Jak byly údaje získány.

Podniková ekonomika a management (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
OPF:EVSBPZMI Obecná ekonomie I. • 98 %
OPF:INMBPKVM Kvantitativní metody • 98 %
OPF:INMBPZIE Informatika pro ekonomy I • 98 %
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 98 %
OPF:EVSBPLAW Právo • 97 %
2. semestr
OPF:FIUBPNFI Finance • 99 %
OPF:EVSBPZMA Obecná ekonomie II. • 98 %
OPF:INMBPSTK Statistika • 98 %
OPF:PEMBPMNG Management • 98 %
OPF:FIUBPFUA Finanční účetnictví I. • 97 %
OPF:INMBPNIE Informatika pro ekonomy II • 96 %
OPF:CVABPJA1 Profesní angličtina 1 • 89 %
OPF:PEMBPOBP Obchodní právo • 69 %
2. ročník
3. semestr
OPF:CVABPJA2 Profesní angličtina 2 • 98 %
OPF:EVSBPEUN Evropská unie • 98 %
OPF:FIUBPFIP Finance podniku • 96 %
OPF:PEMBPMAG Marketing • 96 %
OPF:PEMBPNOP Nauka o podniku • 94 %
OPF:FIUBPFUB Finanční účetnictví II. • 93 %
OPF:PEMBPEKO Ekonomika obchodu • 38 %
OPF:EVSBPSOC Sociologie • 23 %
OPF:CVABPRHP Řízení hotelového provozu • 12 %
OPF:CVABPTS1 Rekreační a sportovní aktivity • 12 %
OPF:FIUBPPZS Platební a zúčtovací styk • 12 %
4. semestr
OPF:FIUBPNUC Nákladové účetnictví • 99 %
OPF:CVABPJA3 Profesní angličtina 3 • 97 %
OPF:PEMBPPOE Podniková ekonomika • 96 %
OPF:FIUBPDDP Daně a daňová politika • 95 %
OPF:PEMBPLGK Logistika • 95 %
OPF:PEMBPEKO Ekonomika obchodu • 92 %
OPF:PEMBPMAV Marketingový výzkum • 92 %
OPF:PEMBPMAS Marketing služeb • 50 %
OPF:EVSBPPSY Psychologie • 35 %
OPF:PEMBPZPO Zakládání podniku • 27 %
OPF:INMBPBOI Podnikání na Internetu • 24 %
OPF:EVSBPMSO Metody sociální práce • 18 %
OPF:CVABPGEO Geografie cestovního ruchu • 13 %
OPF:CVABPGAS Gastronomie • 11 %
3. ročník
5. semestr
OPF:OPFBPBPS Seminář k bakalářské práci • 99 %
OPF:PEMBPHRM Personalistika • 98 %
OPF:CVABPJA4 Odborný jazyk anglický 4 • 96 %
OPF:PEMBPPRO Projektový management • 96 %
OPF:PEMBPEMA E-marketing • 53 %
OPF:PEMBPMK1 Marketingová komunikace 1 • 53 %
OPF:EVSBPSOC Sociologie • 21 %
OPF:FIUBPFIP Finance podniku • 21 %
OPF:PEMBPENS Řízení a ekonomika nevýrobní sféry • 19 %
OPF:PEMBPNOP Nauka o podniku • 18 %
OPF:CVABPECR Ekonomika cestovního ruchu • 11 %
OPF:CVABPEHL Ekonomika hotelnictví • 11 %
6. semestr
OPF:OPFBPBPP Bakalářská práce • 95 %
OPF:PEMBPIPO Inovační podnikání • 95 %
OPF:OPFBPOPR Odborná praxe • 94 %
OPF:PEMBPMPU Nákupní marketing • 36 %
OPF:FIUBPNUC Nákladové účetnictví • 24 %
OPF:FIUBPDDP Daně a daňová politika • 17 %
OPF:PEMBPMAV Marketingový výzkum • 14 %
OPF:PEMBPPOE Podniková ekonomika • 14 %

Údaje byly předpočítány: 15. 1. 2022 12:09

Všechny obory fakulty