. • 29 %
4. semestr
OPF:CVABKJA3 Profesní angličtina 3 • 95 %
OPF:INMBKBOI Podnikání na Internetu • 95 %
OPF:INMBKSIW Služby internetu a tvorba WWW • 86 %
OPF:INMBKPJA Programování v Java • 81 %
OPF:INMBKERP Podnikové informační systémy - ERP • 67 %
OPF:INMBKISS Informační systémy ve veřejné správě • 62 %
OPF:EVSBKPSY Psychologie • 48 %
OPF:PEMBKOBP Obchodní právo • 29 %
OPF:INMBKOPS Operační systémy • 19 %
OPF:PEMBKIPO Inovační podnikání • 19 %
OPF:EVSBKZMA Obecná ekonomie II. • 14 %
OPF:FIUBKNFI Finance • 14 %
OPF:PEMBKMPU Nákupní marketing • 14 %
OPF:PEMBKZPO Zakládání podniku • 14 %
3. ročník
5. semestr
OPF:INMBKSPS Správa počítačových sítí • 95 %
OPF:PEMBKHRM Personalistika • 95 %
OPF:PEMBKPRO Projektový management • 95 %
OPF:CVABKJA4 Odborný jazyk anglický 4 • 89 %
OPF:INMBKOAE Operační analýza pro ekonomy • 89 %
OPF:OPFBKBPS Seminář k bakalářské práci • 89 %
OPF:PEMBKEMA E-marketing • 63 %
OPF:INMBKPSY Portálové systémy • 53 %
OPF:EVSBKSOC Sociologie • 16 %
OPF:PEMBKNOP Nauka o podniku • 16 %
OPF:INMBKDTB Databáze • 11 %
6. semestr
OPF:OPFBKBPP Bakalářská práce • 100 %
OPF:OPFBKOPR Odborná praxe • 92 %
OPF:INMBKERP Podnikové informační systémy - ERP • 23 %

Marketing (bakalářský kombinovaný jednooborový)

1. ročník
1. semestr
OPF:EVSBKEKO Ekonomie • 99 %
OPF:PEMBKEPO Ekonomika podniku • 99 %
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 98 %
OPF:INMBKINF Informatika • 97 %
OPF:INMBKKME Kvantitativní metody v ekonomické praxi • 97 %
OPF:PEMBKPEP Právo v ekonomické praxi • 97 %
2. semestr
OPF:EVSBKVEP Vnější ekonomické prostředí • 100 %
OPF:FIUBKDVP Daně v podnikání • 100 %
OPF:FIUBKFVP Finance v podnikání • 100 %
OPF:PEMBKMNM Management • 100 %
OPF:CVABKEN1 Cizojazyčná příprava AJ 1 • 96 %
OPF:PEMBKLGK Logistika • 26 %
OPF:INMBKBOI Podnikání na Internetu • 22 %
OPF:EVSBKPSY Psychologie • 13 %
OPF:INMBKSIW Služby internetu a tvorba WWW • 13 %
2. ročník
3. semestr
OPF:PEMBKEKO Ekonomika obchodu • 100 %
OPF:PEMBKKPD Komunikační a prezentační dovednosti • 100 %
OPF:PEMBKVMC Vztahový marketing a CRM • 100 %
OPF:PEMBKMKT Marketing • 94 %
OPF:CVABKEN2 Cizojazyčná příprava AJ 2 • 88 %
OPF:PEMBKHRM Personalistika • 88 %
OPF:PEMBKPDK Podnikání • 41 %
OPF:CVABKKKO Krizová komunikace • 24 %
OPF:CVABKRHP Řízení hotelového provozu • 18 %
OPF:FIUBKNPS Platební a zúčtovací styk • 12 %
OPF:FIUBKPOJ Pojišťovnictví • 12 %

