Veřejná ekonomika a správa (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
OPF:EVSBKZMI Obecná ekonomie I. • 100 %
OPF:EVSBKLAW Právo • 97 %
OPF:INMBKKVM Kvantitativní metody • 97 %
OPF:INMBKZIE Informatika pro ekonomy I • 97 %
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 97 %
2. semestr
OPF:EVSBKZMA Obecná ekonomie II. • 100 %
OPF:FIUBKFUA Finanční účetnictví I. • 100 %
OPF:INMBKNIE Informatika pro ekonomy II • 100 %
OPF:INMBKSTK Statistika • 100 %
OPF:PEMBKMNG Management • 100 %
OPF:CVABKJA1 Profesní angličtina 1 • 91 %
OPF:FIUBKNFI Finance • 91 %
OPF:EVSBKPSY Psychologie • 14 %
2. ročník
3. semestr
OPF:EVSBKENO Ekonomika neziskových organizací • 100 %
OPF:EVSBKEUN Evropská unie • 100 %
OPF:EVSBKTPZ Trh práce a politika zaměstnanosti • 100 %
OPF:EVSBKVES Veřejná správa • 100 %
OPF:PEMBKMAG Marketing • 100 %
OPF:CVABKJA2 Profesní angličtina 2 • 96 %
OPF:FIUBKFUB Finanční účetnictví II. • 96 %
OPF:EVSBKVEA Veřejná ekonomika • 92 %
OPF:EVSBKFSC Formy sociální péče • 73 %
OPF:EVSBKSOC Sociologie • 23 %
OPF:FIUBKNPS Platební a zúčtovací styk • 15 %
OPF:EVSBKSPO Sociální politika • 12 %
OPF:EVSBKZMI Obecná ekonomie I. • 12 %
4. semestr
OPF:EVSBKEHP Hospodářská politika Evropské unie • 100 %
OPF:FIUBKDDP Daně a daňová politika • 100 %
OPF:CVABKJA3 Profesní angličtina 3 • 96 %
OPF:EVSBKZHP Hospodářská politika • 92 %
OPF:EVSBKREP Regionální ekonomika a politika • 88 %
OPF:EVSBKSEU Politika hospodářské, územní a sociální soudružnosti EU • 88 %
OPF:INMBKISV Informační systémy ve veřejné správě • 77 %
OPF:EVSBKPVS Pracovní právo ve veřejné správě • 62 %
OPF:EVSBKSRP Správní právo • 31 %
OPF:EVSBKPSY Psychologie • 27 %
3. ročník
5. semestr
OPF:CVABKJA4 Odborný jazyk anglický 4 • 97 %
OPF:FIUBKUNO Účetnictví nevýdělečných organizací • 97 %
OPF:OPFBKBPS Seminář k bakalářské práci • 97 %
OPF:FIUBKMRF Municipální a regionální finance • 93 %
OPF:EVSBKSPO Sociální politika • 83 %
OPF:EVSBKPSZ Právo sociálního zabezpečení • 72 %
OPF:PEMBKMSS Management sociálních služeb • 48 %
OPF:PEMBKPRO Projektový management • 34 %
OPF:EVSBKFSC Formy sociální péče • 28 %
OPF:FIUBKFUB Finanční účetnictví II. • 17 %
6. semestr
OPF:OPFBKBPP Bakalářská práce • 97 %
OPF:OPFBKOPR Odborná praxe • 90 %
OPF:EVSBKSRP Správní právo • 21 %

Údaje byly předpočítány: 24. 9. 2022 12:09

Všechny obory fakulty