Podniková ekonomika a management (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 98 %
OPF:INMNPSTZ Statistické zpracování dat • 94 %
OPF:PEMNPPMO Právo v mezinárodním obchodě • 94 %
OPF:PEMNPSMA Strategický management • 94 %
OPF:PEMNPMEK Manažerská ekonomika • 93 %
OPF:EVSNPMIB Mikroekonomie • 82 %
OPF:PEMNPSMR Strategický marketing • 51 %
OPF:FIUNPNUS Účetnictví obchodních společností • 15 %
2. semestr
OPF:PEMNPMAM Mezinárodní marketing • 100 %
OPF:FIUNPMDS Mezinárodní zdanění a daňové systémy • 98 %
OPF:PEMNPRAI Řízení inovací • 98 %
OPF:INMNPMAT Matematika v ekonomii • 97 %
OPF:PEMNPRLZ Řízení lidských zdrojů • 92 %
OPF:EVSNPMAB Makroekonomie • 85 %
OPF:PEMNPOOR Obchodní organizace • 67 %
OPF:PEMNPMAF Marketing finančních služeb • 52 %
OPF:EVSNPKAP Kariérové poradenství • 45 %
OPF:PEMNPBEN Podnikatelské prostředí • 33 %
OPF:FIUNPVEF Veřejné finance • 18 %
2. ročník
3. semestr
OPF:FIUNPNMU Manažerské účetnictví • 92 %
OPF:OPFNPSDP Seminář k diplomové práci • 92 %
OPF:PEMNPCSR Společenská odpovědnost organizací • 58 %
OPF:PEMNPMK2 Marketingová komunikace 2 • 54 %
OPF:PEMNPCON Podnikový Controlling • 43 %
OPF:PEMNPKRI Krizový management • 38 %
OPF:FIUNPOCP Oceňování podniku • 18 %
OPF:EVSNPMIB Mikroekonomie • 15 %
OPF:FIUNPFPR Finanční plánování a rozpočtování • 14 %
4. semestr
OPF:OPFNPDIP Diplomová práce • 97 %
OPF:INMNPRAM Rozhodovací analýza pro manažery • 95 %
OPF:FIUNPMFM Mezinárodní finanční management • 93 %
OPF:EVSNPMAB Makroekonomie • 15 %

Údaje byly předpočítány: 25. 9. 2023 10:54

Všechny obory fakulty