Podniková ekonomika a management (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
OPF:EVSBPLAW Právo • 99 %
OPF:EVSBPZMI Obecná ekonomie I. • 99 %
OPF:INMBPKVM Kvantitativní metody • 98 %
OPF:INMBPZIE Informatika pro ekonomy I • 98 %
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 97 %
2. semestr
OPF:INMBPNIE Informatika pro ekonomy II • 100 %
OPF:INMBPSTK Statistika • 100 %
OPF:PEMBPMNG Management • 100 %
OPF:EVSBPZMA Obecná ekonomie II. • 94 %
OPF:CVABPJA1 Profesní angličtina 1 • 91 %
OPF:FIUBPFUA Finanční účetnictví I. • 91 %
OPF:FIUBPNFI Finance • 91 %
OPF:PEMBPOBP Obchodní právo • 69 %
OPF:EVSBPPSY Psychologie • 13 %
2. ročník
3. semestr
OPF:CVABPJA2 Profesní angličtina 2 • 99 %
OPF:EVSBPEUN Evropská unie • 99 %
OPF:PEMBPEKO Ekonomika obchodu • 98 %
OPF:PEMBPMAG Marketing • 94 %
OPF:PEMBPNOP Nauka o podniku • 88 %
OPF:FIUBPFIP Finance podniku • 84 %
OPF:FIUBPFUB Finanční účetnictví II. • 79 %
OPF:EVSBPSOC Sociologie • 16 %
OPF:CVABPRHP Řízení hotelového provozu • 12 %
4. semestr
OPF:PEMBPLGK Logistika • 100 %
OPF:PEMBPPOE Podniková ekonomika • 99 %
OPF:CVABPJA3 Profesní angličtina 3 • 96 %
OPF:FIUBPNUC Nákladové účetnictví • 95 %
OPF:FIUBPDDP Daně a daňová politika • 91 %
OPF:PEMBPMAV Marketingový výzkum • 86 %
OPF:PEMBPMAS Marketing služeb • 48 %
OPF:PEMBPZPO Zakládání podniku • 38 %
OPF:INMBPBOI Podnikání na Internetu • 34 %
OPF:EVSBPPSY Psychologie • 29 %
OPF:PEMBPMSH Marketingová simulační hra • 20 %
OPF:CVABPGAS Gastronomie • 11 %
3. ročník
5. semestr
OPF:OPFBPBPS Seminář k bakalářské práci • 96 %
OPF:CVABPJA4 Odborný jazyk anglický 4 • 95 %
OPF:PEMBPHRM Personalistika • 95 %
OPF:PEMBPPRO Projektový management • 94 %
OPF:PEMBPEMA E-marketing • 61 %
OPF:PEMBPMK1 Marketingová komunikace 1 • 61 %
OPF:PEMBPENS Řízení a ekonomika nevýrobní sféry • 22 %
OPF:PEMBPPDK Podnikání • 22 %
OPF:EVSBPSOC Sociologie • 17 %
OPF:CVABPEHL Ekonomika hotelnictví • 12 %
OPF:PEMBPNOP Nauka o podniku • 11 %
6. semestr
OPF:OPFBPBPP Bakalářská práce • 99 %
OPF:OPFBPOPR Odborná praxe • 95 %
OPF:PEMBPIPO Inovační podnikání • 91 %
OPF:PEMBPMPU Nákupní marketing • 57 %
OPF:FIUBPNUC Nákladové účetnictví • 12 %

Údaje byly předpočítány: 2. 10. 2023 11:22

Všechny obory fakulty