Veřejná ekonomika a správa (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
OPF:EVSBPZMA Obecná ekonomie II. • 89 %
OPF:FIUBPNFI Finance • 89 %
OPF:INMBPNIE Informatika pro ekonomy II • 89 %
OPF:INMBPSTK Statistika • 89 %
OPF:FIUBPFUA Finanční účetnictví I. • 78 %
OPF:PEMBPMNG Management • 78 %
OPF:CVABPJA1 Profesní angličtina 1 • 67 %
OPF:EVSBPPSY Psychologie • 11 %
OPF:EVSBPPVS Pracovní právo ve veřejné správě • 11 %
OPF:FIUBPFVP Finance v podnikání • 11 %
2. ročník
3. semestr
OPF:CVABPJA2 Profesní angličtina 2 • 100 %
OPF:EVSBPENO Ekonomika neziskových organizací • 100 %
OPF:EVSBPEUN Evropská unie • 100 %
OPF:EVSBPTPZ Trh práce a politika zaměstnanosti • 100 %
OPF:EVSBPVEA Veřejná ekonomika • 100 %
OPF:EVSBPVES Veřejná správa • 100 %
OPF:PEMBPMAG Marketing • 100 %
OPF:EVSBPPSZ Právo sociálního zabezpečení • 67 %
OPF:EVSBPSOC Sociologie • 67 %
OPF:EVSBPSPO Sociální politika • 67 %
OPF:FIUBPFUB Finanční účetnictví II. • 67 %
OPF:CVABPPOH Podnikání v hotelnictví • 33 %
4. semestr
OPF:CVABPJA3 Profesní angličtina 3 • 100 %
OPF:EVSBPEHP Hospodářská politika Evropské unie • 100 %
OPF:EVSBPZHP Hospodářská politika • 100 %
OPF:FIUBPDDP Daně a daňová politika • 100 %
OPF:INMBPISV Informační systémy ve veřejné správě • 100 %
OPF:EVSBPSEU Politika hospodářské, územní a sociální soudružnosti EU • 92 %
OPF:EVSBPREP Regionální ekonomika a politika • 67 %
OPF:EVSBPSRP Správní právo • 25 %
OPF:EVSBPPSY Psychologie • 17 %
3. ročník
5. semestr
OPF:CVABPJA4 Odborný jazyk anglický 4 • 85 %
OPF:EVSBPFSC Formy sociální péče • 85 %
OPF:FIUBPMRF Municipální a regionální finance • 85 %
OPF:FIUBPUNO Účetnictví nevýdělečných organizací • 85 %
OPF:OPFBPBPS Seminář k bakalářské práci • 85 %
OPF:EVSBPPSZ Právo sociálního zabezpečení • 69 %
OPF:EVSBPSPO Sociální politika • 69 %
OPF:PEMBPMSS Management sociálních služeb • 23 %
OPF:EVSBPSOC Sociologie • 15 %
OPF:PEMBPPRO Projektový management • 15 %
6. semestr
OPF:EVSBPSRP Správní právo • 100 %
OPF:OPFBPBPP Bakalářská práce • 100 %
OPF:OPFBPOPR Odborná praxe • 100 %
OPF:EVSBPPVS Pracovní právo ve veřejné správě • 88 %
OPF:EVSBPPSY Psychologie • 12 %
OPF:EVSBPZHP Hospodářská politika • 12 %

Údaje byly předpočítány: 5. 12. 2022 00:39

Všechny obory fakulty