Účetnictví a daně (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
OPF:CVABKAJ4 Odborný jazyk anglický 4 • 100 %
OPF:CVABKEHL Ekonomika hotelnictví • 100 %
OPF:FIUBKADP Aplikace daňového práva • 100 %
OPF:FIUBKAUD Audit • 100 %
OPF:FIUBKUNO Účetnictví nevýdělečných organizací • 100 %
OPF:OPFBKSBP Seminář k bakalářské práci • 100 %
OPF:PEMBKMAR Marketing • 100 %
OPF:PEMBKPEK Podniková ekonomika • 100 %
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
OPF:FIUBKADP Aplikace daňového práva • 95 %
OPF:FIUBKUNO Účetnictví nevýdělečných organizací • 95 %
OPF:OPFBKSBP Seminář k bakalářské práci • 95 %
OPF:FIUBKAUD Audit • 91 %
OPF:PEMBKPMA Projektový management • 91 %
OPF:CVABKAJ4 Odborný jazyk anglický 4 • 77 %
OPF:FIUBKNPS Platební a zúčtovací styk • 27 %
OPF:CVABKNJ4 Odborný jazyk německý 4 • 18 %
OPF:EVSBKSVE Světová ekonomika • 18 %
OPF:PEMBKPEK Podniková ekonomika • 18 %
OPF:PEMBKMCO Marketing Communication • 14 %
6. semestr
OPF:FIUBKUDP Účetní a daňové praktikum • 100 %
OPF:OPFBKBCP Bakalářská práce • 100 %
OPF:OPFBKODP Odborná praxe • 100 %
OPF:PEMBKZPI Zakládání podniku a investování • 100 %
OPF:FIUBKMEU Mezinárodní účetnictví • 22 %
OPF:FIUBKFAN Finanční analýza • 17 %

Údaje byly předpočítány: 25. 9. 2023 10:54

Všechny obory fakulty