Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
FPF:KLJAP120 Angličtina 1 • 100 %
FPF:UIN1001 Úvod do informatiky a výpočetní techniky • 100 %
FPF:UIN1002 Algoritmy a programování I • 100 %
FPF:UIN1004 Teorie grafů I • 100 %
FPF:UIN1006 Teorie jazyků a automatů II • 100 %
FPF:UIN1008 Logika a logické programování • 100 %
FPF:UIN1062 Technické vybavení osobních počítačů • 100 %
FPF:UIN2001 Procedurální programování • 100 %
FPF:UIN2034 Algoritmy a programování III • 100 %
FPF:UIN2036 Praktikum z operačních systémů • 100 %
MU:MU01117 Proseminář z matematiky III • 100 %
MU:MU10005 Algebra I • 100 %
MU:MU10008 Praktikum z matematiky a výpočetní techniky I • 100 %
MU:MU10012 Úvod do studia matematiky I • 100 %
MU:MU10115 Proseminář z matematiky I • 100 %
MU:MU10129 Matematická analýza I • 100 %
MU:MU10911 Matematická analýza I-cvičení • 100 %
MU:MU10931 Algebra I-cvičení • 100 %
MU:MU10933 Pravděpodobnost a statistika-cvičení • 100 %
MU:MU10937 Vybrané partie z matematické analýzy I-cvičení • 100 %
MU:MU11160 Aplikovaná statistika • 100 %
MU:MU11174 Mikroekonomie • 100 %
MU:MU11180 Techniky manažerské komunikace I • 100 %
MU:MU14435 Krizový management • 100 %
MU:MU14441 Ochrana obyvatelstva • 100 %
MU:MU14610 Kurz základů horolezectví • 100 %
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
FPF:KLJAP320 Angličtina 3 • 100 %
FPF:UIN1004 Teorie grafů I • 100 %
MU:MU01117 Proseminář z matematiky III • 100 %
MU:MU10933 Pravděpodobnost a statistika-cvičení • 100 %
MU:MU10937 Vybrané partie z matematické analýzy I-cvičení • 100 %
MU:MU11160 Aplikovaná statistika • 100 %
MU:MU14440 Krizové a havarijní plánování • 100 %
MU:MU14441 Ochrana obyvatelstva • 100 %
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
MU:MU11173 Vícekriteriální a skupinové rozhodování • 100 %
MU:MU11176 Softwarová podpora matematických metod v ekonomice a řízení • 100 %
MU:MU14444 Aplikovaná informatika pro krizové řízení • 100 %
MU:MU14445 Softwarová podpora krizového řízení • 100 %
MU:MU14521 Ochrana obyvatelstva při řešení chemických a radiačních havárií • 100 %
MU:MU14643 Kurz hygieny, protibiologické a protiepidemické ochrany • 100 %
MU:MU11167 Praxe II • 75 %
MU:MU12111 Bakalářská práce I • 75 %
MU:MU14401 Matematické metody v ekonomice a řízení III • 75 %
MU:MU14430 Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací • 75 %
MU:MU13179 Logistika I • 50 %
FPF:KLJAP320 Angličtina 3 • 25 %
FPF:KTVSQSH1 Squash 1 • 25 %
FPF:UCJASOJ1 Systematické osvojování cizího jazyka • 25 %
MU:MU11149 Matematické metody v ekonomice a řízení I • 25 %
MU:MU11160 Aplikovaná statistika • 25 %
6. semestr
FPF:KLJAP421 Angličtina 4 • 100 %
MU:MU11177 Strategické řízení • 100 %
MU:MU14446 Psychologické aspekty krizových situací • 100 %
MU:MU12112 Bakalářská práce II • 75 %
MU:MU14438 Ekonomika krizových situací • 75 %
MU:MU14606 Kurz sebeobrany • 75 %
MU:MU14645 Teoretické základy přepravy padákem • 75 %
MU:MU10136 Numerické metody • 50 %
MU:MU10138 Vybrané partie z matematické analýzy II • 50 %
MU:MU10141 Souborná zkouška z matematiky bakalářská • 50 %
MU:MU10935 Vybrané partie z matematické analýzy II-cvičení • 50 %
MU:MU11150 Matematické metody v ekonomice a řízení II • 50 %
MU:MU03243 Pravděpodobnost a statistika II • 25 %
MU:MU10936 Numerické metody-cvičení • 25 %
MU:MU11166 Praxe I • 25 %
MU:MU13177 Ekologie a management životního prostředí • 25 %

Údaje byly předpočítány: 24. 9. 2022 12:09

Všechny obory fakulty