Podniková ekonomika a management (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 100 %
OPF:INMNPSTZ Statistické zpracování dat • 94 %
OPF:PEMNPPMO Právo v mezinárodním obchodě • 94 %
OPF:PEMNPSMA Strategický management • 94 %
OPF:PEMNPMEK Manažerská ekonomika • 93 %
OPF:EVSNPMIB Mikroekonomie • 82 %
OPF:PEMNPSMR Strategický marketing • 51 %
OPF:FIUNPNUS Účetnictví obchodních společností • 15 %
2. semestr
OPF:EVSNPMAB Makroekonomie • 99 %
OPF:FIUNPMDS Mezinárodní zdanění a daňové systémy • 98 %
OPF:PEMNPRAI Řízení inovací • 98 %
OPF:INMNPMAT Matematika v ekonomii • 97 %
OPF:PEMNPMAM Mezinárodní marketing • 97 %
OPF:PEMNPRLZ Řízení lidských zdrojů • 96 %
OPF:PEMNPMAF Marketing finančních služeb • 51 %
OPF:EVSNPKAP Kariérové poradenství • 48 %
OPF:PEMNPBEN Podnikatelské prostředí • 43 %
OPF:PEMNPOOR Obchodní organizace • 38 %
OPF:FIUNPVEF Veřejné finance • 12 %
2. ročník
3. semestr
OPF:OPFNPSDP Seminář k diplomové práci • 97 %
OPF:FIUNPNMU Manažerské účetnictví • 95 %
OPF:PEMNPCSR Společenská odpovědnost organizací • 59 %
OPF:PEMNPMK2 Marketingová komunikace 2 • 56 %
OPF:PEMNPCON Podnikový Controlling • 44 %
OPF:PEMNPKRI Krizový management • 41 %
OPF:FIUNPOCP Oceňování podniku • 19 %
OPF:EVSNPMIB Mikroekonomie • 17 %
OPF:FIUNPFPR Finanční plánování a rozpočtování • 14 %
4. semestr
OPF:OPFNPDIP Diplomová práce • 100 %
OPF:INMNPRAM Rozhodovací analýza pro manažery • 91 %
OPF:FIUNPMFM Mezinárodní finanční management • 89 %

Údaje byly předpočítány: 19. 11. 2022 12:11

Všechny obory fakulty