Účetnictví a daně (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
OPF:CVABKAJ4 Odborný jazyk anglický 4 • 100 %
OPF:CVABKEHL Ekonomika hotelnictví • 100 %
OPF:FIUBKADP Aplikace daňového práva • 100 %
OPF:FIUBKAUD Audit • 100 %
OPF:FIUBKUNO Účetnictví nevýdělečných organizací • 100 %
OPF:OPFBKSBP Seminář k bakalářské práci • 100 %
OPF:PEMBKMAR Marketing • 100 %
OPF:PEMBKPEK Podniková ekonomika • 100 %
4. semestr
OPF:FIUBKZDS Zdanění spotřeby • 100 %
OPF:FIUBKDDP Daně a daňová politika • 96 %
OPF:FIUBKNUC Nákladové účetnictví • 96 %
OPF:FIUBKFAN Finanční analýza • 88 %
OPF:PEMBKPOP Podnikové propočty • 88 %
OPF:CVABKAJ3 Profesní angličtina 3 • 84 %
OPF:PEMBKMAV Marketingový výzkum • 80 %
OPF:EVSBKPRP Pracovní právo • 64 %
OPF:EVSBKPSY Psychologie • 28 %
OPF:CVABKNJ3 Profesní němčina 3 • 16 %
OPF:INMBKNIE Informatika pro ekonomy II • 12 %
OPF:PEMBKOBP Obchodní právo • 12 %
OPF:PEMBKZPO Zakládání podniku • 12 %
3. ročník
5. semestr
OPF:OPFBKSBP Seminář k bakalářské práci • 96 %
OPF:FIUBKADP Aplikace daňového práva • 91 %
OPF:FIUBKAUD Audit • 91 %
OPF:FIUBKUNO Účetnictví nevýdělečných organizací • 91 %
OPF:PEMBKPMA Projektový management • 87 %
OPF:CVABKAJ4 Odborný jazyk anglický 4 • 74 %
OPF:FIUBKNPS Platební a zúčtovací styk • 26 %
OPF:CVABKNJ4 Odborný jazyk německý 4 • 17 %
OPF:EVSBKSVE Světová ekonomika • 17 %
OPF:PEMBKPEK Podniková ekonomika • 17 %
OPF:PEMBKMCO Marketing Communication • 13 %
6. semestr
OPF:OPFBKODP Odborná praxe • 95 %
OPF:PEMBKZPI Zakládání podniku a investování • 95 %
OPF:FIUBKUDP Účetní a daňové praktikum • 89 %
OPF:OPFBKBCP Bakalářská práce • 86 %
OPF:FIUBKFAN Finanční analýza • 16 %
OPF:PEMBKPOP Podnikové propočty • 14 %
OPF:FIUBKMEU Mezinárodní účetnictví • 11 %

Údaje byly předpočítány: 20. 3. 2023 05:29

Všechny obory fakulty