Jak byly údaje získány.

Účetnictví a daně (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
OPF:FIUBKFIN Finance • 100 %
OPF:PEMBKLOG Logistika • 100 %
OPF:EVSBKZMA Obecná ekonomie II. • 97 %
OPF:FIUBKFUA Finanční účetnictví I. • 97 %
OPF:INMBKSTA Statistika • 97 %
OPF:INMBKNIE Informatika pro ekonomy II • 94 %
OPF:PEMBKMAN Management • 91 %
OPF:PEMBKOBP Obchodní právo • 88 %
OPF:CVABKAJ1 Profesní angličtina 1 • 82 %
OPF:PEMBKISF Informační systém firmy • 76 %
OPF:EVSBKPSY Psychologie • 24 %
OPF:CVABKNJ1 Profesní němčina 1 • 18 %
2. ročník
3. semestr
OPF:FIUBKFUB Finanční účetnictví II. • 96 %
OPF:FIUBKDEP Daňová evidence podnikatele • 92 %
OPF:FIUBKFIP Finance podniku • 92 %
OPF:PEMBKMAR Marketing • 92 %
OPF:CVABKAJ2 Profesní angličtina 2 • 84 %
OPF:EVSBKSVE Světová ekonomika • 84 %
OPF:EVSBKZMI Obecná ekonomie I. • 36 %
OPF:FIUBKNPS Platební a zúčtovací styk • 32 %
OPF:FIUBKFIT Finanční trhy • 20 %
OPF:CVABKNJ2 Profesní němčina 2 • 16 %
OPF:PEMBKSME Malé a střední podnikání • 16 %
4. semestr
OPF:FIUBKDDP Daně a daňová politika • 100 %
OPF:FIUBKNUC Nákladové účetnictví • 100 %
OPF:FIUBKFAN Finanční analýza • 95 %
OPF:FIUBKZDS Zdanění spotřeby • 95 %
OPF:CVABKAJ3 Profesní angličtina 3 • 90 %
OPF:PEMBKMAV Marketingový výzkum • 88 %
OPF:PEMBKPOP Podnikové propočty • 86 %
OPF:EVSBKPRP Pracovní právo • 71 %
OPF:EVSBKPSY Psychologie • 31 %
3. ročník
5. semestr
OPF:FIUBKUNO Účetnictví nevýdělečných organizací • 100 %
OPF:OPFBKSBP Seminář k bakalářské práci • 100 %
OPF:FIUBKADP Aplikace daňového práva • 98 %
OPF:PEMBKPMA Projektový management • 93 %
OPF:CVABKAJ4 Odborný jazyk anglický 4 • 88 %
OPF:FIUBKAUD Audit • 88 %
OPF:FIUBKNPS Platební a zúčtovací styk • 25 %
OPF:EVSBKSVE Světová ekonomika • 18 %
OPF:FIUBKFIP Finance podniku • 18 %
6. semestr
OPF:OPFBKODP Odborná praxe • 89 %
OPF:PEMBKZPI Zakládání podniku a investování • 89 %
OPF:OPFBKBCP Bakalářská práce • 86 %
OPF:FIUBKUDP Účetní a daňové praktikum • 65 %
OPF:FIUBKFAN Finanční analýza • 24 %
OPF:FIUBKZDS Zdanění spotřeby • 24 %
OPF:PEMBKPOP Podnikové propočty • 22 %
OPF:FIUBKNUC Nákladové účetnictví • 16 %
OPF:FIUBKDDP Daně a daňová politika • 11 %

Údaje byly předpočítány: 15. 1. 2022 12:09

Všechny obory fakulty