Podniková ekonomika a management (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
OPF:EVSBKZMI Obecná ekonomie I. • 98 %
OPF:INMBKKVM Kvantitativní metody • 98 %
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 98 %
OPF:EVSBKLAW Právo • 97 %
OPF:INMBKZIE Informatika pro ekonomy I • 96 %
2. semestr
OPF:INMBKSTK Statistika • 99 %
OPF:PEMBKMNG Management • 99 %
OPF:INMBKNIE Informatika pro ekonomy II • 98 %
OPF:EVSBKZMA Obecná ekonomie II. • 97 %
OPF:FIUBKFUA Finanční účetnictví I. • 97 %
OPF:FIUBKNFI Finance • 97 %
OPF:CVABKJA1 Profesní angličtina 1 • 93 %
OPF:PEMBKOBP Obchodní právo • 91 %
OPF:EVSBKPSY Psychologie • 15 %
2. ročník
3. semestr
OPF:PEMBKMAG Marketing • 98 %
OPF:FIUBKFIP Finance podniku • 96 %
OPF:EVSBKEUN Evropská unie • 95 %
OPF:PEMBKNOP Nauka o podniku • 95 %
OPF:CVABKJA2 Profesní angličtina 2 • 91 %
OPF:FIUBKFUB Finanční účetnictví II. • 91 %
OPF:PEMBKEKO Ekonomika obchodu • 65 %
OPF:FIUBKPOJ Pojišťovnictví • 22 %
OPF:EVSBKSOC Sociologie • 21 %
OPF:PEMBKHRM Personalistika • 16 %
OPF:CVABKRHP Řízení hotelového provozu • 15 %
OPF:CVABKPOH Podnikání v hotelnictví • 14 %
4. semestr
OPF:PEMBKLGK Logistika • 96 %
OPF:CVABKJA3 Profesní angličtina 3 • 91 %
OPF:FIUBKNUC Nákladové účetnictví • 91 %
OPF:PEMBKEKO Ekonomika obchodu • 90 %
OPF:PEMBKMAV Marketingový výzkum • 88 %
OPF:PEMBKPOE Podniková ekonomika • 87 %
OPF:FIUBKDDP Daně a daňová politika • 83 %
OPF:PEMBKMAS Marketing služeb • 51 %
OPF:EVSBKPSY Psychologie • 29 %
OPF:INMBKBOI Podnikání na Internetu • 26 %
OPF:PEMBKZPO Zakládání podniku • 23 %
OPF:CVABKGAS Gastronomie • 19 %
OPF:EVSBKZMA Obecná ekonomie II. • 14 %
OPF:FIUBKNFI Finance • 14 %
3. ročník
5. semestr
OPF:OPFBKBPS Seminář k bakalářské práci • 97 %
OPF:CVABKJA4 Odborný jazyk anglický 4 • 92 %
OPF:PEMBKPRO Projektový management • 92 %
OPF:PEMBKHRM Personalistika • 79 %
OPF:PEMBKEMA E-marketing • 49 %
OPF:PEMBKMK1 Marketingová komunikace 1 • 48 %
OPF:FIUBKNPS Platební a zúčtovací styk • 34 %
OPF:FIUBKFIP Finance podniku • 31 %
OPF:PEMBKSME Malé a střední podnikání • 26 %
OPF:PEMBKENS Řízení a ekonomika nevýrobní sféry • 20 %
OPF:CVABKECR Ekonomika cestovního ruchu • 16 %
OPF:CVABKEHL Ekonomika hotelnictví • 15 %
OPF:PEMBKNOP Nauka o podniku • 13 %
OPF:PEMBKPDK Podnikání • 11 %
6. semestr
OPF:OPFBKBPP Bakalářská práce • 95 %
OPF:OPFBKOPR Odborná praxe • 93 %
OPF:PEMBKIPO Inovační podnikání • 86 %
OPF:PEMBKMPU Nákupní marketing • 43 %
OPF:FIUBKDDP Daně a daňová politika • 41 %
OPF:PEMBKPOE Podniková ekonomika • 34 %
OPF:FIUBKNUC Nákladové účetnictví • 23 %
OPF:FIUBKNOA Oceňování aktiv • 13 %
OPF:PEMBKZPO Zakládání podniku • 13 %
OPF:EVSBKPSY Psychologie • 11 %

