Sociální management (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
OPF:CVABPJA3 Profesní angličtina 3 • 100 %
OPF:EVSBPZHP Hospodářská politika • 100 %
OPF:FIUBPDDP Daně a daňová politika • 100 %
OPF:CVABPIKO Interkulturní komunikace • 50 %
OPF:CVABPKPT Komunikační a přesvědčovací techniky • 50 %
OPF:EVSBPDHO Dějiny evropského a československého hospodářství • 50 %
OPF:EVSBPMSO Metody sociální práce • 50 %
OPF:EVSBPPPR Pracovní právo • 50 %
OPF:EVSBPPSY Psychologie • 50 %
3. ročník
5. semestr
OPF:CVABPJA4 Odborný jazyk anglický 4 • 100 %
OPF:FIUBPMRF Municipální a regionální finance • 100 %
OPF:EVSBPFSC Formy sociální péče • 67 %
OPF:OPFBPBPS Seminář k bakalářské práci • 67 %
OPF:PEMBPENS Řízení a ekonomika nevýrobní sféry • 67 %
OPF:PEMBPHRM Personalistika • 67 %
OPF:PEMBPMSS Management sociálních služeb • 67 %
OPF:PEMBPPRO Projektový management • 67 %
OPF:EVSBPTPZ Trh práce a politika zaměstnanosti • 33 %
OPF:FIUBPNPS Platební a zúčtovací styk • 33 %
OPF:FIUBPPOJ Pojišťovnictví • 33 %
6. semestr
OPF:OPFBPBPP Bakalářská práce • 100 %
OPF:OPFBPOPR Odborná praxe • 100 %

Údaje byly předpočítány: 27. 11. 2023 13:24

Všechny obory fakulty