Jak byly údaje získány.

Podniková ekonomika a management (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 99 %
OPF:EVSNPMIB Mikroekonomie • 97 %
OPF:INMNPSTZ Statistické zpracování dat • 97 %
OPF:PEMNPSMA Strategický management • 97 %
OPF:PEMNPPMO Právo v mezinárodním obchodě • 96 %
OPF:PEMNPMEK Manažerská ekonomika • 95 %
OPF:PEMNPSMR Strategický marketing • 50 %
OPF:PEMNPOOR Obchodní organizace • 24 %
OPF:FIUNPNUS Účetnictví obchodních společností • 18 %
2. semestr
OPF:FIUNPMDS Mezinárodní zdanění a daňové systémy • 98 %
OPF:INMNPMAT Matematika v ekonomii • 97 %
OPF:PEMNPRAI Řízení inovací • 97 %
OPF:EVSNPMAB Makroekonomie • 96 %
OPF:PEMNPMAM Mezinárodní marketing • 95 %
OPF:PEMNPRLZ Řízení lidských zdrojů • 95 %
OPF:EVSNPKAP Kariérové poradenství • 55 %
OPF:PEMNPMAF Marketing finančních služeb • 51 %
OPF:PEMNPBEN Podnikatelské prostředí • 33 %
OPF:FIUNPMFM Mezinárodní finanční management • 12 %
2. ročník
3. semestr
OPF:FIUNPNMU Manažerské účetnictví • 98 %
OPF:OPFNPSDP Seminář k diplomové práci • 97 %
OPF:PEMNPMK2 Marketingová komunikace 2 • 54 %
OPF:PEMNPCSR Společenská odpovědnost organizací • 46 %
OPF:PEMNPKRI Krizový management • 35 %
OPF:FIUNPOCP Oceňování podniku • 29 %
OPF:FIUNPSDR Správa daní a daňové řízení • 20 %
OPF:PEMNPCON Podnikový Controlling • 20 %
OPF:FIUNPNMS Mezinárodní účetnictví a účetní standardy • 17 %
OPF:FIUNPFPR Finanční plánování a rozpočtování • 11 %
OPF:PEMNPMEK Manažerská ekonomika • 11 %
4. semestr
OPF:OPFNPDIP Diplomová práce • 97 %
OPF:INMNPRAM Rozhodovací analýza pro manažery • 93 %
OPF:FIUNPMFM Mezinárodní finanční management • 91 %
OPF:EVSNPMAB Makroekonomie • 13 %

Údaje byly předpočítány: 15. 1. 2022 12:09

Všechny obory fakulty