Účetnictví a daně (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
2. semestr
OPF:FIUBKFIN Finance • 100 %
OPF:PEMBKLOG Logistika • 100 %
OPF:EVSBKZMA Obecná ekonomie II. • 97 %
OPF:FIUBKFUA Finanční účetnictví I. • 97 %
OPF:INMBKSTA Statistika • 97 %
OPF:INMBKNIE Informatika pro ekonomy II • 94 %
OPF:PEMBKMAN Management • 91 %
OPF:PEMBKOBP Obchodní právo • 88 %
OPF:CVABKAJ1 Profesní angličtina 1 • 82 %
OPF:PEMBKISF Informační systém firmy • 76 %
OPF:EVSBKPSY Psychologie • 24 %
OPF:CVABKNJ1 Profesní němčina 1 • 18 %
3. semestr
OPF:FIUBKFUB Finanční účetnictví II. • 96 %
OPF:FIUBKDEP Daňová evidence podnikatele • 92 %
OPF:FIUBKFIP Finance podniku • 92 %
OPF:PEMBKMAR Marketing • 88 %
OPF:CVABKAJ2 Profesní angličtina 2 • 84 %
OPF:EVSBKSVE Světová ekonomika • 84 %
OPF:EVSBKZMI Obecná ekonomie I. • 36 %
OPF:FIUBKNPS Platební a zúčtovací styk • 32 %
OPF:FIUBKFIT Finanční trhy • 20 %
OPF:CVABKNJ2 Profesní němčina 2 • 16 %
OPF:PEMBKSME Malé a střední podnikání • 16 %
2. ročník
4. semestr
OPF:FIUBKDDP Daně a daňová politika • 100 %
OPF:FIUBKNUC Nákladové účetnictví • 100 %
OPF:FIUBKFAN Finanční analýza • 95 %
OPF:FIUBKZDS Zdanění spotřeby • 95 %
OPF:CVABKAJ3 Profesní angličtina 3 • 90 %
OPF:PEMBKMAV Marketingový výzkum • 88 %
OPF:PEMBKPOP Podnikové propočty • 86 %
OPF:EVSBKPRP Pracovní právo • 71 %
OPF:EVSBKPSY Psychologie • 31 %
5. semestr
OPF:FIUBKUNO Účetnictví nevýdělečných organizací • 100 %
OPF:OPFBKSBP Seminář k bakalářské práci • 100 %
OPF:FIUBKADP Aplikace daňového práva • 98 %
OPF:PEMBKPMA Projektový management • 90 %
OPF:CVABKAJ4 Odborný jazyk anglický 4 • 88 %
OPF:FIUBKAUD Audit • 88 %
OPF:FIUBKNPS Platební a zúčtovací styk • 24 %
OPF:EVSBKSVE Světová ekonomika • 17 %
OPF:FIUBKFIP Finance podniku • 17 %
OPF:PEMBKPEK Podniková ekonomika • 12 %
3. ročník
6. semestr
OPF:OPFBKODP Odborná praxe • 89 %
OPF:PEMBKZPI Zakládání podniku a investování • 89 %
OPF:OPFBKBCP Bakalářská práce • 86 %
OPF:FIUBKUDP Účetní a daňové praktikum • 65 %
OPF:FIUBKFAN Finanční analýza • 24 %
OPF:FIUBKZDS Zdanění spotřeby • 24 %
OPF:PEMBKPOP Podnikové propočty • 22 %
OPF:FIUBKNUC Nákladové účetnictví • 16 %
OPF:FIUBKDDP Daně a daňová politika • 11 %

Veřejná ekonomika a správa (bakalářský kombinovaný jednooborový)

