Podniková ekonomika a management (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
OPF:PEMNKPMO Právo v mezinárodním obchodě • 99 %
OPF:PEMNKMEK Manažerská ekonomika • 98 %
OPF:PEMNKSMA Strategický management • 98 %
OPF:INMNKSTZ Statistické zpracování dat • 96 %
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 96 %
OPF:EVSNKMIB Mikroekonomie • 80 %
OPF:PEMNKSMR Strategický marketing • 38 %
OPF:FIUNKNUS Účetnictví obchodních společností • 24 %
OPF:PEMNKKRI Krizový management • 18 %
2. semestr
OPF:FIUNKMDS Mezinárodní zdanění a daňové systémy • 99 %
OPF:INMNKMAT Matematika v ekonomii • 99 %
OPF:PEMNKMAM Mezinárodní marketing • 98 %
OPF:EVSNKMAB Makroekonomie • 97 %
OPF:PEMNKRAI Řízení inovací • 97 %
OPF:PEMNKRLZ Řízení lidských zdrojů • 93 %
OPF:PEMNKBEN Podnikatelské prostředí • 49 %
OPF:PEMNKMAF Marketing finančních služeb • 43 %
OPF:EVSNKKAP Kariérové poradenství • 32 %
OPF:PEMNKOOR Obchodní organizace • 26 %
OPF:EVSNKKGE Konkurenceschopnost v globalizované ekonomice • 16 %
OPF:FIUNKMFM Mezinárodní finanční management • 15 %
OPF:INMNKRAM Rozhodovací analýza pro manažery • 14 %
OPF:FIUNKVEF Veřejné finance • 13 %
2. ročník
3. semestr
OPF:OPFNKSDP Seminář k diplomové práci • 94 %
OPF:FIUNKNMU Manažerské účetnictví • 92 %
OPF:PEMNKMK2 Marketingová komunikace 2 • 46 %
OPF:FIUNKOCP Oceňování podniku • 45 %
OPF:PEMNKCSR Společenská odpovědnost organizací • 43 %
OPF:PEMNKCON Podnikový Controlling • 42 %
OPF:PEMNKKRI Krizový management • 41 %
OPF:FIUNKSDR Správa daní a daňové řízení • 33 %
OPF:FIUNKNMS Mezinárodní účetnictví a účetní standardy • 32 %
OPF:FIUNKFPR Finanční plánování a rozpočtování • 18 %
OPF:EVSNKMIB Mikroekonomie • 15 %
4. semestr
OPF:OPFNKDIP Diplomová práce • 95 %
OPF:INMNKRAM Rozhodovací analýza pro manažery • 69 %
OPF:FIUNKMFM Mezinárodní finanční management • 64 %
OPF:EVSNKMAB Makroekonomie • 14 %
OPF:PEMNKBEN Podnikatelské prostředí • 13 %
OPF:EVSNKKAP Kariérové poradenství • 12 %
OPF:PEMNKRLZ Řízení lidských zdrojů • 11 %

Údaje byly předpočítány: 5. 12. 2022 00:39

Všechny obory fakulty