1. ročník
1. semestr
OPF:EVSBKLAW Právo • 100 %
OPF:INMBKZIE Informatika pro ekonomy I • 100 %
OPF:PEMBKNOP Nauka o podniku • 100 %
OPF:EVSBKZMI Obecná ekonomie I. • 99 %
OPF:INMBKKVM Kvantitativní metody • 99 %
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 96 %
2. semestr
OPF:EVSBKZMA Obecná ekonomie II. • 100 %
OPF:FIUBKFUA Finanční účetnictví I. • 100 %
OPF:FIUBKNFI Finance • 100 %
OPF:INMBKSTK Statistika • 100 %
OPF:PEMBKMNG Management • 100 %
OPF:INMBKNIE Informatika pro ekonomy II • 92 %
OPF:CVABKJA1 Profesní angličtina 1 • 77 %
OPF:EVSBKPSY Psychologie • 46 %
OPF:EVSBKPVS Pracovní právo ve veřejné správě • 38 %
OPF:CVABKJN1 Profesní němčina 1 • 23 %
OPF:EVSBKSRP Správní právo • 23 %
OPF:EVSBKREP Regionální ekonomika a politika • 15 %
OPF:PEMBKZPO Zakládání podniku • 15 %
2. ročník
3. semestr
OPF:EVSBKEUN Evropská unie • 100 %
OPF:EVSBKPPZ Trh práce a politika zaměstnanosti • 100 %
OPF:EVSBKVEA Veřejná ekonomika • 100 %
OPF:EVSBKVES Veřejná správa • 100 %
OPF:FIUBKFUB Finanční účetnictví II. • 100 %
OPF:CVABKJA2 Profesní angličtina 2 • 78 %
OPF:EVSBKSOC Sociologie • 56 %
OPF:EVSBKSOP Sociální politika • 44 %
OPF:PEMBKPRO Projektový management • 44 %
OPF:CVABKJN2 Profesní němčina 2 • 22 %
OPF:PEMBKKPD Komunikační a prezentační dovednosti • 22 %
OPF:CVABKRHP Řízení hotelového provozu • 11 %
OPF:EVSBKZMI Obecná ekonomie I. • 11 %
OPF:FIUBKMRF Municipální a regionální finance • 11 %
OPF:PEMBKMSO Management v sociálních službách • 11 %

Veřejná ekonomika a správa (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
OPF:EVSBKZMI Obecná ekonomie I. • 100 %
OPF:EVSBKLAW Právo • 97 %
OPF:INMBKKVM Kvantitativní metody • 97 %
OPF:INMBKZIE Informatika pro ekonomy I • 97 %
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 97 %
2. semestr
OPF:EVSBKZMA Obecná ekonomie II. • 100 %
OPF:INMBKNIE Informatika pro ekonomy II • 100 %
OPF:INMBKSTK Statistika • 100 %
OPF:PEMBKMNG Management • 100 %
OPF:FIUBKFUA Finanční účetnictví I. • 98 %
OPF:CVABKJA1 Profesní angličtina 1 • 95 %
OPF:FIUBKNFI Finance • 93 %
OPF:INMBKISS Informační systémy ve veřejné správě • 20 %
OPF:EVSBKPSY Psychologie • 18 %
2. ročník
3. semestr
OPF:EVSBKENO Ekonomika neziskových organizací • 100 %
OPF:EVSBKEUN Evropská unie • 100 %
OPF:EVSBKTPZ Trh práce a politika zaměstnanosti • 100 %
OPF:EVSBKVES Veřejná správa • 100 %
OPF:PEMBKMAG Marketing • 100 %
OPF:CVABKJA2 Profesní angličtina 2 • 96 %
OPF:EVSBKVEA Veřejná ekonomika • 96 %
OPF:FIUBKFUB Finanční účetnictví II. • 96 %
OPF:EVSBKFSC Formy sociální péče • 70 %
OPF:EVSBKSOC Sociologie • 26 %
OPF:FIUBKNPS Platební a zúčtovací styk • 15 %
OPF:EVSBKSPO Sociální politika • 11 %
OPF:EVSBKZMI Obecná ekonomie I. • 11 %
4. semestr
OPF:CVABKJA3 Profesní angličtina 3 • 97 %
OPF:EVSBKEHP Hospodářská politika Evropské unie • 97 %
OPF:EVSBKREP Regionální ekonomika a politika • 97 %
OPF:EVSBKZHP Hospodářská politika • 97 %
OPF:FIUBKDDP Daně a daňová politika • 93 %
OPF:EVSBKSEU Politika hospodářské, územní a sociální soudružnosti EU • 83 %
OPF:EVSBKPVS Pracovní právo ve veřejné správě • 72 %
OPF:INMBKISV Informační systémy ve veřejné správě • 72 %
OPF:EVSBKSRP Správní právo • 66 %
OPF:EVSBKPSY Psychologie • 31 %
OPF:FIUBKFUA Finanční účetnictví I. • 14 %
3. ročník
5. semestr
OPF:CVABKJA4 Odborný jazyk anglický 4 • 97 %
OPF:FIUBKUNO Účetnictví nevýdělečných organizací • 97 %
OPF:OPFBKBPS Seminář k bakalářské práci • 97 %
OPF:FIUBKMRF Municipální a regionální finance • 93 %
OPF:EVSBKSPO Sociální politika • 83 %
OPF:EVSBKPSZ Právo sociálního zabezpečení • 72 %
OPF:PEMBKMSS Management sociálních služeb • 48 %
OPF:PEMBKPRO Projektový management • 34 %
OPF:EVSBKFSC Formy sociální péče • 28 %
OPF:FIUBKFUB Finanční účetnictví II. • 17 %
6. semestr
OPF:OPFBKBPP Bakalářská práce • 97 %
OPF:OPFBKOPR Odborná praxe • 95 %
OPF:EVSBKSRP Správní právo • 38 %
OPF:EVSBKPVS Pracovní právo ve veřejné správě • 14 %
OPF:FIUBKDDP Daně a daňová politika • 14 %

Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví (navazující kombinovaný jednooborový)

1. ročník
1. semestr
OPF:EVSNKMIB Mikroekonomie • 100 %
OPF:FIUNKMFI Mezinárodní finanční instituce • 100 %
OPF:INMNKSTZ Statistické zpracování dat • 100 %
OPF:FIUNKNBM Bankovní modely a analýzy • 94 %
OPF:FIUNKNUS Účetnictví obchodních společností • 88 %
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 88 %
OPF:PEMNKCON Podnikový Controlling • 71 %
OPF:FIUNKNMS Mezinárodní účetnictví a účetní standardy • 18 %
OPF:FIUNKFPR Finanční plánování a rozpočtování • 12 %

Manažerská informatika (navazující kombinovaný jednooborový)

1. ročník
1. semestr
OPF:INMNAINMK Information Management • 100 %
OPF:INMNKSTZ Statistické zpracování dat • 100 %
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 100 %
OPF:PEMNKMKT Strategický marketing • 100 %
OPF:EVSNKMKB Mikroekonomie • 97 %
OPF:INMNKMAS Modelování a simulace • 97 %
OPF:PEMNKMNM Strategický management • 97 %
OPF:EVSNKKDO Komunikační dovednosti • 94 %
OPF:INMNKOMM Objektové metody modelování • 69 %
OPF:INMNKDOD Dolování dat • 57 %
OPF:INMNKBIN Business Inteligence • 11 %
OPF:INMNKEMM Ekonomicko-matematické metody • 11 %
OPF:PEMNKMEK Manažerská ekonomika • 11 %
2. semestr
OPF:INMNKMAT Matematika v ekonomii • 100 %
OPF:INMNKCRS CRM systémy • 96 %
OPF:PEMNKRPP Řízení podnikových procesů • 96 %
OPF:INMNKISP Projektování informačních systémů • 92 %
OPF:EVSNKMABMI Makroekonomie • 84 %
OPF:INMNKRAE Rozhodovací analýza pro manažery • 84 %
OPF:INMNKESY Expertní systémy • 72 %
OPF:PEMNKRLZ Řízení lidských zdrojů • 40 %
OPF:INMNKITE Inovace v ICT • 28 %
2. ročník
3. semestr
OPF:OPFNKSDP Seminář k diplomové práci • 100 %
OPF:INMNKHER Teorie her a ekonomické rozhodování • 90 %
OPF:INMNKBIN Business Inteligence • 86 %
OPF:INMNKEMM Ekonomicko-matematické metody • 86 %
OPF:PEMNKMEK Manažerská ekonomika • 81 %
4. semestr
OPF:OPFNKDIP Diplomová práce • 100 %
OPF:EVSNKMABMI Makroekonomie • 44 %
OPF:INMNKITE Inovace v ICT • 44 %
OPF:INMNKRAE Rozhodovací analýza pro manažery • 44 %
OPF:INMNKESY Expertní systémy • 11 %
OPF:INMNKISP Projektování informačních systémů • 11 %

Podniková ekonomika a management (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 100 %
OPF:PEMNKPMO Právo v mezinárodním obchodě • 99 %
OPF:PEMNKSMA Strategický management • 99 %
OPF:INMNKSTZ Statistické zpracování dat • 98 %
OPF:PEMNKMEK Manažerská ekonomika • 97 %
OPF:EVSNKMIB Mikroekonomie • 96 %
OPF:PEMNKSMR Strategický marketing • 38 %
OPF:FIUNKNUS Účetnictví obchodních společností • 30 %
OPF:PEMNKOOR Obchodní organizace • 19 %
OPF:PEMNKKRI Krizový management • 15 %
2. semestr
OPF:INMNKMAT Matematika v ekonomii • 100 %
OPF:FIUNKMDS Mezinárodní zdanění a daňové systémy • 99 %
OPF:PEMNKMAM Mezinárodní marketing • 99 %
OPF:PEMNKRLZ Řízení lidských zdrojů • 98 %
OPF:PEMNKRAI Řízení inovací • 96 %
OPF:EVSNKMAB Makroekonomie • 92 %
OPF:PEMNKMAF Marketing finančních služeb • 49 %
OPF:EVSNKKAP Kariérové poradenství • 45 %
OPF:PEMNKBEN Podnikatelské prostředí • 39 %
OPF:FIUNKMFM Mezinárodní finanční management • 30 %
OPF:INMNKRAM Rozhodovací analýza pro manažery • 24 %
OPF:FIUNKVEF Veřejné finance • 22 %
OPF:EVSNKKGE Konkurenceschopnost v globalizované ekonomice • 20 %
2. ročník
3. semestr
OPF:FIUNKNMU Manažerské účetnictví • 95 %
OPF:OPFNKSDP Seminář k diplomové práci • 94 %
OPF:PEMNKKRI Krizový management • 51 %
OPF:PEMNKMK2 Marketingová komunikace 2 • 45 %
OPF:PEMNKCON Podnikový Controlling • 43 %
OPF:PEMNKCSR Společenská odpovědnost organizací • 43 %
OPF:FIUNKOCP Oceňování podniku • 37 %
OPF:FIUNKSDR Správa daní a daňové řízení • 30 %
OPF:FIUNKNMS Mezinárodní účetnictví a účetní standardy • 25 %
OPF:EVSNKKGE Konkurenceschopnost v globalizované ekonomice • 16 %
OPF:PEMNKOOR Obchodní organizace • 11 %
4. semestr
OPF:OPFNKDIP Diplomová práce • 95 %
OPF:INMNKRAM Rozhodovací analýza pro manažery • 73 %
OPF:FIUNKMFM Mezinárodní finanční management • 71 %
OPF:EVSNKMAB Makroekonomie • 15 %

Veřejná ekonomika a správa (navazující kombinovaný jednooborový)

1. ročník
1. semestr
OPF:EVSNKHPB Teorie hospodářské politiky • 100 %
OPF:EVSNKTSP Teorie sociální politiky • 100 %
OPF:INMNKSTZ Statistické zpracování dat • 100 %
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 100 %
OPF:EVSNKMIB Mikroekonomie • 97 %
OPF:EVSNKKDO Komunikační dovednosti • 95 %
OPF:FIUNKFPR Finanční plánování a rozpočtování • 89 %
OPF:FIUNKMFI Mezinárodní finanční instituce • 16 %
OPF:EVSNKGEK Konkurenceschopnost v globalizované ekonomice • 13 %
OPF:EVSNKEKP Prostorová ekonomie • 11 %
OPF:EVSNKTVS Teorie veřejné správy • 11 %
2. semestr
OPF:EVSNKEVS Ekonomika odvětví veřejného sektoru • 100 %
OPF:EVSNKLEU Právo Evropské unie • 100 %
OPF:EVSNKMAB Makroekonomie • 100 %
OPF:FIUNKVEF Veřejné finance • 100 %
OPF:PEMNKRLZ Řízení lidských zdrojů • 100 %
OPF:EVSNKKAP Kariérové poradenství • 93 %
OPF:INMNKMAT Matematika v ekonomii • 93 %
OPF:EVSNKDVS Dějiny veřejné správy • 57 %
OPF:PEMNKMAF Marketing finančních služeb • 50 %
OPF:EVSNKVSL Veřejné služby • 36 %
OPF:EVSNKKGE Konkurenceschopnost v globalizované ekonomice • 14 %
OPF:PEMNKBEN Podnikatelské prostředí • 14 %
2. ročník
3. semestr
OPF:EVSNKVEB Veřejná ekonomie • 100 %
OPF:OPFNKSDP Seminář k diplomové práci • 100 %
OPF:EVSNKTVS Teorie veřejné správy • 92 %
OPF:EVSNKGEK Konkurenceschopnost v globalizované ekonomice • 85 %
OPF:FIUNKSDR Správa daní a daňové řízení • 69 %
OPF:EVSNKVSL Veřejné služby • 54 %
OPF:EVSNKEKP Prostorová ekonomie • 46 %
OPF:PEMNKCON Podnikový Controlling • 46 %
OPF:PEMNKCSR Společenská odpovědnost organizací • 46 %
OPF:FIUNKMFI Mezinárodní finanční instituce • 23 %
OPF:EVSNKMIB Mikroekonomie • 15 %
OPF:PEMNKKRI Krizový management • 15 %

Veřejná ekonomika a správa (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
OPF:EVSNKHPB Teorie hospodářské politiky • 100 %
OPF:EVSNKTSP Teorie sociální politiky • 100 %
OPF:INMNKSTZ Statistické zpracování dat • 100 %
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 100 %
OPF:EVSNKMIB Mikroekonomie • 96 %
OPF:FIUNKMFI Mezinárodní finanční instituce • 96 %
OPF:FIUNKSDR Správa daní a daňové řízení • 21 %
OPF:EVSNKTVS Teorie veřejné správy • 18 %
OPF:FIUNKFPR Finanční plánování a rozpočtování • 18 %
OPF:PEMNKOOR Obchodní organizace • 14 %
OPF:EVSNKKDO Komunikační dovednosti • 11 %
2. semestr
OPF:EVSNKEVS Ekonomika odvětví veřejného sektoru • 100 %
OPF:EVSNKVSL Veřejné služby • 100 %
OPF:FIUNKMDS Mezinárodní zdanění a daňové systémy • 100 %
OPF:INMNKMAT Matematika v ekonomii • 100 %
OPF:EVSNKDVS Dějiny veřejné správy • 97 %
OPF:EVSNKEUP Právo Evropské unie • 97 %
OPF:EVSNKMAB Makroekonomie • 97 %
OPF:FIUNKVEF Veřejné finance • 97 %
OPF:EVSNKKAP Kariérové poradenství • 50 %
OPF:EVSNKKGE Konkurenceschopnost v globalizované ekonomice • 31 %
OPF:EVSNKROR Řízení obcí a regionů • 17 %
OPF:PEMNKBEN Podnikatelské prostředí • 14 %
2. ročník
3. semestr
OPF:OPFNKSDP Seminář k diplomové práci • 98 %
OPF:EVSNKVEB Veřejná ekonomie • 83 %
OPF:FIUNKSDR Správa daní a daňové řízení • 68 %
OPF:EVSNKTVS Teorie veřejné správy • 63 %
OPF:FIUNKNMU Manažerské účetnictví • 63 %
OPF:FIUNKFPR Finanční plánování a rozpočtování • 39 %
OPF:PEMNKCSR Společenská odpovědnost organizací • 32 %
OPF:PEMNKKRI Krizový management • 17 %
OPF:FIUNKOCP Oceňování podniku • 15 %
OPF:EVSNKGEK Konkurenceschopnost v globalizované ekonomice • 12 %
OPF:FIUNKMFI Mezinárodní finanční instituce • 12 %
4. semestr
OPF:OPFNKDIP Diplomová práce • 93 %
OPF:EVSNKROR Řízení obcí a regionů • 65 %
OPF:EVSNKECR Hospodářská politika České republiky • 50 %
OPF:EVSNKMAB Makroekonomie • 15 %
OPF:EVSNKEUP Právo Evropské unie • 13 %
OPF:FIUNKVEF Veřejné finance • 13 %
OPF:PEMNKBEN Podnikatelské prostředí • 13 %
OPF:EVSNKKAP Kariérové poradenství • 11 %

Podniková ekonomika a management (doktorské kombinované)

1. ročník
2. semestr
OPF:INMDPMMA Matematicko-statistické metody v ekonomii • 100 %

Údaje byly předpočítány: 29. 11. 2021 12:26